European American Evangelistic Crusades

 

Det Flammande Svärdet
Förmaning att kämpa för vår tro – Judas 3

 

ISRAELS FRAMTIDA KRIG MED IRAN

Av John S. Torell

övers. Torbjörn Johansen

Jag vill använda det här nyhetsbrevet för att meddela några insikter som rör störande händelser som har börjat fylla våra TV-skärmar och få mer och mer uppmärksamhet i våra tidningar.

Jag är säker på att ni alla har märkt det hat och den vrede som kommer från muslimer över hela världen över de s.k. Muhammedbilderna. Bara ett fåtal amerikanska tidningar har publicerat bilderna; istället har de olika nyhetsmännen diskuterat hur de ser ut, men utan att visa dem.

Inte heller har de amerikanska media sagt oss vilka de europeiska tidningar är, som publicerat teckningarna, efter publiceringen i Danmark. Det är tydligt att något större än det normala händer i världen, och det jag tror kommer genom avloppsröret är inte bra och det kommer att påverka hela världens befolkning.

LJUDET AV KRIGSTRUMMORNA HAR BÖRJAT LJUDA HÖGRE

Den 5 mars 2006 utfärdade Förenta Staterna den starkaste varningen hittills till Irans regering, när Förenta Staternas FN-ambassadör talade till den mäktiga israeliska lobbygruppen AIPAC. Här är ett citat från mötet, som publicerades i The Seattle Post Intelligencer.

AV FOSTER KLUG, ASSOCIATED PRESS

WASHINGTON Amerikas FN-ambassadör talade på söndagen till en inflytelserik pro-israelgrupp att det är dags att konfrontera Irans "tydliga och hänsynslösa rush" mot ett eget kärnvapenprogram.

John Bolton, som talade till en folkmassa bestående av 4 500 åhörare som samlats för en konferens på American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), sade att ett misstag av FN:s säkerhetsråd att påtala Iran skulle "betyda obotlig skada för rådets trovärdighet."

"Ju längre vi väntar med att bemöta det hot som Iran visar, ju svårare och mer svårbehandlat kommer det att bli att lösa." sade Bolton. Det som står på spel är Irans kunnande att anrika uran till den grad att de kan framställa kärnvapen. Iran stryker under att deras nukleära program är ett fredligt projekt och endast för att framställa elektricitet. Många i väst fruktar dock att Iran tänker utveckla kärnvapen.

The International Atomic Energy Agency (IAEA) kommer att träffas I Wien på måndag för att diskutera Irans nukleära program och sin samstämmighet med ett krav från IAEA att Iran slutar producera anrikat uran. FN:s olika talesmän  skall vid detta tillfällesända mötets protokoll till Säkerhetsrådet för vidare behandling.

Iranska myndigheter var förra veckan i Moskva och förhandlade om ett erbjudande från rysk sida att erbjuda och ta hand om anrikat uran. De använda bränslestavarna skulle återlämnas till Ryssland, och på så vis minska fruktan för att Iran framställer kärnvapen.

Bolton sade att det ryska förslaget låter Iran "ta emot fördelarna med fredlig kärnkraft medan de också reser frågan om de inte samtidigt siktar på att skaffa sig kärnvapen."

Han sade också att Iran har "talat med kluven tunga" under dessa förhandlingar genom att samtidigt välkomna till diskussioner som att man "tvärt motsätter sig" att få mindre tillgång till teknologi och material för att slutligen framställa atomvapen.

Iran "måste förstå att om landet fortsätter att isolera sig, kommer det att bli kännbara och smärtsamma konsekvenser" sade Bolton.

John Bolton är en inbiten amerikansk sionist och man måste komma ihåg att när president Bush försökte nominera Bolton till nästa amerikanska ambassadör I FN, blev det så mycket motstånd i senaten att presidenten drog tillbaka utnämnandet och gjorde honom till tillfällig ambassadör.

Bolton talade inte utan manuskript och hans tal hade skrivits av personal från Vita Huset. Bolton talade alltså efter Bushadministrationens direktiv som var menat att sända en stark signal till Israel att Förenta Staterna är beredda att ta till stridsåtgärder mot Iran på grund av deras nukleära program. För det andra var det en varning till den iranska regeringen, "Kom ihåg Irak, rätta er efter amerikansk politik eller var beredda på krig."

FOTNOT: Innan du läser vidare, kanske du vill läsa mitt nyhetsbrev May 2004 (på engelska), där jag lägger ut scenariot Israel, Frankrike och England som gör en samlad attack mot Egypten, med allt bedrägeri som föregick början av detta krig 1956. Det som hände 1956 upprepas nu, den enda skillnaden är målet för detta krig och vilka angriparna är. 

ISRAELS FRAMTIDA ATTACK MOT IRAN

Israel står nu vid en korsväg. Landet blev grundat genom bedrägeri, brutna löften och våld när det bildades 1948. Det judiska folket tvingade sig på landet Palestinas mark och rev med brutal kraft till sig och bildade staten Israel, till trots att palestinierna bodde där. Med några krig, 1956, 1967, 1973 and invasionen av Libanon 1982, kunde de israeliska styrkorna inte bara besegra Egyptens, Syriens och Jordaniens arméer, men också bryta ner deras styrkor så i grunden att några krig därefter blev omöjliga under en lång tid. Under alla dessa krig, förlitade sig Israel på konventionella vapen och det enorma stödet från Förenta Staterna.

Från början 1948, tog den politiska ledningen i Israel beslut om att utveckla kärnvapen och den tekniska kapaciteten stals antingen från Förenta Staterna genom säkerhetstjänsten Mossad, eller helt enkelt överförda av amerikanska judar som jobbade med Förenta Staternas atomvapenprogram. Det israeliska kärnvapenprogrammet utvecklades i ett militärt komplex i Negev-öknen och kallades Dimona forskningscentrum. För närvarande har den israeliska regeringen ca 200 nukleära bomber, med en del av dem monterade på missiler som man bestyckat sina u-båtar med. När Saddam Hussein började utveckla kärnvapenkapacitet (man har aldrig funnit kärnvapen i Irak) och en förenad fransk-sovjetisk atomreaktor hade byggts i Irak, var israelerna inte sena att för säkerhets skull sända bombplan för att slå ut den irakiska reaktorn 1981.

Med islamiska befolkningar räknat i hundratals miljoner mot Israels 6.5 miljoner, måste Israel kvarstå som en överlägsen krigsmakt för att överleva. Därför kan inte Israel tolerera att ett land i Mellanöstern kan få skaffa sig kärnvapen. Med ett Iran som har blivit ganska uppkäftigt emot Israel och med den nuvarande regeringens tal om att sopa bort Israel från kartan, är ett krig oundvikligt. Det är värt att poängtera att Iran etniskt sett inte är en arabisk nation utan kallades i gamla tider Persien, som var en stormakt innan det krossades av Alexander den Store 334 f.Kr. 

IRAN HAR ETT HEMLIGT MILITÄRT KÄRNVAPENPROGRAM (BBC 2 -16 -2006)
“Den franske utrikesministern Philippe Douste Blazy sade till fransk TV torsdag: "Inget fredligt kärnprojekt kan förklara det iranska nukleära programmet. Det är ett hemlighållet militärt nukleärt program."

"Det internationella samfundet har sänt ett mycket tydligt budskap för att iranierna skall ta reson, avsluta alla nukleära aktiviteter och anrikning av uran. Men de lyssnar inte till oss.

"Det är därför som, för första gången.... det internationella samfundet står enat. Det är inte bara européerna, Frankrike, Tyskland och britterna, det är också Ryssland och Kina."

IRAN SIKTAR PÅ ATT FÖRINTA ISRAEL(enligt israeliska Ha'aretz 2-15- 2006)
"’Irans mål är att eliminera staten Israel", sade Maj. Gen. Amos Yadlin, ny chef för underrättelsetjänsten till Knessets utrikes- och försvarskommitté på tisdagen.

“Yadlin underströk att de uttalanden av den iranske presidenten Ahmadinejad fällt om behovet att 'sopa Israel från kartan' inte bara  halkade från hans tunga och borde tas på allvar."

“‘Iran kommer troligen att uppnå kapacitet för att anrika uran i industriella kvantiteter inom sex månader till ett år,' sade Yadlin. ‘Om deras kärnvapenprogram inte avbryts, kommer det att ha sin första atombomb inom tre till fyra år.’"

Det är uppenbart att man planerar någon slags militär aktion mot Iran, men innan någon militär aktion kan äga rum, måste koalitionen av angripare förbereda sina medborgare att ett krig är bra och rättfärdigat och kommer att vara till nytta för folken i världen. Ofta har angripare i det förflutna använt propaganda för att visa att fienden inte är mänsklig, så att man har stöd av den allmänna opinionen när massor av människor dödas. Det var på detta sätt Adolf Hitler förberedde det tyska folket före sin attack mot Sovjetunionen 1941. I Förenta Staterna, efter Pearl Harbour, den 7 november 1941, målade amerikanska nyhetsmedia upp en bild av det japanska folket i så dåligt ljus, kallade dem "Japs" och trots det faktum att japanska amerikaner  hade bott i Förenta Staterna i många år, samlades de ihop och behölls i koncentrationsläger under andra världskriget. Amerikanerna tyckte att det bara var rätt att förvara dessa "gula djur" som hade attackerat Förenta Staterna. Å andra sidan blev den tyska befolkningen behandlade på samma sätt. Mycket få tyskamerikaner visade någon sympati för Nazi-Tyskland och ett mycket stort antal tyskamerikaner som bekämpade nazisterna via de amerikanska styrkorna. Mycket få japanska amerikaner kände någon sympati för Japans krigsansträngning och ingen lyssnade på dem. Mot slutet av andra världskriget, togs många unga amerikanska japaner in i den amerikanska armén och sändes vidare till strider i Europa, där de skötta sig utmärkt, fick svåra förluster och bevisade att de var lojala amerikaner.

PSYKOLOGISK KRIGFÖRING

I tusentals år har olika härskare förstått att för att vinna ett krig är det inte nog att bara bygga upp en stor armé, utrusta den och släppa lös dem i en strid. Folkets åsikter måste bearbetas så att de verkligen vill delta i ett krig; att hetsa dem till krig och få dem villiga att dö i ett krig.  Nationell stolthet, patriotiska känslor, att försvara frihet, demokrati eller en religiös tro är bara några av orsakerna som används av folk som håller på med psykologisk krigföring. Den avlidne Dr. Josef Goebbels var välkänd när det gäller konsten att övertyga och var Hitlers propagandaminister. Från tidigt 30-tal tills andra världskriget var slut, hördes hans röst på tysk radio, där han med passion övertygade det tyska folket att offra sig själva på slagfältet för Hitler och das Vaterland. Miljoner tyskar trodde på honom och kämpade vilt till det bittra slutet. De förstod inte att de var manipulerade, så de förödde sina liv för lögnens sak. Det finns inget land på jorden idag som inte har en nationell avdelning för psykologisk krigföring. I Förenta Staterna finns det olika enheter som opererar under federal kontroll. Den främste propagandisten är Vita Husets pressekreterare. Han är en högt betald professionell lögnare och hans jobb är att se till att han för ut "den korrekta versionen" till media, som i sin tur hjärntvättar det amerikanska folket.

Statsdepartementet, Pentagon, FBI och CIA har alla sina enheter fyllda med folk som är anställda bara för en sak, påverka amerikanerna att tro på samtida politik, teoretisk som praktisk. Desinformation och lögner är de redskap som används för att bedra folk. Här ett utdrag från en publikation från US Army, för att visa att dessa enheter existerar:

PROPAGANDA-MEDIA
“Propaganda Media" är baserad på "Psykologiska Operationer Fältmanual No.33-1" publicerad i augusti 1979 av Arméns högkvarter i Washington DC; och "Psykologiska Operationer (PSYOP) Media, hemlig kurs PO 0816" av Arméns Institut for Professionell utveckling, publicerad 1983.

“Propaganda Media kategoriseras genom olika metoder av spridning: ansikte mot ansikte (interpersonell) audiovisuell, audio, and visuell.

“Ansikte mot ansikte(interpersonell) kommunikation är det mest effektiva sätt att överföra ett meddelande genom övertalning. Det används på konferenser, ryktesspridningskampanjer, gruppdiskussioner, föreläsningar, visa och berätta-demonstrationer, sociala organisationer, sociala aktiviteter, underhållning, och person till personkontakter, som allt som allt syftar till att delge deltagaren erfarenheter som kan debatteras senare.

Audiovisuell media som television, elektroniska bandupptagningar, ljudfilmer är de mest effektiva kommunikationssätten i andra hand tillgängliga för den psykologiska aktören. Effektiviteten baseras på att se och höra det övertygande budskapet. Dessa media är ett excellent sätt att överföra övertygande budskap och nå fram till en hög grad av hågkomst.

Audio media (högtalare och radio) passar bra för att överföra kortas, enkla budskap och ett personligt användande av den mänskliga rösten. De kräver liten eller ingen ansträngning av publiken och generellt är de mer tilltalande än visuell media. Även graden av läskunnighet kan lättare kommas över med audio media än med visuell media (tryckt material). 

Visuell media kan överföra långa, komplexa material. Animerade or eller tecknade serier får brukas för att övertyga teman till illiterata eller näst intill sådana lyssnare. Visuella media har oftast den minsta graden av populärt mottagande.

“Teman blir förstärkta och målgruppen som ges bred täckning genom att använda sig av flera media som levererar samma grundläggande budskap. Till exempel, radio och television kan förstärka flygblad; mun mot mun kommunikation kan ge stöd åt tidningsartiklar.”

Usama bin Ladens organisation har en effektivt opererande propagandabyrå som släpper audio och video inspelningar med jämna mellan mellanrum i syftet att samla sina anhängare och sätta skräck i människorna i Europa och Nordamerika.

Inte bara regeringar har professionella propagandadepartement, utan även politiska partier, affärsverksamheter och industrier, tankesmedjor, etc., som också förlitar sig mycket på propaganda. Det kallas "information" eller "annonsering" för att de som läser eller ser det skall ta emot det mer tacksamt. Även falska religioner som mormonism, Jehovas vittnen, scientologin, hinduismen, islam och många flera, jobbar hårt för att omvända folk till deras religiösa tro.

Guds Ord, som det läses i Biblar översatta exakt efter grundtexten, är motsatsen till all propaganda; det är den eviga sanningen, som varar för evigt. Så här sade Jesus Kristus vår Herre: "Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria." Joh. 8:32.

Jesus talade dessa ord till de människor som förkastade honom som Guds Son:

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Joh. 8:44

När Pontius Pilatus, guvernören, träffade Guds Son sades följande:

Pilatus gick åter in i pretoriet och kallade Jesus till sig och sade till honom: "Är du judarnas konung?"

Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller hava andra sagt dig det om mig?"

Pilatus svarade: "Jag är väl icke en jude! Ditt eget folk och översteprästerna hava överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?"

Jesus svarade: "Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen."

Så sade Pilatus till honom: "Så är du dock en konung" Jesus svarade: "Du säger det själ, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst."

Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" När han hade sagt detta, gick han åter ut till judarna och sade till dem: "Jag finner honom icke skyldig till något brott. (Joh. 18:33-38)

Pilatus var en politiker som representerade Romarriket. Som romersk guvernör var hans jobb inte bara att hålla Palestinas befolkning under kontroll, utan också att indoktrinera dem att "köpa" de politiska direktiven från Rom. Och därför vred och vände denne skicklige informatör på Jesu ord och frågade "Vad är sanning?" Men det var en ärlig fråga, eftersom Pilatus själv inte visste sanningen trots att han var talesman för kejsaren av Rom.

DEN PSYKOLOGISKA FÖRBEREDELSEN FÖR ETT KRIG MED IRAN

Då jag nu har visat hur länder och deras politiska ledare går tillväga, vill jag nu visa vem det är som psykologiskt förbereder ett krig mot Iran. 

Det är viktigt för dig att komma ihåg att när USA och England, jämte en del andra länder invaderade Irak och avlägsnade Saddam Hussein från makten, då var folken i Europa arga och föraktade skälet till denna invasion. Al Qaida-propaganda jämte den så kallade "fredsrörelsen" i Förenta Staterna hade åstadkommit en opinionsvängning bland tusentals amerikaner till att inte stödja kriget i Irak. Demokraterna har också spelat en viktig roll i detta propagandakrig då de försökte använda Irakkriget för att vinna valet. 

Ett krig med Iran vid denna tidpunkt i historien skulle leda till en mediakatastrof och försätta Bushadministrationen i samma predikament som president Lyndon B. Johnson upplevde vid tiden för Vietnamkriget. Eftersom de politiska och militära ledarna i Israel känner behov av att kriga med Iran, men kan inte så göra utan att de har back-up från NATO dvs. nationerna i Europa OCH Förenta Staterna, måste tänkesättet i dessa nationer förändras, så att de välkomnar ett krig med Iran.

Om de muslimska länderna kan röras om så de gör stor skada i kristna länder och börjar bränna ambassader i väst, inklusive företag och regeringsbyggnader, skulle man börja hata muslimerna. Hatet kunde sedan hypas upp till en nivå där folken skulle börja kräva åtgärder, ett krig i Mellanöstern mot en nation med ett radikalt islamiskt styre skulle välkomnas av européerna och amerikanerna.

I månaden februari 2006,  diskuterade jag denna fråga per telefon med Juri Lina, Stockholm, författaren till boken "Architects of Deception." Han höll med mitt antagande och berättade att många människor i Europa hade kommit till samma slutsats.

DE ISLAMISKA REGERINGARNA ÄR INTE DUMMA

Även om ledarna för alla de muslimska länderna ogillar européer och amerikaner är de pragmatiska och vet, att för att den muslimska världen skall kunna fungera, så måste de kunna samarbeta med västvärlden och bli en integrerad del av den globala ekonomin. Deras olja har inget värde för dem, om de inte kan sälja den till väst och i gengäld köpa de varor de behöver för sin egen nationella konsumtion.

De islamiska ledarna vet också om att de inte har den militära kapacitet som krävs för ett krig med väst. Bara radikala islamistiska regeringar är beredda att riskera nationellt självmord. 

Talibanerna i Afghanistan försökte med det och inom kort kom amerikanska trupper och förde krig mot dem. Den nuvarande iranska regeringen lade märke till det, och förstod att om inte de kunde komma över kärnvapen, kunde de skrika i högan sky, utan att västvärlden brydde sig om det.

Därför måste ledarna i Israel komma upp med en plan som skulle reta de muslimska massorna på ett sådant sätt att deras egna muslimska regeringar inte kunde stoppa dem. Var man vet att varje allvarligt sinnad muslim skulle bli rasande på är om någon gör narr av, eller gör en nidbild av profeten Muhammed, som ju inte får avbildas enligt muslimerna. Beslutet togs att svärta ned och smäda profeten Muhammed offentligt. Det vapen man valde var NIDBILDER i form av teckningar! Den man som man valde för att utföra denna order var en amerikansk jude vid namn heter Daniel Pipes.

VÄRLDSREGERINGEN
När väl de hemliga ledarna i Världsregeringen hade fattat beslutet att Iran skulle anfallas, övergick förberedelserna och utförandet till Bilderberggruppen. Ingen militär aktion kunde utföras förrän folkmassorna hade blivit förberedda och programmerad enligt planen. 

