DET FINNS BARA EN RAS

AV JOHN S. TORELL

 

Det finns inte flera raser på vår planet, bara en, människosläktet. Jesus Kristus dog för alla män, kvinnor, pojkar och flickor och det står i Bibeln, Guds Ord, att VAR OCH EN SOM ÅKALLAR HERRENS NAMN, HAN SKALL VARDA FRÄLST! (Rom. 10:13)

Aposteln Paulus har engång för alla skrivit det som gäller om en syndare som vänder sig till Kristus, ångrar sina synder, och tar emot Kristus som sin Herre, Frälsare och Helare:

"Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet." (Gal. 3: 26-29)

Vilken ideologi är mest rasistisk?

Historien är full av nationer och imperier, som har uppstått, härskat en tid och sedan hamnat på "historiens askhög." Det började med den store Nimrod och hans onda imperium som gav världen dyrkan av Ishtar (hans fru) och hennes oäkta son; hon är även känd som Himlens Drottning med sin "jungfrufödde" son Tammus. Varje diktator sedan Nimrods dagar har bestämt att folk som inte tillhörde deras eget land är "människor av lägre värde," som kan användas som slavar, trakasseras, dödas, och våldtas utan straff.

Men det är JUDENDOMENS religion som har utvecklat ett mycket sofistikerat system av RASISM som kopierats av andra religiösa grupper. Låt oss börja med att definiera denna term:

HEDNING: Från det hebreiska ordet GOJ, som för hebréer betyder "hedniska sexual-dyrkare, sexuellt perverterade, framkallare av onda andar, boskap, orena, med mera. Att detta är en korrekt förståelse av ordet "goj," visar 1 Kor. 10: 20 och 1 Tess. 4:1-5, exempelvis.

Lagar utöver Gamla Testamentet (GT)

Talmud är judiska tillägg till lagarna i GT som utvecklades i Babylon efter exilen 592 f. Kr. När de första judarna förflyttades från Jerusalem till Babylon så blev ordet GOJ allmänt brukat om var person som inte var Abrahams ättling eller hade konverterat till judendomen.

Nya Testamentet kallar Talmud "DE ÄLDSTES STADGAR", och dessa förkastades av Kristus (Mark. 7: 1-13; Matt. 23: 1-37). Talmud har 63 böcker med 524 olika delar. Utöver dessa har man lagt till fyra andra korta skrifter, som är av senare datum. Det är mycket viktigt för den kristne läsaren att förstå vad den rabbinska undervisningen egentligen är; att Talmud är deras tolkning av Gamla Testamentet, och anses därför vara "EN TOLKNING SOM STÅR ÖVER GAMLA TESTAMENTET." Detta påminner om den katolska läran som gör anspråk på att KATOLSKA KYRKANS TRADITION står över både det Nya och det Gamla Testamentet.

Judendomen har ytterligare "heliga" skrifter som kallas KABBALAH och består av ca 550 skrifter. Rabbinerna hävdar att dessa står över både GT och Talmud.

Antisemitism

I det ögonblick kristna börjar diskutera judendomen, blir judar och de som tar parti för den politiska staten Israel helt hysteriska; all logik kastas ut och de börjar skrika högt om förintelsen, nazistsympatisörer och judehatare. Detta vansinnets oljud kommer att fortsätta tills de får råda, och de som ställde frågorna är tystade.

Detta är inget nytt; det är på så sätt rabbinerna har skyddat sig de senaste 2000 åren och det har fungerat mycket bra för dem. Denna metod användes för att tvinga fram Jesu korsfästelse (Matt. 27:15-25); samma metod användes av rabbinerna för att få tyst på Stefanus, som stenades (Apg. 7:54-60), samma teknik brukades mot aposteln Paulus (Apg. 22:17-25; 17:1-9).

Men låt oss nu använda kunskap och logik i sökandet efter sanningen. Om vi har att göra med judendomen bör vi söka direkt i judiska källor, citera och hänvisa till dessa så att var och en som läser det, själv kan kontrollera att det vi skriver är riktigt.

Judiska Encyclopedin (vol. v, s. 619, översatt från den amerikanska)

"Fariséerna, i tolkandet av Lagens anda, handlande under den elastiska regeln att 'det finns en tid att tjäna Herren och att lätta på hans lag' (Ps.cxix 126, Hebr.; Yoma 69a) som är tillåtet under vanhelgande vid belägring av en stad med gojer "tills den är underkuvad (Deut.xx,20) i överensstämmelse med Shammais tolkning (Shab.19a). Denna definition var inte ny, eftersom redan Mackabéerna dragit nytta av den genom att kämpa mot fienden oavbrutet och satte iakttagandet av Sabbaten åsido för Guds skull och för deras nationella oberoendes skull. (I Macc.ii.43,44)

"Troligen av samma skäl (att underlätta kriget mot fienden), modifierade rabbinerna lagarna om rening så att de inte skulle tillämpas när man kommer i kontakt med ett lik eller mänskliga kvarlevor, eller går in i ett utrymme som innehåller en död kropp. Av hänsyn till texten 'Detta är lagen när en människa dör i ett tält' (Num.xix,14) anser de att bara Israeliter är människor, och citerar profeten, 'I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I ären' (Hes.xxxiv,31); Gojer klassas inte som människor utan som barbarer."

Nedan ser vi vad Talmud säger mer om samma ämne, att hedningarna (gojerna) inte är MÄNNISKOR, UTAN DJUR (citat från Kodaschim bok 8 [Kerithut], 6b, s.78) :

Rabbinerna lär: "Den som häller olja över en goj och över döda kroppar går fri från straff. Detta gäller för ett djur ty det är inte en människa. Men hur kan man säga att den som häller olja på en goj slipper straff, då gojen också är en människa? Det är inte sant, för det står skrivet: 'I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I ären (Hes. xxxiv, 31). Ni kallas därför människor, men gojerna kallas inte människor."

Ett citat från Nezikin, bok fem (Makkoth), 7b.Talmud lär att om en hebré dödar en goj (hedning) är det inte en synd:

"Han sägs vara skyldig till mord 'med undantag om han tänkt döda ett djur och dödar en människa av misstag, eller om han avsåg att döda en goj, men dödar en Israelit.' "

För att visa att dehumanisering av hedningar inte bara är en periferisk undervisning i Talmud skulle jag vilja citera följande passage från Midrasch, som rabbiner använder:

"Gud skapade dem till män av Israels ära. Men Akum (avgudadyrkare, ofta färgade) skapades endast för att tjäna Israeliterna dag och natt. Inte heller kan de någonsin bli fria från denna tjänst. Det tillhör en son av en kung (en jude), att djur i sin rätta form, och djur i egenskap av människor skall tjäna honom." (Midrasch Talpioth fol. 225d).

I Kabbalah, Zohar II 64b, sägs det, . . ."Människor som dyrkar avgudar, och kallas kor och åsnor, som det är skrivet: Jag har en ko och en åsna . . ."

I Sanhedrin 74b, Tosephot, sägs det, "Gojens samlag liknar djurets."

I Kethuboth 3b, sägs det, "Gojens säd är värt det samma som säd från ett djur."

I Zohar II, 64b, sägs det: "Rabbi Abba säger: 'Om bara avgudadyrkare haft samlag, skulle världen slutat existera. Därigenom har vi lärt oss att en jude inte skall ge efter för dessa ökända rövare. Ty om de fortplantar sig i stort antal, blir det omöjligt för oss att fortsätta existera på grund av dem. Ty de föder ammande spenabarn, precis som hundar."

Vad är den drivande kraften bakom rasism?

I grunden kan den drivande kraften bakom allt rasistiskt beteende spåras tillbaka till Djävulen och hans avsikt att erövra planeten Jorden och bli dess andliga och fysiska diktator. Varje seriös kristen student i historia kan se att Satan i många århundraden försökt nå sitt mål genom att utveckla imperier och att han genom krig och erövringar har försökt upprätta en global regering.

När detta misslyckades, har Satan, sedan kung Salomos tid, inriktat sig på Abrahams ättlingar. Genom att utnyttja löftet från Gud om en messias, har Satan förvrängt deras undervisning och satt de talmudiska och kabbalistiska judarna i sinnet att de genom "gärningar" kommer att kunna skapa en "messiansk era" med sig själva i rollen som den styrande eliten över alla andra "skapelser" som bor på Jorden.

Eftersom judendomen lär att bara Abraham, Isak och Jakobs ättlingar är människor skapade till Guds avbild, och att frälsningen genom messias endast är till för judarna, har redan DEN TEOLOGISKA GRUNDEN FÖR RASISM LAGTS.

Att det inte bara är en tanke hos vissa extremister, kan vi utläsa av Nya Testamentet. När Jesus kom i kontakt med en kananéisk kvinna sade han till henne att han endast hade blivit sänd till de förlorade fåren av Israels hus (Matt.15:24) och jämförde henne med en hund (vers 27). Hon accepterade den benämningen, men föll ned och tillbad Jesus och han svarade i sin tur på hennes bön och helade hennes dotter.

Betyder det att Jesus är en "RASIST?"

ABSOLUT INTE!

Jesus kom till ett folk som blivit utvalt att ta emot Ordet av Gud, vara ett ljus i världen och det folk som Gud skulle sända sin enfödde son till för att försona alla med Gud (Joh. 3:16), och skapa ett Nytt Förbund med en Nytestamentlig Kyrka, men judarna tog inte emot honom som sin messias (Joh. 1:1-14).

Kristus kom inte hit för att bli en "världsevangelist," utan för att lägga grunden till den kommande Kyrkan, dö på Golgata och uppstå igen på den tredje dagen efter sin död. Att Jesus hade medlidande och respekt för icke-judiska folk kan vi se av Matt. 8:1-13, där Jesus helar den romerske officerens tjänare (romarna var ju judarnas fiender).

Det är också mycket viktigt att påpeka att när Abraham lämnade Ur så hade han med sig nära tusen personer som var hans tjänare. Med i denna stora grupp fanns dugliga privata soldater (1 Mos.14:14) som blev en del av de som Bibeln kallar "Israels barn." Under årens lopp konverterade många individer till Abrahams tro, även Rut, som var en moabit och finns med i beskrivningen av Jesu härkomst (Matt. 1:5). Men frälsning för hela världen förkunnades inte förrän efter Kristi uppståndelse, när Herren gav sina lärjungar budet att gå ut och predika för ALLA VÄRLDENS FOLK! (Matt. 28: 18-20)

Gud var tvungen att ge aposteln Petrus en särskild uppenbarelse, innan han var redo att predika evangelium för hedningar (Apg. 11:1-18), OCH FÖR ATT VISA PETRUS ATT HEDNINGAR INTE VAR DJUR, UTAN MÄNNISKOR, SKAPADE TILL GUDS AVBILD, OCH ATT JESUS HADE DÖTT FÖR DEM OCKSÅ. Detta bekräftas även av aposteln Paulus, när han förkunnar i Ef. 3:6,

"hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet – detta genom evangelium".

Paulus kallar detta evangeliets hemlighet, som inte hade avslöjats förrän Guds heliga apostlar avslöjade den (Ef. 3:1-10). Det var nu som Kyrkan i Jesus Kristus slutade att vara en Judisk Kyrka, nu blev den en Kyrka för alla folk på jorden (Upp. 7:9-17). Och därigenom har Gud uppfyllt löftet som han gav till Abraham i 1 Mos. 22:15-18 :

"Och HERRENS ängel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sade: 'Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och icke undanhållit mig din ende son därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen och såsom sanden på havets strand; och din säd skall intaga sina fienders portar. Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord."

Israel, en välsignelse och en förbannelse!

Från Israels folk har världen fått sin Messias, Jesus Kristus. Men Israels folk kommer också att ge världen en Antikrist. Det rabbinska ledarskapet på Jesu tid var redan på Satans sida och den uppståndne Jesus kallar dem "Satans Synagoga" (Upp. 2:9;3:9)

Det var juden Jakob Frank (1726-91) som skulle forma den värsta HATDOKTRINEN som världen hade sett dittills, och som lade den ideologiska grunden för bland annat ILLUMINATI, KOMMUNISMEN, FASCISMEN, NAZISMEN OCH SIONISMEN.

Vad folken i världen inte har känt till är att ovanstående politiska rörelser samtliga har bildats av kabbalistiska judar med exakt samma mål, att förbereda världen för deras messias.

Men en dag kommer, när alla hatiska rörelser måste samlas på en plats som i Bibeln kallas för "HARMAGEDDON," (Uppenbarelseboken 16: 12-21) och denna gång skall Konungarnas Konung och Herrarnas Herre nedstiga till Jorden med sina himmelska arméer, och en gång för alla förgöra denna helvetiska skara och deras syndiga läror. Upp. 19:11-21

Det finns bara en ras, men två sorters människor!

Hur kan det hänga ihop? Medan vi lever våra liv på jorden har vi ett fritt val; antingen väljer du att ta emot Jesus Kristus i ditt hjärta, eller går du den breda vägen och följer Satan. Det finns ingen neutral plats där emellan. Det finns bara två sorters människor i världen, de frälsta och de ofrälsta. Om du tror på Jesus kommer du till himlen, men om du inte tror på Jesus, är du på väg mot helvetet med Satan.   Vem väljer DU?


Från tidskriften The Dove, Spring/Summer 1996

Översättning: Torbjörn Johansen 2007


Gå tillbaka till Svenska sidan