Heil Druckman!

Rabbiner till den israeliska armén: -- Döda civila!

av Michael A. Hoffman II

Översättning: Toby Johansen EAEC 2010-01-19  

Baserat på talmudisk halacha (lag), förklarade ett antal framstående rabbiner, inklusive Bnei Akiva's Rabbi Haim Druckman redan i september 2004, "att döda fientligt inställda civila i en krigssituation är normalt." Så vad hade de för problem med Hitler? Enkelt uttryckt var dennes synd baserad på det fakta att han såg sig själv som den vita rasens överhuvud och därför ansåg sig ha rätt att döda andra människor; medan israelerna, som ser sig själva som den högst stående rasen här på jorden, mest så att säga ’söver’  det de kallar undermänniskor.

EN GRUPP AV 14 framstående rabbiner, under Haim Druckmans ledning, vilka anses vara auktoriteter av den religiösa-sionistiska allmänheten, har bett den israeliska armén (IDF) att döda palestinska civila under pågående stridigheter mot barn som kastar sten och de andra besvärliga civila som inte vill ha sina bostäder demolerade av israeliska schaktmaskiner, etc. Druckman, 71, är en av de mest framstående veteranledarna bland sionisterna och har varit en känd figur i över 50 år i tjänst som en vördad ’mästare’ i Bnei Avikas ungdomsrörelse från tidigt 1950-tal.

I ett brev till den israeliske förrsvarsministern, Shaul Mofaz, publicerat den 7 sept 2004 ansåg rabbinerna att "döda civila är normalt" under krigstid och att den israeliska ockupationsarmén inte skulle tveka att döda ickejudiska civila för att på så sätt rädda judiska liv.

"Det finns inga krig i världen i vilket det är möjligt att skilja mellan civilbefolkningen och den fientliga armén, varken i Irakkriget, Tjetjenien eller Israels krig mot dess fiender, förklarade de rabbinska ledarna.

Rabbinerna citerade en befallning i Talmud från den uråldrige ’mästaren’ Rabbi Akiva, som säger: "Våra liv kommer först. " Den israeliska tidningen Haaretz (09-04-2004) varnar för att ”IDF-soldater och även officerare kommer att se på detta som en sorts andlig lag som måste åtlydas…"

En del av brevet hånade kritiker från väst av den politik som palestinier nu skall få ta del av:  "Det kristna predikandet om att ’vända andra kinden till’ bryr vi oss inte om och vi låter oss inte imponeras av de som hellre vill att våra fiender skall leva," sade rabbin Druckman.

Detta är ett precist och välförklarat manifest, på initiativ av  "vanliga" rabbibiner. De företräder en dominerande del judiskortodoxa förbundna med bosättare på Västbanken och Gaza, och Druckman är en före detta medlem av knesset som leder talmudrörelsen "Bnei Akiva" bland ungdomar i Israel tillsammans med rabbin Yuval Cherlow från talmudskolan Hesder, som är en liberal vilken enligt Haaretz "är öppen för internationell kultur."

Det finns även andra underskrifter på detta dokument: Eliezer Melamed, ledare för ett talmud college på ockuperade Västbanken; Yehoshua Shapira från den "andliga hasidi"-fraktionen; Rabbi Youval Sharlo, rektor på en annan talmudskola i Petah Tikva, som kombinerar studier i talmud med tjänst inom IDF, och Sefanja Drori av Kiryat Shmona, en av de rabbiner som har mest inflytande bland israeliska höghattade ungkarlar och under hatten, kippan.

"Den gemensamma nämnaren bland de som skrev under papperet," säger Haaretz, "ljuger  om det de egentligen tror på, trots sitt stora inflytande över israelisk ungdom."  Cherlow och Shapira...är hardalim (ultra-orthodoxa nationalister), habkukim (Rabbin Kooks lärjungar och beundrare av rabbin Shlomo Carlebach och Shapira själv), samt konverterade bratislaviska medborgare, datlashim- (före detta religiösa) bosättare och den urbana bourgeoisien."

Den 19 maj 2004 utfärdade Dov Lior, en inflytelserik rabbin från den israeliska bosättningen i Kiryat Arbaa nära Hebron ett edikt som entusiastiskt stöder mord av civila palestinier i Rafah i södra Gaza,  där det sägs att "Det är helt klart i ljuset av Toran (judarna bibel) att judiska liv är viktigare än ickejudiska liv."

Rabbin Lior argumenterade med att ickejudiska liv inte är heliga, särskilt inte under ett krig. Lior har förut prisat ultrasionisten Baruch Goldstein, en amerikansk bosättare från Brooklyn som år 1994 anställde en massaker på 40-50 civila under bönen i Hebrons Ibrahimermoske. Rabbin Lior kallar Goldstein ett "stort helgon."

Lior, Druckman och andra, hämtar sina teologiska hållning från Talmud där det står ifråga om krig att det är en mitzva (helig gärning) att döda kvinnor och barn.

Kommer idf-styrkorna att fullt ut att följa rabbinernas hets efter mord? Många anser att de redan håller på med det. Hur kan man som så kallad "kristen sionist" tycka att judendomen innehåller stor visdom och rättfärdiggöra judiska rabbiners blodtörst?

New York Times ignorerade rabbinernas gemensamma dokument både den 7 och den 10 september 2004, Haaretz hade snabbt rehabiliterat Druckman i en lång artikel grundad på hans åsikter som överhuvud i det israeliska parlamentets konverteringsadministration, utan att en enda gång nämna Druckmans upprop till mord på civila (Yair Sheleg, 10 sept 2004).

Under de första fyra åren efter millennieskiftet har israeliska soldater och bosättare mördat över 3000 palestiner av vilka de flesta var civila. Det inbegriper 600 barn. Man kan undra hur många kvinnor och barn dödssiffran är uppe i idag, den 19 januari 2010?


Gå tillbaka till Svenska sidan