European American Evangelistic Crusades

 

Det Flammande Svärdet
Förmaning att kämpa för vår tro – Judas 3

 

DANSEN RUNT GULDKALVEN – DEL 4

Av John S. Torell

övers. Torbjörn Johansen

 

EN TEOLOGISK  UNDERVISNING SOM FÖRSTÖR AMERIKA

Alla de händelser som äger rum i världen idag är planerade i förväg.  Den samtida generationen vid vilken tidpunkt i mänsklighetens historia som helst utför de önskningar, drömmar och begär som den föregående generationen hade. I det föregående brevet slog jag fast att de döda styr över de levande och de flesta bland de levande har inte förstått att så sker! När vi ser hur den kristna kyrkan splittras i grupper med allehanda falska doktriner, är det omöjligt att korrigera detta, om vi inte vet vad som har blivit fel. Det är också viktigt att veta vilka som införde de falska lärorna, för att kunna ändra inriktning och korrigera sådana problem. Och det är alltså därför jag tar mig tid  för att lägga en grund som den samtida generationen kan stå på, så de kan fatta intelligenta beslut, baserade på sanning.

När jag kom till Förenta Staterna som immigrant 1963, bosatte jag mig tillsammans med min fru i Salt Lake City, av det enkla skälet att min givmilda onkel bodde i denna stad. Jag hade just avslutat min utbildning på universitet i Sverige, där jag hade gått ut som byggnads och konstruktionsingenjör, och efter några månader fick jag arbete inom   Utah State Road Commission och var med och planerade vägar som skulle byggas.

Vid den här tiden visste jag inte om att det pågick ett Interstate Highway projekt i Förenta Staterna, som skulle förbinda de 48 angränsande staterna i ett nätverk av s.k. freeways (motorleder). Man spenderade miljarder av dollars på att bygga detta system av freeways som numera är gammalt och nedslitet och i behov av reparationer. Delstaten Utah hade blivit öronmärkt för både en nord/syd gående freeway och en öst/väst gående sådan med stora avfarter runt Salt Lake City. På våra kontor arbetade vi intensivt, ofta på övertid och producerade ritningar och inköp av mark så att byggena kunde börja och vägarna byggas. Mindre vägar ritades upp och byggdes för att sammanknyta förbindelserna för de tusentals konstruktionsarbetarna.

De flesta omkring mig tänkte precis som jag gjorde, att vi byggde vägar för att folk skulle kunna resa på ett snabbare och smidigare sätt. Bland annat hörde jag denna slogan: "Nu kan du resa från San Francisco till New York utan att stöta på ett enda trafikljus." Inte förrän senare fick jag veta den verkliga orsaken till byggandet av detta nätverk av vägar. Redan på 1930-talet testade den amerikanska militärstaben i Washington D.C. möjligheten att förflytta trupper i stor skala från den ena kusten till den andra – öst/väst. En militäravdelning bestående av tunga lastbilar korsade Förenta Staterna och av detta forskningsprojekt visade det sig att om ett krig bröt ut, skulle det vara omöjligt att förflytta en större mängd av trupper och utrustning på det då redan existerande vägnätverket.

Andra världskriget berövade de ekonomiska resurserna till att genomföra vägnätverket, och det dröjde tills kriget i  Korea och början på det kalla kriget innan man kunde börja igen med det stora vägbygget. För att kunna godkännas som en Interstate Highway, måste varje vägtunnel byggas så att trailerbaserade interkontinentala missiler kunde passera med god marginal genom hela vägsystemet.. Broar och vägbeläggningar måste byggas så de klarade belastningen när en ström av lastbilar och stridsvagnar körde på dem. För att godkännas som en Interstate Highway, måste tillfartsvägarna vara begränsade och tillät bara specialritade på och avkörningsfiler. Den federala regeringen stod för det mesta ifråga om ekonomi, men underhållet skulle skötas av de olika delstaterna.

Det jag vill komma till är detta: I nästan sex år var jag anställd och tjänade pengar på att bygga ett vägsystem för militära ändamål! Jag visste inget om att de militära myndigheterna på trettiotalet hade fattat ett beslut som genomfördes av en generation människor som levde ca 25 år senare. Det var inte fel att bygga vägsystemet; det gynnade lastbilsindustrin, busslinjer och gjorde det lättare för medborgarna att resa på semester runt hela USA. Det var till stor hjälp för turistindustrin, för motell- och restaurangkedjor. Men den motiverande kraften bakom bygget kom aldrig fram! Och så är det med den kristnes väg på jorden idag; de flesta troende har ingen aning om varför de tror som de gör, varför de sjunger de sånger de sjunger, varför de antas vilja stödja den politiska staten Israel, etc. FOLK BEHÖVER VETA SANNINGEN FÖR ATT KUNNA GÖRA KLOKA BESLUT. Låt oss nu fortsätta att spåra guldkalvens väg.

TILLBAKA TILL EDWARD IRVIN

När Edward väl hade sugit i sig Lacunzas doktrin, förändrades hans predikningar. Han började undervisa om att Jesus inte var gudomlig utan hade en fallen syndanatur som alla andra människor på jorden. Han lärde också att frälsningen bara kunde komma genom vattendopet. Därför kan vi förstå varför en del av dessa falska doktriner nu förekommer i till exempel Förenade Pingstkyrkorna (United Pentecostal Churches), som lär att vattendopet är en del av frälsningen. Irvin lärde också att tungomålstal med gudomligt helande gäller idag.

Det är intressant att baptisternas doktrinära trossatser om pre-tribulation, stödet för Israel och den omedelbart förestående återvändandet av Kristus kommer från Irvin medan hans läror om tungomålstal och helande förkastades. Pingstvännerna accepterade all undervisning från Irvin. Men både baptister och pingstvänner förkastade hans läror om Kristi fallna syndanatur. Därför beslutade de kristna ledarna på Irvins tid vad man skulle ta till vara eller förkasta, precis som de har gjort ifråga om Bibeln. När väl de olika samfundsledarna hade tagit till vara det som de ville ha, blev det uppfräschat och litet förändrat och sedan presenterat så de som levde senare inte skulle kunna veta vad deras doktriner hade för ursprung. Om en baptistpredikant skulle ställa sig upp idag och tala om för sin församling att deras doktrin om uppryckandet, staten Israel och den omedelbart förestående Kristi återkomst var skriven av en jesuitpräst, som även var en jude i hemlighet, skulle samma pastor få sparken på stället av kyrkostyrelsen och även fått höra att han var enfaldig. I en pingstkyrka skulle detta inte få så svåra konsekvenser, eftersom pingströrelserna håller på att dra sig närmare och närmare den Katolska kyrkan. Glömda är de dagar när pingstpredikanter rasade mot den Katolska Kyrkan och kalla henne "den stora skökan". Den laddade predikan som Jimmy Swaggart (vänster) höll på 1980-talet emot Rom och dess strypgrepp på människor runt världen hörs inte längre. Hans fru har skrivit i deras tidning "The Evangelist" 2006 sådant som Jimmie brukade predika, men numera är det inte "politiskt korrekt" längre, att utrycka sig som hon gör.

Och låt oss inte glömma den gammaldags eld- och svavelpredikanten Jack van Impe (höger), som på 1990-talet gick med i Katolska kyrkan och avsade sig all sanning som han tidigare predikat som eldfängd evangelist. Van Impe sitter numera i påvens knä.

FALSKLÄRORÄTTEGÅNG FÖR EDWARD IRVIN

På grund av Irvins nya doktriner höll the Church of Scotland en heresirättegång där han blev funnen skyldig till falsk doktrin och avslöjad 1833. Han flyttade tillbaka till Glasgow där han blev en dominant ledare i den nya Katolska Apostoliska Kyrkan. Men ledare i denna nya kyrka uteslöt honom och han dog redan 1834. På förhållandevis kort tid gjorde Irvin mycket stor skada på den kristna kyrkan och blev redskapet för att tända en eld som skulle förvända de kristna massorna till slavar åt judenheten. När Irvin var borta, koncentrerade sig det judiska ledarskapet på nästa fackelbärare för deras sak, John Nelson Darby.

HENRY DRUMMOND, SR. – BANKIREN (1786-1860)

Om det har funnits en höjdare vid denna tid i historien, skulle det varit den brittiske bankmannen Henry Drummond. Men åter är ledarskapet i världen mycket sparsamma med historiska fakta och andra uppgifter i nutida encyclopedier och böcker i historia. I Encyclopedia Britannica 2006, står det att Drummond var en brittisk bankir, författare och medlem av parlamentet under två perioder, 1810-13 och 1847-60. Han studerade vid universitetet i Oxford, men tog aldrig examen och han var grundare av den katolska apostoliska kyrkan. Det är uppenbart att denne bankir använde en del av förmögenheten till att stödja ett antal kristna aktivister på den tiden, däribland Darby.

När jag förstod vikten av finansiering av kristna aktiviteter på den tiden, ville jag ta reda på familjen Drummonds bakgrund. Var deras bank liten eller stor? I en genomgång av flera encyclopedier, fann jag ingenting om bankens historiska bakgrund. Det verkade som om någon hade "sanerat" alla historiska fakta. Det finns Drummond-banker i Förenta Staterna och England men allt man kan få reda på är nutida fakta och saker som rör affärer. Jag sökte upp tre upplagor av Encyclopedia Britannica, en från 1937 respektive 1974 och en nutida upplaga, 2006, där det inte heller fanns något om bankens historia. Sedan gick jag igenom två delar på svenska, båda från 1952. Där nämns banken över huvud taget inte alls, med undantag för att Drummonds var av adlig, skotsk härkomst som gick tillbaka så långt som till 1400-talet, och att några av ättens kvinnor gift sig med vissa kungar och att klanen stödde Stuarts.

Men information från andra källor förtäljer att Drummond Bank var en av de största bankerna i England vid tiden för de amerikanska koloniernas revolt mot kungen av England, och att John och Henry Drummond hade kontrakt  med Skattkammaren som utbetalare till Hans Majestäts engelska styrkor i Nordamerika under åren 1767-83. Med andra ord, detta var bankirerna som hade hand om utbetalningarna till den brittiska armén under ockupationen, och senare också i kriget mot George Washington och den kontinentala armén. Medan jag grävde mig bakåt i historien blev den allt skummare.

De flesta kungahusen i Europa vid denna tid var förbundna med varandra genom äktenskap, från kungahusen i Sverige, Danmark, Holland, England, de olika tyska kungahusen och till och med Ryssland. Kung George III av England var kusin till Fredrik II av Hesse-Kassel. När kung George III (höger) började få problem i de amerikanska kolonierna, vände han sig till sin tyska kusin, som brukade leja ut soldater till andra kungar. Totalt hyrdes 30 000 tyska soldater ut till den engelske monarken och skeppades över Atlanten för att gå i krig mot den amerikanska koloniala armén. För att vara noga, de tyska soldaterna förhyrdes inte individuellt; de var delar av tyska regementen med officerare, utrustning och allt; och dessa sändes ut som legosoldater.

Fredrik II lånade inte ut dessa arméenheter till ett billigt pris, detta var affärer för att göra sig profit och kungen av England var tvungen att betala bra för dem, inklusive klumpsummor för varje tysk soldat som dödades i strid eller blev sårad. Det behövdes bankirer för att göra utbetalningarna, och i England var det Drummond Bank som betalade soldater i Amerika deras månadslön, de betalade även den tyske bankiren, som i sin tur betalade kung Fredrik II. De tyska soldaterna fick snål betalning, de brittiska och de tyska bankirerna tjänade stora pengar, och kung Fredrik III gjorde sig en nätt förtjänst på sina legosodater.

Kung George III hade inte pengar nog för denna sorts förskottsbetalning, så han tog ett lån från Drummond Bank vilket uppgick till 3 191 000 brittiska pund under åren 1776-1783, en astronomisk summa på den tiden. Det blev skattebetalarna i England som fick betala av lånen hos Drummonds, se där, intet nytt under solen. När Fredriks son, William IX, efterträdde sin fader, var den tyske bankir som skötte betalningarna ingen annan än Mayer Amschel Rothschild (höger), grundare av dynastin Rothschilds banker. Eftersom Frankrike var på de amerikanska koloniernas sida, överfördes pengarna från England till Danmark och därifrån till Tyskland. Rothschild hade sitt eget nätverk av kurirer för den här sortens överföringar. Historien säger oss att Rothschild tog för sig mer pengar än man hade kommit överens om, men när William IX inte själv kunde hantera överföringarna på grund av det militära hotet från Frankrike, var han bara en bricka i Rothschild spel.

Därför, när Henry Drummond, Jr. föddes 1786, var han inte bara född aristokrat, utan också till ett liv i välstånd och lyx. Efter två års studier i Oxford lämnade han sina studier utan  examen och förenade sig med Drummond Bank  som "bolagsman", dvs. delägare. Drummond, Jr. var en omåttligt rik ung man som inte behövde arbeta för sitt uppehälle. Han blev engagerad i två olika områden; han blev politiker och medlem av parlamentet, och blev även en ledare i dåtidens "nya profetiska" rörelse.

Drummond, Jr. reste runt på den europeiska kontinenten och tillbringade en del tid i Genéve, Schweiz, där han träffade Robert Haldane (1768-1851), son till en berömd brittisk amiral. Familjen Haldane var mycket rik, och efter att Robert hade legat i engelska flottan en tid, kunde han ta avsked. Någon predikade evangelium för honom och hans bror, och de kände sig kallade att för resten av sitt liv predika evangeliet, missionera och bilda kyrkor i Skottland. Under åren 1816-17, undervisade Robert i teologi vid universitetet i Genéve och Montalban i Frankrike.

Vid denna tid hade en villolära, en ny sekt, utvecklats i Europa med namnet den "Socinska läran." Det var en undervisning utvecklad av italienaren Laelius Socinus och hans nevö Faustus Socinus. Den senare flyttade till Polen 1579 och byggde ett nätverk av ca 300 kyrkor. Deras teologi bestod i att Jesus bara var en uppenbarelse från Gud, och som sådan inte gudomlig. De trodde inte på en treenig Gud. De lärde också att själen dog samtidigt som kroppen, och att bara de som lyder Jesu bud skulle uppstå igen vid tidens ände och lärde även att staten och kyrkan måste skiljas åt.

År 1628, förklarade den polska regeringen och katolska kyrkan att rörelsen var illegal och dess anhängare blev tillsagda att konvertera till den katolska kyrkan eller bli avrättade. Tusentals av dem flydde till länder runt om i Europa när sekten blev olaglig i Polen. Så när Robert kom till Genéve, blev han engagerad i en strid mot denna sekt. När Henry Drummond, Jr. kom till Genéve, gjorde han gemensam sak med Robert Haldane i denna strid. Det är rätt intressant att se, att medan Drummond kämpade mot denna sekt, finansierade han samtidigt Plymouthbrödernas falska undervisning. Sociniernas teologi blev den teologiska plattform som användes av John Biddle, den engelska unitarianismens grundare. Denna lära spred sig senare till Förenta Staterna och blev stark i Boston med omnejd och  i de omkringliggande delstaterna.

CARLTON PEARSON PREDIKAR ATT GUD FRÄLSER DJÄVULEN!

Dessa fördömansvärda falska doktriner är inte döda eller bortglömda. Den välkände negerpredikanten Carlton Pearson (höger), från Tulsa, Oklahoma, har accepterat ovanstående dogm och utvecklat den vidare och säger att, "Alla människor som levat och lever på denna jord idag är frälsta och kommer till Himlen. Det behövs ingen frälsning, Jesus dog för alla människor, oavsett vilken religion de utövar och även Satan och hans fallna änglar kommer att bli frälsta och skall släppas in i Himlen vid tidsålderns slut."  Pearson är en av Oral Roberts lärjungar, medlem i the Board of Directors (styrelsen) på Oral Roberts universitet och utnämnd till biskop av Oral, men avslöjades av Oral Roberts själv såsom villolärare och förkastades av huvudfåran av kristna ledare i USA. Från att ha haft en församling med tusentals medlemmar, har den nu krymt till några hundra som har köpt denna lögn.

HENRY DRUMMOND, JR. SAMMANFATTNING:

Henry var en av grundarna av den katolska apostoliska kyrkan jämte en del andra präster. Denna kyrka föddes på grund av fem årliga konferenser (den första hölls 1826) om den profetiska Skriften vid Drummonds hus i Albury i grevskapet Surrey (sydväst om London). År 1834, blev Henry installerad som ängel (biskop) för Skottland, i det att den katolska apostoliska kyrkan försökte vidga sina gränser. Han författade och publicerade en rad böcker och skrifter om ämnen som profetian, om de apokryfiska böcker som cirkulerade (tillägg till Gamla Testamentet som de som sammanställde Bibeln har förkastat) och kristendomens principer. Hans finansiella handhavanden mellan dåtida predikanter, evangelister och bibellärare har nogsamt "snyggats upp," och det är omöjligt för mig att få reda på hur mycket pengar Henry fyllde på i olika evangeliska kyrkorörelser. Men det är uppenbart att Drummond hjälpte till att finansiera Darby som kunde resa vitt och brett, trots att han inte hade någon större inkomst som kan dokumenteras.  Du kommer att få se en  tabell vid slutet av detta nyhetsbrev som visar hur de personer som vi diskuterat befann sig på tidsgrund, så läsaren bättre kan förstå  hur det judiska ledarskapet kunde sprida doktriner som var fördelaktiga för dem när de stödde evangeliska rörelser och deras ledare. Jag tror att män som Darby och Scofield var medvetna om att deras ekonomiska stöd kom från judiska källor, medan andra kanske inte förstår eller vet var pengarna kommer ifrån.  I ett brev från Joseph M. Canfield den 11 september 2006, skriver han: "I min undersökning av Scofield, har jag fått en stark känsla, som inte kan bevisas,  att  Scofield efter 1895, då han blev förflyttad (av någon) till  Massachusetts, satte press på Moody, vilket påskyndade Moodys död." 1 Jag tänker skriva mer om detta ämne, hur Scofield kunde infiltrera D. L. Moodys (vänster) organisation och bli chef för Moodys bibelskolor. Det finns ett gammalt ordspråk, "Följ pengarna och du kommer att finna chefen."

CHARLES TAZE RUSSELL (1852-1916) grundare av Jehovas Vittnen

När jag sökte ett samband mellan evangeliska kristna och judar fann jag något som jag aldrig förut har stött på. Informationen här kommer från baptistpastorn G. Richard Fisher i artikeln med namnet, "The Other Gospel of John Hagee" (John Hagee och hans andra evangelium). Fisher har varit pastor i Laurelton Park Baptist Church i Bricktown, N.J., USA sedan 1968.

År 1874 började Russell (höger) undervisa om återkomsten eller Kristi andra tillkommelse. Han hade vid det här laget läst en publikation som hette "Herald of the Morning" utgiven av en "överbliven av en Millerit/adventist” som hette Nelson H. Barbour (1824-1905, några placerar hans död till 1908). Trots William Millers kolossala misstag, förutsade Barbour att uppryckandet skulle ske i april 1878. När Russell hade läst denna artikel, tog han  kontakt med Barbour, och de två predikanterna som hoppat ur fållan träffades i Philadelphia för att jämföra sina anteckningar. Lägg märke till detta! Russell konsulterade inte Gud, men blev övertygad av en man som kom från en rörelse som misstagit sig om Kristi andra tillkommelse, som flera gånger felaktigt hade försökt datera den till ett särskilt årtal.

Russells nästa drag var att sälja fem klädaffärer som han hade ärvt och fick 300 000 dollar i kontanter (i dagens penningvärde ca 5.5 miljon dollar). I Amerika vid denna tid var detta en enorm summa pengar, eftersom hela nationen hade ont om kontanter (se föregående nyhetsbrev på engelska). Ehuru Barbour var fattig, börjad Russell stödja honom och Barbour skrev en rad publikationer vilka publicerades. Under de två åren fram till 1878, försökte Russell kalla alla kristna ledare i Pittsburgh, men den kristna menigheten i staden ville inte tacka ja till inbjudan och kom aldrig. April 1878 kom, och det blev inget uppryckande, och än en gång grusades Millers och adventisternas förhoppningar. När Barbour (vänster) var förkrossad, hittade Russell helt enkelt på ett sätt att säga att det hade uppstått ett problem med beräknandet av tidpunkten och att det egentligen inte spelade så stor roll. (Jämför detta med Harold Camping (höger) i Family Radio, som förutsade att Kristus skulle komma tillbaka 1994, och när det inte hände fortsatte han bara med sin falska undervisning och ignorerade sin egen förutsägelse) Barbour tog hårt på sin illa hopkomna förutsägelse som inte föll in och vägrade att hoppa på tåget igen med Russel, så de två blev fiender och pengarna från Russel slutade komma.

För de som känner till Sällskapet Vakttornet, står det klart att ledarna i denna bolagsrörelse har skrivit om många av de doktriner som de har snickrat ihop sedan organisationen kom till stånd. Ledarna har följt samma mönster som de ryska och kinesiska kommunistregimerna, så när man är i behov av nya doktriner återkallas och förstörs alla gamla böcker, historien skrivs om och sedan meddelar man alla "slavar," och Vakttornet säger för sin del att detta är en ny uppenbarelse från Gud och att man skall glömma vad Gud sade dagen innan. Eftersom Vakttornet  förnekar att Jesus är gudomlig, har detta orsakat problem för den nuvarande styrelsen, ett problem som de har ordnat genom att skriva sin egen bibelöversättning (New World Translation), som passar deras underliga doktrin. 

NEW WORLD, BIBELÖVERSÄTTNING

Nya Testamentet i denna version publicerades för första gången 1950 och det Gamla Testamentet publicerades i delar från 1953-60. Hela bibeln från Sällskapet Vakttornet kom ut i en reviderad volym 1961, men reviderades 1970 och även 1984, när ledarna i bolaget kände att det passade deras människogjorda doktrin. Översättningen av Nya Testamentet är baserad på det korrupta grekiska manuskriptet av Westcott och Hort, två engelska präster som var satanister. Varje omnämnande av Gud Fader och hans umgänge med sonen Jesus Kristus har mycket noga raderats ut och andemeningen har ändrats totalt. Ordet "kors" har tagits bort och ersatts med "tortyrpåle". Kristus beskrivs som en ängel och bror till Satan.

DET JUDISKA KORTET  

År 1878 spelade Russell ut det "judiska kortet" och började lära ut att 1878 var ett "avgörelsens år i judisk historia och att en period av automatisk nåd och en upprättelsens tid hade börjat för de ortodoxa judarna. Detta tycks visa att Russell hade blivit influerad av Darbys nya doktriner. Russell påstod att Abrahams Förbund automatiskt gav frid åt dem och att de ortodoxa judarna skulle åtnjuta förmåner i tusenårsriket framför alla andra.

Russell utvecklade en lära som de judiska ledarna i Förenta Staterna och Europa var nöjda med. Han sade att Jakobs lott hade lämnats vidare till Jesus, och nu lämnade Jesus tillbaka den till judarna år 1878. Precis som John Hagee chockerade den kristna menigheten på 1990-talet genom att undervisa Russels gamla doktrin, blev de kristna år 1878 chockerade över vad de hörde och läste av Russel. Detta är vad Russell lärde om och om igen: Judar behövde inte Jesus, och det borde inte utföras något missionsarbete bland judar och det var fel för judar att ta emot Kristus som sin Herre och Frälsare. Landet Palestina tillhörde den judiska rasen (judar är ingen ras, de är en familj) och att nu kallade Gud dem till Palestina. Judafolket skulle bli centrum i det tillkommande gudsriket med ett jordiskt ledarskap bestående av judar. Russell förutsade att judarna skulle samlas till Palestina ifrån alla länder i världen och bilda en stat år 1910 (det hände inte). Russell var den första "kristna" predikanten i Förenta Staterna som blev känd som en "kristen sionist."

Russell blev det judiska ledarskapets "älskling" runt hela världen och han började resa i Förenta Staterna och även på andra sidan Atlanten och talade på judiska sammankomster. Hans ämne var att undervisa i profetiorna som han ansåg gällde judarnas återvändande till Palestina, den framtida judiska regeringen, och den politiska staten Israel.

Året 1910 ledde Russell ett möte på New Yorks välkända Hippodrome Theater, med tusentals judar närvarande. Två år före sin död 1916, började han stryka under det faktum att året 1914 profetiskt markerade den tid när alla judar skulle samlas i Palestina och modigt kräva tillbaka sitt land. Den judiska tidningsvärlden runt världen publicerade hans undervisning och satte den på sin spets. Året 1914 var året då första världskriget bröt ut, och World Zionist Federation satte ett enormt tryck på den brittiska regeringen för att de skulle förklara att Palestina var hemlandet för alla judar.

Det finns en del frågetecken när det gäller Russel som jag inte kan räta ut, sådant som: Vilka köpte Russels kedja av klädbutiker och kunde komma upp i en sådan stor summa i kontanter i en tid när depressionen drabbade Förenta Staterna? När Russells tillgångar var slut, vem finansierade honom medan han reste till Egypten då och då med en stor grupp människor för att studera pyramiderna? Kom intresset från hans ockulta studier av den Stora Pyramiden i Ghiza?

Precis som Scofield gick Russell igenom en svår skilsmässa, och hans smutsiga byk granskades i rättssalen. När Russel dog 1916, bröt det ut en väldig strid inom hans organisation om vem skulle bli hans efterträdare. Efter häftig närkamp, intriger och trakasserier, ryckte en man som var känd som Judge Rutherford (höger) till sig kontrollen över organisationen. Nu kallades Russells anhängare för avgudadyrkare och drevs ut. Majoriteten av medlemmarna lämnade rörelsen i avsky, men Rutherford lyckades bygga upp bolaget igen, och utestängde alla som varit valda till äldste och tog kontroll som en diktator i ett teokratiskt rike.

Rutherford lurade det sionistiska ledarskapet, och 1932 proklamerade han en ny doktrin, det fanns inget automatiskt sätt för judarna att få förlåtelse på och det förbund som Gud ingått med judarna hade ersatts av Rutherfords bolag, nu känt som Jehovas Vittnen. Denna teologi är allmänt känd som ersättningsteologin, där Russel hävdade att Jehovas Vittnen numera är de verkliga arvingarna till löftet som Gud gav till Abraham och hans ättlingar. År 1932 hade Rutherfords organisation uppnått ekonomisk styrka i takt med att medlemmarna hade ökat, och inte längre behövde hjälp av judar för att finansiera imperiet. Sionisterna var säkert glada för att Rutherford hade släppt dem fria, eftersom de flesta samfund tog avstånd från Sällskapet Vakttornet. Det hade varit mer lönsamt för sionisterna att söka sig till mittfåran av samfund i USA, eftersom dessa hade mer politiskt inflytande genom sina medlemmar som ställde upp med kandidater i allmänna val. Det finns ju dessutom mer pengar att hämta från mittfåran av kristna, än från en sektliknande utbrytargrupp.

Nutida medlemmar av Sällskapet Vakttornet känner inte till denna del av sin historia och om de fick reda på den, skulle de endast svara att detta inte är sant; det är bara förtal mot deras organisation. Inte heller pingstpredikanten  John Hagee vill att folk skall veta att han tar upp och repeterar Vakttornets gamla doktriner, som går tillbaka långt på en död Jesuitpräst.

För de som inte känner till Vakttornets doktriner, kan det vara viktigt att förstå att de inte bara lär att endast 144 000 personer kan komma till Himlen, och att varje stol var upptagen redan på 1930-talet. För att kunna ha något att erbjuda framtida Jehovas Vittnen, säljer de numera biljetter till tusenårsriket (millenniet) och när tusenårsriket är slut kommer enligt Vittnena alla människor att somna in och inte finnas till mer, utom de 144 000.

SAMTIDA KRISTNA LEDARE ÅR 2006

För att läsaren skall förstå vilken enorm summa pengar som används för att skapa kristenheten idag, titta på följande statistik:

En av de mest värdefulla kristna rörelserna för Jewish Zionist World Federation är Trinity Broadcasting Corporation (TBN). Det grundades av två par av gifta makar, Jim and Tammy Bakker och Paul och Jan Crouch. Så fort deras första TV-station i Los Angeles, kanal 40, kommit igång, utbröt en strid mellan de två paren och det slutade med att man sparkade ut makarna Bakkers.

Enligt Forbes lista på de rikas inkomster i Amerika från 2005, med användning av det amerikanska skatteverkets register som källa, var inkomsten och tillgångarna för TBN som följer:

Årslön för Paul Crouch år 2004: 409 306 dollar, Jan Crouch 361 000 dollar. Detta ger en daglig inkomst på 3 000 dollar. Vidare äger de fem miljoner dollar, ett jättelikt bostad i Newport Beach som har nio badrum, hiss, ett garage som rymmer 6 bilar, en tennisbana och en pool med fontän. I Dallas äger TBN en annan egendom på 80 acres värd 10 miljoner. Organisationen äger och driver också 30 hus för evangelisation belägna litet varstans i Förenta Staterna. Dessa står alltid till tjänst för familjen Crouch. TBN äger också ett stort jetplan värt 7 miljoner dollar, som används av familjen Crouch. Enligt TBN:s egna ekonomirapporter, har rörelsen 341 miljoner i reda kontanter och olika investeringar, vilket betyder att om alla inkomster skulle skäras av, så skulle deras rörelse kunna drivas i 2.5 år innan deras tillgångar tog slut.

Ändå försöker Paul och Jan Crouch, (nedan höger) med vänner, ständigt få nya sponsorer genom kändisar som kommer till deras TV-sändningar där de talar till tittarna om vikten av att offra och skicka pengar till TBN för att de skall kunna förmedla evangeliet. Men när man ser på dessa häpnadsväckande siffror, står det klart för en person som är insatt i ekonomi, att det föreligger så kallad dold finansiering i detta fall, som pumpar in miljontals dollar för att hålla organisationen igång. Paul och Jan Crouch gör troget sin del, genom att sponsra doktrinen om kristen sionism och lejer predikanter som förespråkar lögnen – att om de kristna i Amerika inte stöder Israel, så kommer Guds vrede att drabba Amerika. Och därför sitter nu de mindre bemedlade och de sjuka andäktigt framför sina televisionsapparater, och sjunger och lovar Gud tillsammans med dessa bedragare – och skickar sina hårt förvärvade pengar för och vara säkra på att familjen Crouch och andra välståndsförkunnare kan uppehålla sin "blygsamma levnadsstandard," medan de säger att de föder föräldralösa barn i hela världen och predikar evangelium för de fattiga. Vilket evangelium är det de predikar? Det lyder så här: "Jesus älskar dej, kom till Jesus och bli frälst, skicka oss mer pengar, och om du inte har det, använd ett kreditkort." Du kommer däremot aldrig att få höra Paul och Jan visa oss deras ekonomiska ställning på deras televisionsutsändningar!

Jim och Tammy Faye Bakker (ovan vänster) fick stryka på foten i media för sin utsvävande livsstil som innefattade en hundkoja med luftkonditionering som det talades mycket om. Men jämfört med familjen Crouch lever Bakkers mycket måttfullt.

 

FORTSÄTTNING FÖLJER: Dansen Runt Guldkalven – Del 4
Sida 1 | 2


[1] Joseph M. Canfield is the author of the book, The Incredible Scofield and His Book.

DISPENSATIONAL MOVEMENT CHART


Gå tillbaka till Svenska sidan