LUCKY LARRY & WORLD TRADE CENTER

Katastrof och rikedom

Av Torbjörn Johansen EAEC 2007

"Hamnmyndigheten i New York och New Jersey var WTC:s ägare. De två tornen, 412 meter höga, var färdiga 1972 och kostnaden för bygget uppgick till 37 miljoner dollar. ... Sedan dess har tornen varit populära som adresser till olika företag. Från fullbordandet av bygget har alltid kontorsutrymmena varit uthyrda och hyrorna har alltid varit ekonomiskt plausibla för ägarna. … 430 bolag från hela världen hyrde ca 3.3 miljoner kvadratfot kontorsyta i WTC. Ca 40 000 personer arbetade i tornen." --Die Welt, Berlin, 11 sept 2001.

Tre månader innan 11 september då de båda tornen förstördes hyrde ägarna ut dem av okända skäl till den judiske fastighetsjätten Larry Silverstein. Sedan dess har "Silverstein Properties Inc." tagit emot hyra från de 430 hyresgästerna, jämte inkomster från andra källor (turistavgifter, etc). Silverstein å sin sida betalade en hyresavgift till ägarna: "Så sent som tre månader före 11 septemberattacken skrev Silverstein under ett hyresavtal angående WTC. Silverstein gick med på att under 99 år framåt totalt betala 3, 2 miljarder dollar i hyra för tornen till hamnmyndigheterna: 616 miljoner som handpenning och sedan årligen 115 miljoner dollar. Hamnmyndigheten stod dock kvar som ägare till WTC." --Die Welt, Berlin, 11 okt, 2001.

Sedan kom katastrofen till New York. Den 11 september, bara tre månader efter undertecknandet av leasing-avtalet mellan Silverstein och hamnmyndigheterna, kraschade två stora passagerarflygplan med bara minuters mellanrum in i WTC. Larry var tursamt nog inte ansvarig gentemot hamnmyndigheterna. Tvärtom blev Silverstein, trots att han inte var byggnadernas ägare, ensam förmånstagare till försäkringspengarna, vilka uppgick till mer än 700 miljarder dollar. Bra för Larry att han hade ökat på försäkringssumman i rätt tid, tre månader före katastrofen: "Silverstein, tornens värd, kräver en kompensation på 7,2 miljarder dollar från de olika försäkringbolagen, säger hans talesman Steve Solomon. ... Hamnmyndigheterna i New York och New Jersey, som är WTC:s ägare, går med på Silversteins krav." --Die Welt, Berlin, 10 okt, 2001.

Hamnmyndigheterna tycker att Larry Silverstein skall få de 7,2 miljarder dollarna istället för att de tar emot dem och att de lagliga ägarna skall skyddas från förlust. "Tacksamme Larry" verkar ha allt under kontroll. Följande försäkringsbolag skall ersätta Larry: "Chubb Corp., Swiss Reinsurance Co., Lloyd's of London, German Alliance Corp., ACE Ltd och XL Capital Ltd."  Die Welt, 10 okt, 2001.

Speciella människor som Silverstein har många speciella vänner. Med hjälp av New Yorks judiske borgmästare, Michael Bloomberg, fann Larry nya investerare,  som är beredda att anslå pengar för en uppbyggnad av ett nytt WTC. Silverstein kan därför behålla de 7 miljarderna från försäkringsbolagen och placera dem i sitt eget sparkonto. "Inom fem år kan ett nytt WTC stå färdigt på 'Ground Zero', sade Silverstein efter ett möte med den nyligen utnämnde borgmästaren i New York, Michael Bloomberg."  --Die Welt, Berlin, 28 nov, 2002.

Vem skulle bli förvånad om Silversteins goda hjärta befallde honom att donera en del av försäkringspengarna till Israel? Det hade förstås varit en fin gest, om Larry hade donerat pengar till offrens anhöriga.

De försäkringsbolag som ger Larry dessa enorma pengar, är till stora delar själva försäkrade i sin tur genom "Munich Reinsurance Corp." Nu får Tyskland dubbel möjlighet att bistå den "utvalda" staten Israel.

Israel använder sig av det pågående stöd i form av nya vapen de får av USA, för att inte tala om det generella stödet på 4 miljarder årligen.

En israelisk koncern, Magal Security Systems, som delvis ägs av den israeliska regeringen, har hand om säkerheten på de platser USA förvarar sina känsligaste kärnvapen. Det är som att släppa djävulen in i det allra heligaste. Den israeliska firman äger 40% av aktierna på världsmarknaden för systemskydd mot intrång på viktiga platser.

När det gäller kärnvapen har Israel för avsikt att använda sina egna kärnvapen i en attack mot Iran eller i ett trängt läge, enligt dem själva.

Kan ett högerorienterat militärstyre i staten Israel bestämma sig för att använda atomvapen? Ariel Sharon, stor förespråkare för Eretz Israel (Stor-Israel) har sagt:

 "Araberna kanske har oljan, men vi har tändstickorna." (Gaffney, op cit.165) Han glömde säga att judarna också har pengarna! De flyter i en ständig ström, speciellt om man har näsa för dem, vi kan i många fall nästan säga förhandstips.

VILKA TJÄNADE PÅ 11 SEPTEMBER?

Jag såg i ett TV-program om 11 september att FBI i förväg visste att araber fritt hade passerat genom de amerikanska flygplatserna långt före attacken, och höll på att utbilda sig till passagerarplanspiloter ibland annat Florida. Men någonstans i de högre kadrerna inom FBI stoppades denna information till Washington. Man kan undra av vem, och vart den informationen tog vägen?

Trots allt, hela världen skiner mot Larry Silverstein, som fick mannat att flöda just över honom. Först fick han leasing-kontraktet i knät, och efter den 11 september regnade de sju miljarderna över honom: "Den 70-årige Silverstein fick sitt livs dröm uppfylld genom att leasa WTC redan i juli". -- Die Welt, 23 nov, 2002.

Vem kan inte "förstå" Larrys tacksamhet när han beskrev WTC-affären som "sitt livs dröm," han sade sig ju trots allt ha "djupt medlidande" för offren.

Larry är 70 år fyllda, och måste snart börja tänka på sin hädanfärd. Han kan lika litet som du och jag ta med sig pengarna i graven. Han kan ha det mycket bra nu, men det är människan förelagt att engång dö och sedan dömas, står det i Bibeln.

"Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?" (Mark. 8: 36)

När så många av de "underbara människorna av den judiska tron" samlas för att fira sin välförtjänta lycka, bör Daniel Liebeskind höra till dem. Denna underbara arkitekt har valts att bygga Larry Silverstein's nya WTC:

"Arkitekten som gestaltade Judiska Muséet i Berlin, kommer bygga det nya WTC: Förlagan som heter 'Världens Trädgårdar', av stjärnarkitekten Daniel Liebeskind, är den plan som valts för en återuppbyggnad av Ground Zero, sade NYT and NY1-Television på torsdagen." --Die Welt, Berlin 28 febr, 2003.

Men det fanns fler som vädrade pengar före katastrofen. Bara tre dagar före den attacken, började vissa aktörer sälja aktier från de flygbolag som var inblandade i 11 september: "Handeln med säljoptioner för United Airlines och American Airlines mångdubblades de sista tre dagarna före attacken." --Spiegel online, Hamburg, 19 sept, 2001.

BIBELN TALAR OM RIKEDOM OCH KATASTROF!

»Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.» Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.» (Matt. 6: 19, 21, 24)

»Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.» Men när den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad bort, ty han hade många ägodelar. Då sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen säger jag eder: För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.» När lärjungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade: »Vem kan då bliva frälst?» Men Jesus såg på dem och sade till dem: »För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.» (Matt. 20: 21- 26)

»Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.» Och han framställde för dem en liknelse; han sade: »Det var en rik man vilkens åkrar buro ymniga skördar. Och han tänkte vid sig själv och sade: 'Vad skall jag göra? Jag har ju icke rum nog för att inbärga min skörd.' Därefter sade han: 'Så vill jag göra: jag vill riva ned mina lador och bygga upp större, och i dem skall jag samla in all min gröda och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till min själ: Kära själ, du har mycket gott förvarat för många år; giv dig nu ro, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' — Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud.»  (Luk. 12: 15-21)

»Då nu otaligt mycket folk var församlat omkring honom, så att de trampade på varandra, tog han till orda och sade, närmast till sina lärjungar: »Tagen eder till vara för fariséernas surdeg, det är för skrymteri.

Intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall bliva känt. Därför skall allt vad I haven sagt i mörkret bliva hört i ljuset, och vad I haven viskat i någons öra i kammaren, det skall bliva utropat på taken. Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer. Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna (helvetet). Ja, jag säger eder: Honom skolen I frukta.» (Luk. 12: 1-5)

»Ingen som tjänar kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.» Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de drevo då gäck med honom. Men han sade till dem: »I hören till dem som göra sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner edra hjärtan; ty det som bland människor är högt är en styggelse inför Gud.» (Luk. 16: 13-15)

JESUS BESTRAFFAR JUDARNA

»Men han svarade dem: »I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder.

»Då frågade de honom: »Vem är du då?» Jesus svarade dem: »Det som jag redan från begynnelsen har uttalat för eder. Mycket har jag ännu att tala och att döma i fråga om eder. Men han som har sänt mig är sannfärdig, och vad jag har hört av honom, det talar jag ut inför världen.»

Men de förstodo icke att det var om Fadern som han talade till dem.

Då sade Jesus: »När I haven upphöjt Människosonen, då skolen I förstå att jag är den jag är, och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig; han har icke lämnat mig allena, eftersom jag alltid gör vad honom behagar.» När han talade detta, kommo många till tro på honom. Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

De svarade och sade till honom: »Vår fader är ju Abraham.»

Jesus svarade till dem: »Ären I Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham. Nej, I gören eder faders gärningar.»

De sade till honom: »Vi äro icke födda i äktenskapsbrott. Vi hava Gud till fader och ingen annan.»

Jesus svarade dem: »Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig. Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord.

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.

Vilken av eder kan överbevisa mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, varför tron I mig då icke? Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord; och det är därför att I icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill.

 Judarna svarade och sade till honom: »Hava vi icke rätt, då vi säga att du är en samarit och är besatt av en ond ande?» Jesus svarade: »Jag är icke besatt av någon ond ande; fastmer hedrar jag min Fader. I åter skymfen mig. Men jag söker icke min egen ära; en finnes dock som söker den och som dömer. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin se döden.»

Judarna sade till honom: »Nu förstå vi att du är besatt av en ond ande. Abraham har dött, så ock profeterna, och likväl säger du: 'Den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin smaka döden.' Icke är väl du förmer än vår Fader Abraham? Och han har ju dött. Profeterna hava också dött. Till vem gör du då dig själv?» Jesus svarade: »Om jag själv ville skaffa mig ära, så vore min ära intet; men det är min Fader som förlänar mig ära, han som I säger vara eder Gud.

 Dock, I haven icke lärt känna honom, men jag känner honom; och om jag sade att jag icke kände honom, så bleve jag en lögnare likasom I; men jag känner honom och håller hans ord. Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad.» Då sade judarna till honom: »Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!»

Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.» Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen.» (Joh. 8: 23-59)

Jesu tid att dö för vår försoning med Gud var ännu inte inne. Det blev fler mordförsök på Jesus av judarna, till dess han dog för våra synder på Golgata…

Hur gör du, tar du emot Jesus i ditt hjärta som din Frälsare, eller förkastar du honom?

~~~~~~~~

EPILOG: DET FÖRSTA TORNET

Den första skyskrapan som byggdes var Babels torn, som skulle med sin spets räcka ända upp i himlen. Nimrod var, enligt 1 Mos. 10: 8, den förste att upprätta en diktatur i världen, Babylon. När Gud såg att de var ett enda folk, och att alla talade samma tungomål, förbistrade han deras språk (Idag finns det 6 000 språk i världen), så att de inte skulle kunna bilda ett världsvälde när de spred ut sig över jorden.

Israeliterna var nämligen utsedda att bli det folk genom vilket Messias, världens Frälsare skulle födas, och därför sparades det judiska folket från att uppslukas av ett världsrike. Därför kunde Gud ge patriarken Abraham ett löfte om att alla folk skulle bli frälsta i Jesus Kristus:

"Av Abraham skall ju bliva ett stort och mäktigt folk, och i honom skola alla folk på jorden varda välsignade." (1 Mos. 18: 18)

 "Nu gåvos löftena åt Abraham, så och åt hans 'säd'. Det heter icke: 'och åt dem som komma av din säd', såsom när det talas om många; utan det heter, såsom det talas om en enda: 'och åt din säd', vilken är Kristus." (Gal. 3: 16)

Före floden var alltså människorna i färd med att bygga ett världsvälde, vilket människorna har försökt göra många gånger sedan dess. Men det har alltid stupat på att nationerna inte har velat ge upp sina gränser, utan krig har bildat nya länder och allianser. Det närmaste vi kommer ett världsvälde ligger ännu i framtiden. Då kommer alla att tala samma huvudspråk inom både handel och politik. Detta världsrikes ledare är Vilddjuret, Antikrist, och han kommer att tas emot av judarna som deras messias. Läs detta:

"Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets (Jesu) bok. Den som har öra, han höre. (Upp. 13: 7-9)

EN NY VÄRLDSORDNING

"Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex." (Upp. 13: 16-18)

Antikrist skall en gång utses från ett judiskt råd, som kallas de Trettons Hemliga Råd (här nedan kallat de 13). Därför är de, som Gud säger genom aposteln Paulus, "fiender till alla människor":

"I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna --  av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor". (1 Tess. 2: 14-15)

SEDAN 1945

Sedan andra världskrigets judeförföljelse, som var tragisk, har det varit nästan omöjligt att säga något ofördelaktigt om judar, onda som goda. De har alla en gloria kring huvudet och tål inte att någon kritiserar dem. De fortsätter bygga på sin sioniststat, för att kunna skapa ett Stor-Israel, men vill även genom kabbalismen regera hela världen för att deras messias, den Heliga Ormen, Antikrist, skall kunna framträda. De kristna i Sverige tror att "Sion" i Bibeln är synonymt med det judiska folket i sioniststaten Israel, och följer således det Gamla Förbundet istället för det Nya. De har glömt vad Gud sade redan på det Gamla Förbundets tid till israeliterna:

"Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker. . . " !  (Jes. 5: 20)

"Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse: välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, som jag i dag giver eder, och förbannelse, om I icke hören HERRENS, eder Guds, bud, utan viken av ifrån den väg jag i dag bjuder eder gå och följen efter andra gudar, som I icke kännen." ( 5 Mos. 11: 26-28)

Du som är kristen sionist, tycker du att staten Israel lever i välsignelse idag? Blir du välsignad av att jämt höra på deras tal om livsrum, utan att de nämner Messias, Jesus Kristus en enda gång? Med säkerhet har dagens israeliter inte sökt Gud alls, ty då skulle de ha insett att de inte längre är under Moses, utan under Kristus. Och Sion är sedan 2000 år en hänvisning till Församlingen, Kristi kropp här på jorden. (Hebr. 12: 22-24).

DE 13

Vi återvänder till "Rådet de 13". Enligt Stew Webb, som var vicepresidentkandidat 2004, styr de 13 världen genom sina banker. De är frimurare i Knights Templar och Illuminati. En del av dem är inte judar, men låtsas att de är det.

Ledare för Rådet de 13, menar Webb vara Anwar Ben Shari, som kontrollerar Israel.

100 av Tempelordens och Illuminati's bankirer är med på möten som konsulterar de 13 varje år. Rådet dikterar världspolitik, när och var ett krig skall påbörjas och avslutas, vilka människor som skall utrotas och vilka stater de 13 skall ta över genom militära interventioner eller ekonomiska sanktioner för att sedan stjäla deras naturresurser.

Detta råd, de 13, samarbetar med Satan och hans demoner, eftersom de är satanister.

Några exempel på de 13 är, enligt Webb: Hillary Rodham Clinton, John (Cohen) Kerry, Leonard Millman, Henry Kissinger, Lawrence Rockefeller och Myron Rothschild.  – Leonard Millman var en person som vuxit upp med satanister som falsk judisk ättling och som också var en rik bankir och Knights Templar. Han var en av de 100 rikaste männen i världen och dog i november 2003.

"Länken mellan Satans andliga kommandocenter och hans mänskliga attackstyrkor på jorden är ett råd som har varit känt i århundraden som de Trettons Råd. Det upprättades efter mönster av det kommandocenter som Jesus bildade medan han gick på jorden, med 12 apostlar och Jesus själv som Mästare. De 13 har i århundraden kunnat bemästra alla finansinstitutioner på jorden, och använder sin makt för att ta full kontroll över kungar, kejsare, andra härskare, och politiska partier.

"Därmed kan alla militära verksamheter kontrolleras och skulle någon politisk härskare inte rätta sig efter dem så krossar man honom. Idag, när Rådet de 13 kontrollerar underhållningsindustrin och utbildningssystemen i de olika länderna, manipuleras folk att tro och göra det verk som är bra för Djävulen." (John S. Torell)

Bankirerna Warburg och Rockefeller var kabbalister. Jämte bankirerna Rothschild, Jacob Schiff och J.P. Morgan var de djupt inblandade i finansieringen av den ryska revolutionen och de två världskrigen på 1900-talet. 

VÄRLDENS TILLGÅNGAR ÄR I JUDARNAS HÄNDER

Lejonparten av världens tillgångar ägs idag av judiska bankirer, aktieägare, företagsägare och privata ägare till ansamlingar av förmögenheter; guld, olja, egendomar; politisk-ekonomisk makt, media, osv. Deras girighet kommer att bli till deras fall till slut.

En klarsynt och välkänd profetuttolkare, G. Dahl, visste besked om varför Antikrist och världens folk en gång kommer att anfalla den av politiska sionister grundade staten Israel:

”Anfallet på judarna kommer att sättas i gång, då det upptäcks att all världens guld har förts bort ur hednafolkens händer. (G. Dahl: I profetians ljus, Halls, Jönköping, 1936)

TILL SIST:

Satan vill döda alla på jorden. Det är därför vi får uppleva alla dessa onda krig. Falska och äkta judar smider dessa ränker och försöker blända oss kristna med sina ständiga lögner.

Jag har ingen respekt för satanister, medlemmar av Illuminati, eller den  "vita magi" som är lika svart som synden; när judar och andra förställer sig och uppträder som "ljusets änglar."

 

Källor:
John S. Torell: The Dove, Spring 2001

National Journal

Michael Collins Piper, AFP:

U.S. Nuclear Weapons Being “Guarded” by Israel, 26/9 2007


Stödet till Israel kostar USA 10 miljarder dollar per år

 

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC

den 14 nov 2007

Den amerikanska kongressen ger Israel 10 miljarder om året så de kan fortsätta med sin brutala expansion på de palestinska områdena på ett sätt som döljer den verkliga summan från skattebetalarna i USA.

2005/06/03: American Free Press. "Det amerikanska stödet till Israel har en del unika aspekter, såsom lån utan återbetalning, eller ett löfte att förse Israel med ekonomisk hjälp jämbördig med den summa Israel är skyldig Förenta Staterna för tidigare lån," säger en "förklaring" från Library of Congress (kongressbiblioteket). Denna förklaring, Israel: U.S. Foreign Assistance, iordningställdes av detta biblioteks Kongressionella Forskningsservice (CRS) i april och är tillgänglig för alla kongressmän. Det bekräftar de uppskattningar som förut gjorts av American Free Press att det ekonomiska stödet till Israel kostar de amerikanska skattebetalarna 10 miljarder dollar per år.

http://www.fas.org/asmp/resources/govern/crs-ib85066.pdf

http://www.informationclearinghouse.info/article3256.htm

En annan webbsida

http://www.nhpeaceaction.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=1

säger:

USA ger staten Israel 35 ggr mer i utlandsstöd än vad Palestina får (2.6 miljarder dollar vs. $75 miljoner dollar). En annan källa har räknat ut att de sammanlagt fick 5,525,800,000 dollar i understöd år 1997.

Israel får mycket mer än det som syns, i vad som kallas 'indirekt stöd.' Washington Report on Middle East Affairs har beräknat värdet på indirekt stöd till Israel till ca 3 miljarder dollar vilket bör räknas ihop med utlandsstödet. 

Congressional Research Service vet att berätta att Israel tog emot 45 miljarder dollar i lån från 1974-2003. Genom att maskera gåvor som lån har USA inte lätt att ha överblick över vart pengarna går. De behöver inte som andra länder tala om vad pengarna går till. Därjämte får Israel som gåva i genomsnitt 1.5 miljarder dollar, som aldrig redovisas.

 Sedan 1982 har Israel fått stöd från USA i en klumpsumma under de 30 första dagarna varje år iställer för 3 eller 4 delbetalningar om året, Detta medger att Israel kan investera pengarna i US Treasury-papper. Så när USA lånar pengar för att sända en klumpsumma till Israel, som i sin tur återinvesterar delar av klumpsumman för att få avkastning på de pengar de inte behöver, får de ränta från USA på beloppen!

Israel kräver i år 12 miljarder dollar från USA utöver årligt bistånd. Den amerikanska kongressen har i lovat Israel 10 miljarder dollar årligen.

  • Det finns ett otal 'särskilda anslag' (bland dem 50 miljoner i "lån" för bosättningar).

  • Amerikanska judar kan ge skattebefriade donationer till Israel

  • USA betalar den judiska invandringen genom fonder

  • Militärt stöd är inte inräknat i Israels generella utlandsstöd från USA

  • Israel har lov att använda 26.3% av det amerikanska militära stödet inom Israel

Medan andra länder måste gå genom det amerikanska försvaret för att göra avtal med amerikanska företag om att köpa militär utrustning, har Israel lov att handla direkt med de amerikanska företagen ( Det blir definitivt billigare så).

SUMMERING MILITÄRT

Israel får minst 1. 8 miljarder dollar per år i militärt stöd från Förenta Staterna. Israel har för närvarande den största militärapparaten i världen räknat per capita men även totalt sett. De har lyckats undgå kärnvapeninspetioner hittills.

De har kärnvapenmissiler, vätebomber, neutronbomber, 3 atomubåtar och utprovade biologiska och kemiska vapen samt soldater med ständig stridserfarenhet. De följer inte Genevekonventionen i hanteringen av politiska fångar.

Bara denna summering borde få USA att dra öronen åt sig. Vi vet inte vad som händer när Israel börjar bruka allt detta. Aposteln Paulus säger ju att judarna är "mänsklighetens fiender." Det kan nog stämma.


Gå tillbaka till Svenska sidan