av Thorbjörn Johansen 2014

Sionisten Sievert Öholm skriver:

"Wallström måste avgå nu. Det är faktiskt den enda slutsats som går att dra efter denna sorgens dag för svensk diplomati och Sveriges roll i världssamfundet. Den 30 oktober 2014 har minoritetsregeringen S, MP och utrikesminister Margot Wallström genom att erkänna staten Palestina försatt Sverige i en diplomatisk kris."

Det är ingen kris utan föregår det tredje världskriget! Tänk att vi kristna har en stor trygghet i Jesus, när allt detta hemska tredje världskrig inträffar. Han är med oss, vem kan då vara mot oss? Många kristna tror att judarna befinner sig närmare Gud än vi hedningar och att enbart judar blir räddade undan en kommande vredesdom. Här har jag ett bevis på att detta inte är sant. Inte ens för de på Gamla Testamentets tid, ty Gud säger genom profeten Jesaja:

"Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela, för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning." (Ps 67: 2-3)

"Och många ur de främmande folken blevo judar, ty förskräckelse för judarna hade fallit över dem." (Ester 8: 17)

Själv betraktas jag som en paria bland både kristna och kälkborgare för att jag har dristat mig till att kritisera judar och Israels krig. Kan det vara så att halva folket är kazarer? Precis som rumpnissarna i Astrid Lindgrens sagor? Kazarien var en jättelik maktapparat i forntiden, där Turkiet och Ryssland nu ligger. Kungen ville att folket skulle konvertera till judendomen, före kristendomen och islam. Otroligt många kazarer begav sig då till Palestina och blev utbildade till rabbiner. Och hjälpte därmed de värsta skurkarna, skyldiga till svälten på denna planet.

Som kritiker kan vi slå fast att inte alla är judar som kallar sig det (Upp 2: 9; 3: 9). Det finns nu statistik på detta framtagen av en judisk dam på ett universitet i USA. Uppgifter om de nya vetenskapliga rönen finns också i en av mina föregående artiklar.

Israels atombomb och andra fula tricks

Atombomben skeppades över Medelhavet av agenterna till en hamn i Israel. Där fördes den under stor sekretess till ett nybyggt ställe i öknen som heter Dimona, byggt i tre våningar för att lura eventuella vapeninspektörer. I nedersta våningen placerade man bomben. Så småningom bestyckade man även Israels ubåtar i Medelhavet med kärnstridsspetsar.

Israels premiärminister Golda Meir och f.d. presidenten Richard Nixon ingick 1969 en hemlig överenskommelse som om att så länge Israel inte öppet medgav att de hade kärnvapen eller utförde provsprängningar skulle USA tolerera och skydda dess kärnvapenprogram. Men så kom juden Vincent Vanunu och spräckte sekretessen och 'katten var ute ur buren.'

Israel har haft många spioner under årens lopp

En av de första var Henry A. Kissinger (Avraham ben Elasar enligt Jewish Press, 18 juni 1976).
Han spionerade på USA för Sovjetunionens räkning under andra världskriget. I början av sin karriär som Nixons rådgivare skaffade han sig kontroll över underrättelsetjänsterna i USA. Då värvades han som sovjetisk agent av KGB under kodnamnet Bor.

Ethel Greenglass Rosenberg, född 1915 i New York, död 19 juni 1953, och Julius Rosenberg, född 1918 i New York, död 19 juni 1953, var två amerikanska kommunister som dömdes och avrättades den 19 juni 1953 för spionage mot USA. Åtalet gällde överförande av information om atombomber till Sovjetunionen vilket föranledde den enda avrättningen av civila, dömda för spionage i Amerikas nutida historia. Så gick det för dem.

Jonathan Pollard

Nationella regeringar är tvungna att rekrytera spioner för arbete i främmande länder, men Israel har inte något sådant problem. Det finns ju nästan ingen nation som inte har en judisk befolkning, och dessa människor har en dubbel lojalitet, en till landet de bor i men en ännu större lojalitet till Israel.

