John S. Torell September 26, 2001.

För några veckor sedan inkom ett brev till mig ifrån en god vän och kristen broder i Sverige. Hans brev var skrivet i ödmjukhet och kärlek, där han ställer frågan, vad jag står när det gäller det judiska folket och staten Israel. Efter att ha läst igenom hans brev och gått med saken till Gud i bön, är jag ledd att skriva ett svar, som jag också kommer att lägga ut på vår hemsida på Internet, då jag vet att det måste finnas många kristna bröder och systrar i de Nordiska länderna som har ställt samma fråga, men icke skrivit till mig.

Jag kommer med detta brev att taga dig på en resa, som kommer att verka farlig, då du aldrig rest denna vägen förut och du kommer att få läsa sådant som du icke visste existerade. Men om du stillar dig några minuter nu, och beder innan du fortsätter att läsa, så kommer denna resa att gå bra för dig.

Låt oss börja med att fastlägga följande SANNINGAR, för att vi skall kunna förstå vägen där vi skall vandra tillsammans under några minuter.

SANNING NUMMER ETT:

Bibeln är Guds Ord, nedskriven för oss människor, så att vi kan lära känna vad Gud vill säga till oss. Det är många som har försökt att göra nya översättningar, för att på detta satt ändra på vad Gud har sagt, fast han har varnat oss i sitt eget Ord. (Uppenbarelseboken 22: 18-21)

Eftersom jag bor och verkar i USA sedan 1963, baserar jag min Bibelkunskap på the King James version och 1917 års svenska Bibel. Om någon kommer till mig och visar mig på något, som går emot vad Gud redan har skrivit ned, kommer jag att förkasta det som visas mig. Allt vad jag tager emot måste vara i harmoni med Guds Ord.

SANNING NUMMER TVÅ:

Jesus av Nazareth är Guds enfödde son enligt (Joh 1: 1-14), han var avlad av den Helige Anden, som kom över Maria innan hon hade varit med någon man. (Lukas 1: 1-80)

Maria var ifrån den levitiska stammen, medan hennes man Josef, styvfader till Jesus var av stammen Juda. (Matt 1: 1-16)

SANNING NUMMER TRE:

När det gäller att bliva frälst och få evigt liv med Gud i himlen, så finns det endast en väg, och den vägen är Jesus. Ingen människa kan komma till Fadern, utom genom Jesus Kristus. (Joh 14: 1-7) Det finns inget annat namn under himlen, som människor kan bliva frälsta genom. (Apg 4: 1-31) Alla människor, oavsett vilken nation de kommer ifrån blir ett, när de kommer till Jesus och bliver frälsta. (Gal 3: 26-29) ALLA JUDAR SOM DÖR UTAN ATT HA TAGIT EMOT JESUS KRISTUS SOM SIN PERSONLIGE FRÄLSARE KOMMER ATT HAMNA I HELVETET, OCH EFTER DEN SISTA DOMEN VID DEN STORA VITA TRONEN, KOMMER ALLA OFRÄLSTA MÄNNISKOR INRÄKNAT OFRÄLSTA JUDAR ATT KASTAS I DEN BRINNANDE SJÖN. (Upp 20: 10-15)

SANNING NUMMER FYRA:

Innan Jesus kommer tillbaka för att döma alla människor och upprätta sitt rike på jorden för tusen år. (Upp 19: 1-21; 20: 1-10) så kommer Satan att upprätta sitt rike, som Bibeln beskriver i (Upp 13: 1-18). Ledaren for detta djävulska rike kallas i Bibeln för Laglöshetens människa, fördärvets man, vedersakaren. (2 Tess 2: 1-12) vilddjuret som regerar med hjälp av den falske profeten. (Upp 13: 1-18; 19: 19-20) Han är också känd som Antikristus. (1 Joh 4: 1-3)

Denne världsledare kommer att sätta sin tron i det nya tempel som judarna kommer att bygga en dag i Jerusalem (2 Tess 2: 4) han kommer icke att tillbedja Gud, som också kallas for Abrahams, Isak och Jakobs Gud (Daniel 11: 37-38) och han kommer också att vara en bög (homosexuell).

Med andra ord, denne sataniske världsledare kommer att vara av judisk börd, men han kommer att ha förkastat sina fäders Gud.

För att kunna uppfylla alla dessa bibliska profetior, måste Satan bygga upp ett system, där han har förlett judar till att bliva avfällingar, bygga upp Israels land igen, och ha kontroll över Jerusalem, så att de kan bygga ett nytt tempel. För att kunna göra detta måste man riva ned den moské som nu finns på tempelplatsen. Muslimerna kommer aldrig att tillåta detta, därför måste detta antikristiska rike taga makten som en världsregering och krossa Islam, innan man kan bygga templet. Det judiska ledarskapet kan icke göra detta, förrän man först har tagit makten över jorden genom en världsregering.

