Lagen Ruttnar i det Land Där Staten Styrs av Rövarband

 Jan-Ola Gustavsson

            Sverige har i början av juni fått uppleva hur mediamaffian i USA representerad av filmoligarkin i Hollywood genom amerikanska regerings- påtryckningar på sveriges regering har visat vem som egentligen tycker sig ha bestämmanderätt över resten av världen. Några tekniskt begåvade ungdomar i Sverige har startat en rörelse som blivit omåttligt populär bland främst yngre människor världen runt. Genom så kallad fildelning kan man enkelt och utan kostnad ladda ned film och musik från nätet utan att behöva köpa dyra skivor och kassetter. Detta har länge retat de mediamoguler som i årtionden tjänat enorma pengar på produktion, distribution och försäljning av dessa produkter och nu således tappar stora inkomster. Svenska regeringen valde att än en gång vika sig för amerikanska påtryckningar som denna gång ursprungligen kom från kommersiella företag!!  Ett femtiotal poliser genomförde därvid en razzia i Stockholm och beslagtog ett stort antal servrar av vilka många betjänade företag som inte hade med fildelningsverksamheten att göra. Dessa utomstående företag saboterades därmed kraftigt i sin verksamhet av svenska staten. Ungdomarna bakom fildelningsverksamheten förhördes och avtvingades  bl. a. DNA-prov. Vad som senare händer är fortfarande oklart.

            Myndigheternas åtgärd resulterade snabbt i oväntat kraftiga protester och bl. a. blev rikspolisstyrelsens hemsida nedsläckt på grund av systemmättnad och mäktiga protestdemonstrationer förekom i flera städer i Sverige. Mediemaffian hävdar att fildelningsförsvararna kränker upphovsrätten till film och musik medan de senare hävdar att oligopolet, d.v.s. ett fåtal producenters ensamrätt på marknaden tvingar fram oskäliga priser samt att musikproducenter och artister tidigare i historien kunnat få sin utkomst genom att uppträda i föreställningar där de tagit inträde av sin publik. Just nu skakas politiker och byråkratier av det faktum att etablissemanget inte klarar av att hålla fullständig kontroll över samhället och man diskuterar redan hur nya kontroll- och restriktionsåtgärder ska kunna se ut.

            Det som nu skett betraffande beslagen av datormateriel samt behandlingen av de personer som greps och hördes i samband med razzian är renodlat totalitära fasoner och det är märkligt att inte svenska media skapar en storm av protester mot detta.

SVERIGE NY DELSTAT I USA

            I många år har det funnits tecken på att starka internationella finansintressen via politiska system strävar att få ett alltmer heltäckande grepp över hela världen och därmed kontrollen över politik, ekonomi, råvaror och handel. Tyvärr är ämnet så gott som helt tabu och tas aldrig upp av vare sig politiker eller media i vårt land trots att en mycket intressant diskussion om fenomenet förs i internationella media och inte minst på internet.

            Internationellt har Sverige i flera årtionden varit intressant som försöksland för social ingenjörskonst och  makarna Gunnar och Alva Myrdal har spelat en stor roll för vad som hänt under tiden efter andra världskriget. Anledningen är att vårt land har haft en relativt homogen befolkning, vi har ett riksspråk, vi har saknat större motsättningar mellan etniska och sociala grupper under förvånansvärt lång tid och ända sedan Gustav Vasas tid har vi haft en statsmakt som hållit ett hårt grepp om landet med hjälp av bl a statskyrkan och en förvaltningsorganisation och dito tradition som är sannolikt den mest genomtänkta i världen (Studera bara indelningsverket som gjorde att ett fattigt pluttland i Europas utkant under en epok höll på att göra Östersjön till en svensk insjö).

            Naturligtvis har andra starka intressen sett nyttan av Sverige som ett experimentfält och svenska politiker har utan folkets vetskap spelat under täcket med internationella aktörer i utbyte mot vissa favörer. Slående exempel på detta finns bl a i boken "Heder och samvete" av Maria-Pia Boethius och "Slaget om Nordkalotten" av Lars Gyllenhaal och James E Gebhardt.” Vår nya politikergeneration” följer tyvärr den trend av undfallenhet som skapats under tidigare år. Exempel: Våra justitieministrar som borde vara de främsta vapendragarna för att både svensk och internationell rätt respekteras och tillämpas tillåter att amerikanska CIA kidnappar egyptiska medborgare och för bort dem från Sverige. Media gjorde en lamrapportering om att brittiska "säkerhetsstyrkor" förde befäl över svensk polis vid en aktion i Hammarkullen i Göteborg, och senast har svensk polis gjort en razzia mot fildelare på uppdrag av USA.

VEM AR DE VERKLIGA LEDARNA? 

            Men på vems uppdrag skedde detta? Och här kommer lite intressanta uppgifter: Den amerikanska filmproducentorganisationen MPAA vars vd Dan Glickman (han ar en Amerikansk jude) har mycket nära kontakter med den amerikanska regeringen kallar sig själv "a little State Department". Och detta är inte tomt skryt. Sedan organisationen bildades 1922 har den haft en kolossal betydelse för att med filmen som medium forma tänkande och attityder hos inte bara den amerikanska befolkningen utan i hela världen och man säger på sin hemsida att detta tog ytterligare fart efter andra världskriget. Läs själv deras egen beskrivning på hemsidan (www.mpaa.org) där listan på de dominerande bildmediakoncernerna finns uppräknade, liksom en presentation av organisationens vd. Intressant är också att medlemsföretagen så gott som till hundra procent ägs och leds av personer som är kända för starka zionistiska sympatier.

            När den senaste vd Dan Glickman tillträdde så publicerade History News Network en intressant artikel med titeln, "A new lobbyist to represent Hollywood - why they need one" (http://hnn.us/roundup/entries/6204.html). Den amerikanska statsförvaltningen och utrikespolitiken har länge stått under starkt inflytande av krafter som inte handlar i linje med USA:s konstitution men nu går man aktivt in i "neutrala" länder och får beklagligtvis sina order utförda.

VARFÖR FICK ICKE FÄRJAN ESTONIA BÄRGAS? 

         När det börjar framgå allt mera klart vem som drar i trådarna bakom kulisserna då kan man också fråga sig vad som gjorde att våra statsministrar vid Estoniakatastrofen först högtidligt lovade att fartyget och kropparna skulle bärgas men sedan tvärvände och började en obegriplig övertäckning av vraket med hänvisning till "gravfrid" som dessutom var i strid med efterlevandes önskningar. Senare har det krupit fram att de högsta kretsarna inom tullen och militären extraknäckt med smuggling av högteknologisk rysk militärteknologi och utnyttjat passagerarfärjor i detta syfte och samtidigt medvetet utsatt oskyldiga resenärer för livsfara. Stöld och bortforsling av rysk materiel har varit omfattande efter Sovjetunionens sammanbrott, men nationella och patriotiska kretsar i  Ryssland har naturligtvis inte sett detta med blida ögon eftersom bl a CIA och Mossad har stått långt framme bland intressenterna.

            Till råga på allt så går en hög jurist -Hirschfeldt- och förstör en mängd undersökningsmaterial som han i egenskap av utredare anförtrotts och smiter undan från detta genom att vägra kommentarer. Vem gör vad på vems uppdrag och varför är inte våra politiker intresserade av att återskapa åtminstone någon del av det förtroende som de rimligen borde kunna åtnjuta? Och vem bestämmer att en "fri" press inte får borra djupare i alla märkliga skeenden på hög nivå som på ett eller annat sätt kommer att påverka vanliga människors liv? Och varför bryr sig så få människor bland allmänheten om att kräva trovärdiga förklaringar?

            Kan det bero på att det internationella ordspråket äger full och skrämmande giltighet:

LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND


Gå tillbaka till Svenska sidan