Det mest kända fallet är Jonathan Pollard. Denne USA-födde jude arbetade för regeringen i USA som en underrättelseanalytiker i flottan, klarerad att handha hemlig information. I ett antal år samarbetade han med Mossad och överlämnade känsliga handlingar, topphemliga satellitfoton, kommunikationskoder och militära bedömningar av arabiska styrkor till Israels regering.

Den 12 december 1985 blev han arresterad utanför den israeliska ambassadens byggnad i Washington D.C. efter att israelerna vägrat honom tillträde. Han blev rannsakad och dömd till livstid för att ha spionerat. Hans fru Anne fick ett femårigt straff för att ha förskingrat statlig egendom och att ha amerikanska försvarsdokument i sin ägo. Sedan hon avtjänat 40 månader av straffet benådades hon och flyttade till Israel, där hon bosatte sig i Tel Aviv.

Jonathan skilde sig från sin fru år 1991 medan han satt i fängelse. Han gifte om sig med en judisk kanadensiska, Esther Zeitz, lärarinna vid den ortodoxa skolan i Toronto. Esther krävde då att Mossad skulle sluta med sin dolda verksamhet, ta sitt ansvar och försöka få ut Pollard ur det amerikanska fängelset.

Den 28 sept 1995 möttes Israels premiärminister Yitshak Rabin och Bill Clinton i Vita Huset och sökte nåd för Pollard. Clinton sa att han inte kunde ingripa förrän benådningsdomstolen hade bestämt sig, men om domstolen avvisade Pollards ansökan om frihet, kunde det senare bli tal om nåd och mildhet. Rabin var inte särskilt nöjd med detta besked.

Vid Pollards rättegång vägrade han att avslöja namn på andra spioner inom flottan. Ca tio år senare läckte det ut att Pollard hade varit medlem i en 28 man stark spionring i amerikanska flottan.

Det verkar som om det fanns någon högt uppsatt som inte bara beskyddat Pollard och hans spionkamrater, utan också stödde dem och såg till att de hamnade på känsliga positioner där de hade tillgång till topphemligheter. Det kom som en chock för folk i USA när chefen för den amerikanska flottan amiral Jeremy Boorda hade, efter vad man sade, begått självmord. Vad det amerikanska folket inte visste var att amiral Boorda var jude och son till ukrainska judiska föräldrar som hade invandrat till USA. Under de aktiva åren i Pollards spionkarriär hade Boorda haft olika toppjobb inom flottan.

Den officiella förklaringen från regeringen var att Boorda hade begått självmord på grund av vissa medaljer som skulle ha varit oförtjänta – de visade att han skulle varit i Vietnam – men detta visade sig senare vara falskt. Den amerikanska tidskriften Newsweek tänkte göra en intervju med Boorda, som enligt regeringen blev så missmodig att han for hem och sköt sig i bröstet.

Newsweek hade tänkt ställa 'besvärliga frågor' om Boordas samröre med Jonathan Pollard.
När Mossad fick veta att det skulle bli en intervju 'avsattes' Boorda bara några timmar före intervjun. I en krass värld litar inte underrättelsetjänster på sina agenter och om de innebär en tillräckligt hög politisk risk blir de eliminerade utan pardon.

Den israeliska regeringen förnekade aldrig att Pollard var en israelisk spion, och senare blev det känt att Pollards chef var en överste i det israeliska luftförsvaret, Aviem Sella, som i sin tur jobbade åt Rafael Eitan, chef för Försvarsministeriet Lakams undererättelsetjänst. Av de tiotusentals dokument som Pollard lämnat över gav den israeliska regeringen tillbaka 163 st.

Man måste tänka på att vid Pollards rättegång hittade Israels regering på bevis som hjälpte till att fälla honom. De gjorde inte detta på grund av att de inte gillade Pollard utan för att de ville ha kontoll över de skador som affären fört med sig i relationerna mellan Israel och USA.

Pollard offrades!

I en bok från 1989 av Wolf Blitzer kallad Lögnens Territorier om Pollard, skriver Blitzer att den israeliska säkerhetstjänsten berättade för honom att den information som Pollard hade, fick folk att 'tappa andan' och rättfärdigade därför risken med att ha en spion i Washington D.C. Vi bör även förstå vilken makt judarna har i världen och bör försöka förstå de oerhörda ansträngningar som ägde rum för att fria Pollard.

Pollards far, Morris Pollard, är en välkänd medicinsk forskare vid universitetet i Notre Dame. Familjen Pollard i USA hade satt upp en plan för att få Jonathan fri och överlämnad till staten Israel. Strategin före valet i USA år 1996 kretsade kring en koalition av tre saker:

1. Att försöka få judiska ledare i USA att informera president Bill Clinton om att Pollards frisläppande var en valfråga.

2. Att övertyga Christian Coalition (Pat Robertson) att hålla tillbaka män på den hårda linjen så att de inte skulle angripa Clinton om han utfärdade nåd för Pollard.

3. Att få till stånd en pr-aktion som skulle visa att Jonathan Pollard var verkligt ångerfull.

I oktober 1996 hade familjen Pollard träffat Ralph Reed som innehade en ledande ställning i Christian Coalitionför att få honom att godkänna planen. Familjen hade också närmat sig senatorerna Newt Gingrich och Bob Dole. Malcolm Hoenlein, chef för judiska organisationer organisationer i USA hade gjort ett upprop för frisläppandet av Jonathan Pollard. När detta skrivs år 1997 satt han ännu i fängelse." (Så långt John S. Torell)

Efter 30 år i fängelse har Jonathan Pollard rätt att prövas och kanske bli benådad om han har skött sig, och kan frisläppas tidigast den 21 november 2015 (översättarens anmärkning).

Hur många judar och sionister finns det i Sverige?

Nej jag menar inte den etniska folkgruppen ty den är väl närmast sakrosankt och ingen vågar skämta om de skenheliga påvarna i Sveriges synagogor. Den journalist som inte fjäskar för sina arbetsgivare Bonniers är väl inte född än. Journalister föredrar att hålla sina iakttagelser för sig själva av ren "för skräckelse för judarna." Det är inte roligt att få sparken ifrån jobbet, vilket sker om de har gått utanför råmärkena.

Purimsfester

Judarna kan få för sig att anställa en purimsfest som på araben i Lillehammer, som inte hade gjort något, men som den judiska svenskan Marianne Gladnikoff såg som sin fiende. Det hade varit bra om det varit rätt fiende! Mossad äger en träffsäkerhet som bara de har.

Nu är judarna i full färd med att bomba Gaza och norra Palestina, för vilken gång i ordningen, kan man undra. När Israel har utrotat alla palestinier tänker de underkuva de arabiska folken så att "Esau inte kan komma för nära Jakob," så att säga.

Efter sina rasistiska påhopp och ränksmiderier kommer slutligen internationella judendomen att införa ett nytt skräckvälde, en global diktatur. Jesus sade:

"Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte [judarna]skall icke förgås, förrän allt detta sker." (Matt 24: 30, 34)

När Jesus kommer till hit igen innebär det inte straffrihet för judarna. De har alltid förnekat Herren Jesus Kristus. När de ser honom komma på skyarna drabbas de själva av förskräckelse ty judarna har ingen egen frälsningsplan. Tydligast sägs detta i Johannes evangelium:

"Jag är vägen, sanningen och livet; Ingen kommer till Fadern, utom genom mig." (Joh 14: 6) Se även Apg 4: 12, etc.

Det nuvarande kriget i Mellanöstern

I Palestinas norra delar flyr nu palestinierna från sina hus och åkrar för att de vet att bomber kommer att falla över dem när som helst. Dags att citera Esters bok igen:

"Han [Mordecai] utfärdade skrivelsen i konung Ahasveros' namn och beseglade den med konungens ring. Därefter kringsände han brev med ilbud . . . att konungen tillstadde judarna i var särskild stad . . . att i vart folk och hövdingdöme utrota, dräpa och förgöra alla väpnade skaror, som angrepe dem, ävensom barn och kvinnor, varvid deras ägodelar såsom byte skulle givas till plundring." (Ester 8: 10-11)

I Esters bok nämns inte Gud en enda gång. Men judarna behöver inte tillåtelse av Gamla Testamentet för att begå mord och folkmord. I deras heligaste skrift, Talmud, skriver nämligen den högt aktade rabbinen Simon ben Yohai:

"Även de bästa av hedningarna måste dö." (Talmud, Soferim 15, regel 10)

Judarna tror faktiskt att det är Guds vilja att bruka våld emot Goyim (hedningarna).

Vad säger då Herren Gud om judarna?

"Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden säger Herren, Herren." (Hes 22: 31)

Judar tycker inte om Jesus:

"Då frågade Pilatus dem: »Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?» De svarade alla: »Låt korsfästa honom.» Men han frågade: »Vad ont har han då gjort?» Då skriade de ännu ivrigare: »Låt korsfästa honom.» När nu Pilatus såg att han intet kunde uträtta, utan att larmet blev allt starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade: »Jag är oskyldig till denne mans blod. I fån själva svara därför.» 0ch allt folket svarade och sade: "Hans blod komme över oss och över våra barn." (Matt 27: 24-25)

"Men de [judarna] blevo såsom ursinniga och talade med varandra om vad de skulle kunna företaga sig mot Jesus." (Lukas 8: 11)

Judarna är ännu efter 2000 år ursinniga på Jesus.

I Israel har man bränt mängder med biblar och Nya Testamenten under årens lopp

AP: "Ortodoxa judar satte eld på hundratals Nya Testamenten under den senaste våldsamma vågen med urskillningslöst våld mot kristna missionärer i Israel. Deputy Mayor Uzi Aharon sade att missionärer gått in i en stad som hade 34 000 invånare och där delat ut massor av Nya Testamenten och kristna böcker. Biblarna kastades i en hög på en parkeringsplats strax utanför en synagoga där man satte eld på dem."

En läsare i en israelisk tidning ställde frågan:

"I mitt stadsbibliotek finns det flera exemplar av det Nya Testamentet. Kan jag ta med dem utan tillåtelse och bränna dem?" Rabbinen svarar: Denna bok förtjänar att brännas! Men vi måste vara försiktiga..."

Se även
https://www.youtube.com/watch?v=BxUeXzhi-uU

Varför just östeuropeiska judar skall till Israel

Du tror väl inte att västeuropeiska och rentav svenska judar tänker åka till Israel och stödja sitt judiska hemland? De har det alldeles för bra här för att bosätta sig i Israel. Östeuropeiska judar har dock 100 ekonomiska skäl för att slå ner bopålarna i sioniststaten, som förser dem med alla upptänkliga bidrag om de kommer dit. Det har till och med förekommit att de har värvats i öst genom agenter från Israel. IDF har stort behov av flera soldater. Detta hände särskilt mycket under Ariel Sharons regeringstid. Kvinnorna löper stor risk att hamna i sexuell slavhandel.

Många kristna tror att judarna befinner sig närmare Gud än hedningar och därför blir räddade undan den kommande vredesdomen. Här har jag ett bevis på att detta inte är sant. Inte ens sant på Gamla Testamentets tid, ty Gud säger genom profeten Jesaja:

"Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela, för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning." (Ps 67: 2-3)

SVT

"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak." -- Billy Salomon

Att följande personer jobbar och styr på SVT är judar eller sionister är väl givetvis endast en tillfällighet?

Rolf Tardell - SVT redaktör och tidigare efternamn är Tarschys
Margit Silberstein - politisk expert
Lena Scherman - Undrar varför hon inte jobbar hos sin man Jan Scherman på TV 4
Lars Weiss – VD (CEO) för SVT
Jonas Weiss - reporter Aktuellt
Maria Curman - VD SVT och förlagschef på Bonniers
Christina Jutterström - VD SVT som samtidigt fick 70 000 kronor i månaden av Bonniers
Ingrid Dahlberg - Chef på SVT och satt i Bonniers styrelse samtidigt
Svante Stockselius - Chef på SVT och Bonnierägda Expressen och TV 4
Hans Sterner - chef på SVT och skribent i Judisk Krönika
Karin af Klintberg - chef på SVT tidigare efternamn judiska klanen Wahren
Carl Douglas - VD SVT och Bonniers
Jan Scherman - Aktuellt på SVT och sedan VD för TV 4
Henrik Frenkel - VD på SVT och Bonnier-tidningen Veckans Affärer
Maria Borelius - reporter Aktuellt
Göran Rosenberg - satt i Rapports redaktion
Malcolm Dixelius - Aktuellt utrikeskorrespondent
Nedjma Jarkelius - TV hallå SVT och reporter i tidningen Menorah
Peter Rawet - A ekonomi SVT
Sharon Jåma
Don Jåma
Margot Silberstein
Benjamin Katzeff Silberstein
Mikael Katzeff
Rolf Tardell
Peter Rawet
Lena Scherman
Katia Elliot Bendz
Anna Kantor
Don Titelman
Eva Elmsäter - gift med jude
Simon Romanus
Jacek Stanczyk
Jane Brick
Nedjma Jarkelius
Paula Asarnoj
Dlaes Moser

Fler judar/sionister i ledande ställning:

Sabina Rasiwala Hägglund (kommunikationsdirektör), Anders Utterström (ekonomi- och teknikdirektör), Olov Carlsson (chef för Nyhetsdivisionen), Martin Österdahl (programdirektör Allmän-tv och Sport), Thomas Nilsson (kanal- och tablåchef), Albert Svanberg (chef för Allmän-tv-divisionen), Maria Groop Russel (chef för SVTi), Robert Olsson (programdirektör för Nyheter, Samhälle och Current affairs), Lena Glaser (programdirektör för interaktivt utbud), Eva Swarts Grimaldi, Maria Groop Russel (fd chef för SVT)

Förlaget Bonnier äger det mesta av svenska medier; bokförlag, TV-kanaler och även dagstidningar som Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet, samt ger ut massor av olika tidskrifter och herrtidningar.

Liknande porrtidningar finns även i Israel. Tel Aviv hyser 80 000 prostituerade, de flesta från fd östblocket som hålls under slavliknande förhållanden med regelrätta sutenörer som övervakar dem.
Om sådana rabbiner och andra judar säger Jesus:

"Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret därutanför; där skall vara gråt och tandagnisslan." (Matt 8: 11-12)

Kärnan i judendomen

Kärnan i judendomen och kärnan i gnosticismen och egyptisk mytologi är trolldom, med ett modernare ord magi, att manipulera universum tvärsemot Guds skapelse, emot naturen.

Det finns till och med kristna, förvillade av avfallna förkunnare, som konsulterar rabbinska källor för att få en "sann" förståelse av Gamla Testamentet, men de anlitar då i själva verket det ockulta.

Talmud och Kabbalah överträffar, tillintetgör och ersätter Bibeln. Därför anser rabbinerna att Toran inte får läsas som det står, den måste tolkas av en kabbalist med de hemliga nycklarna som frisläpper dess innersta sanningar.

Kabbalah uppvisar även samma starka hat mot Jesus som Talmud gör och förolämpar honom med ett groteskt och motbjudande ordval. Enligt den viktigaste kabbalistiska texten Zohar är Jesus "en hund":

"Det kallas blandad dynga och består av snusk från av alla sorters smuts och maskar i vilket man kastar döda hundar och åsnor, Esau och Ismaels söner, samt Jesus och Muhammed som är döda hundar, de begravs också ibland dem." (Zohar III. 282a)

Denna sjuka utsaga, en produkt som måste ha kommit från en verkligt störd hjärna ger oss ett exempel på samma Kabbalah som hyllas av "stora judiska humanister" som Martin Buber och Elie Wiesel och även finns i New Age kretsar och ibland Hollywoodstjärnor. Men denna ockultism med åkallan av onda andemakter är en styggelse för Herren. Se 3 Mos 19: 31; 20: 6, 27; 5 Mos 18: 10-12; 1 Sam 15: 23; 1 Krön 10: 13-14; Ps 5: 4-6.

I Bibeln finns några ställen som av någon anledning nästan aldrig citeras. Ett av dem är detta:

"...Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga."
(Upp 3: 9)

Dr. Ariella Oppenheim, en judisk professor i genetik vid Israels hebreiska universitet och fem andra kollegor har upplyst oss om i American Journal of Human Genetics att judar är nära DNA-släktingar till irakier, kurder, turkar och armenier, medan sefarder (mellanösternjudar) skiljer sig från europeiska judar av vilka många befunnits vara khazarer (turkar).

Ett kolossalt misstag

En dag i framtiden kommer det judiska folket att förstå att den Messias som deras förfäder förkastade är Guds Son och ska sörja däröver. Så här uttrycks detta genom profeten Sakarja:

"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde." (Sak 12: 10)

Nu vill jag säga till alla kristna som har blivit lärda i kyrkan eller läst sionistisk litteratur, att Gud inte är den som har skapat staten Israel. Gud har inte skapat den politiska staten Israel. Den är ett verk av syndiga människor, vars syfte var att skapa ett nytt Israel, men inte genom Guds kraft. Läs detta härnedan:

Jesus var en stötesten och en klippa till fall. Eftersom [judarna] inte hörsammar ordet, stöter de sig; så var det också bestämt om dem.

"I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk»,
för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. I som förut »icke voren ett folk», men nu ären »ett Guds folk», I som »icke haden fått någon barmhärtighet», men nu har fått barmhärtighet». (1 Petr 2: 9-10)

Som historiska källor säger, var de flesta judarna i sioniströrelsen kommunister, ateister, agnostiker eller efterföljare till Kabbalah och Talmud.

Theodor Herzl och andra sionistledare sade aldrig att Gud hade talat till dem att genomföra detta projekt. De var drivna av kommunismen. Vad de däremot inte visste, var att den kraft som drev den var Djävulen själv. Sionisterna verkade tillsammans med ryska ledare för att göra staten Israel till en sovjetstat. Detta pågick under större delen av 1900-talet. Den siste sionisten i ledande ställning i Sovjetunionen var Jurij Andropov. Sionismens fader Theodor Herzl, kände väl till att västeuropeiska judar inte ville byta ut sitt välstånd mot ett hårt liv i Palestina, och utarbetade en plan år 1896 som föranledde nazisternas slakt på judar ca 38 år senare, även känd som Förintelsen.

SLUT

Relaterade artiklar:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/mossad_i_lillehammer.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/judisk_ockultism.htm

Till mina kära kristna bröder!

Jag är inte på något sätt mer andlig än Er. Själv betraktas jag nu som paria bland kristna och kälkborgare för att jag har dristat mig att kritisera judar och kriget i Israel. De vill gärna sätta synonym mellan de nu levande judarna och det helt bibelstridiga koncept som enligt dem är Guds egendomsfolk, staten Israel. Man skulle kunnat tro att de kristna sionisterna plus halva världen är khazarer! Hela kungariket Khazarien konverterade ju till judendomen. Sionisterna hjälper därmed de värsta skurkarna, som är skyldiga till svälten på denna planet.

Nedanstående handlar om helgelse, inte om frälsning. Läs bibelsammanhangen!

Som Paulus sade:

"Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, I korintier. Vårt hjärta har vidgat sig för eder. Ja, det rum I haven i vårt inre är icke litet, men i edra hjärtan är allenast litet rum. Given oss då lika för lika -- om jag nu får tala såsom till barn -- ja, vidgen också I edra hjärtan." (2 Kor 6: 11-13)

"Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter
som Kristus tillmätte honom sin gåva.

Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter,
somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.

Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt
tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,

till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron
och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva
fullvuxna, intill Kristi fullhet.
" (Ef 4: 7,11,12,13)

"Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? Alla hennes dagar äro ju fulla av plåga, och det besvär hon har är fullt av grämelse; icke ens om natten får hennes hjärta någon ro. Också detta är fåfänglighet.

Det är icke en lycka som beror av människan själv, att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Jag insåg att också detta kommer från Guds hand, hans som har sagt:Vem kan äta, och vem kan njuta, mig förutan?" (Pred 2: 22-25)

Det är inte genom späkningar av den egna kroppen vi uppnår frälsning. Inte heller helgelse.

"Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga? Eller huru kan du säga till din broder: 'Låt mig taga ut grandet ur ditt öga', du som har en bjälke i ditt eget öga?

Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga.

Given icke åt hundarna vad heligt är, och kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder.

Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet." (Matt 7: 3-7)

SKRÄMMAS?

Det finns en del förkunnare som tror att det går att SKRÄMMA folk in i Guds rike. En sådan är Holger Nilsson i Vetlanda (Tidskriften Flammor). Samma gäller Maranata i Göteborg & Bromma, samt förkättrade svenska pingstpredikanter som herr katolik Ulf Ekman och paret Bergling (Arken) som i själva verket driver skattebefriade stiftelser och är slutna sällskap)

Levi Laestadius grundade norrländska och finska pingstörsamlingar på budskapet om kristen moral, som de unga aldrig kunde uppfylla. Dess nuvarande ledare utövar repressalier om helvetesstraff. Precis som dessa är det den judiska Lagen som predikas från GT:s blad och inte Jesu nåd i denna tidsålder. Lagen skuldbelägger bara de människor som behöver någon som tycker om dem och har ingen annan funktion.

Man tar tacksamt emot ekonomiska bidrag från vänliga människor som går till efterhängsna skatter och till ledarnas löner (arbetaren är värd sin lön men "Vad förmån har). I Sverige dras skatten direkt av lönen, så det känns inte så betungande. Bl.a. har man i USA mycket lägre skattesatser än i Sverige. Det blir inte nådigt för mig när jag nu för fram dessa synpunkter, men jag gör det för Kristi skull.

När min hustru gav en betydande summa direkt på gatan till en uteliggare som tiggde ropade mitt hjärta tack Gode Gud. Det är kanske denna väg vi har att gå ("Jag känner eder icke," sade Jesus om de osaliga. Även Jesus lade sig till bords med publikaner och syndare. "Gud är kärlek", säger Johannes, inte i första hand en domens Gud.

Jesus älskade oss medan vi ännu var syndare, säger Gud genom Paulus. Det betyder inte att ovannämnda förkunnare av det glada budskapet (evangelium) inte är kristna, men i sanningens namn måste också sådana ting ventileras och diskuteras. Dessa herrar tycks aldrig ha läst 1 Kor 13: 1-13. Kom ihåg att ditt liv påverkar även din hustru, dina söner och döttrar, svärsöner och svärdöttrar och deras barn. DNA är en spiral.

Thorbjörn Johansen

JESUS SADE:

"Alltså skolen I känna dem av deras frukt." (Matt 7: 20)

Tillbaka till Svenska sidan