NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbgudstjänst.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Se våran live webbgudstjänst HÄR. Arkiv av 2015 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2015 - UNLEASHING THE POWER OF GOD

Predikoutkast på engelska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

THE SHOWDOWN ON MOUNT CARMEL

The showdown on Mount Carmel with the prophet Elijah and the prophets of Baal has to be one of the greatest displays of God's supernatural power. Elijah was just one man facing 850 prophets of Baal, the king's soldiers and a hostile crowd. The contest rules were simple: "The God that answers by fire, let him be God." The prophets of Baal went first, trying to conjure up fire, even to the point of cutting themselves. After their failure, Elijah built a stone altar, prepared the wood and the sacrifice and then proceeded to drench everything with water. God answered his simple prayer with fire from heaven that consumed the stones, wood, sacrifice and even the water! There was no confusion in the minds of the Israelites as to who was the true and living God and the prophets of Baal were rounded up and swiftly executed. Läs mer HÄR.

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO. Några avsnitt i mp3 format finns att hämta här nedanför.
Breaking Generational Curses - Part 01
Breaking Generational Curses - Part 02
Breaking Generational Curses - Part 03
Breaking Generational Curses - Part 04
Breaking Generational Curses - Part 05
Breaking Generational Curses - Part 06
Breaking Generational Curses - Part 07
Breaking Generational Curses - Part 08
Breaking Generational Curses - Part 09
Breaking Generational Curses - Part 10
Breaking Generational Curses - Part 11
Breaking Generational Curses - Part 12
Breaking Generational Curses - Part 13
Breaking Generational Curses - Part 14
Breaking Generational Curses - Part 15
Breaking Generational Curses - Part 16
Breaking Generational Curses - Part 17
Breaking Generational Curses - Part 18
Breaking Generational Curses - Part 19
Breaking Generational Curses - Part 20
The Truth about Halloween
The Reign Of The Antichrist
Obedience vs rebellion: Keeping your deliverance
The Ukrainian Tinder Box
The Power of the Spoken Word - Part 01
The Power of the Spoken Word - Part 02
The Power of the Spoken Word - Part 03
The Power of the Spoken Word - Part 04
The Power of the Spoken Word - Part 05
The Power of the Spoken Word - Part 06
Soul Damage - Part 1
Soul Damage - Part 2
Climate Engineering and Weather Warfare
Demons and Emotions
A Christian's Response to Ebola
Are we to get Married
Demons - The Body and The Soul
Removing Legal Rights
Health the Birthright of Every Christian - Part 1
Health the Birthright of Every Christian - Part 2
Health the Birthright of Every Christian - Part 3
Health the Birthright of Every Christian - Part 4
Health the Birthright of Every Christian - Part 5
Health the Birthright of Every Christian - Part 6
Health the Birthright of Every Christian - Part 7

Att Israel använder tortyr för att framtvinga bekännelser från palestinska fångar i alla åldrar och av båda könen har varit en pågående taktik ända tills idag. Människorättskämparna Btselem säger att det senaste utspelet från den israeliska regeringen, som stiftade en ny lag för tortyr 1999 och i själva verket fyllde den med uppenbara kryphål som tillåter omständigheter under vilket tortyrtekniker lagligt sett kunde godkännas. Idag är tortyr av palestinska fångar en utspridd företeelse i Israel och ingen är immun. Barn blir systematiskt utsatta för isoleringscell, känsloberövande och stress på olika sätt i israeliskt förvar. Förra vintern nådde grymheten nya höjder när fängelsepersonal i Israel satte palestinska barn i utomhusburar "outdoor cages" under en av de hårdast vinterstormar som drabbat regionen på åratal. Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

2 Mars

"Du skall på morgonen stiga upp — och ställa dig på toppen av berget, mig till mötes, men ingen må stiga upp med dig" 2 Mos 34: 2-3.

MORGONVÄKTEN är av livsviktig betydelse. Du skall icke möta dagen, innan du först mött Gud; icke blicka in i någons ansikte, förrän du först blickat in, i Hans. Du kan icke vänta att vinna seger, om du börjar din dag i egen kraft. Begynn dagens arbete, sedan du först haft en stund av stilla begrundan inför Gud. Träd icke i beröring med någon människa, icke ens med dina närmaste, innan du först haft umgänge med ditt livs dyrbara Ledsagare — Jesus Kristus.