Den militära förberedelsen skall Israel ta hand om vilket innebär att de slår till mot Iran. Skulle det bli ett militärt gensvar från iranierna och andra muslimska länder skulle detta hanteras med hjälp av styrkor från Förenta Staterna och England. Världsregeringens ledare vet att det brittiska parlamentet och USA:s kongress skulle backa om det gällde en militär aktion mot Iran. På så sätt skulle Israel bli använt som avtryckaren som skulle tvinga in England och Förenta Staterna  i konflikten, oavsett om de vill det eller inte.

BILDERBERGGRUPPEN
Denna organisation startade 1954, när en grupp utvald av Världsregeringen träffades för första gången på hotellet Bilderberg i Holland. Ledarna i denna grupp är för det mesta amerikanska judar, the mest välkända är Henry Kissinger och David Rockefeller. Inbjudna till mötena är nationella ledare som regeringstjänstemän, företagsledare toppjournalister och utbildare. Dessa inflytelsefulla ledare från ett antal länder i väst möts årligen och får höra föredrag om planerna för de nästa tolv månaderna.

Richard Perle

Michael Ledeen

Var än det skall bli en bilderbergerkonferens gör man i ordning ett helt hotell med omgivningar  så att det är tomt på andra gäster och personal från media. Fast det inte är frågan om en officiell regeringsgrupp förses gruppen med all tänkbar säkerhet av värdlandet, bestående av militär, polis och säkerhetstjänst. Höga dignitärer flygs in med privata flygplan och får poliseskort till hotellet. Media i världen täcker inte upp, varken television, radio eller tidningar, inte heller i värdlandet; journalisterna vet att om de vill behålla sina jobb så ställer de inga frågor, skriver eller säger något.

Bilderbergermötet 2005 hölls från 5-8 maj på Dorint Sofitel Seehotel i Rottach Egen, på stranden av Tegernsee  i den tyska delstaten Bajern. Där fanns totalt 120 delegater från olika länder. Det var David Rockefeller och Henry Kissinger som ledde konferensen. Richard Perle, en amerikansk jude och före detta chef för det amerikanska utrikes försvarspolitiska rådet (Defense Policy Board), och Michael Ledeen och William Luti var också på mötet. Dessa tre män har drivit på för att ta över Iran allt sedan invasionen av Irak. Bland andra deltagare fanns medlemmar av de kungliga familjerna från Spanien, Belgien och Holland. NATO:s Secretary General Jaap Hoop de Scheffer deltog i mötena, jämte toppen av bakirverksamheten Rothschild.

En mycket intressant delegat var Ziad Abu Amr, en medlem av det palestinska lagrådet; som minglade bland medelklassen av Världsregeringen. Han är även president för det palestinska utrikesrådet och innehar ämbetet som professor i politisk vetenskap vid Birzeit University som ligger ca 4 mil norr om Jerusalem på Västbanken.

DEN POLITISKE MORDBRÄNNAREN

Världsregeringen utfärdade en order till Bilderberggruppens ledartrust att starta en gräsbrand, som inte kunde spåras tillbaka till Världsregeringen. Det var menat att den skulle se ut som en tillfällig händelse, så när den började löpa skulle media säga att det var en slump. För femte gången deltagande  i bilderbergerkonferensen var den danske affärsmannen Anders Eldrup, styrelseordförande för det danska bolaget Danish Oil & Natural Gas (DONG). Anders är gift med en kvinna vid namn Merete, som är VD för JP/Politikens Hus (Jyllands Posten/Political House), som är det publiceringsföretag som äger tidningen Jyllands-Posten. Det är värt att lägga märke till att denna lokala dagstidning inte publiceras i Köpenhamn, utan är en lokal tidning som täcker Danmarks landmassa, den halvö som har sin gräns mot Tyskland i söder.   

Då  Eldrups hustru hade hand om den lokala tidningen, var det bekvämt för henne att ge denna  arbetsuppgift till den kulturelle redaktören på tidningen, som heter Flemming Rose. Vi har inte kunnat fastställa om det rör sig om en dansk jude—"Jag är inte jude, fast jag skulle ha varit stolt över att vara en," har Rose sagt. Men det betyder bara att han mycket väl kan vara en tvättäkta sionistisk jude, fast han förnekar det. Namnet och utseendet stämmer.  

År 2004 reste Flemming till Förenta Staterna och tillbringade en del tid med Daniel Pipes. Tills nu hade jag aldrig i livet hört talas om Daniel Pipes och jag visste inte om han var en huvudman i Världsregeringen. För att läsaren skall förstå det här bättre, kommer här en kort biografi om Daniel Pipes.

Daniel Pipes
Från Wikipedia, den fria encyclopedin

Daniel Pipes är en amerikansk nykonservativ kolumnist, författare, analytiker av kontraterrorism, and vetenskapsman i mellanösternhistoria. Som författare till 18 böcker, som har översatts till 19 språk är Pipes både prisad och kritiserad för sina vassa om Islam och Islamism.

Pipes är grundare och direktör för Middle East Forum, en före detta medlem av det råd som instiftades av presidenten, U.S. Institut för fred, och en återkommande kolumnist för the New York Sun och The Jerusalem Post. Han bidrar regelbundet till David Horowitz's online publikation FrontPageMag.com, och har fått sina arbeten publicerade i många dagstidningar runt om i Amerika, inklusive Washington Post, New York Times, och Wall Street Journal.

Han är ofta inbjuden för att diskutera Mellanöstern på amerikansk television, liksom på universitet och tankesmedjor, har medverkat på BBC och Al Jazeera, and har föreläst i 25 länder.

Hans webbsajt är på topp, rankad som den främsta av 16000 mest uppsökta webbsajter på internet och översätts till 27 språk.

Bakgrund
Pipes föddes den 9 september 1949 i Boston, Massachusetts, som sonen till Harvardhistorikern Richard Pipes och hans hustru Irene (f. Roth). Båda Pipes föräldrar kom från burgna assimilerade polska familjer som undkom Polen 1939. Paret möttes i Förenta Staterna 1944 och gifte sig två år senare. Daniel var första barnet.

Pipes gick på Harvards pre school, men fick sedan en privat utbildning, delvis utomlands. Han gick in vid Harvard University hösten 1968; de första två åren studerade han matematik, men hade sagt: "Jag var inte klyftig nog. Så jag valde historikerbanan." Han påstås ha besökt  Saharaöknen 1968 och Sinaiöknen 1969 för att hjälpa upp hans intresse för arabiska , och de följande två åren studerade han i Mellanöstern. Pipes uppnådde ett B.A. i historia 1971; hans slutarbete hette "En medeltida islamisk debatt: Världen skapad i evigheten, en studie av Al  Ghazali, en av de största juristerna, teologerna och mystikerna i den islamiska traditionen."

Han återvände till Harvard 1973 och erhöll en Ph.D. i medeltida islamisk history år 1978. Hans Ph.D. disputation blev slutligen hans första bok, Slavsoldater och Islam, 1981. Han studerade utomlands i omkring sex år, av vilka tre i Egypten, där han skrev en bok om vardaglig egyptiska som publicerades 1983. Han talar franska och engelska och kan läsa arabiska och tyska. Han undervisade i världshistoria vid universitetet i Chicago från 1972 till 1982, historia vid Harvard från 1983 till 1984, och politisk strategi vid amerikanska Flottans kollege från 1984 till 1986.

Pipes har varit i tjänst inom olika enheter inom de statliga och militära departmenten, och har vittnat inför Förenta Staternas kongress. Han har belönats med titeln hedersdoktor vid universitet i Schweiz och Förenta Staterna.

Han hart varit gift två gånger, och har tre döttrar.

STARKA UTTALANDEN AV DANIEL PIPES

Vid ett tal till den amerikanska judiska kongressen (AJC) den 21 oktober 2001 Gjorde Daniel Pipes följande uttalande: "Jag bekymrar mig mycket från judisk synpunkt sett att den närvarande och ökade välståndet och rikedomen och tillmötesgåendet mot amerikanska muslimer--- kommer att visa sig vara sanna faror för de amerikanska judarna."

