KONTAKT NORSK ENGLISH

John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Se våran live webbgudstjänst HÄR. Arkiv av 2015 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2015 - CONSEQUENCES OF SPIRITUAL WOUNDS

Predikoutkast på engelska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

SOUL DAMAGE

The soul can incur trauma moments after conception and anytime throughout a person's life on earth. Whether you realize it or not, soul damage is a common denominator that pervades age, gender and life experiences. The physical body is merely a vehicle which the soul uses to live and work through on earth. The soul is the real you and contains your personality, emotional feelings, talents, thinking capacity and memory. Pastor John shares wisdom from the book of Proverbs concerning the well-being of the soul in relation to the body and how the two are inextricably linked. Läs mer HÄR.

Pastor John Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO. Arkiv HÄR.

Senaste avsnittet som mp3 fil: Fire From Above

Söndagskrönika av Julia Caesar 2015-10-11: Belägrat land
Söndagskrönika av Julia Caesar 2015-09-27: Kvinnoförtryck som mode
Söndagskrönika av Julia Caesar 2015-09-20: Mentalt inbördeskrig
Söndagskrönika av Julia Caesar 2015-09-06: Rapport från skampåle
Söndagskrönika av Julia Caesar 2015-08-30: Mardrömmen

Arkiv


ARKIV
Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

29 November

"Men efteråt —." Hebr 12: 11.

DET FINNS en sägen om en tysk baron, som på sitt slott vid Rhen från torn till torn spände trådar, för att vinden skulle förvandla dem till en eolsharpa. Och de milda fläktarna lekte kring slottet, men ingen musik hördes.

Då uppstod en natt en stark storm, och höjden och slottet utsattes för dess fruktansvärda raseri. Baronen gick till dörren för att se på stormens vilda framfart, och eolsharpan fyllde luften med melodier, som till och med överröstade ovädrets dån. Stormen behövdes för att skapa musiken!

Ha vi ej känt människor, vilkas liv under välgångens dagar aldrig frambringat någon underskön musik? Först då stormarna ansatt dem, har sången tonat med kraft och väckt mångas häpnad.

Du kan alltid vara viss om, att Gud gör tiden "efteråt" rikare och skönare, om vi på ett rätt sätt övervinna svårigheterna. "Väl synes all aga . . . vara icke till glädje . . . men efteråt. . ." Vilket resultat!

"Så är då ej förgäves livet leva,
om och vår väg i dunkel ofta går.
Så lönar det att kämpa, tro och bedja,
när anden genom allt sin daning får.

Så är att tacka för all nöd härnere,
som gör oss mera lika Jesus Krist.
När höljet brustit och vi seger vunnit,
vi skåda Honom — själv förutan brist!
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Guds goda gärningar.

I Psalm 103 uppmanar psalmisten: "Förgät icke vad gott han har gjort."

Våra dagar är i det stora hela sådana som våra tankar formar dem. Om vi tänker nedstämda tankar och grubblar på dystra saker, blir också vår dag grå och tung. Om däremot ljusa och hoppfulla tankar fyller vårt sinne, kan en annars grå och tung dag bli ganska ljus och hoppfull. Under mörka tider, sådana som vi ofta får uppleva just när vi ligger sjuka, glömmer vi så lätt alla de goda stunder, som Herren gett oss under vårt liv, och de goda gärningar vi blivit föremål för.

När vi ligger på sjukbädden, borde vi uppfriska vårt sinne med att minnas allt det goda vi fått erfara under vår livsresa. Bland barndomsminnena finns det säkert mycket, som är vackert och värt att minnas. Ungdomsåren är förknippade med många goda stunder. Och även senare i livet har Gud låtit oss glädjas över många goda gåvor.

Den sjuke känner sig ofta ensam, till och med övergiven. Då är det gott att minnas alla de goda vänner man mött i livet. Alla människor har ju ändå inte varit elaka mot oss. Bland dem finns alltid sådana som vi kommer ihåg med kärlek och tacksamhet.

Varje sådan vän har varit och är fortfarande en Guds gåva, som vi bör tacka Herren för. Varje litet kärleksbevis, som de gett oss, skall vi minnas som en klar solstråle. Och när flera sådana strålar samlas tillhopa, börjar vårt trötta och bedrövade sinne hämta nytt mod. Glöm alltså inte under mörka tider Guds goda gärningar i ditt liv. Tag fram dem ur minnets gömslen och betrakta dem så länge, att ditt sinne blir vederkvickt. Och när du så betraktar dina ljusa minnen från fordom, så kom ihåg, att Herren ännu kan ge dig nya, mycket ljusare tacksägelseämnen.

Min egen erfarenhet är, att många sjukdomstider berett väg för nya välsignelser. Kanske detta också är din erfarenhet. Då borde vi verkligen fylla vårt sinne med hoppfulla tankar och tacka Gud för allt det goda vi fått erfara ända till denna dag. Och det tacksamma sinnet uppmuntrar oss då att se mycket ljusare in i framtiden, än förhållandena nu skulle förutsätta. I vårt liv har funnits mycken oförtjänt nåd från ovan. Och så kommer det också att vara under kommande dagar.

Uppmuntra därför ditt sinne genom att minnas Herrens goda gärningar och genom att tro, att de inte ännu tagit slut.

Herre, förlåt mig, att jag så lätt
glömmer all den godhet du visat mig
under mitt liv. Jag ser bara allt det
svåra och tunga. Du kan ge mig ett
nytt sinne, ett sådant sinne, som kan
tacka dig — inte bara för de goda
dagarna, utan också för de onda.
Bakom allt har ju ändå din goda vilja
stått. Stärk mig i denna förvissning
och ge mig i dag nåd att tänka många
ljusa tankar
.

Bibelord aitt meditera över: Ps 23.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen