Av Thorbjörn Johansen EAEC, den 26 mars 2014

Shabbatsgoj är svenska för shabbez goy. En shabbez goy är en icke-jude som är en s k nyttig idiot. En nyttig idiot är specifikt avsedd att tjäna det judiska folkets politiska intressen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot

Ordet användes enligt vissa källor av den sovjetiske diktatorn Vladimir Iljitj Lenin, som var av judisk härstamning. Han använde ryssar som nyttiga idioter. Med deras hjälp kunde han göra revolution. Han såg fram emot en världsrevolution,"Mir" (som betyder fred eller värld). Uljanov, som Lenin egentligen hette, ville få till stånd en ny världsordning (Upp 13: 7) Han skydde inga medel för att få möjlighet att uppnå denna utopi, inte ens artificiell hungersnöd och brutala förintelser av hela folkgrupper i Ryssland, utan exporterade även den pestbacill, som kallas marxismen till Kina, etc.

Det finns bara en ras på jorden - människor. Men rent bibliskt sett finns det två sorters människor:

frälsta och ofrälsta, fria och ofria, de människor som tror på Jesus, och de som inte tror på honom. Allra sämst till står judarna, av vilka de flesta inte tror på Jesus.

Vi läser i Apostlagärningarna 18:

"Aposteln Paulus [var] helt upptagen av att förkunna ordet, i det att han betygade för judarna att Jesus var Messias." Men när dessa stodo emot honom och foro ut i smädelser, skakade han stoftet av sina kläder och sade till dem:

"Edert blod komme över edra egna huvuden. Jag är utan skuld och går nu till hedningarna." (Apg 18: 15)

Den romerske landshövdingen Gallio, som var en nyttig idiot, sade till judarna angående Paulus:

"Men är det någon tvistefråga om ord och namn eller om eder egen lag, så mån I själva avgöra saken; i sådana mål vill jag icke vara domare.» Och så visade han bort dem från domstolen."

Landshövdingen blundade när judarna angrep sin egen synagogsföreståndare Sostenes:

"Då grepo de alla gemensamt Sostenes, synagogföreståndaren, och slogo honom inför domstolen; och Gallio frågade alls icke därefter."

Enligt sin religion får inte judarna själva döma och avrätta folk (Joh 18: 31) De överlät därför detta till sin nyttiga idiot, den romerske landshövdingen.

"I en syn om natten sade Herren till Paulus: »Frukta icke, utan tala och tig icke; ty jag är med dig, och ingen skall komma vid dig och göra dig skada. Jag har och mycket folk i denna stad.» (vers 9)

"Ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias." (Vers 28)

Den penningstarke baron Rothschild, känd bankirjude och ivrig internationalist, uttalade sin "solidaritet" med de förtryckta, fattiga och svaga folken i världen i augusti 1984 på följande sätt:

"Jag bryr mig inte om vem som regerar i ett land, så länge jag har hand om pengarna."

Det finns alltid "nyttiga idioter" i Sverige och världen som löper ärenden och fjäskar för folk som är judarna underdåniga i deras agenda att globalisera världen. Vi är snart där om dessa människor får fortsätta att sprida sitt gift, och det genom ett förvånande stort antal judiska organisationer.

Det är judarna som verkar ivrigast för att göra världen till en enpartistat med den förskräckligt onde man som Bibeln talar om, Antikrist som diktator, en ännu värre diktator än Lenin, Stalin, Hitler och Pol Pot, som alla var marxister eller internationalister.

Jesus kallar honom "förödelsens styggelse" i Matteus 24.

En som judarna säkert tycker är nyttig, heter Birgitta Ohlsson, som har skrivit:

"Världsfederation är inte en utopi utan ett mål för praktisk politik." (Expressen 6 juli 2001)

Politikern Birgitta Ohlssson går aningslöst på judarnas propaganda. Skulle hon varit emot globalism så hade hon strax fått sparken från journalistjobbet av Bonniers, som äger den tidningen, liksom nästan all media i Skandinavien.

Även rättsväsendet styrs av judiska läror såsom freudianismen, principer från Talmud och Kabbalah. Och svenska domare i Sverige och världen dömer efter de "människobud" som Jesus också kallade "de äldstes stadgar." (Matt 15)

Advokaten Leif Silbersky försvarade en gång "fifflaren" Sigvard Marjasin. De är båda judar. När advokaten intervjuades om ett annat rättsfall på 1990-talet tyckte Aktuellts reporter att "man kan väl inte ha en moral i rättssalen och en utanför". Silbersky svarade:

"Jodå. Det finns en moral i rättsalen och en utanför."

Man klarar inte av all brottslighet i dagens värld. Men i "utopin" kan det komma en dag då strukturer upplöses, laglösheten tilltar och psykologer och brottsbekämpare står maktlösa inför människohatet i en värld utan den Helige Andes beskydd.

Leif Pagrotsky och Aftonbladets politiska chef Helle Klein är två internationalister, som vill ha "ett enat Europa."

Vad har Pagrotsky och Klein för dold agenda eftersom de är så ivriga att behålla Sverige inom EU? Kanske att Israel är med i EU fast de tillhör Asien och inte bor i Europa. Det skulle vara en smal sak att styra världen från Jerusalem. Det tror säkert den europeiska fraktionen av judarna.

Det verkar ju vara två olika fraktioner av judar, en i Europa i och en i USA, som strider om världsherravälde.

Internationalisterna:

"Judarna har rättigheter i hela världen"!

Israelerna vill ständigt ha nya "nyttiga idioter," som sanktionerar deras roll som gökunge i det palestinska boet. Deras missgärningar håller på att växa dem över huvudet. Och de har ingen Jesus att gå till utan litar på sina rabbiner. De vill likt den judiske nazisten Alfred Rosenberg ha mer lebensraum (livsrum), på bekostnad av Palestinas rättmätiga invånare.

Vi ser att Israel ständigt bygger fler och fler bosättningar.

"Västbanken ser ut som en schweizerost," sade en svensk politiker i TV för ett tag sedan.

Kan Gud verkligen välsigna ett land som använder våld, mord och list för att nå sitt mål — en israelisk stat som är byggd genom orättfärdighet och svek, konfiskationer, schaktmaskiner och vit fosfor i kampen mot palestinierna? Och hela världen ser på och låter dem hållas.

MÖRDARE KOMMER ATT SLÄPPAS LÖSA I DEN YTTERSTA TIDEN

Av den anledningen att laglösheten kommer att tillta och man kommer att behöva hårdföra typer för att upprätthålla ordningen i den kommande diktaturen. Så var det i Sovjetunionen såväl som i Nazi-Tyskland.

Jag har sett Thomas Quick i aktion när han vallades av polisen på en brottsplats. Plötsligt började han svära, skrika högt och blev våldsam. Det var fyra poliser med vid detta tillfälle. Det krävdes två starka poliser för att kunna hålla fast Quick när demonerna satte press på honom.

PSYKOPAT UTAN MORAL

Det är ingen ursäkt att den som mördar lider av en psykisk åkomma och förklaras vara en sociopat, psykopat eller narcissist. Det som utlöser gärningen är mördarens totala brist på samvete och moral. Narkotika och sprit är också förödande för moralen liksom pornografi. Därför är psykologerna på fel spår när de inte räknar med detta. De har ju faktiskt ont om relevanta hypoteser och teorier, speciellt när det gäller seriemördare.

Det är en vacker bild, men inte sann, när sångerskan Carole King sjunger denna låt:

"You've got to get up every morning, with a smile on your face and show the world all the love in your heart. And people gonna treat you better, you gonna find, yes you will, that you're beautiful, as you are."

Detta gäller definitivt inte varje människa och speciellt inte moraliskt förfallna individer, och dit måste vi räkna våldtäktsmän, tjuvar och mördare.

Gud är kärlek. Men han är även en domare över hjärtats uppsåt och tankar enligt Bibeln:

"Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap." (Hebr 4: 12-13)

Alla har syndat. Både du och jag.

"Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud." (Rom 3: 23)

VAD ÄR BOTEN FÖR EN MÖRDARE?

Svar:

Först måste han sona sitt straff. Och det är bara genom Herren Jesus Kristus som en människa kan bli frälst. Vi blir frälsta genom Guds nåd. Det finns en framtid och ett hopp! Genom Kristus frälses vi ifrån fördömelsen och får kraft att vandra inte efter köttet, utan efter Anden. Såsom Guds barn skall vi efter denna tidens lidanden gå till Guds härlighet.

"Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden. Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det." (Rom 8: 1-7)

"När du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig." (Matt 6: 6)

ULF EKMAN SOM JUDISK SABBATSGOJ

Efter att ha lämnat framgångsteologin som blev ganska tom andligt sett, har nu Ulf Ekman gått över till den traditionella spiritismen, kort sagt Katolska Kyrkan. En kvinna på Kanal 10 utryckte nyligen detta – Han [Ulf Ekman] har använt sig av framgångsteologin för att skaffa sig materiella fördelar på andlig väg. Nu söker han skaffa sig andliga ting inom spiritismen i den Katolska Kyrkan. Så nu kan han dyrka ett och annat helgon. Ekman har blivit ockultist.

JABOTINSKY

Ulf Ekman har även sedan år 1995 forslat judar från Ryssland till Israel med ett utrangerat millitärt transportfartyg, M/S Jabotinsky, som han hade köpt billigt i USA. Ulf Ekmans fartyg uppkallades efter en extrem reform-sionist – Se'ev Jabotinsky, som härjade vilt i Palestina under förra hälften av 1900-talet. "Pastor" Ulf Ekman försåg därmed Ariel Sharon med "kanonmat" och många av de kvinnor som kom till staten Israel från länderna i öst blev prostituerade. Tel Aviv har hela 80 000 prostituerade kvinnor och de flesta har kommit dit från öst. Ulf Ekman förbjöd sina medarbetare å det strängaste att inte säga något om Jesus Kristus ombord på båten M/S Jabotinsky.


RENDEZ-VOUS:

BILVÄRLDEN/JOHANNES UPPENBARELSE

Jag åt frukost vid teven. Ett program som kallas Street Outlaws (Vägens Laglösa) var på.

Plötsligt hörde jag en av jänkarna säga:

"Jag tar förstaplatsen. Kronan tilhör vilddjuret."

Va? — Vad sa han? Jag menar. . .

Lämnar han kronan åt Vilddjuret?

"Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?»" (Upp 13: 4)

Att lämna sin krona till Vilddjuret i stället för till Kristus är att säga ja till helvetet.

Relaterade artiklar:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Varlden-Styrs-Av-Goldman-Sachs.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Vem_ar_Antikrist.htm

Tillbaka till Svenska sidan