22 November

"Tron I, att jag kan göra detta?" Matt 9: 28.

GUD handlar med ömöjligheter. Han kommer aldrig för sent, om blott det omöjliga i fullkomlig tro framlagts inför Honom av den, i vars liv det omöjliga måste ske, för att Gud skall bli förhärligad. Om vi varit upproriska mot Gud och vårt liv varit fullt av otro, synd och nöd, är det aldrig för sent för Honom att gripa in och giva seger, om vi i full förtröstan överlåta allt åt Honom. Det har ofta sagts, och detta med skäl, att kristendomen är den enda religion, som kan lägga till rätta en människas förflutna. Gud kan "giva eder gottgörelse för de årsgrödor som åtos upp av gräshopporna" Joel 2: 25. Han skall göra det, då vi lämna hela situationen och oss själva i tro och utan förbehåll i Hans hand. Och detta icke på grund av vad vi äro, utan på grund av vad Han är. Gud förlåter, helar och återställer. Han är "all nåds Gud". Låt oss prisa Honom och förtrösta på Honom!

"Intet är för svårt för Jesus,
allt Han vet och allt förmår.
"

Vi ha en Gud, som älskar det omöjliga! För Honom är intet för svårt.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.