OM EAEC

Guds Frälsningsplan

Vet du vart du tar vägen när du dör? Många miljoner människor kommer till helvetet och de vet inte ens om det. Du kanske har en del frågor angående kristendomen och vad det är som är avgörande om du är kristen eller ej. Hur kommer man till himlen? Har Gud en mall och om han verkligen har det, vilken är det? Din framtid i evigheten beror på det ställningstagande du gör! Var vänlig nog att ta dig tid att läsa Guds plan för frälsning, det blir det viktigaste beslut du någonsin gör.

Först måste du tala om att du är en syndare som behöver bli frälst och du kan inte frälsa dig själv.

Rom 3: 23 "Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud."

Rom 5: 8 "men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare."

Rom 6: 23 "Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre."

Ef 2: 8-10 "Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det -- 9. icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10. Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem."

Sedan måste du tro att Gud älskar dig och gärna vill förlåta dig. Du måste tro att Jesus Kristus är Guds Son och att Han är den enda vägen till Himlen.

Joh 3: 16-17 "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom."

Joh 14: 6 "Jesus svarade honom: Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Rom 10: 13 "Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst."

II Krön 7: 14 "men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land."

Ef 4: 32 "Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder."

Du måste bekänna och ångra dina synder inför Gud och tala om för honom att du är ledsen över dem och vill bli förlåten.

1 Joh 1: 9 "Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."

Rom 10: 9-13 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst." Skriften säger ju: "Ingen som tror på honom skall komma på skam." Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom. Ty "var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst".

Om du läser detta och förstår att du går hopplöst förlorad, att det inte finns något du kan göra för att förtjäna en plats i Himlen är allt som kvarstår att göra att be Gud frälsa dig. Om du ber, svarar Gud!

Käre Herre Jesus, förlåt mig mina synder, rena mitt hjärta från all synd och orättfärdighet (syndighet), kom in i mitt liv och bli min Herre och Frälsare. Jag tror att du göt ditt dyrbara blod även för mig, på korset. Du dog och uppstod igen på den tredje dagen; fräls mig Jesus, jag vet att jag inte kan frälsa mig själv. Tack för att du har gett mig evigt liv och en plats i himlen med dig. Amen.

Om du nu har gått igenom stegen till frälsning, frälsningens ABC, och bett Jesus att frälsa dig, är du en kristen! Du har blivit född på nytt och är en ny skapelse i Guds ögon, var god kontakta oss, så får vi veta de goda nyheterna!

Kom alltid ihåg, det som Jesus gjorde i det förflutna, kommer han att göra i framtiden. Om du ropar till honom, kommer han att svara dig. Vad han gör för en person, gör han också åt någon annan. Gud har inte anseende till personen. Han har inga favoriter. Han hjälper vem som helst som ropar till honom, lika säkert som pengar står på banken.

Hebr 13: 8 "Jesus Kristus är densamme, igår idag och i all evighet."


HEM