Möt Honom i enrum. Möt Honom regelbundet, gör det inför den öppna Boken, genom vilken Han vill giva dig råd och undervisning. Gå in i de dagliga plikterna och möt de oväntade uppgifterna under Hans ledning. Låt Honom kontrollera alla dina handlingar under dagens lopp.

"O, må Guds dyra stämma
till våra hjärtan gå,
förrän rösterna i världen
till våra öron nå!
Hur saligt att få lyssna
till Herrens eget ord
och där få samla manna
ifrån Hans rika bord!

Men du, som suckar över
din "brist på kraft" – ack vet,
att bönen just är nyckeln
till kraftens hemlighet.
Den enda väg, som för oss
till lydnad för Hans bud,
är själens stilla, trägna
umgängelse med Gud.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Guds goda gärningar.

I Psalm 103 uppmanar psalmisten: "Förgät icke vad gott han har gjort."

Våra dagar är i det stora hela sådana som våra tankar formar dem. Om vi tänker nedstämda tankar och grubblar på dystra saker, blir också vår dag grå och tung. Om däremot ljusa och hoppfulla tankar fyller vårt sinne, kan en annars grå och tung dag bli ganska ljus och hoppfull. Under mörka tider, sådana som vi ofta får uppleva just när vi ligger sjuka, glömmer vi så lätt alla de goda stunder, som Herren gett oss under vårt liv, och de goda gärningar vi blivit föremål för.

När vi ligger på sjukbädden, borde vi uppfriska vårt sinne med att minnas allt det goda vi fått erfara under vår livsresa. Bland barndomsminnena finns det säkert mycket, som är vackert och värt att minnas. Ungdomsåren är förknippade med många goda stunder. Och även senare i livet har Gud låtit oss glädjas över många goda gåvor.

Den sjuke känner sig ofta ensam, till och med övergiven. Då är det gott att minnas alla de goda vänner man mött i livet. Alla människor har ju ändå inte varit elaka mot oss. Bland dem finns alltid sådana som vi kommer ihåg med kärlek och tacksamhet.

Varje sådan vän har varit och är fortfarande en Guds gåva, som vi bör tacka Herren för. Varje litet kärleksbevis, som de gett oss, skall vi minnas som en klar solstråle. Och när flera sådana strålar samlas tillhopa, börjar vårt trötta och bedrövade sinne hämta nytt mod. Glöm alltså inte under mörka tider Guds goda gärningar i ditt liv. Tag fram dem ur minnets gömslen och betrakta dem så länge, att ditt sinne blir vederkvickt. Och när du så betraktar dina ljusa minnen från fordom, så kom ihåg, att Herren ännu kan ge dig nya, mycket ljusare tacksägelseämnen.

Min egen erfarenhet är, att många sjukdomstider berett väg för nya välsignelser. Kanske detta också är din erfarenhet. Då borde vi verkligen fylla vårt sinne med hoppfulla tankar och tacka Gud för allt det goda vi fått erfara ända till denna dag. Och det tacksamma sinnet uppmuntrar oss då att se mycket ljusare in i framtiden, än förhållandena nu skulle förutsätta. I vårt liv har funnits mycken oförtjänt nåd från ovan. Och så kommer det också att vara under kommande dagar.

Uppmuntra därför ditt sinne genom att minnas Herrens goda gärningar och genom att tro, att de inte ännu tagit slut.

Herre, förlåt mig, att jag så lätt
glömmer all den godhet du visat mig
under mitt liv. Jag ser bara allt det
svåra och tunga. Du kan ge mig ett
nytt sinne, ett sådant sinne, som kan
tacka dig — inte bara för de goda
dagarna, utan också för de onda.
Bakom allt har ju ändå din goda vilja
stått. Stärk mig i denna förvissning
och ge mig i dag nåd att tänka många
ljusa tankar
.

Bibelord aitt meditera över: Ps 23.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen