OM EAEC

RLJ-936-S

BEDRÄGERI, KRIG OCH SVÄLT

John S. Torell

1, Augusti 2004

Amerika står på nytt infor ett vägskäl.   Det har varit många vägskäl i vårt land, men i mitt personliga liv, så är detta det fjärde vägskalet in min livstid.

  1. Under 1960 talet så borttogs bön och bibelläsning ifrån de allmänna Amerikanska skolorna.   Eftersom jag kom till Kristus år 1965 och var ett spädbarn i Kristus, så deltog jag icke i denna kamp för att radda Amerika.
  2. I mars månad 1972 så röstade man igenom Equal Rights Amendment av den Amerikanska senaten (att kvinnor skulle ha lika rätt och samma skyldigheter som en man).  Detta tillägg till den Amerikanska grundlagen drevs av en kvinnoorganisation som heter National Organization of Women (NOW), dess ledarskap är judiskt och de flesta av deras medlemmar och ledare är Demokrater.  For att grundlagen skulle ändras, så var 38 delstater tvungna att ratifiera det hela, och denna processen måste ske inom sju år.  Under det forsta året var det 30 stater som godkände ändringen.  Men nu hade de kristna vaknat upp och motstandet ökade undan för undan, allt efter som mer och mer kristna talade ut emot detta.  I Juni månad 1982 var tiden slut och det hela blev nedlagt.  Som pastor deltog jag i denna strid, och jag kan nu se tillbaka med glädje, att jag ledde min församling i denna strid.
  3. År 1973 så bestamde sig den högsta domstolen i Amerika att aborter skulle bliva legala, och striden emot denna utrotning av barn har rasat sedan dess. Jag är tacksam för att jag som pastor har lett min församling i denna strid emot abort, och vi fortsatter denna strid.

DET DEMOKRATISKA PARTIET HAR FÖRKLARAT KRIG EMOT GUD

Under Demokraternas politiska riksmöte i Juli månad, 2004, så har följande beslut fattats och skall ingå i den demokratiska doktrinen:

  1. Ett starkt stöd för abort och att det skall betalas med skattepengar.
  2. Ett starkt stöd för embryonic stem cell forskning.
  3. Ett starkt motstand till en grundlagstillagg som President Bush har begärt, som stadgar att äktenskap är mellan en man och en kvinna. Judas 7-19

Jesus sade, att så som det var i Noas tid, så skall det bli i de sista dagarna. Matt.24:37-39

Guds ord säger att livet börjar vid befruktningen: Jesaja 49:1; Jeremia 1:5; Galaterna 1:15

President Bush har tagit en stark ställning emot cell stem forskning.  Vad genomsnitts Amerikanen icke vet, är att vad som sker här är mord på människor och deras själar sänds till helvetet. För att få fram stem cells, så är en kvinnas ägg befruktat och livet har börjat. Fem dagar efter att livet har börjat, så tager man död på barnet (fostret) och stemcellerna blir skördade. Forskarna bryr sig icke om vad som händer själen, som har förlorat sin kropp och sin möjlighet till att leva på denna jorden och taga emot Kristus.

Det låter så underbart, när Nancy Reagan ropar ut sin nöd för stem cell forskning, så att alla sjuka människor kan få hjalp och bliva läkta. Vad hon icke har förstått är, att döda barn för att manniskor på jorden skall kunna leva ut sina liv är sjalviskt och barbariskt! Som en nation så fördömer vi Kina för att det landet anhåller, dömer och avrattar människor för att få fram donation av organ, som man sedan säljar för grova pengar till västlanderna. Doktorer i västlanderna skickar in sina beställningar till de kinesiska myndigheterna, som i sin tur letar fram människor som uppfyller de kvalikationer man söker. Nar man funnit en sådan manniska, så blir hon anhållen, dömd och avrattad, och sedan tager man ut de olika organen ur hennes kropp, som sedan flygs till sjukhus i Europa och Amerika. Amos 6:1-7

Biblen är klar när det galler homosexualitet. Romar.1:16-32

Jesus har klargjort hur det skall bli i de yttersta dagarna. Matt.24:1-13

Förstå detta MANNISKOR ÄR ICKE LIKADANA SOM DE VAR FÖR 50 ÅR SEDAN. Det finns nu mycket litet redbarhet, ärlighet, sanning, kärlek, barmhärtighet och att man bryr sig om andra människor idag. De människor som är under 40 år gamla är mer kalla och hårda, än den äldre generation som lever nu. 2 Tim.3:1-9

Som pastor för Resurrection Life of Jesus kyrkan, som en radio evangelist, som en kristen författare, som en Amerikansk medborgare så kommer jag att blåsa i trumpeten i Zion och leda så många som vill folja mig in i denna strid emot det onda. Joel 2:12-19

Du har ett val!  Kämpa den goda kampen och lämna denna jorden när din tid kommer, eller så kan du sitta vid sidan om och sedan få taga emot Lammets vrede! Matt.10:26-39

Har du öron till att höra med?


HEM