Judar styr åter Ryssland

"Vårt undre skikt proletariseras till omstörtare
och bildar alla revolutionära partiers underofficerare
och samtidigt växer vårt övre skikts fruktansvärda penningmakt."
(Theodor Herzl, sionismens grundare, i Der Judenstaat, 1896)

Av Torbjörn Johansen 2004

Som vanligt är det "vår fruktansvärda penningmakt" det hela handlar om, som Herzl uttryckte det ovan. Det kunde man se bland annat på WTO-mötet i Cancun där Mexicos fattiga bönder kördes över. Eller på internationella valutafondens (IMF) agerande i Sydamerika under senare tid och särskilt den närmast totala utplundring av Ryssland som pågått sedan Sovjetunionens fall.

Rysslands och Latinamerikas problem är egentligen bara en biprodukt av USAs utrikespolitik som domineras av falska utopister vilkas galna "Clash of the Civilizations" politik driver Mellanöstern in i ett krig som på längre sikt betyder självmord.

Oljan är ett av målen och pengarna är som bekant judarnas gud.

Detta handlande är patetiskt --man är bara ute efter guld och makt och spelar ett parti schack när man hävdar att Ryssland (som Argentina, Venezuela och nu senast Mexico) inte bör bryta med IMF, men varnar att man kan "tvinga fram avtal", som man ju också har gjort i fallet Ryssland. IMF har avtal med flera multilaterala penningutlånare.

De ekonomiskt svaga ländernas ekonomiska kriser är enligt WB/IMF deras "eget fel," och 'dessa skall man rätta till själva' genom att sänka löner och bättre tillväxt och "fiskal disciplin" att genom beskattning göra sitt eget lands invånare ännu fattigare än de är – det som IMF kallar ett "varaktigt ekonomiskt program".

Argentina knäcktes under dessa krav. De judisktägda bankhusen runt om i världen har skulden till detta och även Alan Greenspan, ordförande i den (privatägda) amerikanska riksbanken Federal Reserve.

Medan judiska intressen via amerikanska, brittiska, franska, italienska och spanska banker försöker samla in ländernas icke betalbara utlandsskuld, kommer dessa att gå under och många människor bokstavligen dö.

RYSSLAND UNDER PISKAN
Resultaten i Ryssland har inte låtit vänta på sig. Marknaderna där är knäckta, gränshandeln har blivit reducerad till ett minimum och många varor går inte längre att få tag i, och ryssarna blir ständigt mer beroende av dyr import från väst.

På en enda vinter under dessa år gick hundratusentals arbetstillfällen förlorade och de fabriker som nu drivs efter marknadsekonomiska principer betyder för det mesta rent slaveri, med låga löner och utan social trygghet och medbestämmanderätt. De är helt utlämnade till rövarbaronernas godtycke, som drar nytta av IMF's hållhake på den ryska regeringen.

Det tog ca 70 år innan man gav upp idén om internationalen. Men på bara 7 år har ett fåtal rika partiföredettingar och judiska rövarbaroner (när de väl fick klartecken från Världsregeringens sida) lyckats plundra Ryssland totalt.

År 1996 myntades begreppet "semibankyrsjtjina," de 7 bankirernas epok. De nya storbankirerna och finansbaronerna i det avtärda Ryssland heter Michail Chodorkovskij (oljebolaget Yukos och Menatep Bank); Pjotr Awen och Michail Fridman (Alpha Group); Vladimir Gusinskij, (Most Bank); och Alexandr Smolenskij (Agro Bank) jämte Vladimir Potanin och Vinogradov.

Av dessa sju potentater är alla judar utom två gamla partifunktionärer som Potanin (Oneximbank) och Vinogradov. Vladimir Gusinskij, som var efterlyst i Ryssland för storsvindel, blev arresterad i Grekland på väg från Israel till USA sent år 2003, men släpptes strax ur häktet efter påtryckningar från från Amerika och Israel.

Dessa hade just lyckats få president Boris Jeltsin återvald igen med hjälp av illegal finansiering. Landets industri gick på knä, men Rysslands nyrika brydde sig inte så länge pengarna rullade och spekulationsbubblan växte. I mitten av 1980-talet ägde dessa herrar på sin höjd en sommarstuga och en gammal Lada. De drog sig fram som byggnadsentreprenörer, bilhandlare, teaterregissörer mm. Men redan under Gorbatjovs perestrojka tog de sikte på att bli rika. Några av dem fick sina första lärospån i det kommunistiska ungdomsförbundets "affärsskola".

I dag finns fem av dem på Forbes lista över världens rikaste män. Tillsammans förfogar de över kronjuvelerna i den forna statsägda ryska industrin - som de kommit över genom stöld eller manipulerade auktioner.

Chodorkovskij är oljemagnat (2004 anhållen och skall betala ett högt skadestånd till den ryska staten), Berezovskij är en mediamagnat. Ryska myndigheter rev i maskopi med judiska intressen ned handelshindren med Världsbankens hjälp och införde marknadsekonomi på inrådan av Milton Friedman och andra liberala rådgivare, och de stora företagen köptes upp billigt och ryssarna förband sig att följa Världsbankens skumma direktiv. Philip Morris, ett judisktägt tobaksbolag med tentakler i hela världen var där, och försåg ryssarna med särdeles giftiga tobaksvaror, cigaretterna Philip Morris, Marlboro, etc. Att de ovan nämnda sju oligarkerna har gjort sig sagolika förmögenheter med pengar stulna från det ryska folket, är något som aldrig nämns i västvärldens media. . .

Likaså kallas den mest avskyvärda brottsliga organisationen i världen för "den ryska maffian," fastän praktiskt taget alla maffiabossarna är judar, ofta med israeliska pass. Detta bevisas av Jürgen Roth i Die Russen-Mafia (Rasch und Roehring, Hamburg 1996). Boken heter "Den ryska maffian" för skulle den kallats "Den judiska maffian" hade författaren fått gå i fängelse och man hade bränt hans bok.

BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Medellivslängden har sjunkit. Sjukdomar som kolera, difteri, syfilis (spridd genom prostitution, etc) och obotlig tbc har ökat lavinartat. Det är sådana sjukdomar som alltid följer i fattigdomens spår.

Rysslands befolkning krymper sedan ett antal år med drygt en halv miljon om året. Den är nu nere i 147 miljoner, fyra miljoner färre än 1990. Den förväntade medellivslängden sjönk med 6 år under perioden 1990-96 och landet ligger nu någonstans mellan Egypten och Brasilien i statistiken. Även om en viss återhämtning har skett, så är det långt från dagens förväntade ryska medellivslängd på 59,9 år för män till sovjettidens rekord 71,2 år för män…

LIBERALISERING OCH PRIVATISERING UTAN ANSVAR
En relevant jämförelse är USA under depressionen 1929-33, då produktionsbortfallet var 30 procent, i Ryssland mer än 50 procent. Med krossandet av den gamla sovjetstaten öppnades portarna till Ryssland för den internationella finansvärlden.

Med miljardkrediter som lockbete framtvingade Internationella valutafonden, Världsbanken och ett koppel av utländska rådgivare, som alla rabblade Hayek och Milton Friedman som ett mantra, en liberalisering och privatisering på alla fronter. Nyliberala och monetaristiska lösningar, alltför djärva att utprovas i väst med dess fackföreningar och andra demokratiska institutioner, sattes snabbt i verket.

Samtliga ryska ekonomiska politiska dokument, från Javlinskijs program "500 dagar" och framåt, har tillställts IMF för godkännande, men förblivit hemliga för ryssarna. I praktiken har Ryssland stått under den internationella finansvärldens förmyndarskap. För varje summa som IMF betalat ut har det ställt detaljerade villkor som att "göra rörelsen mot en marknadsekonomi verkligt irreversibel", se till att det blir ett "avskaffande av resterande exporttullar" och så vidare.

I korthet innebar den politik som etablerades att man tog sikte på

  1. fria priser

  2. balanserad statsbudget

  3. privatisering

  4. minimerad statskontroll samt

  5. fri handel och fri förlighet för kapitalet.

Allt detta skulle enligt teorin genomföras så snabbt som möjligt, vilket motiveras med en retorik som lånats från revolutionära tänkare som Lenin (fast här handlar om att ta ett språng i en helt annan riktning). De oemotsägliga sentenserna klingade välbekant från det röda 60-talet:

"Man kan skala en lök lager för lager, men man kan inte flå en tiger klo för klo" etc."

Följden har blivit penningbrist och bytesekonomi.

Kapitalflödet ut ur Ryssland har hela tiden överstigit inflödet. Enligt inrikesministeriets bedömning har 350 miljarder dollar exporterats illegalt från Ryssland under "reformperioden". Samtidigt som staten skuldsatte sig såldes statsägda företag ut för löjeväckande låga priser. Ett vanligt scenario var detta: Direktören för fabriken X bildade ett privat bolag Y, som lånade ut en viss summa pengar till X (pengar som direktören i sin tur lånat i företagets kassa). Med hjälp av Tjubais (jude) privatiseringsprogram kunde sedan fordran på fabriken X bytas mot aktier, och vid omräkningen användes en totalt föråldrad värdering av företaget, gjord långt före hyperinflationens dagar.

Traktorfabriker såldes för vad ett bageri eller en korvfabrik i Schweiz kostar! Och enligt dumans privatiseringsundersökning såldes 324 företag, däribland industrigiganter som Uralmasj och Tjeljabinsks metallurgikombinat för mindre än fyra miljoner dollar styck. För mindre än fyra miljoner dollar styck såldes alltså flera hundra av de bästa företagen.

Ett energibolag med UES:s kapacitet skulle ha kostat 49 miljarder i USA, i Ryssland gick det för 200 miljoner dollar. Oljebolagen kostade 4 cent per producerat fat i årskapacitet, i USA motsvarar det 7 dollar. Intäkterna för hela den gigantiska privatiseringsplanen 1992-96 uppgick till bara 0,15 procent av statens intäkter.

Hela Ryssland gick under klubban för några få miljarder dollar.

År 1992 var importstödet 15 procent av BNP. Om 80-90 procent av kläderna som säljs i Ryssland är importerade så är numera också hälften av livsmedlen det. Både industri och jordbruk tynar sakta bort. Däremot har Ryssland numera världens billigaste Marlborocigaretter, whisky från Edgar Bronfman [1] och hamburgare från McDonalds.

I Ryssland av i dag råder "frihet, demokrati och yttrandefrihet". De politiska fångarna från gårdagens Gulag är fria. Men politisk frihet mättar inga munnar. Ryssland gick samma väg som Argentina och man kan gott säga, att landet nu har gått i konkurs.

Lönerna i BNP räknat har sjunkit till 20-30 procent jämfört med industriländernas snitt på 40-50 procent. År 1995 var avståndet mellan den rikaste tiondedelen och den fattigaste redan lika stort som i USA. Sedan uppnåddes den latinamerikanska ojämlikhetsnivån, där de 10 procenten rikaste människorna har 16 gånger större inkomster än den fattigaste tiondelen. Det är en nivå där sociologerna anser att social oro och inbördeskrig inte kan uteslutas. Visserligen finns det fortfarande mycket som skiljer Ryssland från ett u-land, främst en hög utbildningsnivå. Men medvetna krafter verkar även på en "avutbildning". Jevgenij Primakov–Finkelstein och Anatolij Tjubais (höger), två behjälpliga judar vid omstruktureringen. Tjubajs ledde "privatiseringen" av Ryssland till förmån för sig själva.

"I går en arkipelag av politisk ofrihet och statliga tvångsarbeten. I dag en arkipelag av arbetslöshet, stillastående fabriker, ohälsa och hopplöshet. Ett liberalismens Gulag, där mänskliga rättigheter kränks på ett annat sätt."

Regeringen med Jevgenij Primakov (Finkelstein) försöker nu "stabilisera" landet genom att "ändra på så lite som möjligt". Det har hittills inte kunnat hindra landet från att fortsätta på sitt sluttande plan. Rika länder som USA och Sverige befinner sig också under samma situation som Argentina och Ryssland. Världens länder har blivit lurade av Jakobs bedrägeri; talet om statsskuld och räntor. Henry Ford hade inte helt fel när han skrev:

"Judarna är ekonomer både invärtes och utvärtes; de har ett system för att snärja 'hedningarna' och ett annat hoppas de kunna installera när 'hednisk' dumhet' har gjort världen bankrutt. Judarna är förvisso ekonomer. Lägg märke till hur många av dem som undervisar i ekonomi vid våra statliga universitet." (Henry Ford, The Dearborn Independent, 23 juli 1921)

Judar av idag ser inte längre förskingringen som ett gudomligt straff. I religionens spår har det vuxit fram en annan slags (judisk) messianism. Detta föder det gamla judehatet. Makt och pengar har tagit Guds plats, sekulär politik skall fullfölja det man anser att Gud inte klarar av. Den internationella judendomen består sedan länge av en slags religionsersättning som dansen kring guldkalven har skapat, också detta är en totalitär ideologi.

Det finns anledning att se upp med den, särskilt om man tänker på den judiske bankiren Soros som spekulerade med den svenska valutan i 1990-talets början. Detta fick den svenska räntan att rusa i höjden. Men kom ihåg: det finns alltid en orsak till judarnas handlande -- denna gång stod EU-inträdet på spel.

Sveriges totala statsskuld var 2003 så hög som 1.200 miljarder. Till vilka?

Genom åren har vi sett att VB/IMF/WTO aldrig löser problem i utvecklingsländerna, utan bara förvärrar dem genom gigantiskt ränteslaveri och s.k. utvecklingsprogram. Om denna socio-ekonomiska expoatering sade den judiske världsbankschefen Wolfensohn så här den 3 nov 2000:

"Jag ser positivt på ansträngningarna att skapa profit i utvecklingsländer, genom bruket av inhemska arbetsmarknader och resurser, likaså att man investerar i utvecklingsländerna och skuldmarknaderna. . . Världsbanken måste förklara komplexiteten i utveckling och fattigdom och få visa att sådana problem ej löses över en natt."

FOTNOT
[1] Brännvinsmagnaten och chefen för den judiska världskongressen, Edgar Bronfman Sr., gjorde en gång den föga intelligenta anmärkningen att Österrikes folk är "smutsiga antisemitiska hundar"… Hans son Edgar "Effer" Bronfman Jr., finansierade Marilyn Mansons rockalbum, "Anti-Christ Superstar." På albumets framsida finns en stiliserad SS-symbol.

När "kosher" judenazism används som en marknadsgimmick av judemogulerna själva för att sälja skräp i form av CD-skivor och annat och på så sätt håva in dollar är det tillåtet med både det ena eller det andra. Det kan faktiskt till och med hamna högt upp på topplistorna. (Ett annat album av smutsspridaren Manson har titeln "Det luktar som barn." Och denna transvestit och pedofil skall vara en förebild för våra unga! – Showdown In Jerusalem, John S. Torell, The Dove 2001)


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA