”Sionisterna dyrkar själva landet Israel, jorden som de bygger på, det har blivit deras avgud.”
 - John S. Torell

I Världsregeringens Mordlabyrinter

Av Thorbjörn Johansen EAEC den 29 juli 2010 kl 11:57

ISRAELS flagga innehåller två frimurartrianglar och är en ockult symbol från Prag i Tjeckien.  Men vem kunde tro att judendomen ligger till grund för islam? Så sägs det bland judarna.

”När Djävulen får lillfingret tar han hela handen.” Detta ordstäv är i högsta grad tillämpningsbart på de judar som valde hexagonen till sitt emblem. Satan ingav Adolf Hitler, som var ockultist, att låta märka judar i Europa med den ockulta hexagonen, vilken sedan sioniststaten också infogade i sin flagga 1948.

Jag är en tänkande människa som iakttar, reflekterar, katalogiserar och karaktäriserar, precis som många andra. När jag stötte på detta material av religionshistorisk art på internet blev jag säker på att en svenkspråkig version av den engelska texten var befogad. Nedanstående text följer det engelska originalet noga:

"JUDENDOMEN ÄR GRUNDEN FÖR MÅNGA ANDRA RELIGIONER, DÄRIBLAND ISLAM"
”Flera århundraden före Muhammeds födelse (ca 570 e.Kr.) hade judarna skapat viktiga bosättningar i Arabien och med tiden hade de uppnått ett avsevärt inflytande över den arabiska befolkningen.

Det är faktiskt så att det en gång existerade i södra Arabien (Jemen) ett arabiskt-judiskt kungarike vilket nedkämpades år 530 (e.Kr., min anm.) av en kung från Abessinien. Fast de hade förlorat sin kungliga egendom var de arabiska judarna fortfarande otaliga och och mäktiga, i Hedjas, norr om Jemen.  Det fanns förvisso bara en liten judisk befolkning i Mecka, Muhammeds födelseplats; ändå  är det förmodligen denna kontakt med judarna i den staden som gjorde att grundaren av islam blev bekant med judendomen, dess trossatser och patriarker.  Denna  förtrogenhet blev naturligtvis ännu större efter Hegira, Muhammeds flykt till Medina 622, som var huvudcenter för de arabiska judarna.

New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/08386a.htm

DET OCKULTA ISRAEL

Israel är fullt av ockulta symboler och amuletter idag, något som rabbinerna sysslar med och som ingår i religionen judendomen. Varje soldat i de israeliska försvarsstyrkorna (IDF) har sin egen rabbi som han frågar till råds när han vill.

KABBALISMENS PRINCIP

Judar tror sällan på Jesus Kristus som Messias. Som vi har sett i citatet ovan kan de inte ens nämna Kristus i årtal (ex. e.Kr.) när de räknar tiden på det sätt som nästan hela världen annars gör . Dessa judar har Satan till gud och vill inte veta av någon Jesus, utan arbetar efter kabbalismens principer på ”att göra det goda ont och det goda gott,” samtidigt som man räknar med att uppnå världsherravälde inom en snar framtid. Den judiske bankiren Rotschild var kabbalist. Den girige Jakobs uppdelande av världen i bankmonopol som Rotschilds, Sachs, UBS Warburg, Rockefeller, Schiff och så vidare  har ställt  judarna i en maktposition som bara har tilltagit i vår tid. Men så länge inte politikerna och media uttalar sig offentligt om detta, kan de fortsätta att suga ut världen.

Jag tror på Kristus. Jag gör som Gud, älskar människan men hatar synden. Så sant Gud hjälper mig. De som hatar Kristus är mina fiender. Hela Bibeln är full med vittnesmål och förutsägelser om Kristus, men judar väljer att blunda och istället tjäna denna världens furste.

DE GÖR DET ONDA GOTT

Det är ingen hejd på alla de ockulta program som de judiska cheferna på Sveriges television och satellitkanalerna presenterar. Denna smuts vill man att vi skall köpa rakt av. Liknande smutskultur fick tyskarna genomlida under mellankrigstiden i form av judars snuskiga böcker och dito konst, teaterpjäser och kabareer. De orsakade själva till viss del förintelsen, kördes till en början ut ur Tyskland, och när de retat Hitler tillräckligt, dödade han de judar han kom åt, men han ville egentligen angripa de judiska bankirer som levde utom räckhåll för honom.

Och nu är Sverige i vågskålen. Kommer den mäktiga världsregeringen att kunna förstöra vårt land på samma sätt? Det finns säkert sionister som skulle vilja stampa på min döda kropp för att jag klargör dessa ting. Det bryr jag mig inte om.

MOSSAD SKJUTER FEL PERSONER

Jag vill här också påminna om den oskyldige vaktmästare som sköts ihjäl utanför sin bostad när han och hans fru skulle gå på bio i Lillehammer, Norge; ett verk av  bland andra en judisk kvinna, då bosatt i Sverige under namnet Ethel Marianne Gladnikov, och hennes kompisar från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Ett meningslöst terroristdåd.  

För att inte tala om mordet på FN:s fredsmäklare, den svenske diplomaten Folke Bernadotte, som sveks av sitt eget land på så sätt att man har lagt locket på för att vara politiskt korrekt och gå judarna i Sverige tillmötes och inte störa Israel, som är ett land där mördare kan bli premiärministrar. Detta hemska mord utfördes på öppen gata i Jerusalem. Kanske kristna som far till Israel titt som tätt borde besöka också den gatan och hedra  Folke Bernadottes minne. Han dödades av sionisterna. De som är ”kristna sionister” borde enligt min mening också hedra en oskyldig svensk, som var i Palestina för att stifta fred, istället för att låta sig döpas i Jordanfloden fast de redan är döpta.

Vill man ta moderna exempel på israeliska mord finner man åtskilliga politiska sådana. Ta till exempel mordet på Rachel Corrie,  se eller morden på de nio besättningsmännen på Ship To Ghaza. En av dem sköts på så nära håll att hjärnsubstansen skvätte. USA har accepterat Israels förklaring att det var ”en olycka”! Och det skall vara ”Guds egendomsfolk” som gör så? Är de ”kristna” sionisterna riktigt kloka som försvarar Israels brutala mördande?

Men ve den som vågar uppmärksamma denna vederstyggliga handling, man måste ju vara en otäck antisemit om man påtalar sådant i Sverige.

Att skriva och tala om Hitlers ondska några år tidigare går dock alldeles utmärkt. Men mord är mord, och ondska är ondska, från vem det än kommer. Jag försvarar inte diskriminering, rasism eller förnekande av några som helst folkslags rättigheter och frihet. Så vilka grupper eller enskilda som helst är välkomna att bemöta min kritik. Denna artikel är inte antisemitisk, även araber är ju semiter. Sant kristna ber för både judar och araber att de skall bli frälsta.

JUDARNA OCH KRISTENDOMEN

Judarna tror alltså inte att Jesus är Messias. De har även fräckheten att påstå att de delar av Nya Testamentet som vi kallar evangelierna och handlar om Jesu liv  ”är utplånade och är som tomma papper.” ÄR DU VAKEN, DU KRISTNA MÄNNISKA?  KAN DET DÅ FINNAS NÅGOT MERA ANTIKRISTLIGT ÄN ETT SÅDANT UTTALANDE!  Den ”kristna” sionisten gäspar.

”Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus (Messias), kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud.  Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är i eder är större än den som är i världen. De äro av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi åter äro av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss.  Härpå känna vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” (1 Joh. 4: 1-6)  

Vidare:

”Mina barn, nu är den yttersta tiden.  I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

Vilken är »Lögnaren», om icke den som förnekar att Jesus är Kristus?  Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder.  Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.” (1 Joh. 2: 18, 19, 22, 23, 24, 25) Verserna finns utförligt tolkade i artikeln ”Vem är Antikrist.”

”Satan har satt samman ett laglöst team av fallna änglar som har hand om spelet att försöka locka människor att bryta Guds lagar. Dessa onda andar är väldigt intelligenta och är kunniga i kollra bort kristna och andra människor och lura dem. För detta varnar aposteln Paulus oss” 1 Tim. 4:1-5 (John Torell). Jesus varnar oss för falska kristusfigurer i Matteus kapitel 24, som handlar om den yttersta tiden.

KRITISKA RÖSTER

Jag fick mail från min vän Jan Ermefjäll för ett tag sedan.  Han skrev bland annat: 

”Nya Dagen öppnar den 15/7 åter igen sina spalter för Jackie Jakubowski. En otroende judisk kazar och representant för vad Kristus kallar Satans synagoga. Se nedan stycket om SANNA JUDAR.

Denna gång får Jackubowski ge röst åt den listige gamle ormen, lögnaren, angående Guds ord …” Och alltid skriver han om ” ’Förintelsen’, den gamla krigspropagandalögnen om det påstådda tyska gaskammarmordet på sex miljoner judar, som inte är något annat än förtal eftersom man efter 60 år inte kunnat visa upp ett endaste bevis för anklagelserna. 

Den verkliga förintelsen ägde rum i Ryssland där offren var kristna som mördades av judiska kommunister, ofta efter hemsk tortyr.” Jan säger vidare:

”Har ni då inte läst vad den store reformatorn Martin Luther skriver i förordet till sin trevliga lilla bok Om Judarna Och Deras Lögner :

’Men då jag har erfarit, att detta landsflyktiga, oförbätterliga Folk icke upphör med att locka oss, de Kristna till sig, har jag utgivit denna lilla Bok, för att jag skall räknas bland dem, som gör Motstånd mot Judarnas giftiga Förehavanden och varnar de Kristna, så att de aktar sig för Judarna. Jag hade icke menat, att en Kristen skulle låta sig narras av Judarna, och föras in i Eländighet och Jämmer. Men Djävulen är Världens gud, och där Guds Ord icke är, går det honom väl, icke blott bland de svaga, men också bland de starka. Gud hjälpe oss. Amen.’

SANNA JUDAR

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. (Upp. 3:9)  

’Församlingen hade bekymmer med judarna. Men Kristus förklarar att i ordets andliga mening är judarna inte judar. Sann jude är nämligen inte de som skryter med sin omskärelse och sitt släktskap med Abraham. Sanna judar är de som tror på Abrahams löfte, de som tror på Kristus.  Skriften säger: "Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes.

Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud." (Rom. 2:28, 29). De som kallar sig judar, men inte tror på Kristus är, säger dagens text, Satans synagoga. Församlingen är säger Galaterbrevet 6:16 ’Guds Israel.’" (Jan Ermefjäll)

ÄR ETT FOLKMORD VÄRRE ÄN DET ANDRA?
 Låt mig i detta sammanhang få citera en debattartikel införd i tidningen Nationell Idag, juli 2010, nr 27. Jan Milld skriver där om hur den svenska regeringen hjärntvättar våra skolelever bland annat genom att arrangera studieresor till Auschwitz i Polen. Vidare skriver han:

”Auschwitz representerar övergrepp mot judar, men är bara judars lidande av betydelse? Under andra världskriget dödades minst 20 miljoner ryssar, 6 miljoner polacker, 2 miljoner jugoslaver”. Två miljoner fransmän skickades till en säker död i tyska koncentrationsläger, osv.

Det talas om ’alla människors lika värde’; är då inte varje människoliv av samma betydelse? Skall vi inte reagera på krig och förföljelse överhuvudtaget, oavsett vilka som är offer och vilka som är förövare?

Som Auschwitz i praktiken fungerar har det givit judar politiskt handlingsutrymme att begå upprepade övergrepp mot palistinier. Vid Israels senaste intåg i Ghaza användes fosforbomber mot civilbefolkningen där.”

Utöver denna krigsförbrytelse vill Israel döda eller driva ut arabiska medborgare i Israel för att de arabiska väljarna inte skall uppnå majoritet och knuffa ut judarna från knesset. Israel  sänder expeditioner till Ryssland för att ragga framtida väljare till sitt parlament.

PROPAGANDALÖGN

Och var det så många judar som gick under i förintelsen som sex miljoner? Jag tror att en förintelse av judar i Nazityskland inträffade, men inte i den omfattningen som de vill göra gällande. Talet 6 000 000 är en lögn från Stalins propagandaminister Ilya Ehrenburg. Saken är den att ingen hittills kommit upp med den rätta siffran som med alla hänsyn tagna måste vara betydligt lägre än 6 miljoner. Enligt Konrad Adenauers undersökning blev totalt 170 000 judar dödade!

De som har tjänat mest på den politiskt korrekta synen på Förintelsen är sioniströrelsen. Fruktansvärda bilder av människor som är som vandrande skelett och nakna döda kroppar i staplade i högar lämnar ingen oberörd. Det är dock inte alltid sagt att det är judar som ligger i högarna. Många var ju vanliga tyskar som gjort ett ”misstag” ; andra romer, polacker och av andra nationaliteter, kristna och socialdemokrater. Men genom att säga att alla var judar avlägsnar de allt motstånd emot sionisternas krav på en judisk stat i det ”Heliga Landet.”

Judarna följde inte Guds vägar och lagar, detsamma gällde under andra världskriget:
”Därför utgöt han över dem i sin vrede förtörnelse och krigets raseri. Och de förbrändes därav runt omkring, men besinnade det icke; de förtärdes därav, men aktade icke därpå. (Jesaja 42: 25)

INDUSTRIELLT FOLKMORD I VIETNAM

Förintelsefantaster brukar kalla judarnas lidande under Hitler för ”ett industriellt folkmord.” När media frossade i hemskheter från Vietnam ca 1970 myntade författaren Jan Myrdal begreppet ”Vietnamnam”, eftersom han tyckte det media höll på med var osmakligt. Du har kanske sett filmen på den amerikanske löjtnanten Calley, som avrättade en vietnames med ett skott direkt mot huvudet, den visades i svensk TV när det hände. Sensationshungrigt och rått. Men man fick åtminstone veta vad som pågick i Vietnam trots alla uppförstoringar och förvrängningar som kvällstidningarna vältrade sig i. (De som lever i ett totalitärt samhälle får aldrig veta något om utvecklingen i världen).

Författaren John Pilger sätter fokus på senare tiders vapen, vilka också används i industriell skala. I staden Hongai i Vietnam fällde bomplan från USA en avsevärd mängd splitterbomber. Efter bombningarna fann man i en skola ett papper uppsatt på väggen:

”Mitt namn är Nguyen Thi An. Jag är femton år gammal. Det var en solig, vacker dag när min mor just hade dukat bordet till lunch. Då hörde jag plötsligt flyglarmet och skyndade till skyddsrummet. Men när jag kom ut därifrån låg min mor och far där alldeles blodiga och min syster Binh hade metallstycken i sig och det hade hennes docka också. Min gata hade utplånats.” (John Pilger: Den dolda dagordningen, Ordfront, 1998, s. 142)

Dessa bomber sprutade ut små pilar åt alla håll. De hade trängt in i Binhs kropp och vandrat omkring därinne i flera dagar och tillfogat henne inre skador. Hon dog en mycket smärtsam död. Pilarna såg ut som metall men var gjorda av någon sorts plast som var svår att upptäcka med röntgen. Presidenterna Nixon och Lyndon B. Johnsons judiske rådgivare Henry Kissinger bär ansvaret för detta industriella folkmord.

Andra opålitliga judar som har åstadkommit mycket elände som vi kommer att plågas med i framtiden är  Albert Einstein och Robert Oppenheimer, den man som ledde arbetet med att framställa det första kärnvapnet.

Världsregeringens råttliknande medlemmar förvred säkert sina trynen i ett brett flin när de insåg att de förfogade över det ultimata vapnet, atombomben. De är en samling förhärdade psykopater som inte har förmågan att känna empati och de slåss säkert även inbördes. Att använda kärnvapen mot andra rör dem inte i ryggen så länge de själva klarar sig.

Världsregeringens översta skikt kallas de 13, och från detta råd kommer man att rekrytera  Antikrist, som Bibeln säger skall att framträda i den yttersta tiden och hålla ett skräckvälde
(2 Tess. 2:1-12, Upp. 13:1-18). 

Även Henry Kissinger tycker att atomvapen är en bra och användbar uppfinning. Så här gick snacket när rådgivare Henry Kissinger och president Richard Nixon diskuterade ett eventuellt insättande av kärnvapen i Vietnamkriget den 25 april 1972:

Kissinger:  ”Jag skulle hellre använda atombomben.”

Nixon: ”Det, tycker jag skulle bara vara för mycket.”

Kissinger: ”Atombomben... Stör det dig? Jag vill bara att du ska tänka stort."

KONGO KINSHASA - VÄRLDENS FATTIGASTE LAND

För varje dödad rebell i Kongo Kinshasa har tjugofem kvinnor och barn våldtagits. Det är så man upprätthåller terrorn, inte genom dödande, även om mördandet ännu fortsätter; det är en terror som länder i Europa skulle kunna sätta stopp för, men Världsregeringen säger nej.

FN-PERSONAL SOM SKULLE HJÄLPA TILL  ANVÄNDER SIN MAKTPOSITION

Landets kvinnor blir dessutom nyttjade och utnyttjade av FN-personal för sexuella tjänster. Det är svenskar, holländare och fransmän som exploaterar kvinnorna, som för det mesta är tonåringar eller ca tjugo år gamla. Bland andra fall har en 58-årig svensk polis på FN-uppdrag  med mer än 70 000 kr i månaden i lön utnyttjat en kongolesisk städerska som är 19 år och bara tjänar ca 700 kr i månaden i lön, under förespeglingar att hon kan få ett bra liv i Sverige med honom när han avslutat sitt uppdrag. Se ett helt TV-program som handlar om detta, det heter ”Mörkrets hjärta.”

DET KRISTENDOMSFIENTLIGA SOVJETUNIONEN

Det värsta folkmordet förekom i Sovjetunionen och dess satellitstater, och det socialistiska experiment som kallades marxist-leninismen inleddes den 8 november 1917, och pågick till den 9 november 1989. Socialismens fäder hette Moses Hess och Karl Marx (Levi Mordechai), båda judar. Hess hade bakåt tio rabbiner i rakt nedstigande led. Den kristendomsfientlighet som rådde i Sovjet skvallrar om vad det var för sorts regim. Jag vill här ge er några exempel på denna kristendomsfientlighet:

Lenin var efter egen utsago ”icke troende sedan femtonårsåldern. Han hade enligt en vän redan i femte klass tagit av sig sitt kors och slängt det i soporna.”  
(Dmitrij Volgogonov: Lenin – polititjeskij portret del 2, Moskva 1994, s. 250)

Vladimir Iljitj Uljanov Lenin var jude på mödernet och konstaterade:

”En intelligent ryss är nästan alltid en jude, eller någon med judiskt blod i ådrorna.”

"Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar."

—Anatolij Lunatjarskij, utbildningskommissarie i den första regeringen i Sovjet-Ryssland, en utbildning som sammanföll med talmudiska föreställningar. (Oswald J. Smith, Oswald A. Blumit, m.fl: Sentenced To Siberia And Exiled From Russia, The Life Story of Pastor Basil A. Malof, översatt till svenska: Rysslands apostel, Evangelipress Örebro, 1955)

I Sovjetunionen var judarna renlärigare ateister än Hitler. De drog sig inte för att göra något åt saken heller. Som talmudisk jude avskydde Stalins högra hand Lazar Kaganovitj kyrkorna. När andra partier var förbjudna 1920, fanns de judiska partierna Bund och Po'alei Zion ännu kvar. Det sista förenade sig med kommunistpartiet i december 1928. Inte en enda synagoga förstördes eller blev offentlig toalett eller förråd, som man gjorde med kyrkorna.

Ingen rabbin korsfästes. I Moskva rev man året 1922 ner många kyrkor och byggde istället en synagoga som kunde rymma två tusen personer. Dessutom byggdes ytterligare en synagoga. Totalt förstördes 60 000 kyrkor. (Jüri Lina) http://www.politiken.biz/frimurarna_lag_bakom_hitler.html

 De som säger att maktövertagandet i Sovjet utfördes av ryssar ljuger. Det utfördes i själva verket av judar. Den första kommunistiska regeringen bestod av 388 folkkommissarier, av vilka alla var judar – Trotskij, Zinovjev, Sverdlov, Lunatjarskij, osv. Bara 11 kommissarier var av annat ursprung.

När Lenin skulle företa sin ökända resa genom det kejserliga Tyskland sade Karl Radek till en ungsocialist som stod jämte honom på perrongen: ”Om sex månader är vi antingen ministrar eller också har man hängt oss.” Bland folkmassan var det någon som skrek: ”Man kommer att hänga er allihop, era judiska gaphalsar, provokatörer, ynkryggar, svin!” Radek var jude, som så gott som alla ledande kommunister vid den tiden. (Willi Gautschi: Lenin als Emigrant in der Schweiz)

DET YTTERSTA ANSVARET

I Afrika och Asien har förekommit många folkmord som judisk kommunism och girighet bär det yttersta ansvaret för, till exempel i Sierra Leone, Uganda, Rwanda och Kambodja. Pol Pot och de röda khmerernas skräckvälde i Kambodja kostade 1.7 miljoner kambodjaner livet; vi har Zimbabwe med förtryckaren Mugabe, samt Kongo Kinshasa. I början av Mao-tse-Tungs regering i Kina dog 30 miljoner kineser i hungersnöd. Alla dessa diktatorer kommer en dag befinna sig på samma heta plats, i helvetet! Den så kallade kulturrevolutionen kostade ett okänt, men större antal mördade kineser. Och det var judar från Sovjet-Ryssland som införde kommunismen som system i Kina.

Alla despoter i Afrika och Asien var eller är besatta av samma sorts onda andar och demoner som kolonisterna en gång hade med sig från Europa. Tecknen är girighet, självgodhet, avund, hat, förtryck, våld, prostitution och Gudsfrånvändhet.

Det finns en Världsregering som heter WZO, Wold Zionist Organisation, som bär det yttersta ansvaret för allt det här. Judarna har inte den Helige Ande och Guds ledning. Därför kan de inte åstadkomma fred och välstånd i världen, trots sitt förnuft och sina pengar. De har inte ens kvar det första förbundet med Gud – detta upphörde att gälla när Kristus dog på korset, då draperiet till det allra heligaste rämnade och brast mitt itu.


Gå tillbaka till Svenska sidan