NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbgudstjänst.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Se våran live webbgudstjänst HÄR. Arkiv av 2014 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2009 - STRIDERNA PÅ GAZAREMSAN

Predikoutkast på svenska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

DEN BIBLISKA SANNINGEN OM STATEN ISRAEL

En gång fanns det en grupp som var i vägen för en invasionsarmé och som blev en källa till irritation och plåga för ockupations makten. Människorna var upprörda över att de hade drivits bort från sina hem, förlorat sina jobb och hade blivit tvingade att anpassa sig i gamla trånga kvarter i staden, vilka omgavs av murar och med beväpnade vakter på utsidan. Mer än 500 000 människor fick samsas i denna lilla enklav som saknade vatten, mat, sjukvård och hade översvämmade avlopp som flöt på gatorna. Det dog så många människor varje vecka att det blev omöjligt att begrava någon på ett riktigt sätt; istället användes massgravar. Läs mer HÄR.

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO.

Några avsnitt i mp3 format finns att hämta här nedanför.

Breaking Generational Curses - Part 01
Breaking Generational Curses - Part 02
Breaking Generational Curses - Part 03
Breaking Generational Curses - Part 04
Breaking Generational Curses - Part 06
Breaking Generational Curses - Part 07
Breaking Generational Curses - Part 10
Breaking Generational Curses - Part 11
Breaking Generational Curses - Part 12
Breaking Generational Curses - Part 13
Breaking Generational Curses - Part 14
Breaking Generational Curses - Part 15
The Ukrainian Tinder Box
The Power of the Spoken Word - Part 01
The Power of the Spoken Word - Part 02
The Power of the Spoken Word - Part 03
The Power of the Spoken Word - Part 04
The Power of the Spoken Word - Part 05
The Power of the Spoken Word - Part 06
Soul Damage - Part 1
Soul Damage - Part 2
The Truth about Halloween
The Reign Of The Antichrist
Climate Engineering and Weather Warfare
Demons and Emotions

Vad menade Jesus mede detta om inte att vi skall hata synden. Vi skall hata synden som finns i oss själva och synden som finns hos våra närmaste samt hos vår nästa (vilket är alla människor). Att det inte handlar om att hata någon person eller några personer (några syndare) utan om att hata synden, allt som ryms inom begreppet synd, gör bibeln klart för oss. Inte minst i bergspredikan och i det tio budorden (det fjärde budordet talar om att vi skall hedra och visa aktning för vår far och mor. Det gör man inte genom att hata dem. Av Angela Ander. Läs mer HÄR. NY

När människan inte lyder Gud (sin skapare) som är kärlek utan väljer att gå sina egna vägar och göra vad hon vill, kan han inte ha gemenskap med henne. Den brutna gemenskapen leder henne in i synd och in på den ondes område då en människa som frigör sig från Gud (väljer syndens väg) också frigör sig från kärleken och vad som ryms inom den som bland annat rättfärdighet, sanning och andens frukter. Bibeln lär oss att synden kom in i världen genom en enda människa, Adam, och att vi syndar för att vi är syndare till vår natur. Inte för att vi har begått synder (stora eller små synder). Av Angela Ander. Läs mer HÄR.

Snaphanen: Söndagskrönika: En dåres försvarstal
Snaphanen: Söndagskrönika: Värdegrunden skördar liv
Snaphanen: När brinner svenska kyrkor?

Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

23 September

"Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger." Joh 7: 38.

SOMLIGA av oss leva i oro och undran över orsaken till att den helige Ande ej fyller oss. Vi få mottaga mycket, men vi giva icke ut i samma mån. Giv ut den välsignelse du har. Uppgör nya planer för att tjäna och bli till välsignelse, och du skall snart finna, att den helige Ande skall giva dig välsignelse för din uppgift och skänka dig allt det som Han vill, att du skall låta gå vidare till andra.

Det förekommer ute i naturen något sällsamt skönt, som har sin motsvarighet på det andliga området. Ingen musik är så överjordiskt härlig som eolsharpans och denna är intet annat än en rad strängar, som harmoniskt ordnats och sedan lämnats att bli berörda av de växlande vindarna. Då fläkten från himmelen vidrör strängarna påstås det att toner, nästan överjordiskt sköna, strömma ut i rymden, som om en kör av änglar svävade fram och berörde strängarna.

På samma sätt är det också möjligt för oss att hålla våra hjärtan så öppna för den helige Andes beröring, att Han kan spela på dem såsom Han vill, medan vi stilla förbida I Honom på tjänandets väg.

Då apostlarna blivit döpta i den helige Ande, hyrde de icke övre salen för att stanna där och hålla möten, utan de gingo ut i världen och förkunnade evangelium.

Herre, lär mig kvalda hjärtan hela,
lär mig torka sorgens bittra tår,
lär mig mänskors nöd och bördor dela,
sprida hjälp och glädje, var jag går!
O, min Jesus, må jag skatter vinna,
som bestå, när annat allt förgår,
som i provets eldsugn ej förbrinna,
som förgängelse och död ej når!

E.A.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Nåden hör de ödmjuka till.

Använd aldrig din tid till att grubbla över de yttersta orsakerna till någon händelse. Vi har nämligen fallenhet att fundera över varför någon svårighet har drabbat oss och ofta också att fråga, om denna svårighet innehåller ett Guds straff för någon synd.

Ett sådant resonemang är totalt fruktlöst. Du finner inte svaret genom att grubbla. Ju mera du funderar, desto större plats ger du åt åklagaren, tills anklagelsernas störtskur blir så häftig, att du formligen begravs under den.

Gör upp ditt mellanhavande med Gud. Bekänn uppriktigt också dina hemligaste synder och nämn dem vid deras rätta namn. Men tro sedan också, att Herrens löfte om förlåtelse för alla dina synder är sant och orubbligt. När du så har klarat upp ditt förhållande till Gud, skall du upphöra att grubbla över orsakerna till ditt lidande.

Jag har märkt, att det är lättast att bära ett lidande, när man tar det direkt ur Herrens hand. Det har varit Herrens vilja, att jag hamnat på detta sjukläger. Varför vet han ensam.
Allt lidande är ingalunda strafflidande. När det gäller Job till exempel, finner vi, att hans lidande för honom rentav var ett reningslidande. I denne fromme mans hjärta hade kanske innästlat sig rätt höga tankar om hans eget jag. Herren erkände, att Job var sin tids frommaste man, men kanske Job också tänkte något ditåt om sig själv.

Därför måste Herren föra honom in i sådana djup av lidande, att hans naturliga fördärv skulle bli uppenbart också för hans egna ögon. Och det blev uppenbart. Job erkände visserligen inte, att någon bestämd synd skulle ha orsakat hans lidande, så som hans vänner påstod. Men han bekände tydligt sin syndfullhet inför Herren. Och nu såg han den också klarare än förr. En sådan inre rening avser Herren många gånger, då han lägger oss på smärtans läger. Mitt i plågorna där lär vi känna de svaga sidorna i vår natur. Vi blir lätt sårade, missnöjda, fordrande och otrevliga på många sätt också i de människors ögon, som trott så mycket bättre om oss.

Detta är mycket förödmjukande för oss. Men vi måste ta denna förödmjukelse ur Herrens hand. Herren har sin egen goda avsikt när han på detta sätt inför våra ögon blottar vårt inre fördärv. När vi kommit ut ur denna degel, är vi mildare mot andra lidande människor, vi orkar bättre bära denna avoghet och vi förstår, att de också själva lider av den, på samma sätt som vi led, när vi råkade in i en liknande reningseld. Nåden hör de ödmjuka till. Ju ödmjukare, desto större nåd. När du stigit upp från denna sjukbädd, väntar dig således en ännu större nåd än förut.

Herre, jag erkänner inför dina heliga ögon, att jag förtjänat detta lidande. Jag har förtjänat till och med ännu mera. Men nu vill jag inte se det i ett sådant ljus utan ta denna tid ur din hand som en reningstid. Låt detta lidande bli mig till välsignelse och till rening av mitt hjärtas inre. Då kommer dessa dagar att ha ett bestående värde i mitt liv.

Bibelord att meditera över: Ps 51: 12-14. Mal 3: 3.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen