NORSK ENGLISH

Artiklar


John S. Torell

Nyhetsrapporter

Per Olof Nilsson

Jim Gustavson

Ulla Wiklander

Jan Ermefjäll

Jan-Ola Gustavsson

Kristina

Bernt Sundell

Ted Pike

Jan Gillberg

Blandat

Arne Olson

Karl & Sara Walfridsson

Margareta Johansson

Jane Bürgermeister

Mans Bodin

Thomas Jackson, MD

Lars Adelskogh

Nasrin Mosavi Sjögren

Benjamin Freedman

Vera Oredsson

Scott Lively

Länkar till viktiga sidor

Jesus Christ is our Lord and Saviour, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved! Salvation can only be found in the name of Jesus Christ. You CANNOT find salvation in the name of Allah, the Pope or Buddha. You CANNOT find salvation in the name of a religion or a denomination. You can only find salvation in the name of Jesus Christ.
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
Rom 10: 9
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Matt 7: 7

European-American Evangelistic Crusades svenska sida med nyheter, bokhandel, artiklar och live webbgudstjänst.


Vi är en bibelcentrerad grupp av troende som vill växa i full kunskap om Jesus Kristus utan att kompromissa med Hans Ord. Vi tror, ​​lär och utövar allt som Jesus lärde och som praktiseras av kyrkan i boken av Apostlagärningarna. Jesus kallade sina lärjungar att vara salt och ljus. Salt är ett konserveringsmedel, men det är också något som tillför smak och njutning till vår dagliga föda. Ljus är en symbol för sanningen, det är betryggande, genomträngande, ledande och exponerar mörker. Vi strävar efter att bevara biblisk sanning och sprida det härliga evangeliets ljus i en värld som är innesluten i mörker. Se våran live webbgudstjänst HÄR. Arkiv av 2014 års webbsändningar finns HÄR. Andra årgångar HÄR.

En predikan av Pastor John S. Torell från 2011 - FÖRBERED DIG FÖR MÄRKET

Predikoutkast på svenska finns HÄR. Arkiv av videopredikningar efter årtal finns HÄR.

Jesus hade fått tre och ett halvt år på sig för välja ut sina apostlar och förbereda dem för en fientlig omvärld, redo att förfölja dem. Jesus avslöjade hela sanningen om Guds fiende till Johannes, 60 år efter sin uppståndelse.

HUR JESUS FÖRBEREDDE SINA EFTERFÖLJARE

1. Det första jag vill understryka är att du måste bli en Jesu efterföljare och bli en del av Guds rike genom att bli född på nytt.
2. Guds rike har all makt och lärjungarna var vana att använda denna kraft medan Jesus fortfarande var på jorden.
3. Det var inte tänkt att de skulle tjäna pengar på denna kraft; den skulle bara användas för att betjäna folket. Guds kraft kan inte blandas med girighet! Läs mer HÄR.

Lyssna på Pastor John S. Torell's undervisning hos OMEGA MAN RADIO. Några avsnitt i mp3 format finns att hämta här nedanför.
Breaking Generational Curses - Part 01
Breaking Generational Curses - Part 02
Breaking Generational Curses - Part 03
Breaking Generational Curses - Part 04
Breaking Generational Curses - Part 06
Breaking Generational Curses - Part 07
Breaking Generational Curses - Part 10
Breaking Generational Curses - Part 11
Breaking Generational Curses - Part 12
Breaking Generational Curses - Part 13
Breaking Generational Curses - Part 14
Breaking Generational Curses - Part 15
Breaking Generational Curses - Part 16
Breaking Generational Curses - Part 17
Breaking Generational Curses - Part 18
Breaking Generational Curses - Part 19
The Ukrainian Tinder Box
The Power of the Spoken Word - Part 01
The Power of the Spoken Word - Part 02
The Power of the Spoken Word - Part 03
The Power of the Spoken Word - Part 04
The Power of the Spoken Word - Part 05
The Power of the Spoken Word - Part 06
Soul Damage - Part 1
Soul Damage - Part 2
The Truth about Halloween
The Reign Of The Antichrist
Climate Engineering and Weather Warfare
Demons and Emotions
A Christian's Response to Ebola
Are we to get Married NY
Demons - The Body and The Soul NY

I ett program från CNN den 4 november om "Varför enhet är så viktigt för Europa" (Bryony Jones), berättade professor John Loughlin från Cambridge University att svaret ligger i Europas historia med splittring och konflikter. Han sa att människor har försökt att finna sin "förlorade enhet" ända sedan Rom föll. Men efter 1500 års misslyckade försök att ena Europa till en gemensam ideologi försöker politikerna nu i stället ena det ekonomiskt. Loughlin drar slutsatsen att de inte har lyckats. I dagens valutakris som rikskansler Angela Merkel har kallat "Europas värsta kris sedan andra världskriget" visar sig gamla fördomar och förargelser som hotar att stjälpa allt som byggts upp i åratal, ja under flera tusen år. Hur kommer det sig att Europa är så svårt att förena? Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

A 90-Year-Old and Two Reverends Cited for Feeding the Homeless in Fort Lauderdale.

