Sten Nilssons Ashram

Av Thorbjörn Johansen EAEC

Har du någon gång undrat varifrån en främmande fågel som ashramrörelsen kommer? Ashram har en skakande historia som lämnar ingen oberörd. Vem kunde gissa att det låg till på det här viset?

”Det var brukligt för missionärer på 18-1900-talen att ha en viss som de kallade ”in natura” inkomst lokalt och som bestod av nattliga samlag med unga flickor i stammen.” Det säger antropologen Gustav Törefeldt i sin bok om Indien och Bangladesh (kommer snart).

”En dag när missionären N.N. var ute och samlade skallar åt institutionen hemma i Hoboken stötte han på en ung flicka som kom gående med en korg på armen. Flickan var från en grannby. Han övermannade henne och förgrep sig på henne. Sedan tog han hennes korg och flickan tittade förskräckt på när han lade dödskallarna i den och gick sin väg.

När mamman såg vad som hade inträffat blev det stor oro i byn, men den lade sig dagen därpå när en lastbil kom dit fullastad med mjöl, socker, salt fläsk och annat. Medlen till dessa varor var ihopsamlade av godtrogna kristna i USA. Detta bättrade ju på missionärernas rykte en hel del.” (Andrew A. Quayle: Studies In Anthropology Vol. 2, Oxford Press 1935, s. 53)

MISSIONSARBETET STAGNERAR

”På 1930-talet låg missionen i Indien nere. Missionärerna klagade över bristande framgång, och på centralt håll i Amerika förstod man att något måste göras. Någon kom upp med en idé som liknar dagens ashram och alla nickade bifall. Så fick det bli; kristendomen och dess österländska kontrahent blandades ihop till bådas fromma i en ny spirande rörelse.” (The Life and Work Of A Missionary In India, Philadelphia 1954, s. 135)

 Det var i detta lugna bakvatten som Sten Nilsson träffade E. Stanley Jones. Nilsson insåg snabbt att idén om ashram hade en varm framtoning som passade både hinduister och kristna. Sten Nilsson införde begreppen ashram (2) och retreat (3) i Sverige.

ASHRAM

 
 

Missionär Sten Nilsson, Ekmans svärfar

Amerika hade sin E.Stanley Jones, och Sverige hade alltså Sten Nilsson i sekten Livets Ord. På 1930-talet utbildade han sig till pastor. Efter några år som pastor i Finland flyttade Nilsson till Indien där han och hustrun var missionärer. De verkade bland det sk santalfolket, en stam i Indien nära Bangla Desh och drev bland annat diverse jordbruksprojekt.

”Sten Nilsson har varit med och inspirerat många olika människor i olika skeenden av Guds verk i Sverige.” säger Ulf Ekman. Han har haft ett stort, långt och gediget inflytande på kristenheten i Sverige,” enligt Ekman varvid han även nämnde svärfaderns ashramrörelse.

NILSSON OCH JDS – DEN FALSKA LÄRAN

Nilsson var dessutom tidigt en anhängare av JDS-läran, enligt vilken Satan fick plåga Jesus tre dagar i helvetet på grund av våra synder. Livets Ord Förlag sålde Nilssons bok så sent som år 2000. Jag citerar från den: 

"Det var inte korset som utgjorde höjdpunkten i Jesu lidande. Detta kan vara svårt för oss att förstå. Korset var ingångsdörren till något oändligt mycket värre (se Psalm 88). Vi förstår säkert alla att fysiskt lidande inte kan betala för en andlig förbrytelse. Ingen befrielse kan äga rum innan någon går in i andevärlden och betalar syndens pris. Jesu djupaste lidande började efter döden i dödsrikets pina. Det var där han betalade det verkliga priset för vår förlossning. Han gjorde för oss det vi aldrig kunnat klara av själva. Han tog vårt straff efter döden." (Jämför E.W. Kenyons bok ”What Happened From The Cross To The Throne”)

ASHRAMRÖRELSEN

”Sten ledde under 1960- och 1970-talet Ashramrörelsen i Sverige. Under sin tid i Indien deltog Sten på Ashramsammankomster med pastor Stanley Jones, och när Sten för gott flyttade hem till Sverige bad han Stanley Jones komma till Sverige för att hålla ett ashram, och Sten reste sedan i många länder och höll ashram tillsammans med Stanley Jones. Ashram växte i Sverige och när det var som störst hölls mer än 100 sammankomster per år.”

ÄR VÅRA HANDLINGAR ETT RESULTAT AV VÅRA AVSIKTER OCH VÅR INTELLIGENS?

Sten Nilssons stora förebild var ju den amerikanske Indienmissionären E. Stanley Jones.
”Våra handlingar är ett resultat av våra avsikter och vår intelligens.”
Så sade
Jones en gång. Jag trodde våra handlingar låg i Herrens händer!
         

EPILOG

Efter gymnasiet gick Ulf Ekman på den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, där han uppehöll sig i flera år. Han läste det passande ämnet antropologi (1), historia och teologi.

FOTNOTER:
(1) Antropologi är läran om människoraserna och deras fysiska egenskaper, som utförligt behandlar särskilt primitiva folk och folkgrupper.

(2) Ashramrörelsen är influerad av hinduismen. Det var Sten Nilsson och Stanley Jones som införde systemet med retreater, där meditation och fasta presenterades för kristna deltagare.

(3) En retreat [ett tillbakadragande] är en tummelplats för bland annat meditation som kräver ett visst mått av tystnad, lugn och ro för att kunna genomföras, anser många.

Meditation är en övning där man upprepar ett mantra för att uppnå ett främmande mentalt tillstånd, ”utom” sig själv, jmf transcendental meditation.

Ett mantra är ett enstaka ord som upprepas i inledningsfasen av meditationen. Det kan vara allt från buddisternas åkallan till andarna (aoum) till namnet på någon av hinduisternas gudar. De som mediterar tänker nog ofta inte på vilka ockulta krafter de är utsatta för; det var dessa sångaren Ted Gärdestad råkade ut för i sitt mediterande. Teds självmord har förknippats med yoga.


Gå tillbaka till Svenska sidan