NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbgudstjänst.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Se våran live webbgudstjänst HÄR. Arkiv av 2014 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2014 - THE BIBLE & HOMOSEXUALITY

Predikoutkast finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

THE ROOT OF HOMOSEXUALITY

Thousands of Christians in the last ten years have openly confessed to being homosexual and demanded that they be allowed to stay in the churches. They claim to be born this way and don't see their lifestyle as sinful. Christian singers Vicky Beeching and Ray Boltz would argue that it's okay to be gay and have faith since God loves and accepts them just the way they are. This brings about several questions. Have homosexuals been deceived by the Devil as claimed by many Christians? Is homosexuality a learned behavior? Läs mer HÄR.

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO.

Några avsnitt i mp3 format finns att hämta här nedanför.

Breaking Generational Curses - Part 01
Breaking Generational Curses - Part 02
Breaking Generational Curses - Part 03
Breaking Generational Curses - Part 04
Breaking Generational Curses - Part 06
Breaking Generational Curses - Part 07
Breaking Generational Curses - Part 10
Breaking Generational Curses - Part 11
Breaking Generational Curses - Part 12
Breaking Generational Curses - Part 13
Breaking Generational Curses - Part 14
Breaking Generational Curses - Part 15
Breaking Generational Curses - Part 16
Breaking Generational Curses - Part 17
Breaking Generational Curses - Part 18 NY
The Ukrainian Tinder Box
The Power of the Spoken Word - Part 01
The Power of the Spoken Word - Part 02
The Power of the Spoken Word - Part 03
The Power of the Spoken Word - Part 04
The Power of the Spoken Word - Part 05
The Power of the Spoken Word - Part 06
Soul Damage - Part 1
Soul Damage - Part 2
The Truth about Halloween
The Reign Of The Antichrist
Climate Engineering and Weather Warfare
Demons and Emotions
A Christian's Response to Ebola NY


Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

31 Oktober

"Så kommer och Anden var svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen bör bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet, vad Anden menar, ty det är efter Guds behag, som han manar gott för de heliga." Rom 8: 26-27.

DETTA är bönens djupa hemlighet. Det är den ömtåliga, gudomliga mekanism, som ord ej kunna tolka och som teologien ej kan förklara, men som den enklaste troende känner till, även om han ej kan förklara den.

Ack, dessa hemlighetsfulla bördor, som vi älska att bära! Ack, huru vidgas icke våra hjärtan inför dessa ting, som vi ej kunna förklara! Och likväl veta vi, att de äro ett eko från tronen, en viskning från Guds hjärta. De liknar ofta mera en klagan än en jubelsång.
De äro snarare en börda än en vinge, som bär. Men det är en välsignad börda och en klagosång, vars underton är lov och stilla glädje. Det är de "outsägliga suckarna". Vi kunna ej alltid själva kläda dem i ord. Stundom förstå vi blott, att Gud beder inom oss för något som behöver beröras av Hans hand, och som Han allena förstår.

Så få vi utgjuta vårt överfulla hjärta, avlägga bördan, som trycker vårt sinne, sorgen, som förkrossar oss, och veta, att Han hör, Han älskar, Han förstår, Han mottager. Han avskiljer från vår bön allt som är ofullkommligt och oriktigt och som vi i vår okunnighet bedja om. Sedan lägger den store Översteprästen rökelsen till bönen och frambär den inför tronen där uppe. Och vår bön blir i Hans namn hörd, mottagen och besvarad.
— A.B. Simpson

För att äga gemenskap med Gud är det icke nödvändigt, att vi alltid tala till Gud eller att vi alltid höra Honom tala till oss. Det finns en gemenskap, som är outsäglig och ljuvligare än ord. Det lilla barnet kan hela dagen sitta vid moderns sida, då hon är strängt upptagen, och fastän de ej växla många ord och båda äro sysselsatta, den ena med en intressant lek och den andra med ett arbete, som helt upptager henne, äga de dock fullkomlig gemenskap med varandra. Barnet vet, att mor är där, och mor vet, att ingenting fattas den lille. Så kunna de heliga och Frälsaren under timmar mötas i en tyst kärlekens gemenskap. Den troende kan vara sysselsatt med de mest alldagliga ting och likväl vara medveten om, att varje ringa sak han utför har vidrörts av Honom som är närvarande, och förnimma Hans bifall och välsignelse.

