Den 18 Februari 2013.

Kära vänner.

Jag tog nyligen ett språng i tro och avgick som pastor för Resurrection Life of Jesus Church den 17 februari 2013. Sedan en tid tillbaka har Gud talat till mig om att avgå så att jag kan ge all min tid till vår Internet församling men jag har varit tveksam till att göra det eftersom kyrkan har betalat min lön och Internet församlingen EAEC inte för närvarande har styrkan att ta detta ansvar.

Gud är i kontroll av mitt liv, men jag känner att jag återupplever året 1969 igen eftersom det var året Gud sa till mig att sluta mitt ingenjörsjobb och börja gå på seminariet heltid. Fram till denna tidpunkt hade jag aldrig levt i tro att Gud skulle uppfylla alla mina behov, istället litade jag på att delstaten Utah skulle förse mig med lön varje månad, plus jag byggde upp en fin pensionsfond också.

För att lära mig tro, använde Gud upp alla mina resurser och jag kunde först inte få jobb innan seminariet började. Efter ett tag var mina pensionsmedel uttömda, mina besparingar borta och jag hade inga pengar alls. Det var då Gud öppnade dörren för ett jobb som städhjälp, det gav min fru och mig de nödvändiga medlen för att klara oss genom seminariet, och han har fortsatt att ta hand om mig medan jag har tjänat honom på heltid.

Jag tycker att det är ironiskt att jag nu är i samma typ av situation cirka 40 år senare eftersom jag har en bunt räkningar och inga pengar att betala dem med. Jag undrar om Gud tycker att min tro är rostig och måste uppdateras? I varje fall har himlen varit tyst om saken och Gud har inte frågat om min åsikt, så jag kommer helt enkelt att fortsätta att prisa honom och se hur detta problem lösas.

TIDEN ÄR KNAPP

För cirka tre år sedan fick jag en stark ledning av Gud att börja skriva en serie böcker om kabbala och hittills har jag avslutat sex av dessa. Genom att vara pastor för en kyrka, kunde jag bara ägna en del av tiden till forskning och skrivande, och böckerna har tagit lång tid att slutföra. Jag arbetar för närvarande med två böcker i serien och båda är nära fullbordan.

Vi brukade ha ett månatligt nyhetsbrev, men detta arbete har varit sporadisk på grund av tidsbrist. Jag har en iver i min ande, eftersom människorna som vill införa det Antikristliga systemet påskyndar sina planer genom bland annat den nuvarande forceringen för vapenkontroll här i USA. Det här bådar inte gott för den kristna kyrkan och vår nations frihet.

EVANGELIET ÄR GRATIS

Vi startade en internet kyrka för mer än femton år sedan och har sedan lagt webbsändning till vår portfölj under 2008 där vi har mer än 25.000 besökare på vår hemsida varje månad. Detta kan vara ett litet antal jämfört med mer kända kyrkor, men det är ett stort antal för oss. Om varje person som besöker vår webbplats skulle donera bara en dollar varje månad, skulle jag inte behöva be om finansiell hjälp, men de flesta människorna på Internet är vana fritt material och tänker aldrig på hur ett församling finansieras. De är mer än glad att acceptera allt gratis material men har inte för avsikt att stödja EAEC.

Statistiskt behövs det många besökare för att generera en person som kommer att investera i vår församling. Våra kostnader är inte stora men det finns vissa räkningar som måste betalas annars kommer vi inte att ha tillgång till kyrkbyggnaden där inspelningarna sker eller produktions centrum där allt bearbetas och skickas ut. Löner ska betalas för att ge grundläggande nödvändigheter som mat och husrum. Kort sagt, vi slösar inte bort pengarna som noggrant anförtrotts oss eftersom vi lever sparsamma liv medan vi delar evangeliet med världen.

TRE GRUPPER AV MÄNNISKOR

Det finns tre grupper av människor som tillhör denna församling.

  • Den första är en liten men hängiven grupp kristna vänner från hela världen som ger till Herrens verk på månadsbasis. Gud har välsignat dem och manat dem att vara en del av EAEC.
  • Den andra gruppen av kristna vänner ger till församlingen från tid till annan. När vi presenterar ett behov, kommer de generöst med en engångsavgift som gåva, men när dessa medel används, är vi fortfarande på rött.
  • Sedan har vi en stor grupp av kristna vänner som regelbundet läser materialet på vår hemsida, köper våra böcker och titta på våra videoklipp, men som inte känner sig manade att ge till Herrens verk. Vi får många mejl och brev där de berättar för oss vilken välsignelse vi är till dem men väljer att aldrig stödja oss ekonomiskt.

Många av er är engagerade i undervisningen av Guds Ord genom EAEC. Ditt stöd för denna tjänst är en handling av kärlek och det är era böner och gåvor som har upprätthållit oss. Skulle du kunna tänk dig att be och fråga Gud om han vill att du ska stödja EAEC på månadsbasis?

STORA MISSIONÄRER FRÅN DET FÖRFLUTNA

Vi gillar alla att läsa biografier av stora missionärer från det förflutna som Hudson Taylor, CT Studd, George Müller, William Booth och William Carey för att nämna några. Men det finns en sak vi måste komma ihåg, bakom dessa modiga män och kvinnor stod tiotusentals kristna som uppehöll dem i bön och troget skickade sitt ekonomiska stöd för att hålla dessa Gudsmän på missionsfältet.

Idag behöver vi inte skicka missionärer till olika nationer eftersom Internet har öppnat upp världen och detta är timmen för att driva så hårt vi kan för att få så många människor födda på nytt som möjligt. Det finns många kantstötta människor i världen. Jag har en önskan att se avfällingar komma tillbaka till Gud, för att befria demon förtryckta, för att hjälpa par där äktenskapet är i farozonen, att nå de ungdomar som fastnat i droger i innerstäderna och ge hopp om befrielse för de som är bundna av pornografi.

Just nu behöver denna församling en injektion av $5.000 för att betala löpande skulder, men utöver denna omedelbara hjälp, behöver vi också ett åtagande från trogna vänner som kommer att stanna hos oss månad efter månad och ekonomiskt stödja EAEC.

Du undrar kanske hur vi har hamnat i en sådan finansiell situation? Vi är helt beroende av de som ger troget så att vi kan möta våra behov och fortsätta dela Guds sanning runt om i världen. Eftersom vi fortfarande brinner för att förmedla biblisk sanning och dess praktiska tillämpning genom vår hemsida och publicerade alster, så kan du göra skillnad ​​genom att stödja församlingen med en generös donation - liksom med dina böner. Jag ser fram emot att få höra från dig idag.

Din i Krist.

John S. Torell


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?