”Jag bryr mig inte om vem som styr i landet, bara jag får ha hand om pengarna.” - Rotschild.

Alan Greenspan's Greenback Dollars

 Av Toby Johansen EAEC, den 1 januari 2009

 

Jag häpnade när jag läste följande ledare i Världen Idag att Greenspan skulle vara en ”stjärna” och ”geniförklarad” utan att vi får veta vem som fällt sådana omdömen om honom. Jag har inte läst ett enfaldigare yttrande sedan Trons Världs chefredredaktör Krister Holmström skrev i en ledare för några år sedan att ”araberna borde stått i led och hurrat när staten Israel bildades 1948.”

 ”Det var ett stjärnfall som få [få?] människor har sett. Det började med Alan Greenspan, den geniförklarade ordföranden för Amerikas Federal Reserve. Han hade haft posten sedan den konservative Ronald Reagan, den demokratiske Bill Clinton och den nya konservative George Bush. Hans stjärna inte bara dalade utan kraschlandade efter det att han anklagades för att ha medverkat till den amerikanska finanskrisen, vilken kastat in stora delar av världen i en osäker riktning…


Att historien är oförutsägbar och att de mest lysande stjärnorna slocknar är inget nytt. Den stora utmaningen är att bygga framtiden på den orubbliga sanningen om den oförutsägbara världen på ett sätt som samtidigt skapar hopp och stabilitet inför framtiden …


Det är inte ekonomisk kompetens som ytterst sett kommer att skapa en bättre framtid. Det gör i stället människor som har fått sin verklighetsbild och personliga karaktär formad av något större och mer tillfredsställande än konsumtionsbehov och maktbegär. Vi står inför ett skifte som riktar fokus på djupare värden vars kraft vi bara har börjat ana. De dalande stjärnorna anger inte riktningen för framtiden. Det gör i stället de som lever med en inre moralisk kompass med fast punkt i Guds rike.(?) (Kjell Axel Johanson,  ledarsidan@varldenidag.se 2008-12-29)

Aningslösa kristna beundrar Satans hantlangare

Att på ledarplats presentera Alan Greenspan som en stjärna och geniförklara honom är vad man kan stå ut med utan att äcklas när man läser det. Den helt menlöse Kjell Axel Johanson bör läsa på innan han ger sig i kast med något sådant.

Förutom sitt chefsskap för Federal Reserve har Alan Greenspan sedan länge varit medlem av de 300, en hemlig klubb för den absoluta eliten i Världsregeringen. Och rik som ett troll är han också, som de flesta bankjudar.

Några som man också säkert tror är stora stjärnor är världsbankscheferna Wolfensohn och Wolfowitz, även de judar.  

Världsbanken och Internationella Valutafonden IMF   

Medan andra världskriget fortfarande rasade i juli 1944, möttes politiker och bankirer från England och USA jämte delegater från 44 länder i Bretton Woods, New Hampshire. På denna konferens lades olika förslag fram för att att bygga upp den internationella monetära stabiliteten, från USA av Harry D White och från England av John Maynard Keynes, samt förslag från Frankrike and Kanada. Även den judisk-amerikanske finansministern Henry Morgenthau var med vid grundandet av Världsbanken. Dess första projekt blev att finansiera uppbyggnaden efter andra världskriget, dvs. det Europa som nu låg i ruiner, och som finansvärlden hjälpt till att förstöra.

De båda organisationerna VB/IMF är organ som är underställda Förenta Nationerna (FN) med säte i Washington DC. Världsbanken har hela 185 medlemsländer med ledamoter, men den största makten har naturligtvis de fem länder som innehar de största aktieposterna – USA, Japan, England, Frankrike och Tyskland vilka har var sin direktör medan de andra får dela på 19 direktörsplatser inbördes valda.

Amerikas nuvarande världsbankschef i USA heter Daniel Kaufmann (2003). Det är oerhört viktigt för den judiska oligarkin och världens övriga finanselit att ha sina egna i toppen på dessa organisationer vars ledare bara räknar med människor om dessa har något ekonomiskt värde. VB’s högste chef är numera Paul Wolfowitz, som efterträdde James Wolfensohn förra året.

Världsbanken har som uppgift att ordna lån till hela stater för stora kapitalkrävande projekt, något man använder sig av för att finansiera projekt i fattiga länder. Projekt som egentligen är avsedda att betjäna de transnationella bolagen. De avser att tvinga bort människor från landsbygden in i städerna, förstöra självbärande levnadssätt och skapa beroende av elitens globala ekonomi.

IMF började sin verksamhet i maj 1946 i Washington D.C. Amerika har mer än 265 000 av röstantalet, eller ca 18%  procent totalt. Denna organisation ger ingen pardon. Dess inställning är för det mesta att ”har ni något vi har nytta av (som olja, etc.) så hjälper vi gärna till, annars kan vi inte göra något”.

Ett av tilltagen vi har sett detta omänskliga vidunder utföra, var försöket att krossa Argentinas folk genom att kräva det på deras sista ören som återbetalning till de som inte behöver några pengar. Innan dess fick Bolivia samma behandling. Ryssland har delat samma öde, etc. De har sett till att inget land i världen, utom möjligen Israel, går fria från en mestadels omöjlig återbetalning av en statsskuld som bara växer årligen. 

Även skövlingen av regnskogarna har till stor del stöttats med lån från Världsbanken, en välfinansierad miljöförstöring som medför ännu en fördel för Världsregeringen – hjälper dem att rättfärdiga sin egen politik som det ”enda sättet att rädda planeten”. I Världsbankens handlingsplan är ”befolkningskontroll”  en stöttepelare. I november 1952 bildade John Foster Dulles och Rockefellers Befolkningsrådet, med miljontals dollar som skjutits till av släkten Rockefeller. Det finns kvar än idag. Du kan kanske gissa var Världsbanken har fått idén om ”befolkningskontroll” (rashygien) ifrån. Det vore ju ”bra” om vissa folk bara försvann från kartan genom farsoter…

En annan uppgift som Världsbanken har är att skapa förmögenheter åt transnationella byggbolag som t ex Bechtelgruppen. Även det sker genom utlåning och utpressning av fattiga länder.

SAP (Structural Adjustment Programmes)

Världsbanken och IMF är inte, som de ger sig ut för att vara, den stora frälsaren för världens fattigaste länder, utan deras mest dödliga fiender. Båda organen hanterar utvecklingen i alla världens länder på samma sätt, utan att ta hänsyn till skillnaderna. Den politik de för handlar om ”marknadens fria krafter” och ”privatisering”.

IMF’s diktatoriska strukturanpassningsprogram (Structural Adjustment Programmes -SAP) har medfört en ny typ av slaveri och kolonisering av tredje världens länder. Dessa medger västvärldens regeringar att bestämma utvecklingsländernas ekonomiska och politiska verklighet, medan västvärldens bankirer och industrialister har fri tillgång till utvinning av deras naturrikedomar.

Genom denna process har Världsbanken kunnat ”ta från de fattiga och ge till de rika”. Världsbanken är skyddet mot ekonomiskt kaos och svältkatastrofer, säger de. Medan det i själva verket handlar om att skydda en hel rad stora banker i väst från kollaps.

De skulder som VB och IMF ”hjälpte” utvecklingsländerna med i mitten på 1980-talet, var mest skulder till privata banker som Chase Manhattan, Barclays, Credit Lyons etc. Detta räddade dessa banker från ”katastrof” och innebar också att VB och IMF fick en maktposition som de har behållit sedan dess.

Strukturanpassningsprogrammen stöddes av världens tre största ekonomier; USA, Japan och EU, och skulle reformera tredje världens ekonomier, sades det. Sedan 1980-talet har nästan 70 länder tvingats acceptera ”strukturanpassningsprogram” utformade av VB och IMF.  På grund av dessa har ekonomi och löner i dessa länder fått dråpslaget och grundläggande ting som sanitära förhållanden, vatten, sjukvård och utbildning har slagits ut.

Vad säger Bibeln?

Och i toppen för dessa orättvisa och mot fattiga människor hårt slående realiteter finner man judar och åter judar samt de som går deras ärenden. Är det inte dags att avslöja dem med all kraft vi har och av hela vårt hjärta? Det är dags att handla rätt emot ”änkan och den faderlöse” som det står i Bibeln. Det judar och frimurare gjort mot den enskilda individen i världen kan inte bara avfärdas.

Underskatta inte Guds dom! Hur skulle annars alla förfördelade och plågade människor som blivit utsatta för den mest omänskliga behandling av dessa institutioner få upprättelse?

I Jesaja finns det ett stjärnfall beskrivet som gäller dessa judiska hantlangares högsta chefer, och vem är det om ingen mindre än Satan och Antikrist: 

 ”Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag (Lucifer) vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.' Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven. De som se dig stirra på dig, de betrakta dig och säga: 'Är detta den man som kom jorden att darra och riken att bäva, den som förvandlade jordkretsen till en öken och förstörde dess städer, den som aldrig frigav sina fångar, så att de fingo återvända hem?” (Jes. 14-12-17)

Dessa bankchefer kommer en dag att kastas ner i den Brinnande Sjön tillsammans med sin ondskefulle Herre:

”Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.” (Upp. 20:15)

Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel. (Upp. 19:20)


Gå tillbaka till Svenska sidan