Av Thorbjörn Johansen EAEC och SAM den 15 april 2013

Att dricka lådvin är numera som att dricka saft. Och det är ju så lätt att köpa och så populärt. "Där vinet går in, där går vettet ut" säger ordspråket. Bruket av vin har ökat drastiskt bland svenskarna sen lådvinet kom, särskilt bland kvinnor, deras alkoholberoende har ökat med så mycket som 50 % sedan lådvinerna introducerades. Lådvin får säljas öppet i butiker i Sverige, t ex av storvaruhuset GeKås i Ullared.

I takt med alkoholberoendet ökar alkoholrelaterade sjukdomar som till exempel högt blodtryck och hjärtproblem och svenskarna får blodpropp och stroke på löpande band. Alkohol ökar även risken att få cancer. Det är inte bara alkoholintag som får dessa konsekvenser, men det är en bidragande orsak.

Saken är också den att svenskarna har blivit allt sjukare sedan de gick med i EU och blev ett offer för EU-politikernas och vintillverkarnas girighet. Sverige har blivit deras nya exportmarknad för öl, vin och starksprit, som är "stora" produkter i England, Tyskland, Frankrike, Spanien och Grekland, etc. För alkoholproducenterna är det bara tillgång och efterfrågan som gäller. Och profit. Det kommer också in mycket sprit i landet med smugglande lastbilschaufförer.

En sjukdom

Alkoholismen kallas av staten en sjukdom, oklart varför. En sjukdom beroende på medvetet fattade egna beslut tycker jag. Det är alltså ett självförvållat tillstånd som de beroende inte kan ta sig ur själva. Spriten kostar skattebetalarna mer än 5 miljarder varje år.

Trafikolyckor

Trafikolyckor på grund av onyktra bilförare har ökat dramatiskt. Samhällets kostnader för dessa alkoholrelaterade trafikolyckor är ofattbara 8 till 10 miljarder kronor per år. Men man verkar från statlig håll resonera som domaren i denna lilla berättelse:

"1928 inträffade en svår trafikolycka på riksvägen mellan Örkeljunga och Åsljunga. En herre bosatt i Örkeljunga körde på en köpman från Fagerhult. Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att örkeljungabon var orsak till olyckan, men fick en 'förmildrande dom därför att han druckit brännvin och därför hade svårt att styra.'"

Varför är det så här?

Onda människor har nästan lyckats ta bort kristendomen och nykterhetsrörelsen ur skolorna, så snart finns inga spärrar kvar. Skilsmässor på grund av alkohol ökar. Barn far illa och makar, då den som dricker ägnar sig åt att få tag i sprit, är ett egoistiskt navelskåderi där barnen blir försummade och vuxna i förtid. Ibland går det så långt att barn känner sig tvingade att ta upp rollen som mamma eller pappa "för mamma fungerar inte som hon ska." Den som har några hjärnceller kvar borde inse att öl, vin och sprit är en stor förlustaffär från den första supen till det döda kadavret i rännstenen, precis som speltokighet, cigaretter och horoskop etc är det.

Vad säger Bibeln om supandet?

Jo, Gud har i Bibeln talat om dessa ting, först och främst till den avfällige kristne som dricker:

"Elia trädde fram för allt folket och sade: 'Huru länge viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följen efter honom; men om Baal [denna världens gud, Satan] är det, så följen efter honom.' Och folket svarade honom icke ett ord." (1 Kon 18: 21)

"...varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel. Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande." (1 Kor 6: 10-11)

"Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande." (Ef 5: 18)

Till varje enskild människa har han sagt:

"Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen." (1 Petr 5: 8)

"De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten; men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus, som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade." (1 Tess 5: 7-9)

"Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet." (Gal 5: 19-24)

"Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker. Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned. På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift. Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting. Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast: 'De slå mig, men det vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?'" (Ord 23: 29-35)


Delirium tremens

I slutändan dyker det upp ännu en plåga, som kallas delirium tremens. Du sitter i ett vanligt rum, eller kanske en cell, och en stor fet råtta äter sig plötsligt ut genom väggen. Omkring dina fötter slingrar sig stora ormar och sin säng är full av mask. Rosa elefanter dansar wienervals mitt framför ögonen på dig. Naturligtvis är detta bara fyllefantasier säger du, men jag träffade en gång en ångestfylld sjöman som led svårt av denna företeelse.

Ett vilt leverne

Genom spritens påverkan blir den kärleksfulle mannen en misshandlare av barnen och frun, en omtänksam hustru en kallhjärtad nunna eller rasande furie när hon blir full, kastruller och stekpannor kommer flygande genom luften, borta är hemmets frid och trygghet och allt som heter kärlek är körd på porten. Tyvärr får spriten sådana resultat, fråga en socialassistent.

Barnen, som blir vittnen eller offer tas i bästa fall om hand av fosterföräldrar, andra hamnar på ungdomsvårdsskola, där de får lära sig brottets ABC av de äldre barnen. Vissa av dem som utnyttjas sexuellt av sina 'föräldrar' i fyllan och villan växer upp till fullfjädrade pedofiler eller någon annan homosexuell avart. Började allt med en förpackning lådvin i kylskåpet?

Konsekvenser:

1. Ditt sociala liv med familj och vänner blir förstört
2. Din hälsa blir förstörd
3. Hjärnceller dör
4. Du dör i förtid

Det finns hjälp att få! LP-stiftelsen och Ria-Center i Sverige och i Norge Evangeli-Senteret i bl a Oslo.
Evangeli-Senteret har en god statistik – hela 75 % alkoholister och knarkare får där hjälp att börja om igen.

Du kommer att dö snart om du inte slutar dricka. Vill du rädda det lilla som finns kvar, ropa då till Frälsaren att han kommer och räddar dig och ger dig livet tillbaka. Det finns bara två vägar vid livets slut, evig förtappelse eller evigt liv. Vilket väljer du?



Relaterad artikel:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Fran_Bronfman_till_Missionskyrkan.htm


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?