NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbgudstjänst.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Se våran live webbgudstjänst HÄR. Arkiv av 2014 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2010 - FÖRSVARA BIBELN

Predikoutkast på svenska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

Sedan Adam och Evas dagar har Djävulen försökt förstöra Guds Ord för oss. Det pågår ett hänsynslöst krig och de flesta kristna är inte medvetna om de olika sätt Satan använder för att förstöra Bibeln. Några kristna är medvetna om att den katolska Bibeln har ändrats för att passa ihop med deras kyrkodoktrin medan några känner till att Jehovas vittnen och mormonerna har ändrat på Bibeln. Dessa ändringar finns i engelska biblar, men den mest destruktiva hanteringen av bibeltexterna gjorde Westcott och Hort, vilka var två engelska forskare och frimurare "inom kyrkans ram." Deras grekiska manuskript har använts för att översätta alla moderna biblar, mest känd är New International Version (NIV).

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO.

Några avsnitt i mp3 format finns att hämta här nedanför.

Is the Old Testament still Relevant for today?
The Reign Of The Antichrist
Breaking Generational Curses - Part 1
Breaking Generational Curses - Part 2
Breaking Generational Curses - Part 3
Breaking Generational Curses - Part 4
Breaking Generational Curses - Part 6
Breaking Generational Curses - Part 7 NY
The Plan
Climate Engineering and Weather Warfare
Demons and Emotions
The Ukrainian Tinder Box
The Power of the Spoken Word - Part 1
The Power of the Spoken Word - Part 2
The Power of the Spoken Word - Part 3
The Power of the Spoken Word - Part 4
The Power of the Spoken Word - Part 5
The Power of the Spoken Word - Part 6
Soul Damage - Part 1
Soul Damage - Part 2
The Truth about Halloween

"Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum, och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: "Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken." Dessa ord i uppenbarelseboken är riktade till församlingen i Laodicea men beskriver på ett mycket träffande sätt tillståndet i dagens församlingar och "kyrkor". Det myckna kompromissandet har urvattnat grunden för församlingen, det vill säga Guds ord, och förvandlat det till ett allmänt kärleksbudskap för "världen" och världens människor. Av Angela Ander. Läs mer HÄR.

Vem vågar sticka ut hakan och ifrågasätta att aborterade barn får ligga och självdö på sjukhusen?

Svenska kyrkan? Regeringen, Amnesty eller Unicef? Kristna församlingar? NEJ!

Svar: Marcus Birro.

De på Gud troende judarna som inte har tagit emot Guds son, Jesus Kristus, väntar fortfarande på sin Messias som skall komma och frälsa dem. Satans synagoga däremot, har alltid, och även innan Jesus tid på jorden, varit motståndare till Gud, till allt guds goda verk och till de profeter som Gud gav den Israeliska befolkningen (sitt egendomsfolk) för att varna dem från att begå överträdelser och synder (bland annat avgudadyrkan) och för att få dem att vända om när de gått vilse, till att åter börja följa Gud. Av Angela Ander. Läs mer HÄR.

Läste med intresse din krönika och tänkte ge dig några kommentarer. Vi vet alla att människan är kapabel till att begå mycket onda handlingar. Därför borde det inte förvåna att det finns inflytelserika, mäktiga och förmögna människor som konspirerar mot oss vanliga och enkla för att tillvälla sig mer makt. Den så kallade globaliseringen kan ses som ett exempel på detta. Globala aktörer som Rockefeller har i sina memoarer öppet medgivit att de konspirerar för en världsregering. Av Jan Ermefjäll. Läs mer HÄR.

Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

26 Juli

"Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet, som är värt hopp." Gal 5: 5.

DET FINNS tider, då allting synes mig mycket mörkt — så mörkt att jag till och med måste bida eter hopp. Det är svårt nog att bida i hoppet. En ouppfylld önskan tär på sinnet, men att bida efter hopp, att se endast natt utanför sill fönster och likväl hålla fönsterluckorna öppna för att få sikte på någon stjärna, att ha ett tomrum i sitt hjärta och likväl ej låta det fyllas av något lägre än Gud — det är beviset för det största tålamod. Det är Job i stormen, Abraham på väg till Moria, Mose i Midjans öken, det är Människosonen i Getsemane örtagård.

Det finns intet större tålamod än detta: "Att uthärda med den Osynlige likasom för ögonen." Det är att bida efter hopp.

O Herre, genom Dig blir förbidan härlig, tålamodet gudomligt. Du har lärt oss att foga oss efter Faderns vilja, just för att den är Hans vilja. Du har uppenbarat för oss, att en själ kan se blott smärta i kalken och likväl icke skjuta den ifrån sig, emedan hon är övertygad om, att Guds ögon se längre än hennes egna.

Giv mig Din gudomliga kraft, getsemanekraften. Giv mig styrka att bida efter hopp, att skåda genom fönstret, ehuru inga stjärnor synas. Giv mig Styrka, när den glädje, som väntade mig uteblir, så att jag kan stå obesegrad i mörkret och säga: "Min faders ögon skåda ljus i natten." Jag skall nå den högsta grad av kraft, när jag lärt mig att bida efter hopp. — George Matheson.

Sträva efter att bli en av dessa få, som vandra på jorden, ständigt medvetna om att det okända som människorna kalla himmelen, är "just bakom de synliga tingen."

Bida blott, bida blott!
Allt blir genom Herrens godhet gott:
Tåresäden — glädjeskörd,
trons bön förvisso hörd.
Ack, för ett i blodet tvaget hjärta
vad är denna tidens korta smärta?
Bida blott, bida blott.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Kärlekens Gud

"Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas. — Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd" Hebr 2: 18, 4: 15.

Det här är ett mycket trösterikt bibelord. Vi tänker lätt, att vår Frälsare är så stor, hög och avlägsen, så helig och fullkomlig, att han inte kan förstå sådana svaga syndare som dig och mig. Men han är en Herre, som älskar människorna. Han har själv levat ett människoliv här på jorden. Han om någon har varit föremål för själafiendens angrepp. Det står om honom, att han varit frestad i allting. Det finns alltså inte någon frestelse, vars art han inte skulle känna. Därför känner han också varje din och min frestelse.

Han var stark. Han övervann varje frestelse. Han vet, att vi är svaga. Och nu står det, att han kan ha medlidande med våra svagheter. Han vet, att vi lider under frestelserna på samma sätt som han. Han vet också, att vi ville leva ett lika rent och fullkomligt liv som han — om vi verkligen är pånyttfödda Guds barn. Men han är också mycket väl medveten om att det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag på grund av mitt inre fördärv. Vilja har jag nog. Men förmåga att förverkliga det goda har jag inte alltid.

"Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid" Hebr 4: 16. Just det att han känner oss så in i grunden är vår stora tröst. I oss finns ingenting, som kan överraska honom, inte ens när någon synd riktigt ohämmat bryter fram i vårt liv: hat, avund, mångahanda begär och onda tankar. Det är härligt att verkligen med frimodighet och dristighet gå fram till nådens tron. Det är underbart att inte behöva vara en enda smula frommare än man är och dock veta, att man med säkerhet blir nådigt mottagen.

Herren är en Gud, som älskar människorna. Han låter sin sol lysa över både onda och goda, och han låter det regna både över rättfärdiga och orättfärdiga. Hans väsen är kärlek. Han älskar på samma sätt som solen lyser. Han kan inte annat, därför att han är kärlek. Och han är kärleken för både onda och goda, både för rättfärdiga och orättfärdiga. Han är alltid kärlek, idel kärlek och fullkomlig kärlek.

Vila alltså i all din kraftlöshet i denna gudomliga kärlek och tacka honom för att han älskar just onda och syndiga människor, sådana som du själv. Träd helt utan förtjänst inför hans ansikte. För inte med dig något annat än din synd. Och om du gör detta med ett uppriktigt sinnelag, skall han lägga sin heliga hand på ditt huvud och försäkra: Mitt barn, för min egen skull förlåter jag dig i dag alla dina synder.

Herre, jag tackar dig, att jag får
komma inför nådens tron kraftlös
och svag som jag är. Jag känner mitt
hjärtas fördärv och kommer till ditt
altare för att få din välsignelse.
Och jag vet, att du enligt ditt löfte
inte skall kasta ut mig, även om jag
skulle känna mig som den allra störste
syndaren på jorden.
Tack, att din nåd räcker till.

Bibelord att meditera över: 1 Joh 4: 10-19.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen