27 Juni

"Din Gud har beskärt dig makt." Ps 68: 29.

HERREN tilldelar oss den kraft, som är av grundläggande betydelse för karaktären, i det att den gör oss fasta och bestämda. "Vi varda stärkta med kraft till vår invärtes människa." Och denna kraftkälla är outtömlig, den sinar aldrig ut. "Såsom dina dagar vare din kraft" — kraft för vilja, känslor, omdöme och uppnåendet av idealen.

"Herren är min starkhet" att gå framåt på vägen. Han ger oss kraft under tunga, grå dagar, kraft att vandra den långa, enformiga vägen, kraft att härda ut i livets grottekvarn. "Herren är min starkhet" att sträva uppåt. I Hans kraft förmår jag bestiga svårigheternas berg utan att förskräckas. "Herren är min starkhet" att gå nedåt. Det är då vi lämnat höjden med dess stärkande sol och vind och kommit ned i den kvava dalen, som hjärtat börjar bli svagt. — Häromdagen hörde jag en man säga om sin tilltagande kraftlöshet: "Det är nedstigandet som tröttar mig." — "Herren är min starkhet." att sitta stilla. Ack, huru svårt är icke detta! Huru ofta säga vi icke varandra under tider, då vi tvingas till overksamhet: "Bara jag kunde göra något!" Då barnet är sjukt, och modern vårdar det, så gott hon förmår, hur svårt är icke provet! Men, att icke alls kunna göra något, att bara sitta stilla och vänta, kräver oerhörd styrka. "Herren är min starkhet." "Gud är mäktig att giva allt till fyllest."


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.