Man Har Nu Rest Gravstenen Over Sig Sjalva

CHARTA OECUMENICA

Detta är det dokument som frikyrkorna i Sverige förbundit sig till:

Vi förbinder oss:

1 Kallade till enhet i tron – tillsammans

2 Att förkunna evangeliet – tillsammans

3 Att gå varandra till mötes

4 Att handla – tillsammans

5 Att be – tillsammans

6 Att fortsätta dialogen

7 Att delta i formandet av Europa

8 Att försona folk och kulturer

9 Att bevara skapelsen

10 Att fördjupa gemenskapen med judendomen

11 Att odla relationerna till Islam

12 Att möta andra religioner och livsåskådningar

Medlemskyrkor i FSR

Adventistsamfundet

Evangeliska Frikyrkan

Frälsningsarmén

Metodistkyrkan

Vineyard Norden

Pingst - Fria församlingar i samverkan

Svenska Alliansmissionen

Svenska Baptistsamfundet

Svenska Missionskyrkan

ANDRA MEDLEMSKYRKOR:

DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN

- Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

- Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

- Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

- Ungerska protestantiska kyrkan

DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN

- Stockholms katolska stift 

DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN

- Armeniska apostoliska kyrkan

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

- Estniska ortodoxa kyrkan

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

- Finska ortodoxa kyrkan

- Koptiska ortodoxa kyrkan

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

- Rumänska ortodoxa kyrkan

- Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)

- Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige

- Serbiska ortodoxa kyrkan (endast på serbiska)

- Syrisk-ortodoxa kyrkan

- Österns assyriska kyrka 

- Österns gamla kyrka

http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf

http://www.skr.org

Om du vill förstå vad som händer i kristenheten läs t.ex. Lennart Jaretegs artiklar

bl.a om "SKR för fram läror från New Age"

http://www.bibelfokus.se/skr

http://www.bibelfokus.se/ekumenik_main


Gå tillbaka till Svenska sidan