Illuminati 1776-1945

Thorbjörn Johansen SAM/EAEC
"September 2002"

De flesta judar är förstockade och blir inte frälsta förrän efter Kristi andra tillkommelse,
detta är ett faktum och i enlighet med Den Heliga Skrift, Bibeln.

VILKET SYSTEM har tillräckligt med ekonomiska resurser och politiska kontakter för att genomföra en globalisering idag? Stormakterna USA, Kina, Japan och Ryssland har var för sig enorma ekonomiska resurser. EU har som mål att gå förbi USA som världens ekonomiska stormakt före 2010. Arabvärlden har nätverk av terrorgrupper, men i stort har man svårt att enas till ett sammanhållet arabiskt politiskt förbund.

Kommer globaliseringen genom FN? Både ja och nej. Nyckeln till det globala samhället har funnits längre än vi anar. Den är gömd inom judendomens ockulta gren och kom till Europa samtidigt som judarna. Deras lära, kabbalah, togs upp av olika frimurarordnar, vilka finns kvar än idag.

Napoleon, Lenin, Trotskij, Hitler och Mao Zedong var alla höga frimurare.

I hela västvärlden har de mest inflytelserika personerna inom politiken och näringslivet svurit ett förbund med varandra och Satan. Det är på livstid och påverkar besluten i EU och USA, och därmed även FN. Frimurare är inte lojala mot sitt land i första hand, utan mot sin Orden som är en pyramid med en stormästare i toppen, och deras affärer pågår i största hemlighet, frimurarbröder emellan. I EU-toppen finns höga frimurare som styr affärerna och politiken efter sina egna mål. Många Grand Orient-loger i EU samarbetar med maffiaorganisationer. Det är en tidsfråga innan frimurarna och maffian tagit över.

I Förenta Staterna, som i alla länder i världen, finns de judiska frimurarna B’nai B’rith.

För icke-judar finns Scottish Rite, Golden Circle, etc. Somliga amerikanska presidenter har varit höga frimurare: George Washington, Woodrow Wilson, Franklin D Roosevelt, Harry S Truman, etc. . . och kanske flera, av färskare datum.

Ett av de ockulta frimurarsällskap som haft störst historisk och internationell betydelse, grundades 1776 av juden Adam Weishaupt och kallas allmänt Illuminati. Detta sällskap hette först ORDEN DER PERFEKTIBILISTEN – men runt 1779 ändrade man namnet till ORDEN DER ILLUMINATI. För att få en bakgrund till Ordens uppkomst måste vi dock börja med att beskriva dess "teolog".

Jakob Frank – Förstörelsens profet
Jakob Frank (Leibowicz) föddes 1726 i Galicien, Polen. Han fick rabbinsk skolning i Kabbalah och särskilt tog han fasta på den del som kallas Zohar.
Vid 29 års ålder hade han samlat en stor grupp judiska kabbalister kring sig, de sk zoharisterna. Hans lärjungar tävlade med honom om vem som kunde uppvisa den största ondskan och har sedan dess fått sådana efterföljare som:

Adam Weishaupt, Maximilien Robespierre, Napoleon Bonaparte, Moses Hess,

Karl Marx, Joseph Engels, Vladimir Iljitj Uljanov-Lenin, Lev Trotskij (Bronstein),

Jakov Sverdlov (Jankel-Aaron Movsjevitj Solomon), Christian Rakovskij,

Lev Kamenev (Leiba Rosenfeld), Grigorij Zinovjev (Gerson Radomyslskij),

Karl Radek (Tobiach Sobelsohn), Anatolij Lunatjarskij (Balich-Mandelstam),

L. Martov (Julij Zederbaum), Moses Uritskij, Felix Dersjinskij,

Maxim Gorkij (Alexej Pesjkov), Maksim Maksimovitj Litvinov (Finkelstein),

Josef Vissarionovitj Stalin-Dzugaszvili, Lazar Kaganovitj, Lavrentij Beria,

Benito Mussolini, Adolf Hitler (Heidler), Mao Zedung, Fidel Castro,

Ernesto Che Guevara, Idi Amin, Pol Pot, etc.

Som vi ser är hela eliten från bolsjevikrevolutionen 1917 med. Utöver dessa även en del av Stalins medarbetare. De flesta av dem var/är antingen judar, frimurare (även Mao var frimurare) eller bådadera. Samtliga är efterföljare till Jakob Frank.

Nihilismen
Ordet nihilism betyder läran om förstörelse eller utplåning. Jakob Frank bättrade på rabbinernas läror med nihilismen. Nesta H. Webster’s definition av begreppet lyder så här:

FILOSOFISKT

A. Förnekandet av all absolut sanning (samma grundpelare finns i New Age).

B. Totalt avståndstagande från all traditionell moral och religion.

POLITISKT

A. Enligt läran måste alla sociala, politiska och ekonomiska institutioner i grund förstöras för att bana väg för nya (En sådan rörelse åstadkoms i Tsar-Ryssland CA 1860-1917, vilken föreskrev en omvälvning genom terrorism och lönnmord).

B. Strängt taget varje revolutionär rörelse som inkluderar terror som vapen.

Jakob Frank förklarade:

Det är nödvändigt att helt förkasta tio Guds bud, och Gamla Testamentet, som är värdelösa och skadliga för människosläktet.

Moses och Jesus var bara visa lärare, som en gång hade gjort misslyckade försök att "korrigera mänskligheten."

Detta är den "teologiska" hörnpelaren i kommunismen, fascismen, humanismen, den politiska sionismen OCH frimureriet. Dessa rörelser har alltid finansierats av kapitalismens företrädare, främst i Tyskland, Storbritannien och USA. Vi nämner här särskilt de judiska finansiärerna Rotschild och Warburg och det amerikanska öststatskapitalet med J P Morgan-gruppen.

Man vet att det dog minst 32 miljoner av landets egna invånare under Lenins och Stalins tid vid makten i Sovjetunionen, krigsoffer oräknat och nazismen skördade ca 80 miljoner offer under andra världskriget. Men bara Gud vet hur många offer kapitalismen skördat i civila och under krig de senaste 200 åren. Kan det kanske finnas en teologisk orsak till detta?

Det är det jag vill försöka framlägga bevis för.

Förenta Staternas förste president George Washington var frimurare. Flera andra amerikanska presidenter som exempelvis Franklin D Roosevelt, Woodrow Wilson, samt deras rådgivare var frimurare eller medlemmar av Illuminati.

Därför har Illuminati spelat huvudrollen i krig som USA har deltagit i eller startat, och lämnat efter sig olika former av misär överallt i världen de senaste 200 åren.

I vår tid styr illuminister bankväsendet i USA, och finns representerade i Federal Reserve’s styrelse, CFR (Rådet för utländska affärer) och Trilateralen.

Du finner dem också på olika poster i andra viktiga organisationer inom politiken och näringslivet (Se artikeln En helt ny värld på denna hemsida).

Störta all överhet
Jakob Frank fökunnade för sina efterföljare, att han var utvald att göra vad andra före honom hade misslyckats med; störta all överhet, alla fastställda lagar och all godhet på jorden (Jämför med Adolf Hitlers förklaring om det ’totala kriget’, som innebar, att även civila oavsett kön och ålder skulle dödas).

De rabbiner och judiska ledare som inte hade övertygats av Franks kabbalistiska doktriner, tog avstånd från hans grupp 1756 och förklarade dem som villolärare.

Vid det här laget hade gruppen erkänt Lucifer som gud, och utövade svartkonst, med människo- och djuroffer. Man höll dessutom sex-riter med ingredienser som incest, våldtäkt och pedofili.

Hela gruppen sökte inträde i den romersk-katolska kyrkan vilket även beviljades. Där hölls offentliga diskussioner, i vilka Jakob Frank och hans grupp slog tillbaka mot judendomen och förklarade den som hädelse. Men så småningom blev Frank aktad av den katolska kyrkan; den polske kungen, August III, blev till och med gudfader vid Franks officiella dop.

Under inkvisitionen förstod man snart att "frankisterna" bara hade använt kyrkan som täckmantel, medan de hela tiden utfört sina blodiga riter och de blev tagna i förvar.

Frank själv satt fången i Czestochovafästningen i 13 år. Men när det rysk-polska kriget bröt ut, släpptes han av ryssarna (som var grekisk-ortodoxa), och bosatte sig i Offenbach utanför Frankfurt, Tyskland. Där kom han över en hel del pengar genom kontakter med Rotschilds, som då hade sitt residens i staden.

Han drog så småningom till sig ett antal judiska vänner och frankismen spred sig från Tyskland till andra länder på kontinenten. Ett fäste blev Wien, ett annat Prag som var ett starkt fäste för frankistiska judar och den begynnande sionismen.

Jakob Frank dog den 10 december 1791, men inte hans ideologi. Frankiströrelsen togs över av hans dotter Eva, som påstås ha varit mycket vacker. Hon visste inte hur hon skulle driva rörelsen, särskilt inte den ekonomiska delen, så sekten gick bankrutt. Eva dog 1816.

Så snart den politiska och militära Orden av Illuminati uppstod, byggd på Franks teologi, övergavs frankiströrelsen. Dess ledande medlemmar blev ordensbröder i Illuminati.

Från dröm till verklighet
Det är mycket viktigt att de som läser historia förstår att de personer vi läser om i böckerna bara är staffagefigurer eller marionetter. Bakom dem gömmer sig de människor som har den verkliga makten.

I det judiska kabbalistiska systemet finns de 33:s Råd och över dessa finns den högsta tänkbara mänskliga myndigheten, som De 13:s Råd besitter. Såvitt man vet har aldrig någon hoppat av från den översta cirkeln. Därför kan forskare bara göra kvalificerade gissningar, eftersom de inte har några namn att gå efter.

Från detta råd av 13 medlemmar kommer Antikrist, när han en dag presenteras för världen som den Utvalde Messias. Och för att de judiska kabbalistiska ledarna skulle kunna bli världens herrar, måste de bilda en organisation som kunde göra drömmen till verklighet. Man valde ut tre män för denna uppgift:

 1. JAKOB FRANK: TEOLOGIE CHEFSIDÉOLOG

 2. ADAM WEISHAUPT: CHEF FÖR POLITISKA/MILITÄRA AVDELNINGEN

 3. MEYER AMSCHEL: CHEF FÖR DEN EKONOMISKA AVDELNINGEN

Alla tre var judar. Frank och Amschel hade blivit utbildade till rabbiner men avföll från den regelmässiga judiska tron och gick över till Kabbalah, medan Weishaupt var en utbildad judisk jesuitpräst.

Det är viktigt att komma ihåg att nihilismen, och därmed också Illuminati, växte fram ur Jakob Franks studier av Kabbalah och "den heliga ormen som stiger upp ur avgrunden."

(Läs "Nyhetsbrev 1999, Hur Världsregeringen styr nationerna" på vår webbplats)

Ormen i avgrunden är inte "Sophia" och inte helig. Läs t ex Upp. 20: 2.

Orden av Illuminati
Joseph Johann Adam Weishaupt föddes den 6 februari 1748 i Ingolstadt och hans far var professor vid stadens universitet. Denna stad i Bayern var ett centrum för jesuit-orden. Adam utbildades av jesuiterna.

Han bröt senare med dem, men behöll deras politiska program. Detta var en ung jude, som från tidig barndom hade en hemlig lojalitet mot Talmud och Kabbalah, medan han utåt sett var en hängiven romersk-katolik. Han var inte grundaren av Illuminati i egentlig mening, utan fortsatte bara på de förutvarande kabbalistiska rabbinernas förstörelseverk.

Adam Weishaupt bildade "Orden av Illuminati" den 1 maj 1776 (Detta datum tog frimuraren Lenin över och gjorde till "Arbetarnas Dag" efter Sovjet-republikernas grundande; ordet sovjet betyder råd). Weishaupt avsåg att Orden officiellt skulle ha en prägel av ’filantropisk välgörenhetsorganisation’. Denna prägel attraherade många tyska folkbildare, präster och förmöget folk.

När de blev medlemmar trodde de uppriktigt att Orden förespråkade en renodlad kristendom som skulle göra mänskligheten till ’en enda lycklig välmående familj.’ Orden av Illuminati hade tre olika grader:

 1. Minerval

 2. Illuminatus Minor

 3. Illuminatus Major

När novisen Minerval, steg till graden Illuminatus Minor (bara de man ansåg vara redo fick avancera), blev denne tillsagd, att det enda hindret som låg i vägen för Ordens mål, Universell Lycka, var världens politiska och religiösa organisationer, som inte vill tillåta en sådan förändring på bekostnad av sin egen maktställning. Politiska och religiösa ledare, samtida eller framtida, skulle antingen underkasta sig Orden, eller störtas.

Om novisens samvete skulle förbjuda detta, fick han förbli han på novisnivå tills hans etiska idéer hade förändrats. Med Weishaupts egna ord:

"De styrande krafterna är despoter när de inte uppför sig efter[Ordens]principer; det är därför vår plikt att omgärda den med våra medlemmar, så att de som står utanför inte får tillgång dessa principer.

På detta sätt kan vi kraftfullt främja Ordens intressen. Om någon förfaller till att lyssna på överheten mer än på Orden passar han inte in och får inte någon grad.

Vi bör göra vårt yttersta för att Illuminati’s system skall införas ibland män inom alla viktiga ämbeten."

(Einige Originalschriften des Illuminatenordens, München, 1787)

När (om) slutligen en Illuminatus Minor bevisat fullständig hängivenhet till Orden och dess hemliga natur, tog man sig an hans sak för ett möjligt inträde i det övre skiktet, jämte övriga initiater som skulle undergå prövning till andra graden, och om han befanns värdig, blev han Illuminatus Major. Den tredje graden, som Rex (konung), eller mysteriegraden, behöll Weishaupt för sig själv.

Vid det här laget hade den initiaten släppt alla konventioner, hämningar och ideal och kunde upplysas om Illuminati’s verkliga avsikter enligt Ordens eget program: En ny världsordning med en enda världsregering när Orden störtat alla nationella regeringar och lagt alla religioner under sig.

Initiaten skulle svära en ed till Lucifer och Orden, som band hans tankar, ord och handlingar oupplösligt till ordensbröder av högre rang (Obs! Dessa eder till Satan förekommer i alla frimurarsällskap, även svenska).

En hemlig polis med ett nätverk av spioner uppstod. De som svek Orden tog man genast livet av. Polisen kallades "de smygande bröderna" och hade det ’allseende ögat’ som symbol.

Ordens struktur var en pyramid med Adam Weishaupt i toppen och under honom två eller tre nära förbundna, var och en av dem gav order åt tre andra, osv neråt i ordensgraderna.

De använde alias: Weishaupt själv var Spartacus, andra kallade sig Cato, Marius, Brutus, Pythagoras, Sokrates och Hannibal. Adam Weishaupt var uppvuxen och utbildad inom Jesuitorden, men hade förkastat den. Det hindrade honom nu inte från att flitigt använda sig av jesuiternas eget organisationssystem för att störta de världsliga och religiösa makthavare som jesuiterna hade skyddat.

Illuminater på toppnivå (det var inte många), garanterades all tänkbar materiell välfärd och kvinnlig fägring, i vad mån det fanns att tillgå. Weishaupt ansåg att:

"Ordens makt skall vara en resurs för medlemmarna. Alla måste stödjas och gå före alla andra, oavsett meriter. Pengar, tjänster, ära, jord och blod måste offras för det hängivna Brödraskapet."

Ibland blev denna regel en "nödvändighet" i istället för en pervers lyx. 1780 hade Weishaupt gjorde sin egen svägerska gravid, och "önskade få saken ur världen."

En abort planerades för att "skydda Ordens goda rykte". Han erkände då tilltaget för ett par andra illuminater som ansåg att kvinnan inte var oundgänglig. Det fick till följd att kvinnan mördades i all tysthet, medan Weishaupt oförtrutet fortsatte att framställa Orden som ett under av filantropi och idealism.

En nedbrytande process
Hur framgångsrik var denna fördärvelsebringande, intriganta, konspiratoriska elit vid denna tid – socialt, politiskt och samhälleligt?

Inom två år efter bildandet av Orden, var alla professorstjänster vid universitetet i Ingolstadt utom två upptagna av medlemmar i Illuminati.

1789 fanns det minst 2000 ordensmedlemmar i i de tysktalande länderna.

Många var advokater och läkare, andra präster (mest protestanter) och det fanns till och med representanter för Tysklands olika furstendömen, men inga arbetare, bönder eller tjänare. Detsamma gäller för Frankrike vid denna tid.

Några år efter Ordens tillkomst ansåg Weishaupt att de hade besegrat jesuiterna, och framgångsrikt erövrat de viktigaste posterna i kyrkans organisationer, enligt Ordens originaldokument:

"Alla tyska bildningsanstalter och samhälleliga funktioner är nu under vår tillsyn. Vi har åtskilliga dolda medlemmar i domstolsväsendet, och kan erbjuda dem lön och goda förmåner. Senaste tillskottet är Bartolomei-institutet för unga blivande präster. Vi har kontroll över deras finansiärer, därför kan vi nu förse hela Bayern med passande präster."

Inflytandet på utbildningsväsendet och kyrkan var ytterst nedbrytande.

Kring sekelskiftet 1800 fanns det många tyska präster som längre inte trodde på de mest grundläggande sanningarna i den kristna läran. De hade blivit omvända att bara tro på det "upplysta förnuftet", D’Alembert, Diderot, Voltaire, Rousseau, etc., tänkare från den sk upplysningstiden, som hade revolterat mot Gud och var helt i Adam Weishaupts smak.

Namnet Illuminati är ju själva verket en listig kombination av namnet Lucifer och upplysning – Ljusbärarna.

Genom deras intrång i den protestantiska teologin, fick vi senare teologer som Karl Barth, Paul Tillich och Rudolf Bultmann, etc.

Barth:"Skriften är inte i egentlig mening Guds ord; den endast vittnar därom och hänvisar till det eviga gudsordet. På samma sätt är den historiske Kristus varken Guds son eller Människosonen i egentlig mening".

De flesta av de protestantiska teologer som skulle varit till vägledning för kyrkan i Tyskland hade förlorat sin tro, vilket senare gav upphov till dyrkan av den figur som ockultisten och tonsättaren Richard Wagner kallade "den ariske Kristus", dvs Adolf Hitler.

Terror och infiltration
Ordens ursprungliga skrifter innehåller detaljerade instruktioner om hur hat och blodspillan kan åstadkommas genom provokationer mellan grupper av olika ras, religion, etnisk tillhörighet, mellan människor med normal sexualitet, och de som praktiserar olika avarter, som homosexualitet, etc. En annan idé som förordas är att uppmuntra hat mellan barn och föräldrar.

Man bestämde också vilka byggnader som var viktigast att förstöra eller bränna vid terrorhandlingar i städer.

Kort sagt, praktiskt taget all undergrävande verksamhet som vi har sett exempel på under 1900-talet och fram till idag var i huvudsak planerad och nedskriven av Weishaupt redan för ca 225 år sedan. En undersökning av hans skrifter verifierar detta som ett faktum.

Det var först sex år efter bildandet av Illuminati, dvs sommaren 1782, som de på allvar började få makt och inflytande utanför Bayern. Efter att en tid ha övervägt möjligheterna att infiltrera frimurarlogerna i Västeuropa för att ta kontrollen över dem, fick slutligen Adam Weishaupt, med hjälp av sin intelligente lärjunge, baron Adolf von Knigge (Philo) sin stora chans.

I ett soldränkt Europa
Den sommaren skulle nämligen ledare och underlydande delegater från samtliga frimurarsällskap över hela Europa samlas i Wilhelmsbad. Weishaupts bäste spion, von Knigge, förenade sig med dem och framförde lockande och förbindligt löften om att de hade möjlighet att kunna få ta del av de alldeles speciella hemligheter, som Orden av Illuminati hade att erbjuda.

Många tyska och franska frimurare gick med i Illuminati denna sommar, och som medlemmar införde de Ordens regler i sina hemmaloger, som därmed stod under Weishaupts överhöghet. Det tyska frimureriets överhuvuden, hertig Ferdinand av Brunswick och prins Karl av Hessen gick med i Orden, och därmed kontrollerades samtliga loger i Tyskland av Illuminati.

Infiltration av Grand Orient
Den vältalige franske markis de Mirabeau (Gabriel Honoré de Riquetti) togs också in som medlem i Orden under mötet i Wilhemsbad. Denne valdes ut för att införa Weishaupts system i Frankrike, då även Amis Reunis- och Bonnevillelogerna gick med i Illuminati.

Bland markis de Mirabeau’s franska nyrekryteringar fanns namn som hertigen av Orléans (Philippe Egalité), Brissot, Condorcet, Savalette, Grégoire, Garat, Pétion, Babeuf, Barnave, Sieyes, Antoine Saint-Just, Camille Desmoulins, Jaques Hébert, Santerre, Danton, Marat, Chenier och praktiskt taget varenda blivande ledare av den stundande franska revolutionen.

Också andra namn tillkom, som till exempel Johann Gottfried von Herder, Johann Wolfgang von Goethe, de La Fayette (Marie Joseph Gilbert du Motier) och Charles Maurice Talleyrand, alla berömda redan under sin levnad.

Uppdraget att sprida Ordens doktriner över Frankrike som helhet tilldelades Bode (Aurelius) och Busch (Bayard). Dessa två herrar var så nitiska, att varenda loge i de franska frimurarnas Grand Orient hade indoktrinerats med Weishaupts system år 1788, enligt samtida dokument. Illuminaten hertigen av Orléans var ledare för Grand Orient i Paris. Det fanns 266 orient-loger i Frankrike vid denna tid.

Vem råder över elementen, om inte Gud själv?

Jakobinerklubben i Paris hade bildats av de Illuminatidominerade orientloger som kontrollerade denna klubb helt. När nyckelinstruktioner om franska revolutionens genomförande skulle sändas till deras lokaler från Illuminatis direktorat i Bayern, som stod under Weishaupts befäl, avslöjades Orden.

Den kurir som sändes från Frankfurt till Paris 1785 blev dödad av ett blixtnedslag redan ute på landet i Bayern. Folk från trakten hittade honom och larmade sedan polisen. Dessa fann en komprometterande bok om Orden på mannen och namnet Xavier Zwack.

Mannens egendom i Landshut genomsöktes vid en razzia av kurfurstens polis och hans kopia av Weishaupts skrifter beslagtogs.

Kurfursten Maximilian den förste (1756-1825), som senare också blev konung av Bayern, var en handlingens man. Han förbjöd Orden omedelbart och stängde alla de frimurarloger som såvitt känt varit infiltrerade av Illuminati. Vidare sände han kopior av Ordens skrifter till monarkerna i Europa. Men ingen tog hoten på allvar. Orden fick dåligt rykte och gick tillfälligt under jorden.

Dessa kopior gav upphov till de böcker som John Robison och Abbé Barruel skrev om Illuminati. John Robison var en hög frimurare av Scottish Rite i USA som blev inbjuden av Orden när de tänkte infiltrera frimurarlogerna i England. Robison föll dock inte till föga, utan avslöjade konspirationen i sin engelskspråkiga version av Ordens originalskrifter. Men också denna varning ignorerades.

Före franska revolutionen började även infiltrationen av Blue Masonry i England.

De skulle bilda egna hemliga sällskap inuti alla hemliga sällskap. Men de var dock tillsagda att bara de frimurare som kunde bevisa att de var internationalister och vars uppförande bevisade att de avfallit från kristendomen kunde bli medlemmar i Illuminati.

När Weishaupt blev utvisad från Bayern 1785 av Maximilian I, togs han emot vid hovet hos Ernst-Ludwig av Saxen-Gotha som gav honom en pension, samt titeln "Hederskansler."

Flera av Weishaupts närmast underlydande, som markis de Constanza och greve Saviola, blev också utvisade från Bayern och for tillbaka till sina hemorter på den italienska halvön, där även dessa erhöll pension.

När vågorna lagt sig efter undertryckandet av illuminismen i Bayerns orientloger, gjorde Karl Bardt* och baron von Knigge en ansträngning att förnya Orden under namnet "Tyska Unionen." Genom denna organisation kontrollerade de efter hand merparten av förlagsverksamheten och försäljningen av böcker i de tyskspråkiga länderna. På så sätt kunde man försäkra sig om att endast böcker som godkänts av Illuminati blev tillgängliga för allmänheten. (*inte ’teologen’ Barth)

Men det var först 1810, som Orden på allvar återupplivades i Tyskland, nu under namnet Tugenbund (Hitlers första politiska hemvist). I Frankrike hade Orden haft fritt spelrum under den period Illuminati legat lågt i Tyskland. Detta blev orsaken till en omvälvning som skulle påverka hela världen in i vår tid.

Illuminati och den franska revolutionen 1789 – 1799
I boken "Lectures on the French Revolution" av Lord Acton, skriver han följande:

"Det slående med franska revolutionen är inte tumultet, utan den prägel själva utförandet av den bär. Genom dess eld och rök kan vi uppfatta spåren efter en beräknande organisations verksamhet. Organisatörerna förblir utstuderat dolda och maskerade, men det råder inga tvivel om deras närvaro, från första stund."

I Frankrike hade sociala och politiska reformer genomförts av kungahuset i minst ett årtionde före 1789, välståndet hade ökat för "vanligt" folk och det fanns inget märkbart missnöje eller någon svår ekonomisk misär, till skillnad från stater som Preussen. Med andra ord var skälen att genomföra en revolution i Frankrike 1789 mindre än någonsin.

För att kunna utföra ett första experiment i att störta monarki, religion och moral måste Illuminati framställa en revolt på ett artificiellt sätt. Illuminaten Cagliostro (Guiseppe Balsamo) iscensatte intrigen med Drottningens halsband (som operan av Verdi med samma namn), för att väcka misstro mot kyrkan och den oskyldiga drottning Marie Antoinette. Offentlig smutskastning av människor, i egna syften, var ett vapen Orden använde redan vid denna tid.

Illuminaten hertigen av Orléans köpte upp stora kvantiteter av bröd och mjöl och gömde undan en del, medan han lät exportera det andra, med en speciell avsikt. De som blev utan bröd klagade, men då kungjorde hertigens agenter, att det var kung Ludwig XIV som lagt beslag på all mat.

På detta sätt skapade Illuminati en artificiell hungersnöd.

Stormningen av Bastiljen den 14 juli är ett strålande exempel på hur Orden själv konstruerade revolutionens mest spektakulära händelser. Ungefär en på tusen av folkmassorna i Paris deltog i den sk ’belägringen och stormningen’ av fästningen, som användes som fängelse. Men detta var bara ett försök att tillgripa vapen och ammunition, som enligt ryktet fanns i Bastiljen, så att konflikten mellan rojalister och jakobiner kunde blåsas upp ytterligare. De vapen och tortyrinstrument ryktet gjort gällande skulle finnas på fästningen fann man emellertid inte.

Liknande välregisserade konststycken pågick under marschen mot Versailles, vid ockupationen av Tuilerierna och de sk septembermassakrerna. Särskilt prästerna blev föremål för utrotning och en förföljelse utan like. Kyrkorna vanhelgades, och prostituerade låg på altarborden.

Myndigheternas olika instanser stod maktlösa under det terrorvälde som började 1794. Till och med en del illuminater strök med, när pöbelmassorna blev alldeles okontrollerbara.

En tid innan Robespierre avrättades 1794 (själv illuminat och skräckväldets mest fruktade dirigent) förespråkade denne, att man avsiktligt skulle döda 15 miljoner fransmän så att de återstående matförråden skulle räcka.

Fast denna föregångare till framtida sk "ekologiska avfolkningsprogram" av New Age-karaktär aldrig slutfördes, uppskattas antalet mördade franska medborgare under terrorns år till över 300 000, av vilka 297 000 var medelklass, bönder och arbetarklass. Och som alltid, blev de människor som skulle få det bättre efteråt, istället "revolutionens" offer.

När du läser detta tänker du kanske – Vilka ondskefulla människor. Men vare sig Robespierre eller någon människa överhuvudtaget, måste utföra onda gärningar.

Ett starkt exempel på detta är Judas Iskariot. (Lukas 22:1-3)

Vi kan inte säga, att Judas skapades av Gud till att förråda Jesus. Judas hade ett val. Han kunde ha sagt nej och bett Jesus hjälpa honom i livet men han valde att gå den onda vägen.

Krig och annat ont, är inte något som vi kan lägga Gud till last. Dessa ting är inte hans fel, för han skapar inget ont. Men om man väljer att följa Satan, så blir man en ond människa.

Se dig omkring i världen och tänk på en del saker du själv inte skulle ha gjort, så förstår du snart att humanismen har fel, när den säger att människan skulle vara i grunden god. Nej, "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud" som Bibeln säger. Det är därför du behöver lämna ditt liv åt Gud! Den som söker han finner, är Vår Herre Jesu Kristi egna ord. Är jag religiös? Nej. Jag är frälst!!

När Illuminati hade nått sina politiska mål, tog man itu med "fördomarna", varvid

även kalendern byttes ut (den innehöll alltför mycket ’religiöst’) och det påbjöds:

"Vi bör införa en vecka enligt decimalsystemet utan söndag!" Agitatorerna skrek:

"Medborgare – det har gått 1794 år – sedan vad, måste vi fråga oss?" osv.

Så resonerade man, men det var inte den enda förändringen. Dessutom infördes obligatorisk militärtjänst med kadaverdisciplin, helt i överensstämmelse med det system Weishaupt tagit över från jesuiterna.

Denna vidriga form av militärdisciplin spred sig till de flesta länder, särskilt utsatt blev Ryssland, genom inflytandet från Frankrike under den sk "upplysningstiden",

som påverkade det dåtida Ryssland på alla nivåer i samhället och i synnerhet det ryska militära systemet.

Denna struktur kom för att stanna. Vi får ständigt än idag höra talas om hur helt desperata unga ryssar söker finna vilka utvägar och ursäkter som helst i syfte att undgå militärtjänsten (fyra år). Den kadaverdisciplin och pennalism som rekryter i Ryssland får genomlida, finns i få länder.

Befälen blev själva utsatta för samma behandling under sin egen grundutbildning och därför ser man metoderna som används för att misshandla nyblivna rekryter, ibland till döds, som fullt normal. Be för dessa stackars pojkar!

Vem vet, om EU börjar tvångsrekrytera till sina militära operationer, kan svenska ungdomar hamna i en liknande situation.

Novus Ordo Seclorum
Illuminaten Graccus Babeuf samlade en grupp omkring sig, som motsatte sig den kaotiska situationen i Frankrike och planerade ett uppror 1795, men en medlem i gruppen avslöjade planen för myndigheterna och upproret krossades. Babeuf och andra illuminater, hade hoppats att en representant för Orden skulle lyckas gripa makten i Frankrike och erövra världen därifrån. Det slutliga målet var naturligtvis Weishaupt plan, att skapa en internationell republik styrd av Orden genom en ny världsordning, Novus Ordo Seclorum.

1933 hade den amerikanska grenen av Illuminati fräckhet nog att visa upp sig på båda sidor av endollarsedlarna i USA. Alla Ordens viktigaste insignier fanns med:

 1. Inskriften Novus Ordo Seclorum = En ny (social) världsordning

 2. Pyramiden i tretton nivåer med det "allseende ögat" i toppen

 3. Årtalet 1776 i romerska siffror

 4. Annuit Conceptis = Vårt företag (konspirationen) har krönts med framgång.

Varför just på endollarssedeln och inte en på högre valör?

Förklaringen är ganska enkel: endollarssedeln är den valör som används mest av ’massorna’ i USA. Ord som "folket" och "massorna" används av Världsregeringen om de människor som den anser är av mindre betydelse.

(läs En helt ny värld på vår webbplats)

Orden av Illuminati är en av Världsregeringens frimurarorganisationer avsedd för icke-judar. Denna Ordens rangordning är oerhört strikt och pyramidformad, som den är i alla frimurarsällskap. Man kan säga att den liknar den ordning som råder i den onda andevärlden, eftersom sällskapens verklige ledare är Satan, dvs. den gud som de själva säger att de dyrkar.

Konspirationen passerar nya gränser
Också Napoleon Bonaparte sögs upp i Orden och förbereddes där för sin framtida maktposition i deras nya fäste. Hans statskupp planerades och genomfördes den 18-19 brumaire (dimmånaden, månad 2 i revolutionskalendern) år VIII, vilket är den 9/11-10/11 1799. (Lägg märke till de ockulta talen 2X11 och 999=666)

Illuminati tilltalade Napoleon, men allt eftersom imperiet växte, ökade hans egen självständighet. Eftersom han inte helt följde Ordens direktiv, utan ofta handlade på eget bevåg, iscensatte hans före detta vänner inom Illuminati med tiden både kejsarens militära nederlag och personliga fall.

Ordens misslyckade försök, att föra fram Napoleon som en maktfaktor för att nå sina framtida mål, innebar ett tillfälligt avbräck i konspirationen.

Till en viss del försenades de också av de etablerade politiska aktörerna i Europa vid denna tid, som i samtal vid Wienkongressen 1815 försökte reda ut, hur man skulle kunna återställa Europa till samma skick som det var före Napoleonkrigen och franska revolutionen. De var inställda på en sak: att försäkra sig om att inte illuminater ännu en gång skulle kunna omstörta de europeiska ländernas sociala struktur genom en konspiration. En av deltagarna, den österrikiske statsmannen Clemens von Metternich, var den som såg mest allvarligt på problemet, men alla närvarande var medvetna om denna fara.

Vid samma tid som Wienkongressen hölls 1815, hade Weishaupts ’ambassadörer’ redan börjat sprida konspirationen till många delar av världen, långt från Bayern och Frankrike. En del av agenterna var Weishaupts mest närstående undersåtar, andra illuminater från Frankrike, som medverkat i franska revolutionen.

Det bör anses som klarlagt av grundlig modern forskning, att denna för världens framtid så oerhört betydelsefulla händelse, den franska revolutionen, iscensattes och underblåstes av Illuminati.

De som styr utgivningen av historiskt material har förtigit detta, på order av den dolda Världsregeringen och dess mest utförliga program förbehålls deras invigda medarbetare. Sanningen vet dock inte av några gränser.

Illuminati skapar nya subversiva rörelser på 1800-talet
Inte heller Orden ville veta av några gränser. Under första hälften av 1800-talet, infiltrerade Illuminati olika organisationer, och utvidgade sin makt i hela Europa.

Bland de illuminater som låg bakom detta fanns:
Xavier Zwack, Anacharis Clootz, furst Nubius, Piccolo Tigre, Filippo M. Buonarroti och hans organisation, som efter 1809 kallades Les Sublimes Maitres des Parfaits (sublima perfekta mästare); och Louis Auguste Blanqui, med Société des Saisons (årstidernas sällskap). De två sistnämnda grenarna av Illuminati utgjorde kärnan av det som skulle bli De rättvisas liga som i sin tur bildade Kommunistligan 1848.

Illuminati grundar "-ismerna"
Bland de övriga undergrävande revolutionära rörelser som Illuminati bildade med hjälp av frimurarloger i Europa, fanns ett antal marxistiska och utopiska rörelser: anarkismen, syndikalismen, panslavismen, den irländska, italienska och tyska sk ’nationalismen’, den tyska imperialismen, den brittiska ’nyimperialismen’, Paris-kommunen, den fabianska socialismen, mensjevismen, bolsjevismen och till sist, kommunismen.

Den ryska revolutionen
För att belysa frimurarnas inverkan på den ryska revolutionen, gör jag här några utdrag ur Jüri Linas bok Under skorpionens tecken, Bokförlaget REFERENT, 1999.

Denna bok handlar om hur kommunismen uppstod och utvecklades, i det som vi idag kallar det forna Sovjetunionen. Också revolutionen i Ryssland iscensattes av Illuminati, precis som den franska.

"ENLIGT EN opinionsundersökning i december 1989 svarade 70 procent av 2700 tillfrågade att Lenin var mänsklighetens största personlighet (Päehaleht 4 januari 1991). Enligt en annan opinionsundersökning i januari 1991 tyckte endast 10,3 procent av de utfrågade att Lenin var en negativ person medan hälften tyckte att oktober kuppen var ett historiskt misstag. Därför upprör inget ortodoxa kommunister mer än avslöjandena om Lenin. De vägrar släppa helgonbilden av Lenin, ty redan på 1920-talet ersattes kristendomen med Lenins namn och hela läran kanoniserades" ---

"Enligt dr Oleg Platonov blev Lenin frimurare år 1908.

Att han verkligen tillhörde frimurarna bekräftas av en grundlig undersökning som gjordes av Nikolaj Svitkov, "Om frimureriet i den ryska exilen", som utkom i Paris år 1932. Men Lenin agerade redan på 1890-talet precis så som undergrävande grupperingar brukade.

Illuminaterna, B’nai B’rith (Förbundets söner), Grand Orient och andra frimurarloger var intresserade av att hetsa arbetarna mot vissa "nyttiga" mål. Enligt Svitkov var de viktigaste frimurarna från Ryssland –

Vladimir Uljanov-Lenin, Lev Trotskij (egentligen Leiba Bronstein),

Grigorij Zinovjev (Gerson Radomyslskij), Lev Kamenev (Leiba Rosenfeld),

Karl Radek (Tobiach Sobelshn), Maxim Litvinov (Meyer Hennoch Wallach)

Jakov Sverdlov (egentligen Jankel-Aaron Movsjevitj Solomon),

L. Martov (Julij Zederbaum), Maxim Gorkij (Alexej Pesjkov),

Anatolij Lunatjarskij (egentligen Balich-Mandelstam), Christian Rakovskij etc.

Enligt den österrikiske statsvetaren Karl Steinhauser tillhörde Lenin den franska logen Art et Travail (Konst och Arbete), redovisat i boken "EG- die Super-UdSSR von morgen", (Wien 1992, s. 192).

Där uppnådde han den 31:a graden (enligt forskaren J. Begunov).

Oleg Platonov publicerade 1996 i Moskva en bok i serien Rysslands törnekrona - om frimureriets hemliga historia (1731-1996) på 700 sidor. Denna bok är skriven med hjälp av fd hemliga frimurardokument som bevarades i Sovjetunionens arkiv i Kreml. Enligt dessa handlingar var alla viktiga bolsjevikledare samtidigt medlemmar i olika frimurarloger.

 Även den berömde Winston Churchill var medlem av "De trehundra", en organisation skapad av Cecil Rhodes i syfte att upprätta en total global makt, bestående av ledande personer inom politiken, näringslivet, bankväsendet, medierna, militären osv.

Det har i tidningen Illustrated Sunday Herald 8 februari 1920 bekräftats att Lenin och Trotskij tillhörde de frimurar-illuministiska konspiratörernas krets.

Churchill visste vad han talade om, ty han var själv sedan den 24 maj 1901 frimurare. Lenin tillhörde olika frimurarloger utomlands.

Det är väsentligt att betona, att Lenin och hans kumpaner inte arbetade.

Ändå hade de råd att resa omkring i Europa (då relativt mycket dyrare än nu) och att leva i lyx." ---

"Lenin deltog med Trotskij i en internationell frimurarkongress Köpenhamn år 1910. (Franz Weissin; "Der weg zum sozialismus", München 1930, s. 9.)

Där diskuterade man socialiseringen av Europa.

Alexander Galpern, dåtida sekreterare för den ryska frimurarnas högsta råd (1916), bekräftade att bland frimurarna fanns bolsjeviker. Här kan jag ytterligare nämna Nikolaj Suchanov (egenligen Gimmer) och Nikolaj Sokolov."--

[utom de judiska frimurare vi nämnt i början av denna artikel]--"Enligt Galperns vittnesmål gav frimurarna också Lenin pengar för hans revolutionära verksamhet.

Detta intygade en känd frimurare, Grigorij Aronson, i sin artikel "Frimurarna i rysk politik", publicerad i Novoje Russkoje Slovo (New York, 8-12 oktober 1959). Om detta har även historikern Boris Nikolajevskij skrivit i sin bok "De ryska frimurarna och revolutionen"Moskva 1990).

Det var år 1914 som två frimurar-bolsjeviker, Ivan Skvortsov-Stepanov och Grigorij Petrovskij, tog kontakt med frimuraren och textilfabrikanten Alexander Konovalov för att bolsjevikerna skulle få ekonomisk bistånd. Den sistnämnde blev minister i den provisoriska regeringen. Om Lenins verksamhet som frimurare berättade också Radio Rossija den 12 augusti 1991." [slut citat]

Hur bolsjevikerna (egentligen Illuminati, B’nai Brith och andra frimurare) ersatte friheten i Ryssland med dialektisk kommunism, vet ni säkert redan. Med hjälp av gamla recept från Adam Weishaupt och Jakob Frank besegrades tsarernas välde, som just varit på väg att moderniseras.

En del av de projekt som Illuminati redan har genomfört

1. Underblåsande av hat och våld mellan "katoliker och protestanter" på Irland, i syfte att få Irland att bryta banden med Storbritannien och införa kommunismen Dvs påtryckningar på politiska grupper som använde sin religionstillhörighet som ursäkt för sina handlingar.

De hade tänkt sig att Irland skulle bli modell för framtida motstånd, i länder som var koloniserade av britter, fransmän, spanjorer och portugiser, samt krossa den katolska kyrkans inflytande i länder som Mexico i syfte att främja kommunismen, en process som för Mexicos del pågått sedan Benito Juares’ tid till nutid.

2. Ca 1815 bestod de tysk och italienskspråkiga delarna av Europa av småstater i löst sammansatta konfederationer, med stort kyrkligt inflytande. Konspiratörerna påbörjade "nationalistiska" och "enhetssträvande" rörelser vid denna tid, särskilt i de områden som senare blev Italien och Tyskland:

ITALIEN: Carbonari, Juventus Italia

TYSKLAND: Tugendbund, Burschen-Schaft

Dessa rörelser kontrollerades och underblåstes av Illuminati åren 1820-1870, en verksamhet som ledde till centraliserade, totalitära socialistregeringar, som blev dödsstöten för småstaterna och deras förbund. Detta förstörde också mycket av de katolska och protestantiska kyrkornas inflytande.

En brottsling återvänder alltid till brottsplatsen
Åren 1918-19, underblåste Orden konflikten mellan regeringen och lokala judiska bolsjeviker, medan soldat- och arbetarråd byggde sitt upp skräckvälde i Bayern. Weishaupts läror hade nu gått ett varv runt Europa och sedan kommit tillbaka till utgångspunkten.

Lenin hade tagit med sig giftiga planta från tillflykten i Schweiz på färden genom länderna England, Tyskland, Skandinavien, Finland, och planterat den i Ryssland, från vilket "Arbetarinternationalen" kunde sprida den vidare till länder som ännu inte drabbats. Och det gjorde man.

Åter ställde Orden två sidor mot varandra: kommunister och national-socialister.

I München anslöt sig en ung Adolf Hitler till sitt militära förband som behärskades av de kommunistiska soldatråden och stod på deras sida. Kurt Eisner upprättade den Bayerska Kommunistiska Rådsrepubliken i november 1918. Denne mördades dock redan i februari 1919 i ett attentat.

På en journalfilm tagen vid Kurt Eisners begravning, syns Hitler följa juden Eisner till den sista vilan iförd röd armbindel. På den tiden var Hitler "röd". Han agerade även "mullvad" åt en undersökningskommission som skulle "städa upp", när man avsatt kommunisterna.

För Ordens del var avsikten bara att bereda väg för det andra världskriget.

Vissa strukturer startade Illuminati redan under tidigt 1900-tal, för att bygga upp grunden till det som skulle bli först DAP och sedan NSDAP, national-socialisterna.

Nazismens uppbyggnad styrdes av Illuminati genom kontakter med Tugenbunds ledare i tyska städer som Berlin, Frankfurt och München. På liknande sätt gjorde man för att bygga upp fasciströrelsen i Italien.

3. I de stora väldena Frankrike, Österrike-Ungern och Ryssland, iscensatte Orden uppror och revolter för att försöka störta, eller infiltrera och kontrollera ländernas regeringar. 1848 bedrevs försök i dessa tre stormakter samtidigt.

Attentat och bombkastning blev vanlig, och anarkisternas grundare Proudhon och Bakunins skrifter studerades flitigt i dessa länder. Nihilismen hade berett marken för anarkismen och detta resulterade i många attentat i synnerhet i Ryssland, det mest ökända är kanske attentatet på tsar Alexander II, vars gemål plockade upp bitarna av honom från gatan, sedan bomben träffat vagnen.

4. Förenta Staterna grundades som konstitutionell republik 1789, samma år som Illuminati startade franska revolutionen. Orden påbörjade genast organiserandet av upprors- och utbrytarrörelser för att redan 1794 försöka bryta sönder den nya amerikanska republiken.

Deras ansträngningar försenades av vitt spridda offentliga avslöjanden. Det stora nät av organisationer som Illuminati disponerade i Europa, hade fått förgreningar även i USA, Young America och Knights of the Golden Circle, och lyckades till slut etablera utbrytarrörelserna som startade det sydstatsuppror som blev upptakten till det amerikanska inbördeskriget (1861-65).

Det var agenter från Illuminati som lönnmördade president Abraham Lincoln, när det stod klart att han skulle krossa deras planer på att störta Unionen, vilket fick till resultat att Orden var tvungen att skrinlägga planerna på en illumininistregim i Amerika för denna gång.

5. Illuminater inom regeringarna i Tyskland, Italien, Frankrike, Ryssland, England och USA, satte med sina förenade ansträngningar igång det fullkomligt oönskade första världskriget 1914-18, som hade gått att undvika. Den strategi som Orden använde denna gång, var att försöka detronisera kejsardömena och monarkierna i Europa, för att kunna införa sk "arbetar-råd", först i Ryssland.

Genom första världskriget fick de politiska sionisterna i Ordens toppskikt även en ursäkt för att införa ett överstatligt organ, Nationernas Förbund, (NF) med avsikt att uppnå Ordens huvudmål, en världsregering.

6. Det andra världskriget var klart för genomförande 1939 och detta delade som beräknat upp världen i två maktsfärer vars aggressioner var möjliga att förstora. Världsregeringen ville nu ha en ny överstatlig organisation istället för NF.

Denna skulle ha större maktbefogenheter för att åstadkomma "en varaktig fred", och ramverket för en regeringsbildning av världsvitt slag, under det nya namnet Förenta Nationerna kom till 1945.

Det finns både en historisk och teologisk del av Illuminati som i grunden är ett av Världsregeringens polititiskt verksamma sällskap, med ambitionen att ta makten över hela världen.

DEN HISTORISKA SIDAN
Det svåra med att dokumentera huvudkonspirationen mot mänskligheten är inte bristen på bevis. Det finns enorma kvantiteter material att studera.

Denna konspiration är inte begränsad till en tidsperiod, och har funnits i 200 år, i generation efter generation, vilket gör bilden av Illuminati komplicerad. De är ett sällskap inuti sällskapen som har infiltrerat frimurarsällskapen och har inflytande i vår tid.

Konspiration är ett känsloladdat ord. En definition är därför nödvändig:

 1. Konspiratörerna har samma mål, gör likartade saker, men inte nödvändigtvis av samma drivkraft, utan ibland med personliga motiv, därför kan en enskild individs handlingar ha större vikt än sambandet med organisationen, i detta fall Illuminati.

 2. En konspiration är en aktivitet med andliga eller världsliga förtecken.

 3. I en konspiration är ett visst antal olika personligheter inblandade.

 4. Konspirationen har huvudsak samma målsättning.

 5. Målsättningen är vanligtvis ond och destruktiv och skadar liv och egendom.

 6. Arbetet är hemligt eller också avslöjar man inte i klarspråk sina planer, i synnerhet inte för de potentiella offren.

DEN TEOLOGISKA SIDAN
Satan har konspirerat mot Gud, från avfallet i himlen och mot människorna ända sedan denne högste avfallne ängel upptäckte, att Gud skapat dem till sin avbild.

Sedan Martin Luthers reformation av kristendomen, har denna varit ett riktmärke för hela det västerländska samhället. Under 1800-talets senare hälft uppstod det med den Helige Andes hjälp väckelserörelser, som ryckte upp det svenska folket ur den andliga fattigdom som uppstår, när flaskan får ersätta Guds Ord.

Satans tjänare har bedrivit sin egen verksamhet under tiden och fört det svenska folket allt längre och längre bort från sanningen och Jesus, genom organisationer och rörelser nämnda i den artikel du just läser.

Därför har vårt folk återgått till sina gamla avgudar och även skaffat nya sådana: vetenskapen och materialismen. Därför står vi nu, 2002, inför ett avfall från Gud utan motsvarighet.

De organisationer som kristna har bildat på maning från Guds Helige Ande är den kraft som håller ondskan i världen i schack. Bibeln, Tio Guds bud och predikan av

Guds Ord har varit grunden för det västerländska samhällets framgång.

Den goda påverkan som Den Helige Ande utgör i världen, kommer att försvinna i takt med att människan överger sin tro på evangelium om Jesus. Därför skriver jag och många andra kristna om sanningen, för att du inte ska förlora din själ till de onda andliga krafter som är i rörelse nu i den yttersta tiden. Sök Jesus för ditt eviga väl, medan han låter sig finnas.

När du läste om Illuminati, märkte du kanske, att påverkan från onda människor och läror har haft stor inverkan på historien. Det ser precis ut som om världen är uppdelad i två delar: DET GODA OCH DET ONDA.

 1. Det händer onda saker i världen och du vet inte varför.

 2. Den ordinarie historiebeskrivningen är till stor del bara en lögn, som sprids av onda människor i ett visst syfte. Läs Joh. 8: 30-59. De har djävulen till fader, vers 44. Jesus säger att "sanningen skall göra er fria" i vers 32.

 3. Det är sant att det finns en fysisk verklighet, som du kan se.

 4. Det är också sant att det finns en andlig verklighet bakom allt du ser, det goda såväl som det onda.

 5. Du måste ta ställning för det goda eller det onda, Gud eller Djävulen, men du kan inte besegra det onda själv. Därför finns det bara en sak du kan göra:

 6. Lämna dig själv och den saken åt Jesus så visar han dig den väg som HAN vill att du ska gå i livet.

 7. Gud har redan gjort det som är viktigast för oss människor nämligen följande:

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."   (Joh. 3: 16, Bibel 2000)

Den teologiska sidan av Illuminati är beskriven enligt John S. Torell, som tidigt jämte pastor Kjell Sjöberg förstod detta:

". . . att Djävulen i sin listighet byggde upp sitt rike, gömt i judendomen, och försvarat av kristna församlingar, som bildat en mur kring detta verk."

Och vidare:
". . . att Talmuden bestod av över 600 böcker och att Kabbalan bestod av cirka 550 böcker, samt att dessa verk har ersatt det Gamla Testamentet för de judar som arbetar på att bygga upp Israel, en världsregering och en enda religion för icke-judar, där man ger hedningarna (goyim) ett system, som heter ’Noahide-lagarna’." (Läs "Staten Israel och det judiska folket")

Nya projekt för Orden
Illuminati följer Världsregeringens plan från dolda platser, i FN och organisationer som Council of Foreign Relations (Rådet för utländska affärer), som inte på något sätt är en statlig amerikansk verksamhet, som många tror, utan privat.

Världsregeringen och Illuminati (De trettons råd), har två nya projekt; det ena är den Europeiska Unionen. Frimurarorganisationen Grand Orient styr och ställer för fullt i kommissionens politik, där de utformar regler, som rör vår vardag i högsta grad. Vissa sk orientloger är maffiastyrda (Läs "Laglöshetens Hemlighet")

Det andra projektet är det tredje världskriget som Illuminati bestämde skulle stå mellan staten Israel (med hjälp av USA) och arabvärlden (med Rysslands hjälp).

Tjekan återuppstår som ett vapen i händerna på den ryska maffian
En teori som lanserats av en rysk källa är att Sovietunionens fall, perestroika och glasnost, bara var ett spel och att säkerhetstjänsten (KGB) skulle ha den verkliga makten i landet. Och vad ska man tro när Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov vill sätta upp statyn på den forne KGB-chefen Feliks Dzerzjinskij igen?

Denne jude, som försåg lastbil efter lastbil med lik från Lubjanka-fängelsets gård tillsammans med Moses Uritskij under och efter den ryska revolutionen ska alltså kanske åter stå staty på Lubjanka-torget i Moskva!

Det hade säkert tillfredsställt den höge frimuraren kamrat Lenin att få veta detta, och även de tyska och amerikanska judiska krafter i Illuminati, vilka underblåste revolutionen 1917, utbildade Trotskijs (Bronstein) revolutionärer i New York samt understödde bolsjevikrevolutionen via det judiska bankhuset Rotschild.

Den 13 sept 2002 kallade tidningen Izvestia Dzerzjinskij för "den röde bin Ladin".

Putin och Bush har goda förbindelser, sägs det. Även Hitler och Stalin hade goda förbindelseroch slöt den sk Ribbentrop-Molotov-pakten 1939.

Den ryske statschefen, Vladimir Putin, är före detta chef för KGB:s gamla hydra, som inte destruerades samtidigt som Berlin-muren.

Världsregeringen kommer att använda Illuminati för att underblåsa världskrig III, genom att provocera ledare i USA och Ryssland till att ta ställning för var sin sida i kriget mellan judar och araber. "Mullvadar" inom säkerhetstjänsterna i Ryssland och USA kommer att se till att så är fallet.

Betecknande för illuministisk inverkan på det avsedda tredje världskriget är även att konfliktens kontrahenter stöds av två sidor (eller ’rådgivare’ på två sidor):

Gogs härnadståg
Huvudsakligen England och USA, är FÖR ett militärt ingripande mot Irak, medan

Ryssland, Kina och Frankrike är MOT ett militärt ingripande mot samma land.

Mysteriet med Magogs (Ryssland) anfall mot det heliga landet, som Gud upplyste oss om genom profeten Hesekiel, kan vara löst.

Ingen utan Världsregeringens samtycke. Vilka står bakom den?

"Den är icke jude som är det i utvärtes motto", Romarbrevet 2: 28.


Källor:
1. SHOWDOWN IN JERUSALEM av John S. Torell, pastor i Sacramento, CA, som har utforskat teologins olika områden inklusive frimurarsällskapens aktiviteter och ursprung i 27 år. Pastor Torell har graden Master of Divinity i teologi, och har även studerat material från den kabbalistiska fakulteten vid Jerusalem University.

2. EARLY HISTORY OF THE MASTER CONSPIRACY av prof William H. McIlhany, Beverly Hills, CA, president för The Individualist Research Foundation.

Låt oss avsluta med en psalm som skrevs av en man med andlig resning som har överlevt alla illuminismens liberalteologer:

Vårt fäste i all nöd är Gud och skulle bergen rämna
och vackla ner i havets djup, Guds rike kan ej bäva.
Den Laglöse snart står fram uppenbart.
Han är redan här, ty makt går före rätt,
och mångas kärlek kallnar.

Här hjälper ej de rikas guld och ej befästa gränser,
men Kristi evangelium, predikat i all världen.
Åt Guds smärteman är given all makt.
När allting är slut finns ingen annan Gud
än han som dog på korset.

Om världen är ett ökensnår där rovdjur söker byte
vi faller ej på knä ändå för makterna som ryter.
Se, vilddjurets tid går hastigt förbi,
som Skriften har sagt. Men vår Gud är ett Lamm
som övervunnit döden.

Guds vittnen fängslas nu som förr, det går dem liksom Herren.
Men efter pina, fängsel, död, o hör, de talar ännu
tills morgonen gryr och helvetet flyr.
Ty tron på hans kors skall överleva oss.
Den övervinner världen.

MARTIN LUTHER 1528
Psalmens författare hade inga som helst krav på upphovsmannarätt, vad jag vet. Jag sätter ingen copyright på denna artikel, så vidarebefordra den som ni vill.

"Samlen eder skatter i himlen, där mott och mal icke förstör"

(JESUS KRISTUS, omkring år 33 efter sin egen födelse)

© 2002 Thorbjörn Johansen


Gå tillbaka till Svenska sidan