KONTAKT NORSK ENGLISH

John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Se våran live webbgudstjänst varje söndag HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2013 - DECEPTION IN THE END TIMES

Predikoutkast på engelska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

THE WORLD BEFORE ADAM

God has given progressive revelations throughout the Bible and it is with this knowledge that we can deduce there was a creation prior to Adam. We don't know how long it lasted but Lucifer was an angel who led a rebellion in heaven and started a war that affected the entire universe. The earth was his planet and he ruled from Eden, the same place where God would later put Adam and Eve. As Lucifer's last stand, the earth would have been damaged and looked much like Berlin did at the end of World War II. This would explain why the Bible speaks about a re-creation and God's call to replenish the earth. Adam and Eve were thrown into the conflict to prove that God is righteous to the angelic world. Läs mer HÄR.

Se den senaste videopredikan från Resurrection Life of Jesus Church: Unchangeable Blessings

Senaste predikan som MP3 fil från Resurrection Life of Jesus Church: Unchangeable Blessings

Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGAMAN RADIO. Arkiv HÄR.

Senaste avsnittet från OMEGAMAN RADIO som MP3 fil: Manna in the End Times

ArkivÄr du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

6 Februari

"Han förvandlade havet till torrt land; till fots gingo de genom floden; då gladdes vi över honom." Ps 66: 6.

VILKEN underbar försäkran! "Genom floden", platsen, där vi icke hade väntat annat än fruktan, ångest och fasor, "där", säger psalmisten, "gladdes vi över honom".

Huru många av oss ha icke gjort samma erfarenhet, att "där", mitt under nöd och bedrövelse, ha blivit iståndsatta att såsom aldrig tillförne fröjdas och triumfera!

Huru har icke förbundets Gud trätt oss nära! Huru härligt stråla icke Hans löften! I medgångens dagar kunna vi icke varsebliva deras skönhet. Likasom middagssolen döljer stjärnorna för våra blickar, förbli de osynliga för oss, ända tills sorgens natt, den djupa, mörka, faller på. Då avteckna sig stjärnbilderna påminnande oss om Skrifternas tröst och det levande hoppet.

I likhet med Jakob vid Jabboks vad få vi uppleva, att Guds ängel träder oss till mötes, då vår sol gått ned, och vi brottas med honom och vinna seger. Det var vid aftontiden Aron tände lamporna i helgedomen. I lidandets natt tändas ofta de klaraste ljusen i gudsbarnets liv. Ensam och i landsflykt fick Johannes mottaga den underbara uppenbarelsen av sin Återlösare. Ännu i våra dagar finns det månget Patmos vars ljusaste minnen bära vittne om Guds egen närvaro samt om Hans uppehållande nåd och kärlek mitt under ensamhet och bedrövelse.

Huru mången ökenvandrare som gått genom Röda havets och Jordanflodens djupa vatten, skall icke i evighetens ljus skådande tillbaka, påminna sig Guds godhet och utbrista: "Vi gingo till fots genom floden där, just där i dessa mörka upplevelser, medan böljorna svallade på båda sidor och djup ropade till djup. Det var såsom då Israels barn gingo över Jordan, medan floden stod hög, likväl där gladdes vi över Honom. – Dr. Macduff.

"Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall hon sjunga." Hos 2: 15.

Så länge det är dag, jag kan ej se
de dyra löften, du i Ordet giver,
men blir det natt, hur skönt då tindra de,
och klarare ju mörkare det bliver.
Tack, Herre Gud, som och i molnhöljd natt
de tusen stjärnor på din himmel satt
!

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Lidandets välsignelse

Det framgår tydligt av Guds Ord, att avsikten med lidandet alltid är välsignelse. Trots detta blir lidandet inte alltid till välsignelse. I lidandet gömmer sig också en stor fara. Lidandet kan göra en människa alldeles ohyggligt bitter.

Vi har mött också sådana människor. Själasörjaren kommer ofta i kontakt med människor, som blivit förhärdade av lidandet. Sådana människor är djupt beklagansvärda. De väcker nog i oss en stark känsla av motvilja, för om nu alla människor i någon mån är egocentriska, så ser den förhärdade inte längre just något annat i världen än sig själv.

Lidandet, vars ändamål var att verka en större ödmjukhet, har åstadkommit en ännu värre stolthet. Lidandet, vars ändamål var att verka som en reningseld, fick inte tillfälle att rena, utan smutsade människosjälen ännu mera. Dessa människor behöver vårt verkliga medlidande mer än några andra. Också i detta avseende ger Jobs bok oss vägledning.

Job var otvivelaktigt en mycket bitter man. Han var förbittrad på Gud därför att han inte förstod, varför han prövades så hårt. Och vännernas brist på förståelse bara ökade bitterheten i hans hjärta. Men Jobs bok slutar med att Gud genom lidandet blev honom ännu kärare än förut, så fort han lärde sig förstå, att han inte kunde fatta lidandets hemlighet.

Lidandet gömmer alltid en hemlighet, som antingen kan mjuka upp en människas hårda hjärta eller göra det ännu hårdare än förut Om människan inte ser Guds hand bakom lidandet, blir hon lätt förhärdad. Om människan inte förstår avsikten med lidandet, blir hon bitter och hjärtat blir hårdare än granit. Då kan hon vräka ur sig fruktansvärda ord både mot Gud och människor och mot hela livet.

Vi vet att Luther genomled ett sådant skede, då han trodde sig vara en av de människor, som Herren redan på förhand bestämt till förtappelse och för vilken det därför var alldeles utsiktslöst att ens söka en nådig Gud. Han var nära att förbanna Gud. Men när han blev varse Guds nådiga hand bakom lidandena och Guds nådiga avsikter med hans lidande, mjuknade hans hjärta och hans lidanden blev till välsignelse, inte endast för honom själv utan genom honom också för tusentals andra människor.

Därför, akta dig för bitterheten som för din värsta fiende. Själafienden ensam fröjdar sig, om du i Guds hand blir hård och förhärdad. Herren gläder sig, om du tar ditt lidande ur hans hand och börjar förstå, att det blivit dig sänt till välsignelse. Av människans inre ställningstagande till lidandena beror det, om de blir till välsignelse eller förbannelse. Låt oss därför förhålla oss till dem på rätt sätt.

Herre, jag erkänner inför dig, att
jag många gånger har blivit bitter,
inte endast på dig utan också på
många människor, då de som dina
redskap förorsakat mig mycken nöd.
Jag ber dig om förlåtelse för detta
mitt sinnelag och ber: Bevara mig i
dag från att bli bitter på dig eller på
människor. Ge mig nåd att stilla vila
i din hand och tro, att också de
svåraste erfarenheterna en gång
samverkar till det bästa.

Bibelord att meditera över: Hebr 12: 5-12.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att ladda ner pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen