Jacob Frank - Nihilismens Grundare

Av John S. Torell

Översättning: Thorbjörn Johansen 2011

 

Har du någonsin undrat varför den franska revolutionen var så blodig och utan respekt för människoliv? Varför kunde Lenin, Trotskij och Stalin vara så grymma mot det ryska folket och mörde mer än 40 miljoner av dem? Varför byggde de mer än 3000 koncentationsläger, gulaglägren, där miljoner ryska män och kvinnor hölls som slavar i det iskalla vädret som gjorde att flera av dem dog varenda dag?

Vad motiverade Adolf Hitler och hans nazister att mörda gamla, sjuka, svaga, mentalsjuka, zigenare och judar? Vad var Hitlers motiv att föra krig och när han inte längre segrade förklarade att Tyskland skulle gå under med honom? Vad drev Hitler att i början av andra världskriget introducera termen "DET TOTALA KRIGET," vilket betydde att varje civilperson oavsett ålder och kön var ett militärt mål som skulle förstöras?

Vad motiverade Mao Tse-tung att låta mörda 80 miljoner kineser medan miljontals andra sändes till slavläger och ett liv i svält? Vad motiverade Tse-Tung att släppa det Röda Gardet fritt att härja och mörda i Kinas städer och byar under tio år?

Vad motiverade Pol Pot att mörda mer än 2 miljoner människor i Kambodja på det som kom att kallas "mordfälten?" Ingen nåd beskärdes de män, kvinnor och barn som slaktades som djur och kastades i massgravar, till och med levande ibland. Hur kom det sig att denne man var så ondskefull?

Vid omnämnandet av de föregående händelserna finns en röd tråd, nämligen att kristna jagades, fängslades, torterades och miljontals blev dödade. Varför? Vad var det som gjorde att en man som Fidel Castro höll hela Cuba fånget medan han införde kommunismen, död åt alla politiska opponenter och förföljelse av de kristna? 

SANNINGEN FÅ VÅGAR INSE

Sanningen om detta finner vi en mans skrifter som levde på 1700-talet och hävdade att han var den inkarnerade messias, Sabbatai Sevi. Denna kunskap finner du inte i vanliga skolor, högskolor eller bibelskolor och seminarier för den är för farlig och måste döljas. Det är kärnan i Antikrist teologi och moder till det Kommunistiska Manifestet; det finns även med i Hitlers bok Mein Kampf, Maos lilla röda och samt i boken Der Judenstaat av Thedor Herzl, som föreskrev att det var acceptabelt att offra en del av judarna för att att skapa staten Israel. Herzls bok var så kontroversiell att judiska ledare inte ville tala om den eftersom den skulle skapat uppror bland det judiska folket och de skulle ha vänt sig emot ledarna och krävt rättvisa. Miljontals människors lidande och död i gulaglägren, nazisternas koncentrationsläger, och en dag kommer Antikrists framträdande. Det behövs sannerligen att folk blir varnade innan det är för sent. Hosea 4:1-6

ALLA TERRORISTERS FADER

Jacob Frank föddes exakt femtio år efter Sabbetai Sevis död i Berezanka eller Korolowka i Galizien, som var en av Polens provinser vid denna tid. Denna del av Polen var ansluten till Sovjetunionen genom Stalins agerande vid andra världskrigets slut.

Det är svårt för alla de som inte har tillgång till välgjorda judiska encyclopedier att finna uppgifter om denne man vars riktiga efternamn inte var Frank utan Leibowicz. I tidiga år reste han ständigt genom Balkan och träffade anhängare till  Sabbatai Sevi. Jacob hade inte någon större bildning med den tidens mått mätt, men han fick desto mer utbildning i Kabbalan och de läror som kom från Sabbetai Sevi och Nathan från Gaza.

Frank förkunnade att han var inkarnationen av Sabbatai när han var 25 år gammal och att han var den levande messias för judarna. Fyra år senare, år 1755, samlade han en officiell grupp av kabbalatroende som blev kända som zoharister. Deras främsta heliga skrift var Zohar, som blev den viktigaste skriften bland de 550 böcker som Kabbalan består av.

Om det är möjligt att ondskan kan personifieras var Jacob Frank ondskan när den är som absolut värst. Inte ens Sabbatai Sevi var så full av ondska som Frank, och hans lärjungar blev boktavligen kopior av honom, och alla tävlade om att vara värst. Hans efterföljare är som Vem är vem i helvetets förgårdar:

Karl Marx, Josef Engels, Napoleon Bonaparte, Vladimir Lenin, Lev Trotskij, Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin, etc. Detta är några av hans ökända lärjungar. Frank blev nihilist i sitt tänkande och leverne och drev denna filosofi till dess yttersta spets.

Websters ordbok definierar "nihilism" som:

1)    Inom filosofin

a)    Förnekandet att det inte finns något grund för kunskap om sanningen.

b)    Det generella förkastandet av vedertagna trossatser när det gäller moral, religion, etc: dvs. etisk nihilism.

2)    Inom politik:

a)    Läran att alla sociala, politiska och ekonomiska institutioner måste ovillkorligen förstöras för att bereda plats åt nya institutioner; speciellt:

b)    En rörelse i Ryssland (ca (1860-1917) som förespråkade en revolution och försökte att driva igenom den genom användandet av terrorism och lönnmord

3)    Kort sagt varje våldsbenägen revolutionär rörelse som förde med sig användandet av terrormetoder.

Här är den beskrivning som den judiske forskaren Gershom Scholem ger om Jacob Frank:

“…Han kommer alltid att bli ihågkommen som en av de mest skrämmande fenomenen i hela den judiska historien; en religiös ledare som, antingen av enbart själviska motiv, eller andra, var i alla sina handlingar en i sanning korrupt och degenerad individ... [1]

“…Om hela sanningen skall sägas, att även om man tar hänsyn till Franks skrupulösa opportunism, hans kalkylerade bedrägerier, och hans personliga ambitioner, som vi inte skall ta upp här, kvarstår han som en figur med oerhörd, om inte satanisk makt...” [2]

“…Frank själv var inte en ilitterat man, men skröt gärna med sin brist på kultur.  Men trots detta - och det är den springande punkten - konfronteras vi i hans person med det utomordentliga skådespelet av en mäktig och tyrannisk själ som levde vid mitten av 1700-talet, och ändå var fast helt och hållet i en mytologisk värld som han själv skapat...” [3]

JACOB FRANKS TEOLOGI

"I den nuvarande äonen (den långa tidsperioden) finns i världen tre härskare i världen: Liv, Välstånd och Död, den sista måste ersättas med Visdom; en uppgift som dock inte är lätt att uppnå, för trots att Visdom på ett hemlighetsfullt sätt  har samband med den Gode Guden, kan denne inte uppenbara sig för mänskligheten, för världen är slav under lagar som inte har något gott i sig.

Därför är det nödvändigt att kasta av sig dessa lagar, som är lagar om död och skadliga för mänskligheten...” [4]

Frank förkunnade att hela det Gamla Testamentets lagar inte var goda och och ville ha krig mot varje samhälle som fanns i världen eftersom de i varierande grad var baserade på Guds uppenbarelser som Gud gav profeterna i Israel och som finns återgivna i det Gamla Testamentet. Frank ansåg att det var nödvändigt att slänga bort dessa 'dödslagar' som var så skadliga för mänskligheten. Det är den teologiska hörnstenen i kommunismen, fascismen, frimureriet och den politiska sionismen.

Enligt Jacob Franks lära har den "Gode Guden" under lång tid försökt korrigera detta problem:

“…För att kunna genomföra detta har den Gode Guden sänt budbärare, såsom patriarkerna 'som grävde brunnar' (Abraham, Isak and Jakob), Moses, Jesus från Nasaret och andra i denna värld.

Moses pekade på den sanna vägen, men den visade sig svår att gå, därför tog han sin tillflykt till 'en annan religion' och presenterade för människan 'Mose lag', vars bud är i olag (felaktiga, förstörande, övergrepp) och värdelösa. 'Herrens lag' å andra sidan - den andliga Toran genom Sabbatai Sevi - är perfekt (Ps 19:8), det är bara det att ingen har lyckats fånga den än.

Slutligen har den Gode Guden sänt Sabbatai Zevi till världen, men han var för kraftlös att åstadkomma något därför att han inte fann den rätta vägen…” [5]

Jacob Frank förklarade att han blivit utvald till att göra det alla andra hade misslyckats med - förstöra varje kungarike, alla lagar, och all godhet på jorden;  men han var bara en i historien som upphöjde sig själv över alla andra och trodde att han var den ende som kunde göra vad ingen annan har gjort. 

En ljusets ängel kom till Muhammed och sade att Jesus hade misslyckats, Bibeln var inte korrekt översatt och Muhammed var utvald av Gud att göra vad Jesus misslyckades med. I början av det nya året 2011 är mer än en miljard människor fångade i den sataniska religionen islam.

En ljusets ängel visade sig för Joseph Smith och sade till honom att Jesus hade misslyckats, Bibeln var inte korrekt översatt och Gud hade utvalt frimuraren Smith att göra det inte Jesus kunnat. I början det nya året 2011 är ca fjorton miljoner människor i världen fångade i den sataniska religionen mormonismen.

Jacob Frank var ännu skrytsammare när han påstod att alla de som "den Gode Guden" sänt till världen hade misslyckats. Detta inkluderar Abraham, Isak och Jakob, Moses, Jesus och Sabbatai. Men Frank förklarade aldrig varför han ägde de kvalifikationer som saknades hos de andra. Hans skrifter inspirerade följande antal personer som låter som en uppräkning av "Vem är vem" i helvetet:

v  Mayer Amschel (1744-1812), grundare av Rotschilds bankdynasti.   

v  Adam Weishaupt (1748-1830), Illuminatis grundare.

v  Moses Hess (1812-1875), lade grunden till kommunismen och sionismen.

v  Karl Marx (1818-1883), medgrundare till kommunismen.

v  Friedrich Engels (1820-1895), medgrundare till kommunismen.

v  Theodor Herzl (1860-1904), sionismens grundare.

v  Vladimir Lenin (1870-1924), Sovjetunionens råbarkade diktator.

v  Josef Stalin (1878-1953), Lenins efterträdare.

v  Benito Mussolini (1883-1945),  Fascistdiktator i Italien.

v  Adolf Hitler (1889-1945), ledaren för Nazi-Tyskland.

v  Mao Tse-tung (1893-1976), hänsynslös diktator i det kommunistiska Kina.

v  Saloth Sar, även känd som Pol Pot (1925-1998), den kommunistiske slaktaren i Kambodja.

v  Fidel Castro (1926), den hänsynslöse kommunistdiktatorn på Kuba.

JACOB FRANK VAR INTE KABBALISMENS LEDARE

Sedan kung Salomos tid har det funnits en liten men mäktig grupp av kabbalistiska ledare som bara de själva känner till. De kan liknas vid kardinalerna i den romersk-katolska kyrkan som väljs av den ledande hopen, och en påve väljs ut från denna. Dessa män har varit eliten sedan 400-talet efter Kristus.

Katolska präster, biskopar och kardinaler hade tillåtelse att gifta sig och föröka sig tills ett koncilium förbjöd det 306 e.Kr. men detta beslut trädde egentligen inte i kraft förrän 1139 e.Kr. Till skillnad från katolska präster, är de kabbalistiska ledarna gifta och uppfostrar sina barn i sin doktrin, och ledarskapet överförs bland dem från generation till generation. Det har funnits några utomstående i denna grupp sedan Salomos tid. Detta är en hermetiskt tillsluten grupp som inte står till svars inför något mänskligt ledarskap; de är helt visst "internationella", och immuna mot alla regeringar.

Deras söner tillåts inte gifta sig utanför den kabbalistiska enklaven; på så sätt sker ingen förändring i deras tro och troheten mot Kabbalan, vars mål är att frambringa messias till jorden och där upprätta ett kabbalistiskt judiskt envälde.

Det var det kabbalistiska ledarskapet som hade handplockat Jacob Frank för att  utveckla Sabbatais Sevis undervisning och indoktrinera Mayer Amschel och Adam Weishaupt. Det uppstod en ohelig treenighet:

1.    Jacob Frank skapade en teologi som låg till grund för revolutionerna.

2.    Mayer Amschel hade hand om världens bankverksamhet.

3.    Adam Weishaupt hade hand om den revolutionära utvecklingen i världen.

Den första revolution de låg bakom var den franska revolutionen, (år 1789-99), och var och en som studerat historia vet vilka vedervärdigheter som begicks och att miljoner blev torterade och halshuggna.

VAD DEN POLITISKA DEKLARATIONEN BETYDER

Det är en sak att vidgå att man är ledare för en rörelse och en annan sak att utveckla en teologi för den rörelsen. Inte mycket sker med rörelsen om inte ledaren är kapabel att överföra den till handling som kommer att förändra människornas liv och nationer. 

För att åstadkomma detta måste ledaren presentera en överskådlig plan för sina efterföljare, samt ha ekonomiska resurser och militär makt för att utföra den.  Precis som Lenin ett århundrade senare talade med sina medarbetare om en "utopi" och Adolf Hitler om sitt "tusenårsrike" sade Frank till sina efterföljare att  han skulle "leda dem till livet." Låt mig ge dig ett sammandrag från forskaren Gershom Scholem som har Jacob Franks politiska förklaring nedskriven:

“... Inte desto mindre är vägen till livet lätt, för det är nihilismens (förstörelsens) väg och det betyder att befria sig själv från alla lagar, konventioner, och religioner, att antaga varje möjlig attityd och att förneka den, och att följa ens ledare steg för steg ned i abyssen (avgrunden). Dopet är en nödvändighet sade Frank före sin omvändelse, 'för kristendomen har berett väg för oss.’” [6]

Jacob Frank talade om sin omvändelse till katolicismen 30 år senare:

"Samma 'kristna person' säger trettio år senare: Så mycket kan jag säga, att Kristus sade som ni vet att han hade kommit för att befria världen ur djävulens händer; men jag har kommit för att befria världen från alla de lagar och sedvänjor som någonsin funnits. Det är min uppgift att annihilera (förstöra, bryta sönder) allt detta, så att den Gode Guden kan uppenbara sig själv…”

Jacob Franks anhängare blev tillsagda att förstöra varje religiöst och positivt trossystem; detta var den sanna väg de väntades följa.  Här är några  andra citat från Jacob Frank:

“…Vartän Adam gick, byggdes en stad, men vartän jag sätter min fot kommer allting att förstöras, för jag har kommit till världen enbart för att förstöra och förinta. Men det jag bygger kommer att vara evigt. Mänskligheten är engagerad i ett krig vid sidan av de 'ickegoda' lagar som nu styr - och jag säger er, alla som vill bli stridsmän måste försaka all religion, vilket betyder att de måste uppnå friheten i egen kraft och ta tag i Livets Träd (Sefirot).

Ingen region i människosjälen kan förbli oberörd av denna kamp.

För att kunna uppstiga måste man först nedstiga. Ingen människa kan bestiga ett berg förrän det först har stått vid dess fot. Därför måste vi nedstiga och bli nedkastade i bottenlagret, ty bara då kan vi resa oss upp till det oändliga.

Detta är den hemliga principen i Jakobs stege, som jag har sett och är formad som ett V. Åter, ‘Jag kom inte till denna värld för att lyfta upp någon utan hellre för att kasta ner er i den bottenlösa avgrunden... (abyssen)

…Nedstigandet i abyssen kräver inte bara förnekelse av alla religioner och andra förbehåll, men också att man begår 'underliga gärningar,' och detta kräver i sin tur den frivilliga degenerationen av det egna jaget, så att libertinismen (omoralen) och uppnåendet av den yttersta skamlöshet som leder till en tikkun av själen blir en och samma sak." [7]

ATT VÄNDA PÅ SANNINGEN

Jacob Frank gick tvärsemot den sanning som finns i Bibeln.  Esau förkastades av Gud och kunde inte återkalla sina beslut. Hebr. 12:14-17

Ordet "abyss" kommer från grekiskan och betyder "en bottenlös grop." Bibeln kallar den en "bottenlös avgrund" och det är ett fängelse där onda andar förvaras av Gud. (Upp. 9:1-11) Det är också en plats där djävulen kommer att bli fängslad under tusenårsriket. Upp.  20:1-3

Jacob Frank ville ta med alla sina efterföljare ned i abyssen och de är i helvetet idag brinnande av eld och förbannar sin ledare.

Arons båda söner som offrade "främmande eld" till Herren, blev inte bara motsagda, utan också dödade av Herren själv, och Aron blev tillsagd att inte   sörja över sina söner, utan skulle föra dem utanför lägret.  3 Mos. 10:1-6

Bibeln säger att Jesus kom för att göra Djävulens gärningar om intet. 1 Joh. 3:8

Jesus kom för att frälsa människor som var förlorade och ge dem ett evig liv i Himlen. Luk. 19:9-10

Jacob Frank var inspirerad av Satan och skrev läran om Antikrist, en lära som hemlighållits för dagens människor men kommer att bli evangelium enligt Satan under Antikrists regim.

JACOB FRANK VAR EN KOPIA AV DJÄVULEN

När man läser Jacob Franks lära, borde det inte komma som en överraskning att han återgav vad hans fader Djävulen hade gjort före kriget i himlen. Upp. 12:7-9

Profeten Jesaja fick insikt från Gud om hur Lucifer styrde jorden innan han förlorade kriget och blev dömd till den Brinnande Sjön. Matt. 25:41

Satan fick jorden att darra, förstörde riken, förstörde miljön, förstörde städer, och satte sina medborgare i fängelse och släppte inte ut dem därifrån. Jes. 14:12-17

Profeten Hesekiel fick mer information om Djävulen, som att han var den störste affärsmannen i saker som ledde till våld, blev förstörd av sin visdom och nedsmutsade platserna för tillbedjan med en mängd syndiga och omoraliska handlingar. Hes. 28:14-18

Inte undra på att Jesus sade till Kabbalans efterföljare att deras fader var Djävulen. Joh. 8:39-44

JACOB FRANK OCH HANS EFTERFÖLJARE BLIR UTESLUTNA

När Jacob Frank hade grundat sin teologi, infördes den av honom och hans medföljare. Denna bestod av orgier, sexuellt promiskuösa riter – våldtäkt och sexuellt umgänge med barn, där även sodomi mot små pojkar ingick. Eftersom Lucifer förklarades vara "deras verklige gud," introducerades även sataniska ritualer med djur och människor inblandade. Judiska rabbiner och andra judiska ledare som inte hade omvänts till Sabbatais läror förkastade Jacob Frank och hans anhängare och bannlyste dem som heretiker år 1756.

JACOB FRANK GÅR MED I DEN KATOLSKA KYRKAN

Då ledde Frank sina efterföljare till den katolska kyrkan och de blev döpta genom att vatten anbragtes på deras huvuden. Hans anhängare konverterade också till den katolska kyrkan officiellt. Jacob Frank hade stort inflytande för kungen av Polen, August III, var närvarande vid Franks dopceremoni och spelade rollen som den officielle gudfadern.

Den katolska kyrkan iscensatte sedan offentliga debatter där judiska rabbiner ingick och där Frank och hans anhängare angrep den judiska tron och förklarade att judendomen inte var något annat än hädelse. De anklagade också judar för att använda kristnas blod vid påsken, fast det i själva verket var frankisterna som stod för blodsoffer både av människor och djur.

Fyra år senare, 1760, blev den underrättelsetjänst som kallas inkvisitionen smärtsamt medvetna om att Frank och hans anhängare använde katolicismen som täckmantel för sina egna diaboliska dåd. Frank och många av hans egna blev arresterade, och han förvarades i fästningen Czestochowa och var fängslad där i 13 år.

Fortet föll år 1773 i ryssarnas fältåg och Jacob Frank släpptes eftersom ryssarna var grekisk-ortodoxa och i opposition med den katolska kyrkan. Han reste till Tyskland där han till slut bosatte sig i staden Offenbach, som ligger i söder nära Frankfurt, där familjen Rothschild hade sitt högkvarter. Frank gjorde sig hemmastadd och tog själv titeln baron och levde som en förmögen adelsman.  Han drog till sig en stor skara judar i Tyskland och i en rad andra europeiska länder, inklusive imperiet Österrike-Ungern, som hade Wien till huvudstad. Staden Prag blev en stark metropol för frankistiska judar och kom senare att spela en stor roll vid början av sionismen.

Jacob Frank dog den 10 december 1791 och hans rörelse togs över av dottern Eva, som lär ha varit mycket vacker. Men hon visste inte hur man skulle driva rörelsen, särskilt inte dess finanser och slutligen blev sekten bankrutt. Eva dog 1816.

När den politiska och militära Illuminati Orden med Adam Weishaupt som överhuvud hade utvecklats, byggd på Franks teologi, övergavs den frankistiska rörelsen, och dess ledande medlemmar blev en del av Illuminati.

DEN OHELIGA TREENIGHETEN

Det är viktigt att förstå att de namn som förknippas med historiska händelser bara är fronter och att det är andra människor bakom dem som har den verkliga makten. Det finns ett Råd 33 i det kabbalistiska systemet, och över dem sitter den högsta myndigheten i Rådet 13, som står Djävulen närmast. Eftersom aldrig någon har hoppat av från den högre cirkeln kan inte forskarna säga namnen på någon av dem. Det är från dessa tretton män Antikrist skall komma, presenterad för världen som den utvalde messias.

För att judiska kabbalister skulle kunna bli världsledare skapades en organisation som från dröm kunde bli verklighet. Tre män valdes för denna uppgift:

1.    Jacob Frank stod för teologin.

2.    Adam Weishaupt när det gällde politik och militär.

3.    Mayer Amschel stod för finanserna.

Alla tre var judar. Frank och Amschel var utbildade rabbiner men avlägsnade sig från den judiska tron och blev kabbalister, medan Weishaupt var utbildad till jesuitpräst.

KRISTNA FÖRSTÅR INTE VAD DET HANDLAR OM!

Jesu Kristi kyrka har fäst liten uppmärksamhet vid det judiska folket under de århundraden som Kabbalan utveckade sin lära och lurade de kristna. Martin Luther (1483-1546) försökte varna de kristna i boken "Judarna och deras lögner"  år 1543, strax före sin död. Men judiska krafter hejdade spridning av boken och det lutherska prästerskapet förde inte vidare budskapet i boken. En rad lutherska samfund har på 2000-talet helt lättvindigt avfärdat Martin Luther som dess grundare och förklarat bort honom som anti-semit; men detta visar bara vilken makt kabbalistiska judar har.

Det är stor brist på utbildning som handlar om den judiska historien bland kristna ledare, och stor rädsla för att bli brännmärkt som "anti-semitisk."  2 Petr. 2:8-9

 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu viktigare att du avslutar den rätt!

 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?      

 

Översättning: Thorbjörn Johansen 2011

------------------------------------------------------------

 

Jacob Frank var nihilismens och alla terroristers fader. Första gången jag stötte på ordet nihilist var i  romanen Fäder och söner av den ryske 1800-talsförfattaren Ivan Turgenjev. Dess frukter går att studera i boken av Joseph Conrad (1857-1924) vid namn Anarkisten (The Secret Agent), utgiven år 1907, en roman som beskriver de anarkister som dödade den ryske tsaren Alexander II i ett bombdåd år 1881. Anarkismen var en föregångare till mensjevismen (minoriteten) och bolsjevismen (majoriteten), den sistnämnda kom senare att kallas kommunismen.  (övers. anm.)


 

[1] Gershom Scholem, THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM AND OTHER ESSAYS ON JEWISH SPIRITUALITY, 1971, p.126

[2] Ibid, p.127

[3] Ibid, p.127

[4] Ibid, p.129

[5] Ibid pp.129-130

[6] Ibid p.130

[7] Ibid p. 130

 


Gå tillbaka till Svenska sidan