I Jerusalem Post, den 22 januari 2004 skrev Daniel Pipes en artikel; här är ett utdrag från det: 

"Det går inte undgå att se det olyckliga fakta att muslimer anställda av regeringen som poliser militärer och i den diplomatiska kåren behöver övervakas när det gäller terrorism, så också muslimska präster i fängelser och i armén. Muslimska besökare och immigranter måste undergå flera bakgrundstester. Moskéer behöver skärskådas, förutom det som sker med kyrkor, synagogor och tempel. Muslimska skolor kräver ökat överinseende så man kan studera vad som lärs ut till barnen..."

FLEMMING ÅTERVÄNDER TILL DANMARK EFTER EN VISIT HOS DANIEL PIPES

 När Flemming kom tillbaka till Danmark, skrev han en stark artikel om "Hotet från islamismen" där han använde Pipes som huvudsaklig källa. Artikeln publicerades den 29oktober 2004 i Jyllands-Posten. Pipes har rätt länge förordat behovet av att samla ihop alla amerikanska muslimer och placera dem i koncentrationsläger, precis som de amerikansk japanerna under andra världskriget, när både män, kvinnor och barn arresterades och skickades till fångläger, under övervakning av den amerikanska armén.

Flemming gillar utan tvivel inte muslimer och när han fick uppdraget att gå emot dem, kom han upp med följande plan för att kunna dölja sina spår. Han gjorde ett upprop till en tävling bland 40 danska tecknare att rita profeten Muhammed som de såg honom. Han skulle sedan publicera dessa teckningar för att testa "yttrandefriheten" i Danmark. Flemming hävdar att han tog emot 12 teckningar från olika tecknare och den 30 september 2005, publicerades karikatyrerna fyra månader efter att ordern hade kommit från bilderbergarna. Här är en kort kronologi på det som sedan hände:

9 oktober 2005: Talesmän för Danmarks islamiska trossamfund krävde en ursäkt från Jyllands-Posten.

12 oktober 2005: Elva ambassadörer från muslimska länder efterfrågar ett möte med den danske premiärministern Anders Fogh Rasmussen för att diskutera en regeringsaktion mot Jyllands-Posten. Den danska regeringen vägrar att träffa de muslimska ambassadörerna och svarar med en brysk not att den danska regeringen inte kontrollerar media i Danmark.

14 oktober 2005: Muslimer demonstrerar i Köpenhamn.

November december 2005: En grupp danska imamer reser till Mellanöstern för att möta religiösa ledare. De har med sig mycket förolämpande teckningar som inte har varit publicerade i Jyllands-Posten. Med avsikten att inflammera situationen och reta upp muslimer i så många länder som möjligt.

Under 2005, drog kontroversen med Muhammedbilderna bara till sig liten mediareaktion utanför Danmark. Sex av bilderna återgavs i den egyptiska tidningen El Fagr den 17 oktober 2005, jämte en artikel som starkt tog avstånd från dem. Kontroversen började sprida sig mera under januari månad 2006, när en del större tidningar i Holland, Tyskland, Norge, Belgien och Frankrike tryckte upp karikatyrerna på nytt. Ilskan bland massor av muslimer började koka när en del av teckningarna trycktes i Jordanien, Jemen, Malaysia and Algeriet.

Media i England och Förenta Staterna beslutade att inte visa några teckningar, uppvisande den starka kontroll som existerar inom media i dessa två länder. Bara Cardiff University's studenttidning Gair Rhydd, återgav karikatyrerna den 4 februari 2006. Dagen efter publiceringen gavs det order om att hela upplagan skulle förstöras och bara 200 exemplar överlevde och blev distribuerade. Redaktören och två journalister blev suspenderade för beslutet att publicera karikatyrerna.

FORTSÄTTNING: Israels framtida krig med Iran...
Sida 1 | 2

Gå tillbaka till Svenska sidan