8 Januari

"Jag skall låta regn falla i rätt tid; regnskurar till välsignelse skall det bliva." Hes 34: 26.

HURUDAN tid upplever du denna morgon i ditt liv? Är det en tid av torka? Då är den rätta stunden inne för regnet att falla. Är det en tid av stort betryck under mörka moln? Också då är regnets tid inne. "Som din dag så skall din kraft ock vara." "Regnskurar till välsignelse skall det bliva." Ordet står här i pluralis och betecknar den mångfald av välsignelser Herren vill skänka dig. Alla Guds välsignelser höra samman likt länkarna i en gyllene kedja. Med omvändelsens nåd vill Han också giva vederkvickelsens nåd. Han vill sända "skurar av välsignelser". Blicka uppåt i dag, du förtorkade planta, öppna dina blad och blommor för det himmelska regnet. — Spurgeon.

"Med regnets sus jag blanda vill min bön:
ett Andens regn låt, Herre, även komma,
att hjärtats mark må bliva frisk och grön
och glädjens äder svälla rik och skön,
och tro och hopp och kärlek gå i blomma!
Giv mig ett bad från nådens rika skyar,
som bönens liv och själens frid förnyar
!"

Du, o Gud, kan förvandla törnet till blomma. Och jag önskar att mitt törne bleve förvandlat till en blomma. Job fick mottaga solsken efter regn. Men hade regnet varit förgäves? Job undrade, om icke regnet stod i samband med solskenet. Jag gör detsamma. Du kan säga mig det. Ditt kors kan tälja det för mig. Din sorg förvandlades till en krona. Låt, o Herre, detta bliva min krona! I Dig triumferar jag, då jag har lärt mig att se strålglansen genom regnet. — George Matheson

För att livet skall bliva fruktbärande, behövs både sol och regn.

Frukta ej, om mörka skyar kring ditt huvud samla sig;
vet, din käre, trogne Fader och i stormen nalkas dig!

Vet, om glädjens solsken länge skiner på din örtagärd,
vissna snart de ädla rosor, och dess mark blir torr och härd.

Nådens plantor, ack, de fordra regn och solsken dag frän dag.
I ett ständigt solsken frodas plantor av ett annat slag:

Törnen, som fördärva jorden, tistlar, vilka stinga blott,
ogräs, som förkväver vetet och till ingenting är gott.

O, så klaga ej, då himlen mulnar till ett nådesregn!
Står du icke under stormen även under Faderns hägn?

L.-S.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.