OM EAEC

Som det var i noas dagar
John S. Torell

Kassett Album Cd Skiva Album MP3 Cd
$23.00 $23.00 $14.00

Audioinspelningarna är på engelska, men du kan få en översättning till Svenska

Både Nya och Gamla Testamentet säger oss att en dag skall Guds Son, Jesus Kristus komma tillbaka till jorden och upprätta sitt rike. På detta följer domen vid den Stora Vita Tronen, förstörelsen av jorden och universum, följt av skapandet av nya himlar och en ny jord (Uppenbarelseboken kapitel 19, 20 och 21). Det enda Gud inte har talat om för oss är året, dagen eller tiden när detta skall ske.

"Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter* skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet.

Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.
Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse." Matt. 24:29-37

Jesus sade att vi skulle se på vissa tecken och att vi då skulle kunna förstå hur nära hans tillbakakomst vi är. Två gånger i Nya Testamentet läser vi att precis före hans tillbakakomst, kommer livet på jorden att bli likadant som det var på Noas tid, före floden.

I juli år 2000 sökte den Helige Ande efter min uppmärksamhet angående denna undervisning. Om Jesus varnade oss att livet på jorden skulle bli precis som det var på Noas tid, VORE DET MYCKET VIKTIGT ATT REDA UT HUR LIVET GESTALTADE SIG FÖRE SYNDAFLODEN. För att kristna skall förstå tecknen på Jesu tillbakakomst, MÅSTE VI LÄRA OSS HUR DET VAR PÅ NOAS TID!

Detta paket innehåller:

En artikel som behandlar detta ämne:

·         Predikan RLJ-936 Bedrägerier, krig och farsoter

Andra alster av samma författare:

Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna
Varningsbudskap Till Nordens Folk (1975-1988)


Tillbaka till Audio
Bokhandel | Fraktbelopp | Returnera