Då vi tyngas av bördor och bekymmer, för invecklade för att klädas i ord och för dunkla för att omtalas eller förstås, huru gott är det ej då att få kasta sig i Hans armar och bara liksom snyfta ut den sorg vi ej kunna utsäga.

O, Du min själs förtrogne,
Du, som blev död för mig,
Du är min fasta klippa;
vila jag vill hos Dig,
bidande nattens väkter,
tills med ett evigt ljus
morgonen upp mig väcker,
trygg i min Faders hus!

Trygg i min Jesu armar,
trygg i Hans herdefamn,
gömd i Hans kärleks skugga,
här har min själ sin hamn.

F. J. Crosby

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Bara ett ögonblick

"Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet — åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan dem som icke synas; ty de ting som synas, de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet" 2 Kor 4: 17-18.

Paulus säger, att hans bedrövelser varar bara ett ögonblick. Ibland förefaller detta "ögonblick" oss mycket långt. Nu bör vi komma ihåg, att varje vår bedrövelse verkligen varar bara sin egen bestämda tid. På sjukbädden tycker vi ofta, att det aldrig blir ett slut på våra bedrövelser. Nu talar vi inte här om de obotligt sjuka, som verkligen får bereda sig på att deras "ögonblick" är livslångt. Utan vi talar om dem, i vilkas liv sjukdomen kommer och går. Dessa sjukdomar har sin tydliga begynnelse, men de har också sitt eget tydliga slut, fastän vi i våra mörka stunder tycker, att de aldrig tar slut.

Herren har noggrant bestämt tiden också för din sjukdom. Den varar inte en timme längre, än han har bestämt. Och den upphör, så fort Herren har nått sitt mål. Bedrövelsens tider har ofta jämförts med guldsmedens smältdegel, som han smälter guldet i. Då guldet smälter, stiger slagget alltid upp till ytan, och han skummar bort det därifrån. Det sägs, att guldblandningen får utstå eldens hetta, ända tills guldsmeden kan se sin egen bild i den. Vi kan mycket väl tillämpa denna bild på Herrens ledning i vårt liv. Också vi råkar ibland in i en liknande "smältdegel". Herren vill här i den heta ässjan rena oss från det slagg, som finns i varje syndares liv. Först då han börjar se sin egen bild i oss, har denna lidandeseld fyllt sin uppgift.

I dig och mig finns mycket tydligt bilden av den gamle Adam, världens bild. Nu borde i vårt liv den nye Adams, Kristi, bild börja synas. Och han var storsint, ödmjuk, mild, barmhärtig, full av kärlek, nåd och sanning. En sådan Kristus-likhet kan inte åstadkommas på en gång. Om och om igen måste den himmelske guldsmeden sätta den syndiga människan i lidandets degel, så att Kristi bild kan börja synas i henne. Den största faran ligger i att avsikten med hans kärlek inte kan förverkligas, utan guldet blir sämre och förstörs. Vi böjer oss inte för hans vilja att göra oss ödmjuka. Vi vill inte avstå från vår själviskhet och vår stolthet. Vi begär inte, att vår natur skall växa till likhet med Kristi natur. Och då misslyckas guldsmedens arbete.

Men han lämnar inte sin sak därhän. Efter någon tid är vi igen i hans smältdegel, och kanske vi nu bättre förstår hans avsikter. Kanske vi nu har en rättare inställning till de prövningar, som Herren har sänt. Kanske vi nu i dessa svårigheter själva kan be, att Kristi bild allt tydligare skall få sätta sin prägel på vår natur och vår vandel. Då har guldsmedens arbete med oss lyckats. Och då kan han bruka oss till allt större välsignelse för andra.

Herre, jag vill så gärna, att dina goda avsikter skulle förverkligas också i mitt liv. Jag vet nog att det gör gränslöst ont, när du bryter ner min egen vilja, men ändå ber jag, att du skall göra det, så att jag åtminstone i någon mån kunde återge din bild.

Bibelord att meditera över: Ps 90.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen