21 Augusti

"Han förde mig ut på rymlig plats; han räddade mig, ty han hade behag till mig." Ps 18: 20.

VAD kan denna "rymliga plats" vara annat än Gud själv, detta oändliga väsen, i vilket alla andra väsen och liv innefattas? Han är förvisso en "rymlig plats". Det var genom förödmjukelser, självförnedring och tillintetblivelse som David blev förd till den.
— Madame Guyon

"Jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig." 2 Mos 19: 4.

O sälla stund, då vår förening slöts
och jag gick in i brudens rättigheter!
Det bandet kan ej lossas, som då knöts,
av nöd och död, av tid och evigheter.

Så är Guds Son mitt hjärtas bästa vän
och jag är Hans — o frändskap underbara!
Om många stormar mig och möta än,
Han skall nog själv, sin egen brud bevara.

C. B—g

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.