Januari – Februari 2006

 

ISRAELS FRAMTIDA KRIG MED IRAN

av John S. Torell

 

fortsättning från föregående sida

 RESULTATET HAR VARIT DÖDLIGT

Fanatiska muslimer har brutalt dödat hundratals män och kvinnor som de uppfattat som kristna. Tio människor dog i Libyen med Muhammedteckningar på T-shirts som orsak. Sju hundra tusen muslimer demonstrerade i Beirut och brände ner det danska konsulatet. Danska och österrikiska ambassader stormades i Teheran, Irans huvudstad. Flera danska och norska ambassader sattes i brand i andra länder. Det har varit stor oro i Pakistan and kristna har blivit massakrerade i Nigeria av fanatiska muslimer.

Jyllands-Posten var den tidning i Danmark som först publicerade tolv teckningar av profeten Muhammed i september 2005. En teckning föreställde profeten med en bomb på sitt huvud, istället för en vanlig muslimsk turban. Jyllands-Posten är inte en av de stora danska tidningarna, bara ett liten regional nyhetstidning i Jylland. Budskapet i teckningen var att Muhammed var den första självmordsbombaren och ett exempel för muslimsk ungdom.

Tidningen ägs och drivs av JP/Politikens hus och behöver nödvändigt inte representera tänkandet och känslorna hos en dansk tidning. När islamiska regeringar i olika muslimska länder satte press på den danska regeringen att censurera den danska judiska tidningen, svarade den danske premiärministern med att hävda att i en demokrati kontrollerar inte regeringen vad tidningarna skriver. Tidningens ägare gjorde ett uttalande där de bad om ursäkt för att de orsakat problem för den danska regeringen  men de sade att de inte tänkte ta tillbaka budskapet i teckningarna. Detta upprörde och ställde till ytterligare bråk i muslimska länder.

Några dagar senare publicerade några andra europeiska tidningar teckningarna fast de mycket väl visste att detta skulle uppröra massorna i muslimska länder. Det var inga större tidningar, utan små regionala tidningar i Tyskland, Österrike, Frankrike och en del andra europeiska länder. Den gemensamma nämnaren för dessa tidningar är att alla ägs eller drivs av judar. Den officiella orsaken till publiceringen sades vara att försvara yttrandefriheten.

Men den sorgliga sanningen är att detta är en välkalkylerad provokation ledd av den israeliska säkerhetstjänsten, Mossad. Militären i Israel har planerat att angripa Iran och slå ut dess nukleära kapacitet för lång tid framåt. Enlig information som kommer från källor i Europa, kommer det militära anfallet någon gång i mars 2006. Förenta Staterna är djupt inblandad i planeringen, och som alla av oss hörde för någon vecka sedan utfärdade den amerikanske presidenten en tydlig varning till Iran, att om Iran attackerar Israel, blir det ett massivt militärt gensvar från Förenta Staterna. Presidenten talade inte om iranierna skulle svara på en israelisk attack, budskapet han framförde var detta: Israel kan slå till när de önskar, men om Iran beslutar att slå tillbaka, blir det attackerat av Förenta Staterna.

Vad som är välkänt i Förenta Staterna är att de israeliska försvarsstyrkorna (IDF) rider grisrygg på de amerikanska militärstyrkorna. Förenta Staternas Flygvapen har byggt an flygbas i före detta sovjetiska republiken Kirgistan.

Kirgistan ligger i Centralasien, de har som grannar Kazakstan norrut, Uzbekistan västerut, Tadjikistan söderut och Kina österut och mot sydöst. Namnet på flygbasen är Manas. Den har omkring 1000 amerikanska soldater permanent stationerade på basen, som servar och tankar KC 135 jetplan och även 130 lastplan. Det är också en operationsbas för CIA, som vid denna tidpunkt har styrkor som opererar i regionen. Vad som döljs för allmänheten är att basen också servar IDF-styrkor, särskilt israeliska stridsplan.

