NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbsändningar.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Arkiv av 2014 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En videopredikan av Pastor John S. Torell från 2013 - DET NYA TESTAMENTETS HISTORIA

Nu med predikoutkast på svenska. Arkiv av videopredikningar finns HÄR.

VEM ÄR JESUS?
Jesus var trettio år när han började sin offentliga verksamhet. I det Nya Testamentet (NT) säger apostlarna att Jesus hade existerat före sin födelse i Betlehem; Han var Gud och även Skaparen. När Jesus vandrade här som både Gud och människa hade han en människas gestalt, men han hävdade dock det faktum att han kom från Himlen, och att han var Guds Son, kommen i köttet.

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO 1.

Några avsnitt i mp3 format finns här nedanför. Mera finner du hos OMEGA MAN RADIO 1.

Episode 1124 - Is the Old Testament still Relevant for today?
Episode 1132 - The Reign Of The Antichrist
Episode 1133 - Curses: Part I
Episode 1161 - Curses: Part II
Episode 1263 - The Plan
Episode 1336 - Total Ministry of Jesus

Adolf Hitler tog 38 olika mediciner per dag samt två sprutor dagligen med avföring från en rumänsk bonde. Barbituraterna gjorde honom hård i magen och därför fick han ständigt medicinering mot detta. Under sin tid i Wien var han gatsopare, studerade astrologi och njöt av kaféernas gräddbakelser. Hans judehat berodde främst på svartsjuka. En jude hade brädat honom hos en flickvän och det tog honom hårt. Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

Skenbart handlar "Smart Grid" och introduceringen av "smarta elnät" om energieffektivitet (klimatförändringar). Nya elmätare har placerats i de flesta bostadshus efter att lagen om el avläsning varje månad trädde i kraft den 1 juli 2009. De nya mätarna gör det möjligt för elnätsföretagen att basera sina fakturor på faktisk elanvändning och då ingen vill betala för el som den inte nyttjat, har detta setts som något positivt. Av Angela Ander. Läs mer HÄR.

En förutsättning för att kunna skapa en global värld är att världsreligionerna – katolicismen, judendomen, islam, hinduismen, buddismen och numera även New Age, etc. slås ihop. Det vill särskilt den förre och den nuvarande påven i Rom. Målet är att samtliga religioner och sekter skall slås ihop till en enda världskyrka (The Emerging Church), och de ser kristendomen som sin fiende eftersom vi protestanter, om vi verkligen är troende kristna kommer att stå utanför Världskyrkan. Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

Shabbatsgoj är svenska för shabbez goy. En shabbez goy är en icke-jude som är en s k nyttig idiot. En nyttig idiot är specifikt avsedd att tjäna det judiska folkets politiska intressen. Ordet användes enligt vissa källor av den sovjetiske diktatorn Vladimir Iljitj Lenin, som var av judisk härstamning. Han använde ryssar som nyttiga idioter. Med deras hjälp kunde han göra revolution. Han såg fram emot en världsrevolution,"Mir" (som betyder fred eller värld). Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

25 April

"Men Maria från Magdala och den andra Maria voro där, och de sutto gent emot graven." Matt 27: 61.

HURU dåraktig och gagnlös är icke sorgen! Kunde de sörjande systrarna, då de sutto gent emot graven, där Gudasonen legat, se framför sig de tvåtusen år, som triumferande svunnit hän? Sågo de något annat för sin inre blick än detta: "Vår Mästare är borta!"

Din och min Kristus har kommit till oss tack vare deras förlust. Myriader sörjande hjärtan ha skänkts uppståndelsehopp mitt under den djupaste smärta. De sågo det nakna sädeskornet, som bragte fram all välsignelse, men skådade intet av allt detta. Det som för dem syntes vara ett livs avslutning var i själva verket kröningsförberedelserna. — De sågo det icke. De sörjde, de gräto och gingo bort för att, drivna av sin kärlek, komma åter till graven, som alltjämt för dem var stum och icke upplystes av profetians ljus.

På samma sätt är det med oss. Vi sitta envar vid graven i vår örtagård och säga: "Det finns ingen bot för min smärta. Jag kan icke förstå, att den skulle skänka mig någon vinning. Jag kan icke låta trösta mig." Och dock — bidande på uppståndelsen — döljer vår Mästare sig ofta i den djupaste och svåraste nöd.

