NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbsändningar.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Arkiv av 2014 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En videopredikan av Pastor John S. Torell från 2013 - DET NYA TESTAMENTETS HISTORIA

Nu med predikoutkast på svenska. Arkiv av videopredikningar finns HÄR.

VEM ÄR JESUS?
Jesus var trettio år när han började sin offentliga verksamhet. I det Nya Testamentet (NT) säger apostlarna att Jesus hade existerat före sin födelse i Betlehem; Han var Gud och även Skaparen. När Jesus vandrade här som både Gud och människa hade han en människas gestalt, men han hävdade dock det faktum att han kom från Himlen, och att han var Guds Son, kommen i köttet.

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO 1.

Några avsnitt i mp3 format finns här nedanför. Mera finner du hos OMEGA MAN RADIO 1.

Episode 1124 - Is the Old Testament still Relevant for today?
Episode 1132 - The Reign Of The Antichrist
Episode 1133 - Curses: Part I
Episode 1161 - Curses: Part II
Episode 1263 - The Plan
Episode 1336 - Total Ministry of Jesus

En förutsättning för att kunna skapa en global värld är att världsreligionerna – katolicismen, judendomen, islam, hinduismen, buddismen och numera även New Age, etc. slås ihop. Det vill särskilt den förre och den nuvarande påven i Rom. Målet är att samtliga religioner och sekter skall slås ihop till en enda världskyrka (The Emerging Church), och de ser kristendomen som sin fiende eftersom vi protestanter, om vi verkligen är troende kristna kommer att stå utanför Världskyrkan. Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

Shabbatsgoj är svenska för shabbez goy. En shabbez goy är en icke-jude som är en s k nyttig idiot. En nyttig idiot är specifikt avsedd att tjäna det judiska folkets politiska intressen. Ordet användes enligt vissa källor av den sovjetiske diktatorn Vladimir Iljitj Lenin, som var av judisk härstamning. Han använde ryssar som nyttiga idioter. Med deras hjälp kunde han göra revolution. Han såg fram emot en världsrevolution,"Mir" (som betyder fred eller värld). Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

I bibeln framställs Jesus som de kristnas himmelska brudgum vilken tids nog skall förenas med sin brud, Guds församling, som alla troende (församlingen) har blivit invigd för genom ett evigt trohetslöfte. Mot den rena och trogna "bruden" står skökan (dess motsats) vilken är en kvinna som har övergivit alla trohetsbegrepp och delar sin kärlek med många. Bruden och skökan kan ses som två olika ande - strömmar inom kristenheten i den sista tiden och bibeln vill med dessa två begrepp säga oss något mycket väsentligt. Av Angela Ander. Läs mer HÄR.

Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

19 April

"Stån fasta (stilla, eng övers), så skolen I se, vilken frälsning Herren i dag skall bereda eder." 2 Mos 14: 13.

DESSA ORD äro Guds befallning till den troende själen, som befinner sig i stort trångmål, omringad av svårigheter av mindre vanligt slag .Hon kan icke draga sig tillbaka, ej heller kan hon gå framåt. Hon är trängd både på högra och på vänstra sidan. Vad är att göra under sådana förhållanden?

Mästarens ord ljuda, "Stå stilla!'' Det är väl för henne, om hon giver akt på Hans röst, ty andra onda rådgivare finnas. Misströstan viskar: "Lägg dig ned att dö; giv upp alltsammans." Men Gud vill se oss vid gott mod och fulla av glädje över Hans kärlek och trofasthet också i livets mörkaste stunder.

Fegheten säger: "Drag dig tillbaka och slå in på den väg, där du kan handla på vanligt människovis. Du kan ändå icke i denna sak vara en kristen. Det blir för svårt för dig. Övergiv dina principer." Men huru mycket satan än må locka dig in på en sådan väg, så kan du icke följa honom, om du vill vara ett Guds barn. Hans gudomliga order bjuder dig att gå från kraft till kraft och detta bör du göra.

Varken död eller helvete skall kunna förmå dig att ändra kursen. Skulle du för en stund bli befalld att stå stilla, sker det blott för att du skall få ny kraft för vandringen framåt.

Otåligheten ropar: "Handla, raska på! Att stå stilla och bara vänta är idel lättja." Vi måste göra något strax — vi måste — i stället för att se upp till Herren som icke allenast vill göra något utan allt.

Förmätenheten skryter: Om också havet ligger framför dig, gå framåt och vänta att få se ett under. Men tron lånar sitt öra varken åt förmätenheten, misströstan, fegheten eller otåligheten. Tron lyssnar till Guds röst, som bjuder: Stå stilla och förbli orörlig som klippan.

"Stå stilla" — i givaktställning, redo att handla, inväntande nya order, glatt och tåligt förbidande att få höra den ledande rösten. Det skall icke heller dröja alltför länge, innan Gud skall säga till dig, lika tydligt som Mose sade det till folket: "Gå framåt" — Spurgeon

I tider av ovisshet — vanta. Vänta alltid, när du är i tvivel. Tvinga dig då icke till att handla. Om du känner något tryck i ditt inre, bryt dig då icke igenom det, utan vänta, tills allt är klart.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Guds goda gärningar.

I Psalm 103 uppmanar psalmisten: "Förgät icke vad gott han har gjort."

Våra dagar är i det stora hela sådana som våra tankar formar dem. Om vi tänker nedstämda tankar och grubblar på dystra saker, blir också vår dag grå och tung. Om däremot ljusa och hoppfulla tankar fyller vårt sinne, kan en annars grå och tung dag bli ganska ljus och hoppfull. Under mörka tider, sådana som vi ofta får uppleva just när vi ligger sjuka, glömmer vi så lätt alla de goda stunder, som Herren gett oss under vårt liv, och de goda gärningar vi blivit föremål för.

När vi ligger på sjukbädden, borde vi uppfriska vårt sinne med att minnas allt det goda vi fått erfara under vår livsresa. Bland barndomsminnena finns det säkert mycket, som är vackert och värt att minnas. Ungdomsåren är förknippade med många goda stunder. Och även senare i livet har Gud låtit oss glädjas över många goda gåvor.

Den sjuke känner sig ofta ensam, till och med övergiven. Då är det gott att minnas alla de goda vänner man mött i livet. Alla människor har ju ändå inte varit elaka mot oss. Bland dem finns alltid sådana som vi kommer ihåg med kärlek och tacksamhet.

Varje sådan vän har varit och är fortfarande en Guds gåva, som vi bör tacka Herren för. Varje litet kärleksbevis, som de gett oss, skall vi minnas som en klar solstråle. Och när flera sådana strålar samlas tillhopa, börjar vårt trötta och bedrövade sinne hämta nytt mod. Glöm alltså inte under mörka tider Guds goda gärningar i ditt liv. Tag fram dem ur minnets gömslen och betrakta dem så länge, att ditt sinne blir vederkvickt. Och när du så betraktar dina ljusa minnen från fordom, så kom ihåg, att Herren ännu kan ge dig nya, mycket ljusare tacksägelseämnen.

Min egen erfarenhet är, att många sjukdomstider berett väg för nya välsignelser. Kanske detta också är din erfarenhet. Då borde vi verkligen fylla vårt sinne med hoppfulla tankar och tacka Gud för allt det goda vi fått erfara ända till denna dag. Och det tacksamma sinnet uppmuntrar oss då att se mycket ljusare in i framtiden, än förhållandena nu skulle förutsätta. I vårt liv har funnits mycken oförtjänt nåd från ovan. Och så kommer det också att vara under kommande dagar.

Uppmuntra därför ditt sinne genom att minnas Herrens goda gärningar och genom att tro, att de inte ännu tagit slut.

Herre, förlåt mig, att jag så lätt
glömmer all den godhet du visat mig
under mitt liv. Jag ser bara allt det
svåra och tunga. Du kan ge mig ett
nytt sinne, ett sådant sinne, som kan
tacka dig — inte bara för de goda
dagarna, utan också för de onda.
Bakom allt har ju ändå din goda vilja
stått. Stärk mig i denna förvissning
och ge mig i dag nåd att tänka många
ljusa tankar
.

Bibelord aitt meditera över: Ps 23.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen