2 Oktober

"Då tog han dem med sig och drog sig undan till en stad som hette Betsaida, där de kunde vara allena." Luk 9: 10.

FÖR att tillväxa i nåden, måste vi vara mycket allena. Det är ej, då vi äro i sällskap med andra, som vår själ mest tillväxer. Under en enda stilla bönestund kunna vi ofta göra större framsteg än under dagar, då vi äro i sällskap med människor. Det är i öknen, som daggen faller friskast och luften är renast.
— Andrew Bonar.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
när jag dignar under dagens strid.
Låt mig vid Hans helga fot få sitta,
när en storm har grumlat själens frid.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
när jag frestas och min tro är svag.
Jag vill fly till Honom, när det mörknar,
Han kan vända natten uti dag.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
Han som burit smärtans törnekrans.
Jag vill säga Honom allt, som tynger.
Intet öra lyssnar såsom Hans.

Låt mig vila vid Hans ömma hjärta.
Uti världen är så tomt och kallt.
O, jag längtar att Hans röst få höra,
längtar att få säga Honom allt.

Elsa Eklund.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.