Av Thorbjörn Johansen den 22 april 2014

"Kristendomen är en uppfinning av sjuka hjärnor." Adolf Hitler, den 13 december 1941.

"Just nu är det inte opportunt att kasta oss själva in i en strid med kyrkorna. Det är bäst att låta kristendomen dö en naturlig död." Adolf Hitler, den 14 oktober 1941.

Naziregimens avsikt var att helt förinta kristendomen i Tyskland, om den kunde, och ersätta den med den gamla hedendomen och tidigare stamgudar samt Nazitysklands extremistiska nyhedendom.

Som Martin Bormann, en av Hitlers närmaste män sade offentligt år 1941:

"Nationalsocialismen och kristendomen kan inte förenas."

Führerns delegation för intellektuell & filosofisk elit instruerade nationalsocialisternas parti, bestående av 30 artiklar. De viktigaste återges härnedan:

1. Den nationella rikskyrkan i Tyskland hävdar kategoriskt den exklusiva rätten och exklusiva makten att kontrollera alla kyrkor inom rikets gränser och de skall bli de nationella kyrkorna i det Tyska Riket.

5. Nationella kyrkor är bestämda att oåterkalleligt utrota all främmande utländsk kristen tro som importerades till Tyskland under det illavarslande århundradet 800.

7. Vår Nationella Kyrka har inga skriftlärde, pastorer, kaplaner eller präster; bara nationella talare ska tala där.

13. Den Nationella Kyrkan kräver ett omedelbart slut på publicering och spridning av Bibeln i Tyskland.

14. Den Nationella Kyrkan anser att för den, och härmed även i hela den tyska nationen, att Führers Mein Kampf är det främsta av alla dokument. Det innehåller icke endast den största utan förkroppsligar den renaste och sannskyldiga moralen för denna nations nuvarande och framtida liv.

18. Den Nationella Kyrkan ska på sina altaren undanröja crucifix, Biblar, och helgonbilder.

19. På dess altare får inte finnas något annat än Mein Kampf (För Tyskland och därför också för Gud den heligaste boken) och på vänster sida av altaret ett svärd.

30. Från våra kyrkor, katedraler och kapell måste det kristna korset avlägsnas och ersättas med den enda oersättliga symbolen, svastikan. (1)

Vad man än tänker om dessa mål så betvivlar jag att många tycker att det ovanstående är en del av ett program skrivet av "bibeltroende kristna." Nazisterna ville under Hitlers ledning få ett slut på tryckandet och spridningen av Bibeln, och ersätta den med Mein Kampf. De ville ersätta korset med en svastika, en symbol i österländsk och hinduisk mytologi. De ville även "oåterkalleligen utrota alla icke-tyska utländska trossatser från det "illavarslande 800-talet," antagligen en referens till Charlemagnes kristnande av de hedniska saxarna.

Hitler sade vid ett tillfälle till Martin Bormann angående sin verkliga attityd till prästerskapet i Tyskland:

"Jag ska låta dessa f***e pastorer känna på statens makt på ett sätt de inte tror är möjligt. För ögonblicket håller jag bara ett öga på dem, om jag någonsin får en enda liten misstanke om att de håller på att bli en fara, kommer jag att skjuta dem. Denna vidriga reptil höjer sitt huvud så fort det finns ett tecken på statens svaghet, och därför måste man stampa på dem. Vi har inte något slags bruk för en saga uppfunnen av judarna." (2)

Vidare sade Hitler:

"Det vore occeptabelt för mig att låta eftervärlden få veta om att jag var en man som gjorde medgivanden på detta område. Jag förstår att människan i sin ofullkomlighet kan begå ett stort antal misstag. men att oavsiktligt hänge mig åt misstag kan jag bara inte göra. Jag kan aldrig personligen vänja mig vid den kristna lögnen. Vår epok under de närmaste hundra åren kommer säkerligen se slutet på den sjuka som kallas kristendomen. Sorgligt nog kommer jag inte att kunna se på." (3)

Hitler sade också:

"Nationalsocialism och religion kan inte existera tillsammans. Det tyngsta slaget vilket någonsin har träffat människan var kristendomen. Bolsjevismen är kristenhetens oäkta barn. Båda är judarnas uppfinningar. Den avsiktliga lögnen angående religion introducerades för världen av kristenheten. Låt oss inte säga att kristendomen gav människans själ liv, ty evolutionen hör bara till naturens ordning."

Här avslöjar han sin tro på Charles Darwins läror.

Den 13 november 1933, dagen efter att det tyska folket överväldigande hade gett sitt stöd åt Hitler i en nationell folkomröstning, öppnade 'tyska kristna' [De var "blod, jord och folk-människorna" som skulle införa Rikskyrkan vars regler vi läst om ovan] ett massivt möte i det s k Sportpalatset i Berlin. En Dr. Reinhard Krause, Berlins distriktledare i denna sekt, föreslog övergivandet av det Gamla Testamentet, 'med dess berättelser om fåraherdar och hallickar' och en revision av det Nya Testamentet; Jesu lära skulle 'överensstämma helt och hållet med de krav nationalsocialismen hade.' Man drog upp linjerna för resolutioner som t ex krävde 'Ett Folk, Ett Rike, En tro,' och alla pastorer skulle avlägga en ed om trohet mot Hitler, och de väntade sig att alla kyrkor skulle anta ariska paragrafer och utesluta omvända judar. (4) (Shirer)

Vad var Hitlers egentliga mål med alla regler och paragrafer?

Nazisternas utrotning av handikappade, kristna, socialdemokrater, kommunister, judar och zigenare var inte framkallad av någon annan än Hitler själv och hans kumpaner; utan någon annonsering, helt oförtjänt för de drabbade. Det borde stå klart för läsaren av Hitlers egna uttalanden och hans illvilliga undersåtars, att tanken på dessa folkmord inte kom från Bibeln, utan bara hade satts upp som ett mål att till varje pris skapa en tysk Övermänniskotyp. Därför måste alla andra förtryckas eller avlivas.

Wirth oerhörda folkmordsinsats.

Wirth var en ivrig deltagare i Nazitysklands eutanasiprogram T4 (namnet är en förkortning av Tiergarten 4, adressen där de nazistiska mördarna satt och planerade alla sina ohyggligheter mot de stackars fysiskt och psykiskt handikappade. Varje misshaglig individ måste dö. En av de som drev detta längst var SS-Übersturmbannführer Christian Wirth. Franz Stangl, chef för Sobibór och Treblinka sade år 1971 på sitt undflyende sätt på direkta frågor om Wirth:

"Han var en stor man med vidlyftiga gester. Mitt hjärta sjönk när vi träffades. Han stannade i Hartheim flera dagar åt gången och kom ofta. Han ville dagligen träffa oss vid lunchen. Och då fick vi alltid höra på hans avskyvärda grovheter, när han talade om nödvändigheten av en eutanasioperation, han talade då inte i humana eller vetenskapliga termer, på det sätt Dr. Werner vid T-4 hade beskrivit dem för mig. Han skrattade. Det han talade om var att göra sig av med 'värdelösa munnar att mätta' och att 'sentimentalt pjosk' sådant folk fick honom att 'kräkas.'"

SS-Unterscharführer (korpral) Franz Suchomel sade om Wirth:

''Från min tid i lägren Treblinka och Sobibor, minns jag att Wirth inte överträffades ifråga om brutalitet, elakhet och hänsynslöshet. Vi kallade honom därför 'Christian den förskräcklige' eller 'den vilde kristne'. Ukrainska vakter kallade honom 'Stuka'. Wirts brutala sida var sådan att jag anser den var helt pervers. Jag kommer särskilt ihåg att han vid varje tillfälle piskade de ukrainska vakterna med den piska han alltid hade med sig.''

Om bara någon hade haft modet att döda Christian Wirth — Då skulle Aktion Reinhard ha kollapsat. Berlin hade inte funnit en så ondskefull och elak jämlike till Wirth. (5)


Noter

(1) - W.L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, s. 240

(2) – citat från Hitler's 'Table Talks' i A. Bullock, Hitler: A Study in Tyranny

(3) - Hitler citerad on 27 February 1942, i H.R. Trevor-Roper, Hitler's Secret Conversations 1941-1944, s. 278

(4) - W.L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, s. 237

(5) - Christian Wirth, Wikipedia


Orsaken till mina många artiklar om nazismen är att varna svenska folket för deras "politik" som nu sticker upp näsan i var och varannan stat i Europa och världen. Det finns till och med strömningar i vårt samhälle som förklädda till sverigedemokrater/natonaldemokrater vinner terräng och lockar till sig väljare nu när vi går till val i september 2014. Deras dolda agenda är inget annat än en nationalsocialism i Hitlers tappning.

Källa: Författaren.

Tillbaka till Svenska sidan