Positiv respons på Peter Weideruds åsikter i SVT:s Existens 30-09-2006, men negativt för sionisterna. TV-programmet handlade om profetior från dagens sionister hade relevans för politiken i Sverige och USA

Sammanställning av Torbjörn Johansen 1-10-2006

Re: Hur mycket påverkar kristna profetior politiken i Mellanöstern? - 30 sep 2006 11:05

Under de senaste 200 åren har judiska ambitioner och förhoppningar anammats av karismatiska kristna sekter, bl a via judiska konvertiter till kristendomen. Dessa har sedan tolkat (förvanskat) olika uttalanden i Bibeln så att allt fler frikyrko-kristna kommit att tro att judarna måste återvända till "Landet Israel" för att Jesus ska kunna komma tillbaka. Tron på att Jesus ska komma tillbaka har tydligt och bokstavligt stöd i Bibeln (Apostlagärningarna 1:11) och är därför en legitim kristen trosartikel. Före 1800-talet fanns det alls inga kristna som trodde att judarna hade någon som helst roll att spela vad gäller Jesu andra tillkommelse.
Vissa kristna/karismatiska grupper läser alltså Bibeln på ett sätt som den kristna kyrkan INTE har gjort under ca 1900 år. Kristna som tror så har i sina sinnen gjort Gud beroende av dem själva, judarna, staten Israel och sionismen. Och det är ett tankesätt som är kopierat från den ovan nämnda Talmud.

Re: Hur mycket påverkar kristna profetior politiken i Mellanöstern? - 30 sep 2006 19:37

Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Matteus 28:19

Detta ska ett sant kristet göra och alltså ska vi inte hjälpa judarna att upprätta sin Världsregering.

Re: Hur mycket påverkar kristna profetior politiken i Mellanöstern? - 30 sep 2006 19:47

Jag tror inte att de påverkar sådär direkt. Däremot indirekt genom väljarmässig utpressning av USA:s president och kongress. USA är ju - hur man än ser på saken - den enda makt som kan påverka Israels regering. Annars tycker jag att det hela mest verkar som en modern variant av det medeltida gettot. Tyvärr för förespråkarna av idén att samtliga judar ska samlas i Israel, så är det för trångt där. Redan nu, med tre miljoner judar och fyra miljoner palestinier på ett område som är mindre än Dalarna, så är det för trångt. I USA finns i storleksordningen åtta miljoner judar, i de före detta sovjetstaterna ytterligare två miljoner. Då har vi ännu inte räknat med judarna i övriga Europa eller Nordafrika. Om uppskattningsvis ytterligare femton till tjugo miljoner människor ska bosätta sej mellan Medelhavet och Jordanfloden, så kommer de att få sova i skift, så trångt blir det. Allvarligt talat, tjugosju miljoner invånare i det som idag defacto är Israelkontrollerat område innebär 1000inv/km2. Omvänt betyder det att det finns 0,1ha/ inv. Detta ska räcka till bostad, odling av mat, och rekreation. "Lösningen" på detta blir endera att Israel startar nya krig, för "Lebensraum" om uttrycket tillåts i sammanhanget, eller ett totalt folkmord på palestinier, mer totalt än den såkallade Förintelsen. Förmodligen en kombination av båda sakerna. Vägen ut ur dilemmat är förmodligen att den fundamentalistiska sionismen läggs på historiens sophög.

Re: Hur mycket påverkar kristna profetior politiken i Mellanöstern? - 30 sep 2006 20:04

Om det skulle vara så den minsta påverkan ifrån religösa profetior i politiken så är det fruktansvärt.

Det som oroar är inbillningen med den såkallade "end time" eller apokalyps som enligt Zionister och Zionistkristna skall ha sin utgångpunkt i just Israel. Landet Israel innehar kärnvapen och har riktat sina hundratals nukleära stridsspetsar mot sin omvärld. Om det är där som "the end of days" skall utgå ifrån så är de på god väg att självuppfylla sina profetior.

Att israelerna vägrar att diskutera sitt kärnvapen innehav, samt vägrar undertecka ickespridningavtal är djupt odemokratiskt och kan få de mest skrämmande konsekvenser för hela mänskligheten. Jag har förståelse om Iran vill utveckla kärnvapen i självförsvarssyfte .

Vi borde ha någon myndighet som kunde hålla koll på så att inget religöst svammel når till maktens korridorer.

Re: Hur mycket påverkar kristna profetior politiken i Mellanöstern? - 30 sep 2006 21:00

Ulf Ekman är en av västvärldens mest fanatiska sionister och som har förbjudit de av hans medarbetare som ägnar sig åt att forsla ryska judar till Israel att tala med dessa om Jesus. Så hur kristen är då han? Tydligen behöver inte judar Jesus enligt Ekman.


Gå tillbaka till Svenska sidan