LÅT OSS NU BÖRJA VÅR RESA

Efter det att jag hade tagit emot Kristus som min personlige frälsare och herre 1965, blev jag kallad till fulltidstjänst inom Guds rike. Eftersom min utbildning var som maskiningenjör i Sverige och jag hade jobbat som vagningenjör i staten Utah, beslutade jag mig för att skaffa mig en teologisk utbildning. Jag tog min examen (Master of Divinity) ifrån Golden Gate Theological Baptist Seminary i staden Mill Valley, California 1973.

Från 1971 till 1983 reste jag med min hustru som evangelist, både i USA och i Sverige. Mina predikningar och Bibelundervisning var inriktade på följande ämnen; frälsning, vattendop, dopet i den Helige Anden, att leva ett helgat liv, Jesu andra återkomst, den kommande världsregeringen som en dag skall kröna Antikristus, samt att avslöja det ockulta som smygit sig in i församlingar.

Jag undervisade också om att onda andar (demoner) är en verklighet och precis som Jesus och hans apostlar gjorde, så var det många gånger som vi kastade ut onda andar. Vi bad mycket för sjuka människor, som också blev helbregdagjorda.

Följande församlingar öppnade sina kyrkor för oss: Baptistförsamlingar i Visby, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Stockholm, Helgum, Karlshamn och Linköping. Pingstförsamlingar i Skellefteå, Boliden, Luleå, Stockholm, Sollentuna, Jönköping, Ronneby, Vara, Brålanda samt ett flertal andra städer. Missionsförsamlingar i Boliden, Jönköping, Karlstad, Herrljunga mm. Jag predikade också i baptistförsamlingar ifrån Örebro samfundet, Svenska Baptist Samfundet, församlingar ifrån Alliansmissionen (Skede, Holsbybrunn), Frälsningsarmén, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, Fria Maranata församlingar, samt i ett flertal Statskyrkor. Jag var också inbjuden vid flera tillfällen att predika i Full Gospel International Business Men's möten på olika orter i Sverige. Våra möten blev annonserade i tidningen Dagen och Hemmets Vän och många artiklar blev skrivna om oss och vårt arbete, icke bara i dessa kristna tidningar, men också i lokala dagstidningar.

1973 hade jag skrivit Bibelstudiekompendium på svenska med cirka 20 lektioner, och vi tryckte upp dessa och sålde tusentals av dem vid våra möten. Jag hade talat in kassett band, och dessa producerades av Bertil och Märta Swenzon i Vara (de är nu hemma hos Herren). Bertil hade en kristen tidning, Flammor, och jag skrev många artiklar under årens lopp, tills Bertil fick hembud.

Min hustru och jag fick tillfälle att sammanträffa med den starka kristna kämpen på Varaslätten, Ida Anderson och hon satt med i våra möten vid ett flertal gånger. Hennes efterträdare Stina Svensson blev en god vän med oss och vi hade många fina möten tillsammans. Vi blev vänner med pastorer ifrån olika håll i Sverige, samt ett flertal samfundsledare. Med oss på våra resor hade vi unga människor, som hjälpte oss med sång och musik. Ett äldre par ifrån Skellefteå, Kalle och Göta Åhman, flyttade ned till Vara, och reste runt med oss, Kalle med sitt dragspel och Göta med sin gitarr. Kalle var cirka 70 år gammal vid denna tid och Göta var cirka 50. Detta var en underbar tid, väckelse i de flesta frikyrkosamfund under åren 1971-83, utom i Svenska Missionsförbundet, med många människor frälsta, knarkare och alkoholister frisatta, tusentals andedöpta och många frisatta ifrån onda andar.

LÄGET HÅRDNAR

År 1975 var min hustru och jag på en evangelistresa till staten Idaho och under några dagar bodde vi hos en familj. Under en längre tid hade jag brottats med hur Satan hade infiltrerat de kristna församlingarna och försvagat dem, men jag hade inget grepp om hur detta hade gått till. Jag diskuterade detta med familjen i Idaho, och de tog då fram tre grammofonskivor, där en man hade talat in ett budskap över ämnet "Illuminati." Denne man, Myron Fagan, som var verksam i Hollywood, California hade en undervisning, som avslöjade Frimurare och andra ordnar. Vi gjorde kassettkopior av dessa gamla grammofonskivor, och när jag kom hem, satte jag igång med att studera ämnet. När jag studerade detta, lärde jag mig att den falska läran bakom de hemliga ordnarna var djävulsdyrkan och svartkonst (häxeri). Den Helige Ande visade mig att många pastorer och medlemmar i församlingarna hade gått med i dessa ordnar, och på detta sättet hade Satan kunnat taga makten i församling efter församling.

Jag lade nu till mera material till mina Bibelstudiekompendier och när jag började undervisa om detta i Sverige från 1976 till 1980, så blev det ett ramaskri ifrån präster och predikanter, speciellt när jag tog itu med Tempelriddarna. Men ett flertal personer ifrån både Tempelriddarna och Frimurarna gjorde upp med sina synder och avsvor sig ifrån dessa hemliga ordnar och vittnade om att det jag hade sagt och skrivit var sant. Vissa församlingar som tidigare hade varit mycket väl inställda till oss, bröt nu gemenskapen, och jag var icke längre välkommen.

LÄGET BLIR ÄNNU HÅRDARE

Under åren 1977 till 1980 hade jag studerat världshistorien ifrån en kristen vinkel. Jag hade bett till Gud att han skulle ge mig förståelse hur världskrigen och det kommande Antikristiska riket var sammankopplat. Eftersom jag nu visste vad jag letade efter, fick jag i mina ägor många gamla böcker (vissa var utgivna på slutet av 1800 talet), samt dokument, som visade hur det hela var kopplat. Men jag hade icke förstått hur det hela styrdes, vem var människorna bakom bankerna, generalerna, affärsmannen och politikerna. Jag skrev en bok på engelska som hette "THE RISE OF ANTICHRIST," där jag bland annat hade tagit vissa citat ur den judiska Talmud. Genom att läsa Bibeln, så har det stått klart för mig, att Antikristus skulle vara av judisk börd, hans system skulle kontrollera Israel och regera ifrån Jerusalem.

År 1981 skrev jag en bok på svenska, som vi kallade "BIBELNS BUDSKAP I DE YTTERSTA DAGARNA." Vid denna tid hade Gud lett en svensk att bli medlem i vår missionsorganisation, Gunnar Renudd, (han hade tidigare varit sekreterare/kassör för missionsstiftelsen SOS, vars ledare var Sören Stadell. Gunnar fick hembud i slutet av 1980 talet). Jag skrev manuskriptet i vårt hem i California, sedan skickades det till Gunnar, som såg till att svenskan var perfekt, och sedan skickades det ned till Jönköping, där mina föräldrar bodde vid denna tiden, och min mor skrev ut dem på sin IBM skrivmaskin. Det färdiga manuskriptet skickades sedan till USA, där vi tryckte upp tusentals av dessa böcker, som sedan skickades till Sverige. Inom en kort tid var den första upplagan att bli slutsåld.

Gud hade öppnat Finland för oss år 1979, och vi var gäster hos pingstförsamlingar i Gamla Karleby, Narpes och Baptistförsamlingen i Helsingfors.

Allt efter som dessa böcker blev lästa, så blev det ett avgrundsvrål ifrån Frimurare och Tempelriddare. Det stod nu klart för mig, att Djävulen var rasande och fullkomligt vansinnig av vrede över vad vi hade undervisat de kristna om. Jesu ord som han sade och som vi kan läsa i Uppenbarelseboken 12:9-17 är något som jag nu fick uppleva, icke bara läsa.

MITT MÖTE MED PASTOR KJELL SJÖBERG

Våren 1982 reste min hustru och jag till Narpes i Finland, där vi skulle ha väckelsemöten under några veckor. Vi kom fram ett par dagar innan vi skulle börja vara möten, och fick då veta att den svenska pastorn Kjell Sjöberg höll på att avsluta en serie av möten i samma församling. Jag hade aldrig tidigare träffat Kjell personligt, men jag hade läst om det arbete han hade gjort som missionär i Pakistan, hans verk som pastor i Järfälla, men framförallt hans arbete med stiftelsen "Förebedjarna." Jag hade träffat hans bror Stanley 1971, när jag var inbjuden att predika i hans församling i Stockholm, Citykyrkan. Detta möte i Finland, skulle ändra våra liv för alltid.

Vi möttes första gången efter lunch och vi samtalade i flera timmar. Kjell var också väldigt intresserad av profetiska händelser, och jag visade honom min bok. Han sade till oss, att han skulle läsa den på kvällen, när hans möte var slut.

Det var en chockad Kjell som vi mötte nästa dag. Han talade om för oss att han hade varit vaken större delen av natten, och stormläst min bok. Jag glömmer aldrig vad han sade till mig: "OM DET ÄR SANT SOM DU SKRIVIT I DIN BOK, DÅ ÄR LÄGET MYCKET ALLVARLIGT I VÄRLDEN OCH VI HAR ICKE MYCKET TID PÅ OSS." Ge mig sex månader, sade han, jag vill undersöka allt du skrivit och verkligen se om detta är sant.

Kjell återvände till Sverige, och använde vissa personer inom hans organisation till att forska om internationella banker och andra historiska fakta. En kort tid efter vart möte i Finland, reste han ned till Jerusalem. Han var där väldigt ofta och hade kontakter med olika organisationer och dess ledare. Kjell älskade det judiska folket och var mycket engagerad i att hjälpa till att på alla satt föra judar tillbaka till Israel, speciellt ifrån Sovjetunionen.

VAD KJELL SJÖBERG FANN UT

Inom några månader efter vårt sammanträffande i Finland, fick jag ett speciellt telefonsamtal ifrån Kjell. Detta var icke ovanligt, vi ringde till varandra då och då och skrev också många brev. Men denna gång var det en mycket allvarlig Kjell, som nu var skakad i sitt innersta. "John," sade han,"allt det du har skrivit i din bok är sant, men du har bara rört på själva ytan, jag har upptäckt mycket mera, och det är värre an vad vi har förstått hitintills."

Hemligheten till världsregeringen ligger gömd i den Judiska Kabbalan, och om vi använder detta som en källa, kan icke de judiska ledarna förneka detta, som de har förnekat "Sions Vises Protokoll." Jag har köpt fyra stycken böcker, sade han, vilka är skrivna av den judiske professorn Gershom Scholem, som var ledaren for den Kabbalistiska fakulteten vid Hebrew university.

Resultatet blev att Kjell Sjöberg skrev en kortfattad artikel, som jag fick tillstånd till att lägga till i min bok på svenska. Jag översatte den också till engelska, och vi publicerade den i vårt magasin, The Dove. Efter att jag hade köpt dessa böcker själv, blev jag mycket chockad, här var beviset på vad vi trodde existerade, men icke kunde få fram något skrivet, speciellt på svenska. För att skydda Kjell, som bodde i Sverige, så talade vi icke om vem som hade skrivit denna artikel.

Kjell skrev nu en bok, när han hade kommit hem till Sverige, där han djärvt angrep frimurare, tempelriddare och andra, som hade baserat sin tro på kabbalan. Denna bok var skriven av Kjell sommaren 1982 och blev kallad "Kom till förstånd! Låt varna er." Kjell skickade en kopia av det ursprungliga manuskriptet till mig, vilket jag fortfarande har kvar i min ägo. När boken senare kom ut i Sverige, hade förlaget tvingat Kjell att taga bort många sidor, som de ansåg vara för farliga.

EN NY UPPLAGA

Med dessa nya källor till mitt förfogande, reviderade jag min bok Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna, och bland annat tog vi med Kjells artikel. Tusentals med böcker av denna nya upplaga blev tryckta i USA, och sedan skickades de till Sverige. Jag hade planerat ett angrepp emot Djävulen själv, och sommaren 1983 öppnande vi eld med våra andliga kanoner. Eftersom Jesus hade kommit för att han skulle göra om intet Djävulens gärningar, så visste jag att jag kunde stå på Guds Ord. (1 Joh 3: 8)

Möten i olika församlingar hade blivit bokade ifrån Skåne i söder till Skellefteå i norr, samt på olika ställen i Finland. Efter det att jag hade predikat om det kommande antikristiska riket, så köpte folket upp mina böcker. En stark väckelsens eld började att brinna.

Samtidigt hade jag talat in en kassett "Sverige i Vågskålen", och denna producerades av Kurt Olson, ledare av Kassett Missionen i Malmö. Över 20 000 kopior av denna kassett såldes över hela Norden, med stora annonser i Hemmets Vän och i Dagen. Mina predikningar i de olika möterna, spelades in på kassetter, som sedan annonserades och såldes av Kurt Olson.

En av mina predikningar behandlade det kommande antikristiska riket, och hade titeln "Vilddjuret"och denna predikan blev väldigt eftersökt samt många andra. Under tiden hade Kjell Sjöberg öppnat sin organisation Förebedjarna för mig, och i hans månadsbrev skrev han om min bok och uppmuntrade förebedjare att köpa den. Beställningar kom in i tusentals via postgirot och det stora lagret av böcker som vi hade tryckt i USA smälte ned till några hundra kvar i lager.

Som en armé ryckte vi norrut och tände eldar var vi än hade möten, men efter några veckor hade Djävulen mobiliserat sin armé och nu bröt det ut en strid, som jag aldrig tidigare hade sett. Angreppet emot oss leddes av den judiska överrabbinen i Stockholm, Morton Narrowe, samt den svenske statsprästen Göran Larsson, som var chef för den Svenska Statskyrkans legation i Jerusalem. Göran Larsson begärde ett möte med den Israeliska statsministern, som vid denna tid var Menachen Begin, och diskuterade min bok med honom. Jag vet att bakom dessa människor så var det Satan och hans onda andar som styrde och gav makt till dessa människor. (Ef 6: 10-12)

DJÄVULEN ANGRIPER PÅ ALLA FRONTER

Kurt Olson ringde upp mig, jag kan icke minnas nu var jag befann mig i Sverige vid detta tillfälle. "Vi måste träffas med en gång" sade han," jag är rädd och har blivit hotad till döden. Jag vågar icke möta dig i Sverige, vi möts på ett kafé på Köpenhams flygplats, Kastrup." Vi bilade ned till Köpenhamn med en av mina svenska medarbetare. Detta är vad Kurt sade till oss: "Min telefon har ringt de sista nätterna och man har skrämt min fru och mina barn och sagt till dem, att de kommer att dö, om icke Kurt slutar med att samarbeta med John Torell. Men det som knäckte mig var när en man med amerikansk accent ringde upp mig och sade på engelska, att jag har kommit hit ifrån Israel för att taga itu med John Torell, och om du icke slutar arbeta med Torell, kommer vi att döda dig. Nu orkar jag icke mera, fastän jag vet att det du säger och skrivit är sant, jag måste tänka på min familj och mig själv. Jag har blivit tillsagd att offentligt taga avstånd ifrån dig, och bedja om förlåtelse att jag har samarbetat med dig. Förlåt mig att jag kommer att svika er och ljuga, men jag vill icke dö och jag är rädd." Det var en beklämmande syn att se denna man, Kurt Olson, som hade varit fylld med glädje och kämpat för Jesus, sitta där och gråta och skaka av rädsla. Jag sade till honom att jag förlåter dig, när du nu offentligen förråder mig och tager avstånd ifrån mig. När vi kom tillbaka till Sverige, fann Gunnar Renudd ut att vi icke längre fick annonsera i tidningen Dagen och Hemmets Vän. När han frågade varför, så blev svaret att man icke ville diskutera det vidare. När vi försökte få in annonser i andra tidningar, fann vi ut, att ingen vågade eller ville taga emot vara annonser. Pastorer som tidigare varit mina vänner, bröt nu all förbindelse med mig och gjorde allt för att svärta ned mig.

En pingstpastor uppmanade sina medlemmar att taga med sig de böcker de hade köpt av mig, och sedan skulle de offentligen bränna dem på ett bål.

Kjell Sjöberg tvingades till att offentligt taga avstånd ifrån mig, och han sade till mig, att han var nu hotad med rättegång, anklagad för HETS MOT FOLKGRUPP. Om han blev fälld i en domstol, skulle han förlora sin pension och hans hustru skulle ställas på bar backe. Överrabbinen Narrowe visste mycket väl att det Kjell hade tagit fram var sant, och det hjälpte icke att Kjell försökte att komma ur detta angrepp, genom att offentligt förneka vad han sagt och avsvära sig all kontakt med mig, och offentligen proklamera att John Torell ar antisemitisk. Inom en kort tid hade den starka organisationen Förebedjarna blivit sönderslagna och den försvann. Detta var den största segern för de onda krafterna, att få bort dessa starka bönekämpar som hade gjort så illa vid Satan och hans hantlangare genom bönen.

1988 anmälde Kjell chefredaktören for Dalademokraten, Johan Bo Degerman för otillåtet yttrande inför tingsrätten, och en rättegång kom till stånd i Falu tingsrätt, som Kjell vann och Degerman blev fälld och fick betala skadestånd till Sjöberg, men vid detta läget var Kjell en bruten man. Degerman hade skrivit en artikel den 14 november, 1987, där Sjöberg hade kopplats till Palme mordet och hans samarbete med John S. Torell.

1996 dog Kjell Sjöberg av cancer, endast 63 år gammal. Efter det att Kjell hade brutit med mig, blev det aldrig mer att vi talades vid eller skrev till varandra. Upp tills hans död, ville jag icke offentligen tala om vad som hände, men nu har Gud lagt det på mitt hjärta att sanningen skall nu komma ut. Jag blev mycket fäst vid Kjell och jag sörjer över att han icke vågade stå upp för sanningen. Jag har förlåtit honom och alla de andra som svek oss, när striden blev för svår för dem.

Det var två man som stod kvar med mig i dessa mörka dagar, en var Gunnar Renudd, och den andre mannen kan jag icke namnge nu, då han fortfarande lever och arbetar med oss. Även Gunnar blev hotad till döden, men han älskade Jesus och sanningen mer än att rädda sitt eget skinn på denna jorden.

Även mina egna släktingar i Sverige, trodde på den sluga propagandan, och den faster som hade hållt mig som ett spädbarn när jag blev döpt av en stadspräst, och bett för mig vid detta tillfälle, att Gud skulle kalla mig till att bli en predikant, och sedan under 25 års tid bett för min frälsning, ville nu icke ha något med mig att göra. Innan hon dog och gick hem till Herren, så var hon så arg på mig, att hon skrev om sitt testamente och såg till att jag och min bror blev helt borttagna. Även en annan faster som hade varit hos oss i USA på besök flera gånger, gjorde likadant innan hon gick hem till Herren.

FRIMURARNA SLÅR TILLBAKA

På grund av de avslöjanden som Kjell Sjöberg och jag hade gjort, blev det ett väldigt liv i Sverige. Göran Skytte, skribent på Aftonbladet, skrev stora artiklar, och när en mur rasade ned på Frimurarnas högkvarter i Stockholm under vägarbete, och en arbetare (medlem i Kjells församling) tog kort av de inmurade dödskallarna, fick Skytte tag i dessa kort och de blev publicerade på helsida med stora rubriker. Frimurarna kunde icke förklara varför man hade tagit människoskallar och murat in dem i väggarna i källaren i sitt högkvarter, icke några stycken utan flera tusen. Folk frågade, var kommer dessa likdelar ifrån? Skytte fick fram medlemsregister och publicerade namnen på de svenska frimurarna, där det fanns höga militärer, politiker, mer än 500 statspräster, jurister, domare, polismästare, tulltjänsteman mm. Frimurarna blev diskuterade i hela Sverige, tidningar skrev om dem i alla delar av landet, och insändare emot frimurare fanns med i alla tidningar. Flera personer som hoppat av, ställde upp på intervjuer och talade om vilka hemska eder man hade tvingat dem till att taga. Frimurarna och Tempelriddarna var nu i gungning, och det var en fråga om de kunde överleva.

Nu satte man in det tunga artilleriet, och den välkände författaren och poeten, Bo Setterlind skrev nu en bok, där han gick till våldsamma angrepp emot Kjell Sjöberg, Göran Skytte och mig själv. Boken skrevs 1985 och hette "FRIMURARMÅLET", Demokratins dödgrävare angriper Jesu vänner - Frimurarna i svenska maktmedia, 1985.

Bo Setterlind (nu död) var den mest välkände och aktade personen som var frimurare, och genom sin bok gick han till våldsamma motangrepp. Setterlind skrev ett kapitel på tre sidor (sidorna 95-97) om mig, där han "avrättade" mig politiskt. Överskriften på detta kapitel är "Ränksmidaren i Sacramento" och bland annat kallar han mig för "det brinnande Helvetets profet." (Boken var utgiven av Norma Bokförlag, Borås)

Vad som räddade frimurarna var ett mord, som skulle skaka Sverige. (Starka påtryckningar på tidningen Aftonbladet gjorde, att Göran Skytte blev relegerad till Malmö, där han fick en lägre befattning).

PALMEMORDET

När Olof Palme blev mördad i mars månad 1986, blev detta slutet på min öppna verksamhet i Sverige. Från 1983 fram till 1986 cirkulerade jag kassettband på svenska. Vi använde oss av vårt svenska register av människor som tidigare köpt böcker av oss och kassetter.

Några månader innan Olof Palme blev mördad i Stockholm , hade jag talat in en kassett i november månad 1985 ,till de Nordiska folken, där jag gick ut mycket starkt emot Palme och lade skulden på det moraliska raset i Sverige på honom och hans regering. Jag uppmanade ingen att taga livet av honom, men att de kristna skulle börja bedja att Gud skulle taga bort honom. Namnet på detta budskap var "DEN STORA LÖGNEN" som vi har gett numret S-15 (Denna kassett kan fortfarande beställas ifrån oss).

Eftersom vi icke kunde annonsera i Sverige, använde vi oss av vårt address register, kassetterna duplicerades i USA och sändes med flygpost till dem som hade beställt ifrån oss. Vi fick många beställningar och folk skrev till oss och talade om för oss, att man lånade ut dessa till vänner och bekanta, vilket gav oss en större spridning.

Dagen efter Palmemordet, började vår telefon att ringa här i USA och det ena hatbudskapet efter det andra kom till oss. Jag kunde icke fatta varför man ringde till mig i USA, som icke hade varit i Sverige sedan 1983, och lade skulden på mig för mordet på Palme. Några dagar senare skickade vänner till oss kopior av svenska tidningar där vi kunde se på första sidan av flera tidningar att mitt namn stod i stora svarta bokstäver, och man hade fotograferat min bok "Bibelns Budskap i de Yttersta Dagarna", samt kassetten S-15. Rubriken var "Hatpropaganda ifrån California...."

Bara några dagar efter mordet hade man anhållit en man, som man kallade för "32-åringen" och ett av hans svåra brott var att man hade hittat min bok i hans bostad.

Mannen blev senare släppt, efter det att man hade förstört hans liv, och han flyttade till USA, där han efter några månader blev mördad under mycket konstiga förhållanden.

Han hade blivit kidnappad och körd till en enslig plats, där mördarna hade tvingat honom till att taga av alla sina kläder, och sedan tvingat honom att gå naken och utan skor i snön in i en skog, där han blev skjuten.

Den som fick taga de värsta smällarna var Gunnar Renudd. Polisen ringde honom mitt i natten, för att ställa frågor och hans fru blev helt utstressad. För att hjälpa Gunnar i dessa svåra dagar, löste vi honom ifrån alla jobb som han hade haft med oss.

När den svenska säkerhetspolisen Säpo hade insett, att Gunnar icke längre arbetade med oss, så blev han lämnad i fred. Sorgen över vad som hade hänt och hur vårt arbete för Gud hade blivit sönderslaget, blev för mycket för Gunnar, och en tid senare dog han och gick hem till Herren.

Vi fortsatte med vår kassett mission till de Nordiska länderna fram till 1990, när jag talade in min sista kassett "En annan Jesus." Under årens lopp kommer det in beställningar då och då på kassetter och böcker, men från och med 1990 blev vår verksamhet helt inriktad på USA.

VAD VAR DET FÖR FARLIGA SAKER SOM JAG HADE SKRIVIT OM

Vad Kjell Sjöberg hade bekräftat med sin egen forskning var detta, att det antikristiska systemet redan fanns på plats till stora delar, och att det var kabbalistiska judar som drev detta system. Den sionistiska rörelsen som Theodor Herzl hade grundat i slutet av 1800 talet, var i själva verket den organisation som en dag skall ge världen en ledare, som Bibeln kallar för antikristus. I de Nordiska länderna ar det få kristna som har förstått detta, och orsaken till detta är att man har ingen undervisning och det finns ytterst få dokument på svenska.

Innan Kjell Sjöberg öppnade den judiska världen till mig, hade jag ingen aning om att judar i världen har världsorganisationer som "World Jewish Congress," och icke heller visste jag om att de har sina egna tidningar i USA, England och Frankrike mm, egna bokförlag, egna musikförlag, skolor och universitet enbart för judar.

Kjell och jag beslutade oss för att vi skulle forska enbart i judiskt material och sedan tala om för de kristna vad vi hade funnit. Det som jag har skrivit om under årens lopp kommer icke ifrån personer som hyser agg till Israel och dess folk, det kommer ifrån deras eget material, som man icke vill skall komma i händerna på icke-judar.

Icke visste jag att Talmud bestod av över 600 böcker och att Kabbalan bestod av cirka 550 böcker, samt att dessa verk har ersatt det Gamla Testamentet för de judar som arbetar på med att bygga upp Israel, en världsregering, och en enda religion för icke judar, där man ger hedningarna ett system, som heter "Noahidelagarna."

Vad Kjell och jag hade förstått var, att Djävulen i sin listighet byggde upp sitt rike, gömd i judendomen, och försvarad av kristna församlingar, som bildat en mur runt detta verk. En dag kommer denna bubbla att brista, när Antikristus sätter sig på tronen i templet i Jerusalem och förklarar sig själv vara Gud, och sedan börjar med att förfölja alla som icke är med honom. Med stor listighet har den judiska världsregeringen hjärntvättat de kristna till att tro, att om man ställer frågor rörande Israel och judar, då är man direkt antisemitisk. Så fort man har nedsvärtat en människa med detta, så slutar folk att tänka, man blir nu berusad av känslor och istället for att tänka och ställa frågor, så skriker man och gapar, för att skydda dessa judar till varje pris, oavsett hur många mord de har begått, eller hur de bespottar Jesus.

Varken Kjell Sjöberg, mina medarbetare eller jag själv hatar judar. Tvärtom så älskar vi alla människor på denna jorden, inräknat det judiska folket. Jag hatar ingen människa, men precis som Gud gör, så hatar jag synden i en människa. Min största önskan är att alla människor skall bli frälsta och få evigt liv genom Jesus Kristus och få uppleva den sanna glädjen i Gud.

VAD KAN NU DU GÖRA SOM LÄST DETTA

Det första du måste göra är att skaffa dig kunskap, så att du kan fatta ett beslut, baserat på fakta, icke på lögner.

Steg nummer 1:

Om du icke har läst min bok "Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna" så börja här. Läs den med eftertanke! Undersök allt vad jag skrivit med samma ande som bröderna i Berea gjorde när Paulus predikade för dem. (Apg 17: 10-12)

Ju mer du undersöker och gräver upp sanningar, ju mer kommer du till din fasa se, att det jag har skrivit är rätt.

År 1993 kom Kenth Olsson ut med en bok på svenska "AFFÄRERNAS SVERIGE" där han avslöjar och dokumenterar saker och ting, som man har ljugit om de sista 50 åren.

Boken är utgiven på Contras Förlag i Stockholm. Skaffa dig också Jüri Linas bok "I Skorpionens Tecken." Juri är icke en kristen, han lutar mer åt Buddhism,

men hans forskning kan icke klandras. Sida efter sida vederlägger han sanningar, som man har ljugit om i över 100 år. Det bästa utav allt är att dessa två författare anger sina källor, och sedan kan du själv gå till grundkällan, och se med dina egna ögon, vad som är sanning.

Steg nummer 2:

Om du kan läsa engelska, beställ eller låna på bibliotek professor Gershom Scholems böcker om Kabbalan. Dessa är skrivna av en judisk professor, som var chef för den Kabbalistiska fakulteten i Hebrew University i Jerusalem. Dessa är sanningar som icke kan bortförklaras.

Steg nummer 3:

Jag har på engelska skrivit ned en kortfattad historia av den Kabbalistiska utvecklingen, ifrån kung Salomo till dessa dagar. Dessa var införda som artiklar i vårt magasin "The Dove". Vi kan skicka dessa till dig för en kostnad av $20.00 (frakt inräknat) När du läser dessa, så läs dem med eftertanke. Ju mer du forskar, ju mer kommer du att se att man har ljugit för dig under årens alla lopp.

Steg nummer 4:

När du fått full kunskap, så måste du fatta ett beslut, vem skall jag stödja i fort-sättningen, Sanningen eller Lögnen? Endast du kan fatta detta beslut!

SVERIGE AR ETT FÖRSTÖRT LAND

Satan har tillfälligt vunnit över det svenska folket. Sverige är nu icke längre ett fritt land, det är nu en provins av EU, som i framtiden kommer att bliva Vilddjurets hemmabas. Den Katolska kyrkan har nu kommit tillbaka till Sverige, och allt vad man kämpat för under årens lopp har gått förlorat. Över en million utlänningar bor nu i Sverige, och man har tagit med sig sina religioner och avgudadyrkan, och nu bygger man moskéer, där det förr stod kyrkobyggnader. Förr i världen så var det disciplin i skolorna, där lärarna använde aga när det behövdes. Nu är det eleverna som slår lärarna istället, och en lärare har ingen rätt att försvara sig. Det svenska språket har gått ned i botten, och svordomar och fula ord är vanliga i tidningar, och på TV och radio svär man utan att skämmas. Bögarna går nu fritt ute på alla gator och nu är det pastorer som åker i fängelse, om man säger öppet att homosexualitet är en synd.

Vanliga människor kan icke gå på badstränderna på sommaren, där går man naken eller kvinnor med bara bröst utan hämningar. Sverige har blivit som en bondgård, där djuren utan hämningar har sexuellt umgänge när som helst, med vem som helst, utan att man bryr sig om att andra tittar på.

Samfund som en gång i tiden stod för Guds Ord, har nu blivit moderna och nu har man skrivit om Bibeln, tagit bort allt som har med synd att göra och Jesu blod, nu gäller det att ha roligt (en falsk glädje) när man är i kyrkan och att alla skall trivas. Att människor går evigt förlorade och hamnar i helvetet när de dör, det bekymrar man sig icke om. Har icke samfundsledarna sagt att det icke finns något helvete och att Gud älskar alla, utan några som helst krav.

Samfunden måste ju anpassa sig till den nya tiden, och därför har man nu gett lov till pastorer att bo ihop med en kvinna utan att vara gift, och skaffa barn med henne.

Det gäller ju att "icke döma" utan vi skall enbart vara snälla. Att en människa blivit bög är ju inget märkvärdigt numera, och bögar bör också kunna bliva präster och pastorer.

Det gäller ju att nå ut till alla människor till varje pris.

Att ha samlag med en människa man icke är gift med är inget märkvärdigt, det är ju enbart en annan form att ha umgänge med sina vänner.

Är det möjligt att den svenske komikern Martin Ljung hade rätt, när han i en monolog skriven av Povel Ramel cirka 1960 sade följande:

"Pastor Janzon har inga egna åsikter." "Livet är som en påse, det är tomt och utan innehåll." Vi skrattade åt detta 1960 och tyckte, att detta var mycket roligt, men nu är det icke roligt längre, för nu är det en verklighet.

SVENSKARNA HAR BLIVIT FEGA

Under min kamp från 1971 till 1983 fann jag ut, att de flesta människor i de Nordiska länderna har blivit fega. Få vågar stå upp för sanningen, man ljuger och slingrar sig som hala ormar. Så länge solen lyser och allt är lungt och fridfullt, då är man stor i orden, men när det börjar hårdna, då smälter de flesta och man springer och gömmer sig som rädda harar. Jag har kontakt med några starka kristna bröder och systrar i Sverige, Norge och Finland och dessa lider svårt i denna andliga natt, som nu har fallit över de Nordiska länderna. Men för att förändra det andliga läget så behövs det mer kämpar i Guds rike.

Skall det bli en ny väckelse för den generation som nu lever i de Nordiska länderna? Skall en himmelsk eld kunna tändas på nytt?

VAR FINNS PROFETERNA? VAR FINNS EVANGELISTERNA SOM BRINNER AV GLÖD FÖR HERREN? SVARA MIG OM DU FINNS?

Om du som har läst detta finner att vad jag skrivit har gripit dig, skicka denna artikel via e-post till de vänner du har, som du tror är villiga att taga emot detta budskap.

Låt icke denna del av väckelsehistorien bliva glömd i de Nordiska länderna, låt den istället inspirera denna nuvarande generation, till att lära känna sanningen, och sedan vara villig att ropa ut sanningen till de människor som nu är förlorade och på väg till helvetet.

Har du öron till att höra med?

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?