Där döden går fram över våra liv, där följer Frälsaren i spåren. Där det mänskliga hoppet grusats, spirar det gudomliga upp i härlighet. När mörkret är tätast, gryr den dag, som ingen afton känner. När livet nått sin fullbordan, skola vi finna, att graven ej vanställt vår örtagård. Glädjen har genom sorgen fördjupats. Sorgen har fått sitt skimmer av glädjens blomster, som Gud planterat omkring densamma. Måhända behaga oss dessa blommor icke nu; de äro icke sådana vi helst velat plocka. Men de äro hjärteblomster: tro, hopp, kärlek, glädje, frid. Dessa blommor spira upp kring varje grav, som gömmes i djupet av gudsbarnets hjärta.

"Förgäten? Nej, den är dock oförgätlig,
min smärta, än i dag, så djup, omätlig
som havets väg. Och dock dess stilla flöden
få spegla himlens glans, den gyllne glöden.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Guds vilja är alltid den bästa

"Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära" Ps 73: 24. Du har inte av en tillfällighet hamnat på sjukbädden, inte heller har ett oblitt öde lett dig in i denna stillhet. Herren leder ditt liv. Han ledde det också då, när du trodde dig gå helt och hållet dina egna vägar. Detta betyder ingalunda, att allt som har skett i ditt liv har skett enligt Guds vilja. Mycket sådant har inträffat, som han inte hade velat, men också detta har skett med hans tillåtelse.

För hans egna gäller ordet, att inte ett hår faller från deras huvud utan hans vilja. Men för alla människor gäller ordet, att inte ett huvudhår faller utan hans tillåtelse. Gud lever med i sin skapelse också i dess allra minsta skiften. Han vet allt. Han sätter en gräns för allt. Det onda får rasa, tills det når sin bestämda gräns. Också människan får begå en viss mängd av synder. Men ingen kan bli fri från hans omsorg. Till Guds plan hör att också du nu har kommit in i en stilla tid som den här. Nu borde denna tid av stillhet brukas rätt. Och du använder den rätt, då du lär dig att vila i Guds vilja. Nu är det dags att öva sig i bönen: "Ske din vilja också i mitt liv, såsom den sker i himmelen."

I himlen råder fullständig harmoni och frid, för där sker endast Guds kärleks vilja. På jorden finns det så mycket trasigt och fridlöst, därför att här sker så mycket emot Guds vilja. Gud har en god vilja också med oss. Han skulle gärna se sin kärleks vilja ske också i vårt liv. Men detta kan inte ske, innan vi går med på hans plan. Så länge vi i vårt eget liv försöker förverkliga vår egen plan, kommer vi i konflikt med Guds plan, och följden är fridlöshet. Men när vi underordnar vår egen vilja under Guds vilja, kommer den himmelska harmonin in i vårt liv.

Guds vilja är alltid den bästa, också då när den förefaller oss alltigenom fruktansvärd. Ibland måste Gud tillåta fruktansvärda händelser också i de sinas liv. Men också dessa händelser ingår i hans plan. Han har ett bestämt mål, när han leder den syndiga människan mot härligheten. Och för att nå detta mål måste vi gå igenom mången bedrövelse. Härom bär aposteln Paulus liv det allra tydligaste vittnesbörd. Bed alltså om nåd att kunna böja din vilja under Guds vilja och vara nöjd med den plan han har gjort upp för dig. När detta lyckas, finner du vilan.

Herre, förhärliga dig för mig som en
sådan kärlekens Gud, att jag också
under de allra svåraste förhållanden
kan vila i tron, att mitt liv helt och
hållet är i dina händer. Då vet jag
också, att även denna svåra tid är
mig given till välsignelse, för att min
egen stolta vilja skall brytas och din
kärleks vilja helt och hållet få råda
i mitt liv. Tack, att jag inte behöver
bekymra mig för något, då du har
planerat allt färdigt för mig
.

Bibelord att meditera över: Ps 36: 6-7. Matt 10: 29-31.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen