Från Lewi Pethrus till Vision Norge

 Av Toby Johansen 2008

LEWI PETHRUS

Kristna sionister är upplärda alltsedan barnsben att dyrka "guldkalven", staten Israel. Redan Lewi Pethrus tyckte ju att "judarna, de tar Gud hand om", så de behöver vi inte predika för, ansåg han, trots det faktum att alla judar i den första kristna församlingen var födda på nytt. Själv var han en darbyist och drog sig inte för att förfalska Guds ord på detta sätt.

En bekant till mig uttryckte det så här: ”Det nog är så att Israel har blivit som ”en guldkalv” för en stor del av kristenheten.”

Mr. X är en vanlig dansk som numera är jude. Enligt det tv-program som han medverkar i, är han en from man som läser Toran och iakttar halakja, judisk lag. Han säger sig ha konverterat till judendomen därför att han är homosexuell, vilket den judiska religionen accepterar som normalt beteende. Men de kan inte ha läst 3 Mos. 18: 22. Ty där, i judarnas egen lag, står det:

”Du skall icke ligga hos en man, såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.”

VISJON NORGE

På TV-kanalen Visjon Norge är man kraftigt sionistiska. För dem måste jag citera Bibeln från Jakobs brev

2: 1, där det står hur vi skall förhålla oss till alla våra medmänniskor, även judar och araber. Där står det:

”Mina bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen.”

Eller som det står i 3 Mosebok:

I skolen icke göra orätt i domen; du skall icke hava anseende till den ringes person, ej heller vara partisk för den mäktige; du skall döma din nästa rätt. (3 Mos.19:15).

Du skall icke bara besöka Israel och göra dem rika med dina turistpengar, utan att förkunna evangelium för judarna; du skall också besöka Palestina så de kan få uppleva evangelium och en skärv från den rikes bord.

Det är kärleksfullt att bry sig om både palestinier och judar.


Gå tillbaka till Svenska sidan