I det en gång fria landet USA är det nu förbjudet att dela ut mat till hemlösa, men det är bara en av landets sinnessjuka lagar. En 90 årig man och några pastorer hotades med fängelse och böter för "brottet" att ge hemlösa mat. Maten beslagtogs av poliserna som skulle gjort kometkarriär i självaste Gestapo, de lyder ju bara order. Om poliserna sedan frossade på den beslagtagna maten framgår ej, men det skulle inte förvåna mig i alla fall. Det blir bisarrare för var dag och nästan ingen reagerar...man blir så trött. Läs mer HÄR.

Det är fråga om en separationsbarriär planerad att bli 720 km lång, som byggdes av Israel för några år sedan. Den var till 64% uppbyggd fram till juli 2010. Den Internationella domstolen i Haag har valt att använda beteckningen "mur," eftersom barriären till betydande del består av åtta meter hög betong. Konstruktionen har blivit kontroversiell eftersom den bygger på det av Israel ockuperade Västbanken och inte på 1949-års vapenstilleståndslinje. Av Thorbjörn Johansen. Läs mer HÄR.

Arkiv


Har du synpunkter, tipps eller vill du att vi ska lägga ut en artikel åt dig? Maila oss HÄR.

Se vårt arkiv av video predikningar och utkast här.

Några exempel här nedanför, tryck på länken ovan för att komma till video och utkast arkivet.

Är du frälst?

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör. Läs Guds Frälsningplan.

16 November

"De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden." Upp 12: 11.

DÅ jakob och Johannes kommo till Jesus med sin moder, som bad, att Han skulle giva dem den förnämsta platsen i sitt rike, avslog Han inte deras bön utan sade, att den skulle givas dem, om de kunde utföra Hans verk, dricka Hans kalk och bli döpta i Hans dop.

Kunna vi deltaga i en sådan tävlan? De högsta tingen äro alltid kringgärdade av de största svårigheter, och även vi skola på vår väg finna berg och skogar och vagnar av järn. Mödan är priset för kröningen. Triumfbågar viras ej av rosor och silkessnoddar, de äro resultatet av hårda slag och blödande sår. Just de svårigheter du i dag lever i äro givna av Mästaren, uteslutande för att hjälpa dig att vinna din krona. Gå ej och vänta på en idealisk situation, en romantisk svårighet, en oförutsedd händelse i en avlägsen framtid, utan möt de verkliga förhållandena, som Fadern just nu har insatt dig i. Din ärekrona ligger gömd innerst inne i dessa ting; dessa mödor och prövningar, som just denna timme, denna vecka och månad trycka dig. De största svårigheterna äro ej kända av världen.

Innerst inne i din själ, osedd och okänd för alla utom för Jesus, finns en liten prövning, som du ej skulle våga nämna — tyngre för dig att bära än själva martyrskapet. Min vän, däri ligger din krona. Gud hjälpe dig att vinna seger för att en gång få bära den.

Vad som mest dig tryckte här,
skall ur harpan locka där
renaste och högsta lovsångstonen,
när förklarad sist du står för tronen.
Bida blott!

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.
Den gränslösa nåden

"Såsom bedrövade, men dock alltid glada" 2 Kor 6: 10.

Alla kan inte säga så. Denna sats uppenbarar ett Guds barns sinnelag. För den sorglöse är detta sinnelag främmande. Han kan vara antingen glad eller bedrövad, men inte bådadera på samma gång. Ett Guds barn är egentligen alltid båda på en gång. Han blir alltid bedrövad då han ser på sig själv, för han vet, att "i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott". I Guds helige Andes ljus ser han i sig själv endast bristfullhet. Men då han ser på Herren, är han alltid glad. I Herren ser han idel människokärlek, god vilja och barmhärtighet. Det han ser smälter hans hjärtas hårda is och binder honom vid Herren med kärlekens band.

Då man ligger på sjukbädden, i all synnerhet om allehanda plågor pinar en människa, är det nästan onödigt att tala om glädje. Sådant tal är bara en belastning, när man inte orkar glädja sig. Den som väntar sig något sådant av en sjuk, visar stor brist på förståelse. Och ändå kan ett Guds barn glädja sig i tron, trots att han inte kan förnimma glädjekänslor. Han kan i tron glädja sig i Herren. Han kan glädja sig över att Ordet vittnar om att Herren älskar honom. Han kan glädja sig över syndernas förlåtelse, fastän han inte känner den, för Ordet försäkrar honom: "Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" 1 Joh 1: 9. Detta kan han glädja sig över också i dag, fastän han kommer ihåg, att han så många gånger har syndat mot Herren också efter det han fick syndernas förlåtelse. Han kan glädja sig över att Guds kärlek är som ett bottenlöst djup.

Petrus frågade en gång Herren, om det räcker, ifall vi förlåter vår nästa sju gånger. På detta svarade Jesus: "Inte sju gånger, utan sjuttio gånger sju." Med detta ville Jesus säga, att förlåtelsen inte är något räkneexempel utan ett förblivande sinnestillstånd. Detta bör vi särskilt minnas, då det är fråga om Guds sinnesbeskaffenhet gentemot oss. Hans kärlek förändras inte, fastän människan gång på gång skulle falla. Detta får dock inte förstås så? att människan har rätt att själviskt skyla sina synder med Guds gränslösa nåd och kärlek och sålunda missbruka Guds långmodighet och barmhärtighet. Den som slår in på den vägen kommer obetingat att bli förhärdad. Löftet om gränslös syndaförlåtelse tillhör bara den, som av uppriktigt hjärta i allt vill följa Herrens vilja, även om han inte alltid har kraft att göra det som han vet är gott.

Den gränslösa nåden hör den ångrande syndaren till. Den ångrande syndaren får förlåtelse tusenfalt. Den ångrande syndaren är alltid bedrövad över sig själv, men samtidigt gläds han i Herren. Låt oss bevara detta ångrande sinnelag också vi, i alla livets skiften, för vi har varje dag mycket att ångra. Men låt oss samtidigt glädjas över att Guds nåd är gränslös och bottenlös. Den är djupare än måttet av dina synder.

Tack, Herre, att också jag i all min
svaghet får kasta mig i din nådesfamn,
och du visar inte bort mig, fastän jag
nog skulle förtjäna det. Ge mig ett djupt
ångerfullt sinne, så att bedrövelse efter
Guds sinne får stort rum i mitt liv.
Men bevara mig, så att den aldrig blir
en otrons bedrövelse. Låt mig alltid kunna
glädjas över din gränslösa nåd,
din kärlek och syndernas förlåtelse.

Bibelord att meditera över: Rom 8: 32-39.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Varför firar vi Jul?

Har du tänkt på varför vi firar Jul och varför så många ”icke kristna” firar lika mycket Jul som de kristna, om inte mer? Har du någonsin undrat vad Jultomten har med Jesus att göra? Och varför vi gör det vi gör inför, under och efter Julen? Det är mycket vi gör i ren okunskap och som får fortsätta från generation till generation utan att vi tänker efter eller ifrågasätter. Fortsätt och läs HÄR.

Varningsbudskap till nordens folk. (1975-1988)
Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2007) existerar i Sverige och Finland.När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.
När du ändå sitter framför datorn, ta chansen att lyssna på pastor John S. Torell's predikningar från 1975-1988 som nu är aktuellare än någonsin. Några exempel nedan, resterande länken ovan.
När kommer Antikrist? Hur får man seger i Jesus? Tro
En annan Jesus Någon planerar ditt liv! Vilddjuret

Böcker för sanningssökare.

John S. Torell
The Kabbalah Book 1
John S. Torell
Christian Dynamics Course 1

Kontakta oss.

Om du vill kontakta en författare så kan du göra det via ett formulär HÄR.

Vid problem eller åsikter om denna webbsida kan du kontakta webmaster HÄR.


Registrera dig för vårat nyhetsbrev (på engelska) med aktuell information om bland annat varje veckas webbgudstjänst.

E-mail:


Ulf Ekman, Sveriges falske apostel

  1. Livets Ord bakom fasaden - Del 1
  2. Livets Ord bakom fasaden - Del 2
  3. Citat från Ulf Ekman & kompani
  4. Guds rike är inte av denna världen