I mitt nyhetsbrev för juli 2004 skrev jag följande:

“I en amerikansk media intervju mot slutet av juni, gjorde en äldre CIA-officer några uttalanden på villkor att hans namn inte skulle publiceras. Detta är en vanlig metod i Washington D.C. som används av besvikna federala tjänstemän eller militär personal som är djupt störda av någon händelse men har en officiell kanal genom vilken man kan dryfta frågan. Genom att läcka till pressen, kan de avslöja sanningar och därigenom försöka förändra kursen på en fråga som drivs och på så sätt undgå att bli straffade av sina underordnade.”

“Reportern ställde frågor om Mossads inblandning och en del IDF-styrkor hos kurderna i norra Irak. När frågorna ställdes till talesmannen för den israeliska ambassaden i Washington D.C., Mark Regev, gav han följande svar, ‘storyn är helt enkelt inte sann, och de regeringar det angår vet att det inte är sant.’ När kurdiska tjänstemän fick svara på frågorna avstod de att kommentera det och det amerikanska utrikesdepartementet vägrade att ens svara på frågan.

“Talesmannen för det amerikanska CIA erkände att den israeliska regeringen hade operationer som pågick i norra Irak som är befolkat och styrt av det kurdiska folket. Han sade vidare att den israeliska regeringen tyckte sig inte ha något val än att bygga en styrkebas i norra Irak för om situationen uppstår kunna slå till mot Iran eller Bagdad.

“I en artikel publicerad i The New Yorker under juni månad 2004 och skriven av Seymour M. Hersh, kallad "Israel Gives Up On Iraq, Backs Kurds," citerar jag följande:

‘...Emellertid, en äldre CIA-anställd tillkännagav i en intervju veckan före den sista att israelerna verkligen opererade i Kurdistan. Han berättade att de inte hade något val. 'De tror de måste vara där.' Tillfrågad huruvida israelerna hade sökt tillstånd i Washington, skrattade officeren och sade, 'Vet du någon som kan tala om för israelerna vad de skall göra? De kommer alltid att göra vad de själva finner bäst.'  CIA officeren lade till att den israelisk närvaron var känd i breda lager av det amerikanska säkerhetssamfundet.

Det israeliska beslutet att skaffa sig bättre fotfäste i Kurdistan, av den f.d. israelske säkerhetschefen som 'Plan B,' har väckt spänningar till liv mellan Israel och Turkiet. Det  har provocerat fram bittra uttalanden från turkiska politiker och ett rejält skifte i allianserna mellan Iran, Syrien och Turkiet, som alla har kurdiska minoriteter."

Den israeliska regeringen visste 2004 att den enda pålitliga grupp inom Irak skulle bli kurderna. Nu 2006 har den kurdiska delen av Iran blivit återuppbyggd och det är ett blomstrande samhälle och kurdernas militär Pesh Merga har blivit större och är för närvarande en integrerad del av i den nya irakiska armén och utrustad med den senaste amerikanska "hårdvaran." Tyvärr är det så att enheter från Pesh Merga inte har några sunni eller shia soldater, vilket praktiskt taget gör att enheter från Pesh Merga bara är soldater genom att de bär irakisk uniform. Cheferna för dessa Pesh Merga enheter har sagt offentligt att deras lojalitet finns hos de kurdiska politiska ledarna, inte hos regeringen i Bagdad. Pesh Mergas enheter opererar bara i norra Irak.

Kurdiska och israeliska specialstyrkor penetrerar ständigt norra Iran förberedda på ett markslag någon gång i framtiden. Jag bifogar här en karta av de iranska nukleära faciliteterna för att visa hur utbrett det iranska komplexet är. Det kommer att bli möjligt för den israeliska regeringen att slå ut den iranska kärnkapaciteten på samma sätt som de gjorde med den iranska reaktorn 1981 när Menachem Begin gav order om bombningen av Osirak nukleära reaktor i Irak. Fast han blev kritiserad för denna aktion menade Begin att han hade lyckats i att avbryta Iraks förmåga att skaffa sig kärnvapen.

HUR KRIGET TROLIGEN KOMMER ATT UTKÄMPAS

Som du kan se på denna karta som visar de nukleära faciliteterna i Iran, är de inte samlade på en plats utan utspridda över hela Iran.

Sedan kartan gavs ut har den iranska regeringen spritt ut dem ännu mer, vilket är de militära planerarnas mardröm. Med de stora förluster amerikanerna haft i Irak finns det inte några planer på att Förenta Staternas armé skulle ockupera Iran, inte heller skulle det amerikanska folket acceptera detta. Israels försvarsstyrkor är för små för att kunna bilda en ockupationsarmé, därför, det enda de militära planerarna kan göra är att förstöra dessa faciliteter. Detta köper tid för Israel och tar Iran bakåt i tiden.

När israelerna bombade den irakiska reaktorn 1981, hade israeliska kommandosoldater infiltrerat Irak och placerat en "punkt" nära kärnreaktorn, som sedan de israeliska använde för att träffa rätt mål.

 

Med en stark militär närvaro i den kurdiska delen av Irak Har Iran blivit infiltrerat av marktrupper, som opererar inom Irans gränser. Högst troligt kommer de att försöka placera elektroniska "punkter" vid så många mål som möjligt. Om du tittar på den stora landkartan, kan du se de avstånd som israelerna måste överflyga.

ETT ISRAELISKT BAKSLAG

När premiärminister Ariel Sharon (höger) fick sin första milda stroke och sedan en massiv stroke som har behållit honom i koma sedan 4 januari 2006, blev det en stort dilemma inte bara för den israeliska militären, men också för världsregeringen. Folket i Israel är fragmenterade politiskt och många är trötta på att leva under ständigt krig. Sharon, som den starke ledaren, kunde ha hjälpt Israel rida ut det turbulenta uppror, som skulle uppstå om Iran attackerades. Enligt säkerhetsläckor, hade Sharon sagt åt de israeliska militära ledarna att slå till mot Iran under mars 2006. Ryska säkerhetskällor hävdar att det troliga datumet blir 28 mars 2006, när allmänna val hålls i Israel. Den ställföreträdande premiärministern Ehud Olmert (vänster), har inte någon stark politisk profil och med en svag ledare i Israel, kanske attacken mot Iran hålls tillbaka tills det politiska klimatet  där har stabiliserats.

Ett annat bakslag för planerarna av en attack mot Iran är den väntade muslimska vreden över teckningarna inte har lagt sig som planerat. Det har funnits litet demonstrationer och en del mord på kristna, men inte nog för att få folket i Europa att rasa. Europas massor är fortfarande inte tillräckligt uppretade för att välkomna ännu ett krig i mellanöstern.

Frågan är denna, "Har de israeliska krigs planerarna råd att tillåta Iran att fortsätta sin jakt på kärnvapen?" Du som läsare måste förstå att det planerade kriget mot Iran inte dök upp som ett plötsligt projekt, utan har varit på väg i åratal. Sedan januari 2003 har den israeliska regeringen köpt upp den amerikanska versionen av långdistans F 15 och F 16 bombplan. Totalt 102 F 16:s och 500 bunkerpenetrerande bomber har säkrats från Förenta Staterna och är redo att användas i strid. Till detta, har den israeliska flottan nu i bruk tre tyskbyggda Dolphin klass ubåtar. Var och en är bestyckade med tio ca halvmetern tjocka avskjutningstuber för multisyfte, så att man kan avfyra torpeder minor och kärnvapenmissiler. Israel har också ett antal kryssningsmissiler. I maj 2000 testade  Israel sina kryssningsmissiler från ubåtar i den Indiska oceanen.

En Dolphin klass ubåt kan vara under ytan i 30 dagar innan den måste gå upp igen. Missiler kan avlossas när båten är under vatten, och missilen är innesluten i ett skal, som avlossas från en torpedtub. När skalet eller kapseln når vattenytan springer toppen av och missilen är avfyrad.

Den israeliska flottan låter sina ubåtar röra sig enligt följande mönster: en är stationerad utanför Irans kust; en är stationerad i Medelhavet, medan en tredje servas på en israelisk flottbas. Dessa ubåtar patrullerar alltid bärande kärnvapen. En ubåt bär så många kärnvapen att om de avfyrades på en gång mot Iran, skulle Iran raderas ut och bli ett land ödelagt av kärnvapen.

OM OCH NÄR ATTACKEN MOT IRAN KOMMER

Det blir ingen varning i förväg! Amerikanska satelliter kommer att användas för att ständigt sända bilder av Iran till det israeliska kommandocentret. AWACS (Flygburet varnings och kontrollsystem) är en Boeing 707 modifierad av den amerikanska krigsmakten. Det kommer att hålla sig nära den iranska gränsen för att dirigera israeliska bombplan medan de flyger in från den amerikanska flygbasen Manas i Kirgistan och från baser i Israel. Före denna attack avfyras kryssningsmissiler från undervattensläge med iranska militära flygfält som mål för att slå ut det iranska flygvapnet. De iranska trupperna kommer bara att ha några minuters varning sedan kryssningsmissilerna avfyras under vattnet och skummar ytan på väg från sina olika mål.

Enligt inofficiella underrättelserapporter har Israel också tillgång till neutronbomber, som är kända som Utökade Strålningsrobotar. Det är ett litet termonukleärt vapen som utvecklar minimal eldstorm och hetta, men sänder ut stora mängder av dödlig strålning. Stormen och hettan begränsas till bara någon kilometer. Men dess strålningsarea är desto större eftersom det släpper loss en massive våg av neutron- och gammastrålning som penetrerar pansarskölderna på tanks och kommer också att tränga ned i marken under. Det är en mycket lätt bomb som kan bäras av en kryssningsmissil eller under vingarna på ett attackplan. Det kommer att döda all levande vävnad där det hamnar men lämna byggnader och fordon intakta. Dess strålning varar bara en kort tid, vilket inte är fallet med en atom- eller vätebomb.

För en militär planerare skulle neutronbomben vara det ideala vapnet att använda på iranska installationer. Det skulle döda all teknisk personal på platsen, förstöra byggnaderna och kunde följas upp med bunkerförstörande bomber. Men det politiska bakslaget för Israel skulle bli enormt. Attacken på Iran skulle vara över inom några få timmar. Om iranierna  skjuter ner en del israeliska stridsplan kan piloterna inte räkna med att bli vänligt behandlade om de överlever kraschen.

De enda militära tillgångar som iranierna kan ta till skulle vara missiler med lång räckvidd för angrepp på Israel, med konventionella sprängämnen eller kemiska ämnen.  Den iranska armén skulle också kunna förflytta sig in i Irak och angripa USA-ledda styrkor men inte utan svåra förluster. De skulle också kunna angripa Saudiarabien och försöka slå ned den regimen.

Det är ingen tvekan om att iranska militära planerare har gjort åt tusentals timmar på att planera en motattack om de blir angripna. En sak är säker, det kommer att bli oroligheter i alla arabländer och oljepriserna går rätt genom taket.

VAD KAN KRISTI KYRKA GÖRA JUST NU

Låt oss börja med att se vad Jesus sade om ämnet krig:

Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna' Matt. 24:6-8

Den generation som levde på Jesu tid var under romersk ockupation. Den generation som levde år 1861 i de Förenta Staterna fick genomgå ett fruktansvärt inbördeskrig; generationen från1914 kastades in i Första Världskriget. Generationen år 1939 fick möta fasorna i det skräckinjagande Andra Världskriget efter att ha tagit sig igenom den stora ekonomiska depressionen som började 1929. Sedan kom Koreakriget, Vietnam-kriget, Gulfkriget och det senaste, invasionen av Afghanistan och Irak.

Varje krig stör livet för många människor; en del dör, andra förlorar sina närmaste och det blir ekonomiska uppror och ibland en hungersnöd. Men evangeliserandet för Jesu Kristus med syndare måste pågå som vanligt och Gud ser ut ett sätt även mitt i kriget. Vår levnadsstandard kan förändras, och vi kanske måste ändra våran livsstil och ta emot hårda tider, men vi måste komma ihåg att livet på jorden är tillfälligt och vi lever och planerar för en evighet med Gud i hans nya Skapelse. Vi borde bedja och fasta med jämna mellanrum, leva för fullt varje dag, älska och bry oss om, i första hand för de som står oss närmast, men även för dem som är oss främmande.

Jag föddes i november 1939, två månader efter Sovjetunionen och Tyskland hade invaderat Polen och förslavat dess folk. Ett år senare, var hela Europa påverkat av kriget. Det betydde en viss stress att bo i Sverige under dessa år – skulle kriget komma till Sverige? Men mina unga föräldrar som var i 20-åren gjorde sitt bästa och gav oss kärlek. Den räckte till både mig och min bror. Vår utbredda familj av mor/farföräldrar, far/morbröder och fastrar/mostrar bildade en tät cirkel och ondskan i världen till trots, levde vi ändå i en annorlunda värld dör ondskan inte hade någon plats.

Jag har författat detta nyhetsbrev för att varna dig om vad som kan hända i en nära framtid. Denna dag skulle vi använda till att söka Gud, predika evangeliet och älska människorna som finns omkring oss, medan vi fortfarande har ljus.  Får jag avsluta med dessa ord från Jesus:

Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka. Så länge jag är i världen, är jag världens ljus. Joh. 9:4-5

SENASTE NYTT

Det amerikanska judiska ledarskapet försöker nu distansera sig själva från kontroversen med de danska Muhammedteckningarna genom att avbilda profeten Muhammed i olika skämtteckningar. Tidningen FORWARD grundades 1897 och är den äldsta judiska tidningen som existerar. Den hade två artiklar där man diskuterade ämnet den 3 mars 2006. På framsidan fanns en artikel av Marc Stern, som är generalkonsul för den amerikanska judiska kongressen. I sin artikel skrev han följande:

"Det är naturligt för det judiska samhället att vilja reagera aktivt mot den politiska eldstormen över Dubai Ports världens bud på övertagande, precis som det varit förut med tanke på kontroversen över karikatyrerna på profeten Muhammed. Båda ger oss en möjlighet att sätta sökarljuset på islamisk extremism, och en känsla av att vilja göra eller säga något, att ta ställning, det är utan tvivel starkt.

"Ändå, denna instinktiva samfällda reflex borde ihärdigt motstås. Ingen av dessa kontroverser är en speciellt judisk kamp – trots de stora ansträngningar som Den Iranske President Mahmoud Ahmadinejad  har gjort, för att avbilda profeten Muhammedkarikatyrerna som en manifestation av en sionistisk komplott emot Islam. Det vore ett misstag av första rang att låna ut ära till of Ahmadinejads utbrott och de som är okunniga nog att tro honom…

"Den läxa det judiska samhället fick av förintelsen och 'misstaget' som det judiska samhället fick av förintelsen för att förhindra den är att judar aldrig får sitta tysta och se på när judar är i fara…

"Samma sak kan emellertid inte sägas om Muhammedkarikatyrerna. Dessa var inte ritade av en jude. De uppträdde i en tidning som inte ägdes av judar, i ett land där judar är numerärt negligerbara och är kulturellt och politiskt obetydliga...

"Muslimernas våldsamma reaktion runt världen skulle ha avslöjat ett gap mellan populära islamiska föreställningar och de mest fundamentala bropelarna i hela västvärldens samhälle. Judar som västerlänningar har ett brådskande intresse i västs vinnande detta slag om idéer – men som västerlänningar, inte specifikt som judar…

"Att man agerar effektivt betyder inte nödvändigtvis att man gör långa proklamationer utfärdar pressreleaser, beger sig ut på pilgrimsfärder eller slår sig för bröstet. Det betyder att man vinner de strider man behöver vinna – hur än det kan göras på det effektivaste sättet. Vid det här laget borde vi ha lärt oss att tystnad inte nödvändigtvis är ett tecken på svaghet. Ibland är den en manifestation av tilltro och intelligens."

HISTORIEN UPPREPAR SIG SJÄLV

I vår tidskrift THE DOVE, finns det serier av artiklar som härrör sig från 2001 och senare  där jag har spårat debatten och de inbördes striderna ibland judiska organisationer som  den amerikanska judiska kommittén, den amerikanska judiska kongressen, den judiska världskongressen och världssionistiska federationen. Eftersom toppen av ledarna i den världssionistiska federationen på 1930-talet förberedde en förföljelse av europeiska judar för att försöka driva dem till Israel, var inte alla i det judiska samhället likasinnade. Tvärt om, en del av de amerikanska judiska organisationerna bekämpade sionisterna precis som de tyska judiska ledarna i Tyskland. Om detta är nytt för dig var god kontakta oss och fråga efter gamla THE DOVE som handlar om detta ämne. Samma konflikt från !930-talet har fortsatt till denna dag. I samma utgåva av  FORWARD, skriver Marc Perelman en artikel som heter "Grupper splittrade om karikatyrer." Här några utdrag:

"Utbrottet av våldsamma islamiska protester mot teckningarna på profeten Muhammed har utlöst en skarp debatt mellan judiska organisationer om de överhuvudtaget skall uttala sig om krisen.

"Den amerikanska judiska kommittén skickade en delegation ledare till Danmark, som har fördömts kraftigt av muslimvärlden för att inte stoppa den första utgivningen av teckningarna. Ledarna för AJC kommittén stödde sin rapport som ett uttryck för yttrandefriheten, inte själva teckningarna.

"Efter Danmarksturen denna vecka yrkade en annan organisation, den amerikanska judiska kongressen på ett restriktivt närmande för att undvika spela Iran i händerna att judar och Israel låg bakom publiceringen av teckningarna…

"Argumentet tog form av en skarp tillrättavisning från den exekutive för AJ kommittén David Harris, som ledde delegationen till Danmark. ‘Handling säger mer än ord,' säger Harris till The Forward. ‘Judar lurar sig själva om de tror att de kan rida ut det här... Skall vi försöka ta skydd när och låta ambassader bli stuckna i brand? Vad kommer härnäst? Detta är ett försök att skrämma, och vi har en del i att det inte lyckas...

"I en uppenbar markering till AJC kongressen, tillade han, 'Dessa organisationer som historiskt har försvarat pressfriheten och privilegierna i Det Första Tillägget borde vara särskilt mottagliga för sådana hot...

"Abraham Foxman, direktor för Anti-Defamation League (antiförtalsligan) sade att medan judiska organisationer inte är benägna att bli inblandade i affären med karikatyrerna, dras de slutligen in i det när muslimska grupper begär deras åsikt."

SLUTSATS
Judarna är i historien inte en enhetlig kropp som handlar i solidaritet utan en som är splittrad i många fraktioner. De visar solidaritet inför hedningarna, men de inbördes striderna kan bli så häftiga ibland att det leder till mord. Beslutet att förarga den muslimska världen satte inte världsregeringen från början upp på agendan där alla kunde se det, inte heller de judiska organisationer vi här nämnt. Men när det hade börjat kunde de förstå att karikatyrkrisen hade satts upp av världsregeringen för att rädda den kämpande staten Israel ett tag från att bli utplånade av iranska kärnvapen.

Återigen, vad jag säger kan komma som en chock för ickejudar, men allt ni behöver göra är att läsa judiska tidningar så blir saken klar för er. Det amerikanska judiska ledarskapet har nu fullt upp med att kontrollera skadorna på kostymen så att inte det amerikanska folket inte vänder sig mot judarna medan Irankriget hotar strax bortom horisonten och priset på bensin börjar stiga.

Föregående sida
Sida 1 | 2


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA