DaVincikoden och Andra Bedrägerier

 En artikel av Mary Ann Collins - April 2006

Översättning: Torbjörn Johansen EAEC

DaVincikoden är det största bokfenomenet sedan Harry Potter. Sedan den utgavs i april 2003 har DaVincikoden sålts i mer än 40 miljoner exemplar bara i USA. Den har översatts till 45 olika språk och är en bästsäljare i 150 länder. Tvbolaget ABC har gjort en heltimmes nyhetsspecial baserad på boken. Den låg på New York Times bästsäljarlista i två år och låg på toppen eller nära toppen i femtio veckor. Den rankades även som toppsäljare på Amazon.com. Enligt en del  recensioner har denna påhittade roman orsakat läsare att ifrågasätta hela den uppfattning de haft om Jesus och Bibeln.

Berättelsen har till bakgrund en serie religiösa och "historiska" kopplingar vilka man framställer som "fakta." De är en blandning av antikristna läror, radikal feministteologi och gudinnedyrkan.   Det skrivs t.ex. i boken, att tidiga kristna inte trodde på Kristi gudomlighet; att uppståndelsen aldrig inträffade; att vår Bibel är ett resultat av ett politiskt maktspel som den romerske kejsaren Konstantin drev; och att de tidiga kristna dyrkade det "gudomliga feminina." ” Dessa uttalanden görs av en verklig "expert," en Harvardprofessor som (i sammanhanget i boken) verkar trovärdig och tillförlitlig.

De som läser boken kan bli så fängslade i den snabba, spännande handlingen att de sväljer de så kallade "fakta," utan att de förstår vad som händer. Berättelser kan vara ett viktigt verktyg för att förändra sättet på vilket människor tänker. Detta gäller särskilt för filmer, och Hollywood har förvandlat DaVincikoden till film.

Kanske säger du dig själv, “Ingen person med förståndet i behåll kan ta detta på allvar.” Det var just vad en evangelisk ledare trodde – tills han började tala med sådana som läst boken. Han upptäckte att boken gör icke-kristna hårdare i sin otro, och att den leder ärliga sökare bort från kristendomen. Boken har också orsakat att en del kristna blivit förvirrade, desillusionerade och nedstämda.

Bibeln  manar oss att vara "nyktra" (att inte låta oss ledas av känslor) och att vara “vaksamma.” Det finns en som är vår själs fiende och ständigt letar efter tillfälle att underminera vår tro och "sluka" oss. (1 Petr. 5:8)

Jesus varnade oss för att bli bedragna av någon. Så gjorde även aposteln Paulus. Bibeln säger:

Då svarade Jesus och sade till dem: "Sen till, att ingen förvillar eder.” (Matt. 24:4)

Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens »makter» och icke till Kristus. (Koloss. 2:8)

Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (1 Timot. 4:1)

Det finns många principer i Bibeln som kan skydda oss från förförelse. Mosebokens tredje kapitel ger oss tre nycklar så vi kan förstå detta. Om vi upptäcker någon förförelse, bör vi vara på vår vakt.

"SKULLE GUD HA SAGT"

"Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: 'Skulle då Gud hava sagt: 'I skolen icke äta av något träd i lustgården'?" (1 Mos. 3:1)  

Skulle då Gud hava sagt? Med andra ord, sade verkligen Gud det?, Menade han verkligen det? Kan vi lita på vad Gud sade?

Brohuvudet för angreppet är att plantera tvivel på trovärdigheten och förlitandet till vad Gud har sagt till oss. I praktiken betyder detta att någon försöker underminera vårt förtroende på Bibeln som en trovärdig källa.

HÄVDAR SIG VARA "EXPERT"

Då sade ormen till kvinnan: 'Ingalunda skolen I dö" (1 Mos. 3:4)

Med andra ord, "Jag är experten. Lyssna till mig. Jag vet bättre än Gud. Och jag vet bättre än du."

Den salvan försöker ersätta vår tro på Gud med tron på en "expert." Den är också ett försök att underminera våra motiv för att lyda Gud.

Kommer du ihåg Jim Jones? Han började som pastor och blev till slut en sektledare. Han ledde sina anhängare till Guyana i Sydamerika, där de levde i en isolerad grupp (Jonestown).

Det fanns en punkt där Jim Jones läror började motsäga Bibeln. En del efterföljare frågade honom om det, och han sade att de skulle lyssna på honom istället för Bibeln. Då lämnade en del gruppen. Men de flesta av hans anhängare stannade kvar. År 1978 dog hans efterföljare (över 900 män, kvinnor och barn) av att man bjöd på förgiftad läsk, i ett massjälvmord/mord. Detta är en bra illustration av vikten att lyssna på Gud och inte på "experter." När "experterna" går tvärsemot Skriften, behöver vi följa Bibeln.

SÄGER ELLER INSINUERAR ATT GUD INTE VILL ATT VI SKA HA GODA TING

"men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är."  (1 Mos, 3: 5)

Med andra ord, Gud undanhåller något för dig. Han håller dig borta från något gott. Om du gör saker på mitt sätt, säger Satan, så kan du få den godsaken. Så låter det.

Med denna lögn försöker man ge oss motiv att vara olydig mot Gud. Som tillägg utlovar man oberoende. Det sägs att vi kan bli som Gud och göra saker på vårt eget sätt istället för på Guds sätt. Man försöker ge oss skäl att tänka och känna att det är OK att ignorera vad Gud har sagt till oss och att vi kan göra vad vi vill.

"Ni skall bli som gudar," är det falska löfte som man kommer med i Newage-läran. Det tydligaste och mest kända exemplet på det, var när den forna filmskådespelerskan Shirley McLaine sade “Jag är Gud!"

I New Age sägs det att varje människa är Gud och därför kan förbättra sig själv. Samma kvinna, Newage-gurun Shirley McLaine, lär att människan kan sätta sig över sin skapare och bli sin egen gud. I sin bok ”Sökandet inåt efter Gud” säger hon:

”Gud är ett embryo som längtar efter att bli född…Du får aldrig dyrka någon eller något annat än dig själv, för du är Gud.”

McLaine uttalade sig även särdeles människofientligt i en intervju i Svenska Journalen 1987:

”Det var egentligen bra för judarna att dö i förintelsen. De hade ju så förskräckligt dålig karma.”

NÅGRA OFTA PÅTRÄFFADE BEDRÄGERIER

Det finns folk som påstår att viktiga saker har tagits bort från Bibeln. Det är ett bra exempel på den sortens bedrägeri vilket försöker få oss att tro att Gud undanhåller oss något. Vissa påstår att bibelställen som stöder reinkarnation skulle ha avlägsnats från Bibeln. Men detta är fysiskt omöjligt.

Det finns tusentals papyrus och rullar av skinn som spridits över hela Gamla Världen. Alla har inte påträffats. Och det finns inget sätt på vilket de kan ha förändrats. Man kan riva ut en sida ur en inbunden bok, men det går inte att riva ut ett stycke från en skriftrulle och sedan visa den intakt.

NYA TESTAMENTET STADFÄST

“Da Vincikoden” spelar på detta tema. Den påstår att på 300-talet ägde kejsar Konstantin en del gnostiska “evangelier” som inte stämde med Bibeln. Men kejsar Konstantin har inget att göra med tillkomsten av innehållet i Nya Testamentet. Kanoniseringen av Nya Testamentet var redan klar när Konstantin kom till makten.

På Origens tid (185-254 e. Kr.) fanns det en förklaring om Nya Testamentet. Ingen ifrågasatte  vilka evangelier som skulle ingå i Bibeln. Det fanns en stadfäst överenskommelse om breven från apostlarna. Men det fanns en sak man var oense om och det var om de följande 6 breven skulle ingå i Nya Testamentets kanon: Hebréerbrevet, Jakobs brev, Petri andra brev, Johannes andra brev, Johannes tredje brev och Judas. Detta skedde mer än 50 år innan Konstantin blev kejsare av Rom, vilket var 306-337 e. Kr.

UNDERLIGA HEMLIGHETER

Om du har läst citat från gnostiska "evangelier," står det snabbt klart varför de aldrig kom med i Bibeln. Det finns en hel del sådana citat på internet, från "Evangelium enligt Tomas" och andra gnostiska "evangelier." De är mycket förvirrande. Språket verkar ibland (tveksamt) bibliskt, men idéerna är groteska. Betoningen ligger på hemligheter (Jesus var ju alltid öppen med sin lära).

Här kommer två exempel på gnostisk undervisning: Enligt "Tomas Evangelium" gjorde Jesus följande uttalanden:

“Den som känner sin far och sin mor skall kallas 'sonen till en prostituerad.'”

“Varje kvinna som gör sig själv till man, kommer in i himmelriket.”

 (Nej, detta är inte ett tryckfel. I “evangelium enligt Tomas” står det faktiskt så. Och det hävdar att det har Jesus lärt. (Kanske någon med ett "ett högre medvetandetillstånd" kan begripa sig på sådant. Det tilltalar då inte vanligt sunt förnuft.)

NÅGRA ANTIBIBLISKA "EXPERTER"

Ett exempel på en antibiblisk "expert" är Sigmund Freud, kallad psykiatrins fader. Bibeln hade ett tydligt budskap om den sexuella moralen. Sedan kom Freud, och påstod att biblisk moral leder till hämningar och mentala sjukdomar. Och varje kristen skulle då ta ställning om de ville lyssna på "experten" (Freud) eller lita på det som står i Bibeln om dessa ting.

“Experter” kan bedra oss. Kommer du ihåg "Kinseyrapporten”? Många trodde på den "experten" istället för att tro på Bibeln. Dr. Kinseys forskning ligger till grund för mångt och mycket av vår moderna sexutbildning. Den bidrog också till 1960-talets sexrevolution. Kinsey har ertappats med fusk i sin forskning och har dessutom blivit åtalad för sexuella övergrepp mot hundratals barn (Du kan läsa om det på internet).

En annan “expert” är den episkopale biskopen John Shelby Spong. Han skrev en bok som hette “Why Christianity Must Change or Die.” (Varför kristendomen måste ändras eller dö) Han gjorde sitt bästa för att förstöra människors tro på de mest fundamentala kristna doktrinerna, som till ex Jesu uppståndelse, och Försoningen (att Jesus dog för att frälsa oss från våra synder så vi kan bekänna vår synd, ta emot Jesus i hjärtat och få vandra med honom till Himlen). Huvudsakligen verkar hans idé vara att för att passa in i den moderna världen måste kristendomen sluta med att vara kristen! Spong skriver att vi lever i en värld där den "traditionella teistiska synen på Gud inte fungerar. Biskop Spong är inte ensam. Det finns fler professorer på seminarier som lär ut samma saker. Jag har läst om samma saker på protestantiska seminarier.

DAVINCIKODEN

Enligt “DaVincikoden,” var Jesus bara en vanlig människa som inte var gudomlig, som inte dog för våra synder och inte stod upp ifrån de döda. Istället gifte han sig med Maria Magdalena och fick åtminstone ett barn. Den "Jesus" som avbildas i "DaVincikoden” är inte den samme Herren Jesus Kristus som vi möter i Bibeln. Jesus varnade oss för människor som "falskeligen säga sig vara Messias". (Matt. 24:24) Detta är en sådan. Fast det bara är en mental bild i en fictionbok, har den vänt verkliga människor bort från den verklige Jesus Kristus.

“Da Vincikoden” har befäst otron hos människor som inte är kristna. Den har vänt sökare bort från kristendomen. Och det sägs att den har "förvirrat och desillusionerat många kristna.”

Enligt “DaVincikoden” finns det ett gammalt hemligt sällskap som heter Priorie de Sion vilket har bevarat information om Jesus och Maria Magdalena och deras ättlingar. Men det Priorie de Sion som beskrivs i boken är en bluff. Som du strax kommer att förstå, har det aldrig existerat. Det är frågan om en kombination av påhittad historia och förfalskade dokument.

Följande information är från Cracking Da Vinci's Code av James L Garlow  och Peter Jones och från vissa internetartiklar. Det finns också annat att läsa om Pierre Plantard och hans Priorie de Sion på internet.

PRIORIE DE SION

Det har funnits tre olika Priorie de Sion. Det första (från ca 1100-1617), var legitimt. Det var en grupp katolska munkar som bedrev Mariadyrkan under namnet Vår fru av Sion. Det rörde sig då om traditionella katolska gudstjänster till Marias ära av munkar i ett kloster. Ett priorat är ungefär detsamma som ett kloster.

På 1900-talet fanns det två Priorie de Sion, som båda var Pierre Plantards verk, en fransman som levde år 1920-2000. Plantard dömdes för bedrägeri och förskingring 1953. Hans första Priorie de Sion startades 1956. Det var en frimurarklubb med en egen tidning.

Den andra Priorie de Sion är viktigast när det gäller konspirationen och "DaVincikoden." Han började fabricera denna bluff tidigt på 1960-talet. Han hittade på i rask takt och försökte på alla sätt få den att verka mycket äldre än den var. Plantard medgav senare att den bara var en bluff.

Plantard var ockultist. Han beundrade Adolf Hitler. Han influerades av en nazistsympatisör som kallades Evola, som ansåg att mänskligheten borde styras av en "den andliga elitens regering."

HÄVDADE ATT HAN VAR ÄTTLING TILL JESUS

Plantards bedrägeri "Priorie de Sion" är enligt DaVincikoden ett antikt hemligt sällskap som har bevarat register på arvslinjer som påstås gå tillbaka till Jesus och Maria Magdalena. (Plantard hävdade att han själv var en av ättlingarna.)

För att få detta hemliga sällskap att verka autentiskt, förfalskade Plantard olika dokument och placerade dem på trovärdiga platser, som franska muséer. Han utfärdade även certifikat på deras äkthet. (Detta lät sig göras genom att förfalska signaturer på experter som hade dött och därför inte kunde höras.)

En fransk affärsman, Noel Corbu, köpte en egendom som förut hade ägts av en förmögen präst, Berenger Sauniere. Denne präst hade blivit rik på att sälja katolska mässor. Han annonserade i tidskrifter och tidningar, och erhöll pengar från katoliker i hela Frankrike. När hans biskop fick veta det, blev Sauniere “bortkopplad från sina plikter som präst.”

BORTGÖMDA SKATTER

Corbu påstod att någonstans på hans ägor fanns gömda dokument som han ansåg visade Jesu blodlinje, hans ättlingar från Jesus och Maria Magdalena. Noel Corbu kände Pierre Plantard. De skrev brev till varandra (Deras brev finns bevarade.) Och det finns fotografier av de två männen tillsammans.

Detta tycks vara ännu ett försök att få Priorie de Sion verka autentiskt. Det kan också handla om ekonomiska motiv. Corbu hade hotell och restaurant på sina ägor. Spännande rykten kunde dra till sig nyfikna, som behövde någonstans att ligga över natt (hotellet) och någonstans att äta (restaurangen). Folk kom från alla håll för att leta efter gömda dokument och andra skatter, men ingen fann något.

År 1993 mördades Roger-Patrice Pelat. Han sades vara Priorie de Sions Stormästare. På grund av Pelats påstådda koppling till rörelsen, började franska myndigheter höra Plantard om mordet. Plantard sade att Priorie de Sion inte existerade. Han vittnade att han hade "hittat på alltihop." Franska myndigheter sökte igenom Plantards hus och fann många "Prioriedokument," av vilka en del handlade om att Plantard var den "sanne Kungen av Frankrike."

Michael Baigent, Richard Leigh och Henry Lincoln trodde på historierna om Priorie de Sion. De blev bedragna av Plantards påhittade dokument. De skrev boken “Holy Blood, Holy Grail.” Den influerade andra författare, och ännu fler böcker skrevs om Priorie de Sion. Mest populär blev DaVincikoden av Dan Brown. Han påstår i boken att Leonardo Da Vinci var Priorie de Sions stormästare och att hans målningar har symboler som beskriver Jesu påstådda kärleksliv med Maria Magdalena.

På omslaget till “DaVincikoden” står det (med små bokstäver), att den är en roman. Men i boken hävdar Brown att påståendena är "fakta," som är accepterade av historiker och forskare. När Dan Brown intervjuades av tvbolaget ABC, sade han att informationen i boken är riktig. I en intervju med Borders sade Brown att all historieskrivning i DaVincikoden är tillförlitlig. Oräkneliga internetsajter har citerat ur boken och anser den vara genuin.

De flesta recensenter säger att boken är en välskriven actionhistoria och snabb i handlingen. Somliga säger dock att bokens karaktärer är tvådimensionella. Det kan bero på bokens drive. Utvecklingen av karaktärerna i en bok beror på snabb handling eller ej. Personporträtt tar tid att framställa. Sådana saktar ner tempot och får läsarna att tänka, i motsats till emotionella utspel  som beskrivs i en fart.

En av personerna är en "expert" (en professor). Han försöker bortförklara de mest typiskt kristna trossatserna och underminera läsarens förtroende för Bibeln. Han hävdar att kristendomen ursprungligen var gnostisk, med gudinnedyrkan, och att den helt och hållet var olik allt vad vi fått lära oss i kyrkorna och söndagsskolan.

(Gnosticismen är så förvirrande att jag inte tänker försöka förklara den här. Den omfattar hemlig kunskap, dolda mysterier, initiationsriter och många bisarra uttalanden. Om du vill förstå den, läs i så fall “Pagans in the Pews” av Peter Jones. Den publicerades av Regal Books 2001)

För en mogen människa har kanhända inte en icke existerande person i en fictionbok så stor  betydelse. Men jag upplevde något som gjorde att detta fick stor betydelse för mig.

En dag åt jag på en restaurang någon gång på eftermiddagen, när det var få kunder där och kyparen hade tid över så han kunde tala med mig. Han var en trevlig ung man, som studerade vid högskolan och var uppväxt i ett kristet hem. Han berättade e del underliga saker för mig. Jag svarade med de kristna sanningar som står i Bibeln. Han svarade plötsligt: “Men, alkemisten sade. . . ”

Kyparen hade läst en roman med en person som kallades "alkemisten" som porträtterades som en vis man. Han träffade människor med problem, och uttalade "ord av visdom," som hjälpte dem.

Jag sade till kyparen att alkemistens uttalanden bestod av läror från New Age. Fast kyparen var uppvuxen i ett kristet hem och gick till kyrkan i sin ungdom hade undervisningen som han hade fått där inte gjort intryck på honom. När han sade något som visade hans indoktrinering i New Age och jag svarade ur ett kristet perspektiv, fortsatte han bara, “men alkemisten sade. . ." och talade som en omkringvandrande newage-munk.  

Slutligen förklarade jag för honom att "alkemist" är ett gammaldags ord för trollkarl. Inte ens det gjorde något intryck på honom.

En påhittad figur i en newageroman med “visa” ord, hade gett så stort intryck på denne unge mans tänkande att åratals biblisk undervisning i ett kristet hem och en kristen kyrka förkvävts i honom. Resultatet av mitt samtal med den kyparen, gör att jag tar DaVincikoden på stort allvar.

En mogen kristen, som är välgrundad i sin tro, kan lätt underskatta det intryck en sådan här bok kan utöva på ett ungt hjärta. Speciellt som vi nu lever i tv-åldern då unga människor inte läser så mycket.

Om du tror på vad Dan Brown berättar för dig i DaVincikoden, så tar du avstånd från din tro på Gud och förkastar Bibelns Jesus och ersätter honom med en sorts gudinnedyrkan. Du har då förnekat Kristus och hans gudomlighet. Du förnekar att Jesus uppstod från de döda. Du kan inte tro på att Jesus dog för dina synder, ty det stämmer inte med den bok som du läst. Och du tror förmodligen att dina nya lärosatser är överlägsna sann kristendom.

Att boken nu finns på film gör att våra unga möter ett dubbelt bedrägeri. Filmer ger ofta ett starkt emotionellt intryck. Om människor fängslas av handlingen och upphöjer filmen, kan de svälja den värsta sortens bedrägeri utan att inse det, därför att de förströs av filmens snabba handling. Ungdomar är särskilt sårbara för det. De har sällan fått gåvan att särskilja och bedöma sådana saker som DaVincikoden, den gåvan, om vi håller oss till Jesus, har vi kristna fått av Gud. 

UPPDATERING ÄNNU ETT BEDRÄGERI: HÄR ÄR JESU KISTA

James Cameron, den Oscarsbelönade regissören som gav världen storsnyftaren Titanic, påstår att han har hittat den kista som Jesus begravdes i. Påståendet möter redan hårt motstånd bland religiösa ledare.

Cameron producerar en dokumentär (får man kalla det en dokumentär?) som driver tesen att en grav som upptäcktes av byggnadsarbetare i en förort till Jerusalem 1980 verkligen är Jesu grav. I graven fanns tio små stenkistor, varav sex hade inskriptionerna: Jesus, Maria, Matteus, Josef, Maria Magdalena och Judas (!), son till Jesus.  Cameron kallar fyndet den största arkeologiska upptäckten någonsin.

Cameron sågas

Både religiösa ledare och arkeologer sågar dock Camerons slutsats. Arkeologiprofessorn Amos Kloner säger att namnen som fanns inristade på kistorna var de absolut mest vanliga judiska namnen på den tiden. Det är heller inte frågan inte frågan om ordinära "familjegravar" utan det rör sig om gravar för "familjer" om kanske mer än 200 personer. Kloner hävdar att filmskaparna bara presenterar spekulationer för att tjäna pengar.

Dokumentären The Lost Tomb of Jesus ska visas på Discovery Channel i USA den 4 mars, och kan ses som en fortsättning av filmen DaVincikoden, där Jesus gifter sig med Maria Magdalena, får barn och dör en naturlig död. Detta strider mot de källor som finns om Jesus och framförallt mot källa nr 1 – Bibeln. (SVT TEXT 26 februari 2007, CNN 26 feb. 2007)


Gå tillbaka till Svenska sidan