LARS ENARSON - En Falsk Profet

 Av Toby Johansen EAEC, 18 juni 2008

Nu har vi bevis för att Lars Enarson läser Talmud! Så här låter det när han talar om förlåten i templet i sitt "profetiska program" på TV-kanalen Vision Norge den 6 juni 2008:

"Varje tygvåd var, enligt de judiska beskrivningarna i Talmud, så tunga att det krävdes 300 präster för att lyfta bara en sjuttiotvåondel (han menar sjuttioandradel) utav den här förlåten, så det var alltså något gigantiskt."

Jag skulle aldrig läsa Talmud och sedan kalla mig kristen. Alla insatta vet att i dessa judiska böcker som kallas Talmud hädar man Herren Jesus, hans moder och är hatiska mot alla kristna.

Men det gör Lars. Jag skickade ett e-mail till honom för en månad sedan om hans påstående att "det var romarna som dödade Jesus, inte judarna." Han har inte svarat än.

"När det gäller Lars Enarsson är jag också bekymrad över det jag hört med egna öron, utprånglat i TV via Vision Norge. Han talar med en förvånande kärlekslöshet om ”den stora skökan”, dömer ut alla historiskt kristna i de historiska kyrkorna och riskerar att göra sig själv till en egenrättfärdig farisé. Lars Enarsson får gärna tycka som han gör. Men jag vill inte ha något med honom att göra i en kristen gemenskap, så som han talar. Jag tycker att Vision Norge borde syna Enarssons teologi". (Siewert Öholm: "Det handlar om andlig historielöshet," Världen Idag, 2008-06-02)

Uppspikade på samma träd

Enarson har många konstiga åsikter. Han anser bl.a. att både Kristus och de två brottslingarna på Golgata "blev uppspikade på var sin sida av ett vanligt träd på Olivberget." Litet senare får vi veta att:

"Det är viktigt att vi kan börja vända tillbaka till det ursprungliga evangeliet som det beskrivs, inte i kristen tradition, som har förvridit dom här . . . ursprungliga Herrens vägar och framställt det på ett helt annat sätt."

Hans åsikter är väsensfrämmande för det sätt Nya Testamentet talar om Jesu död i evangeliet såväl som i breven. Och alltid är judarnas öde viktigare än evangeliet om Jesus. Så kallade messianska kristna tror dessutom inte på treenigheten utan tror att Jesus bara var en människa, precis som det är fallet inom andra religioner och sekter. Så här säger en anonym pastor i den kristna tidningen Dagen:

"Jag förstår inte hur han, om han nu menar allvar med sina svar, kan komma fram till slutsatsen att han kan fortsätta gemenskapen med Messianska föreningen Shalom. Jag menar, att de också bekänner Jesus som Herre betyder ju ingenting, de lägger ju inte alls samma betydelse i det ordet."

Enarson stöder alltså den Messianska Föreningen Shalom (MFS)

En av dem som är tydlig i sin kritik av den Messianska Föreningen Shalom är Niklas Piensoho, föreståndare i Sveriges största frikyrkoförsamling. Han kallar MFS' teologi för ”hemsnickeri”.

"Ta det här med hebreiskans betydelse till exempel, att man måste kunna ett originalspråk för att förstå på riktigt. Så har kyrkan aldrig resonerat, och apostlarna gjorde det ju uppenbarligen inte eftersom de skrev på grekiska. Och även om nu MFS har rätt, vilket jag inte tror, i att Nya Testamentet egentligen först skrevs på hebreiska, så är det ju i så fall märkligt att apostlarna översatte det, om det nu är så fel att det inte går att förstå. Detta låter mest som ett muslimskt resonemang, de menar ju att Koranen egentligen inte kan översättas utan bara kan förstås på den arabiska den först skrevs på. För mig är det här nonsens om jag ska vara ärlig. Jesus vände sig till hela världen, även till dem som inte kan hebreiska."

DAGEN: Hur ser du på åsikten att Jesus inte är Gud, och att varken lärjungarna eller han själv trodde det?

"När lärjungarna slår följe med Jesus ser de honom som en karismatisk person. Men med tiden kommer de till slutsatsen att han är något mer. Och det är tydligt att Jesus själv också gör det, det är ju omgivningens reaktioner ett bevis på."

DAGEN: Hur menar du?

"Orsaken till att de korsfäste honom var att de ansåg att han hädade. Om Jesus hade legat i linje med judendomen, varför blev han då korsfäst? De ville inte ha texten ”judarnas konung” på skylten ovanför honom, för det var inte det de anklagade honom för. Det var för att han agerade som Gud, bland annat genom att förlåta människor deras synder."

Lars Enarssons skrifter

"Alla som tror på Messias tillhör Sion tillsammans med det judiska folket" skriver Enarsson.  Menar han verkligen det nuvarande judiska folket i staten Israel?

”Församlingen började som en judisk rörelse i Jerusalem, blev filosofi i Grekland, en institution i Rom, en kultur i Europa och en affärsverksamhet i Amerika”. Det är det grekiska inflytandet som lagt grunden för avvikelse från våra hebreiska rötter. Idag längtar många hungriga själar tillbaka till Sion där allt började som en hebreisk rörelse. Den grekiska filosofin har lämnat tomhet efter sig."

Nej, den började inte med en hebreisk rörelse. Det är inte församlingen som skall ansluta sig till en "hebreisk rörelse," utan tvärtom judarna som borde omvändas till kristendomen! Det är möjligt att "den grekiska filosofin har lämnat ett tomrum efter sig." Men kristendomen har inte lämnat ett tomrum efter sig, då den är grundad på Guds Ord!

"Romersk institutionalism har berövat oss den frihet som Messias betalade för med sitt blod. Europeisk kristen kultur tillfredsställer oss inte längre och amerikansk affärsteknik har gjort att många känner sej utnyttjade."

Menar Lars på fullaste allvar att de kristna i Asien och Europa inte läste de apostoliska bibelböckerna förrän efter reformationen? I så fall tror jag inte den kristna (inte katolska) församlingen skulle ha överlevt.

"Hela bibeln från pärm till pärm är en judisk bok, skriven av judar. Lukas (som var grek) är enda undantaget, men han var lärjunge till en judisk apostel och farisé," skriver Enarsson.

Paulus var visserligen en före detta farisé, men han var som bekant omvänd.

"Kristendomen uppstod ett århundrade senare som en blandning mellan evangeliet, grekisk visdom och filosofi, samt hedniska seder och bruk." Nej. Kristendomen uppstod med Kristus!

"Genom hela Apostlagärningarna betraktades Jeshuas lärjungar som en partimening inom judendomen." Av vilka? Jo fariséerna, som Jesus och hans lärjungar bekämpade.  

"Som vi sagt tidigare så tillhör vi alla som tror på Messias, Sion. (Israel) Kristendomen är en uppblandning av bibeln med grekisk visdom och hedniska traditioner. Gud hatar blandning. Han vill ha en ren, mogen och avskiljd brud. Låt oss fasta och bedja för denna omvändelse över hela världen bland dem som bekänner sej tro på Israels Messias."

Talar han här om dagens Israel och om den messias ofrälsta judar väntar, som är Bibelns Antikrist?

På Jerusalems murar

LarsEnarsson har ett eget program i TV Visjon Norge som kallas "På Jerusalems murar" där han står och talar med Jerusalem som bakgrund. Jag har transkriberat en del av hans påståenden i programmen. Tyvärr ger Enarsson ett rätt så virrigt intryck, och han motsäger sig själv ibland. Kanal 10 har efter påtryckningar från vissa pastorer ställt in Enarsons program ”På Jerusalems murar” med omedelbar verkan. Enarson leder organisationen ”The Watchman International” som i somras anordnade en sommarkonferens med den Messianska föreningen Shalom, som är en landsomfattande förening. I sitt program har Lars Enarson gjort följande underliga påståenden.

·         "Vi har medlemskap i Israel tillsammans med de heliga, därför att det är hit till Jerusalem som Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike här på jorden, då han kommer att sätta sig här på sin fader Davids tron, å då kommer vi som har trott på honom få vara med honom i den stora festen i Jerusalem som kommer när Guds rike uppenbarar sig över hela jorden."

Nej. "sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem (som dött i Kristus) bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren." (1 Tess. 4: 17)

Varför skall vi återvända till en förstörd, sönderbombad jord igen efter Jesu ankomst? Det blir bröllopsfest först i det nya Jerusalem. Då vill jag vara med.

·         "Det är ett historiskt faktum, det är på det här sättet att en religion uppstod under det andra århundradet genom kyrkofäderna helt och hållet skild ifrån det judiska folket."

Det är helt klart att vi fått evangeliet och NT:s andra böcker precis så som apostlarna lämnade över det till sina lärjungar. Källskrifterna ljuger inte.

Enarsson anser även att "budskapet som Paulus kom med, var en partimening eller en sekt inom judendomen." Nej. Paulus förkunnade ett klart evangelium i paritet med det som Jesus förkunnade för oss (och judarna).

·         I Enarsons program sägs det även: "De flesta i Israel kände inte igen Jesus när han kom första gången. De insåg inte vem han var. – Hur många kommer att känna igen honom när han kommer den andra gången?"

Här far man verkligen vilse. ALLA MÄNNISKOR kommer att se när Kristus kommer tillbaka! Hans ankomst blir synlig som blixten från öster till väster (Matt. 24: 29-31).

·         "Den enhet som Jesus talar om i Johannes 17, " kommer att uppstå mellan judarna och de kristna här i Jerusalem innan Israels messias kommer hit, säger Lars Enarsson, "men först kommer Elias hit."

Mot sådan villfarelse hjälper Skriften allena. Vi läser i Matteus:

" Men lärjungarna frågade honom och sade: 'Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?' Han svarade och sade: 'Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen; men jag säger eder att Elias redan har kommit.  Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville.  Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.' Då förstodo lärjungarna att det var om Johannes döparen som han talade till dem." (Matt. 17: 10-13)

Sann messiansk tro

Den messianska tro som beskrivs i serien Jerusalems Murar är inte alls den samma som den messiastroende judar har. Knut Helge Hoyland på Caspari Center i Israel som är med att utbilda messiastroende judar, säger följande:

"De allra flesta,  alla fall här i Israel som jag känner till bäst håller sig till den traditionella 'kristna' synen på Jesu gudomlighet och treenigheten. En kollega på Caspari Center, som leder en lokal grupp med messianska judar, uppskattar att cirka 5% av dem i hans grupp inte tror att Jesus är Gud i traditionell kristen mening."

VI MÅSTE FÖR NÄRVARANDE AVFÄRDA LARS ENARSON SOM EN HERETIKER.


Gå tillbaka till Svenska sidan