Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Matt 6: 24)

Det går inte att tjäna både Gud och mammon. Detta vet de flesta kristna och väljer varken Gud eller mammon. De väljer inte alls men intalar sig att de har valt Gud eftersom de är allmänt snälla, går på gudstjänster, ställer upp för sina medmänniskor, skänker pengar eller ägnar sig åt välgörenhet.

De har ingen aning om att de i sin välmening ger mammon (den ogudaktiga världen) sitt stöd och sin sympati genom att inte aktivt ta ställning för Gud. De märker inte att de är på väg bort från Gud och att de hindrar Guds rikes tillkommande eftersom de bereder en väg för ondskan just genom att inte ta ställning.

Då de väljer att inte välja Gud tar de indirekt ställning för synden då det är synden (ondskan) som härskar i världen. Guds rike är inte av denna världen men en kristen bör verka för att göra Guds rike och guds lagar synliga i världen. De som överger Guds lag prisar syndaren och synden istället för att bekämpa den.

"De som överger lagen prisar syndaren, de som håller fast vid lagen bekämpar honom." (Ordspr 28: 4)

Även de som inte tror på Kristus kan vara mycket snälla. Det är inte särskilt ovanligt att både ateister och gudsförnekare är snälla mot sina medmänniskor. De kan skänka pengar till nödlidande såväl som att ägna sig åt hjälparbete eller syssla med olika behjärtansvärda projekt.

Vad jag vill säga är att ingen kan kalla sig kristen för att den är snäll och god mot sina medmänniskor eller för att den är medlem i någon kyrka/församling och går på gudstjänst varje söndag.

Kristna är efterföljare till Kristus (lemmar i Kristi kropp) och de har på grund av Guds stora nåd och kärlek till sina skapelser, (Gud skapade människan till sin avbild), fått komma i hans närhet och under hans omsorg/beskydd.

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det." (Ef 2: 8)

"Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är." (Tit 2: 11-12)

Detta är något stort och något helt annat än att lyssna på skönklingande musik, gå på trevliga föreläsningar eller dricka kaffe och mumsa i sig kaffebröd i kyrkorna vilket många gör.

När en syndig människan (alla är syndare) lever utan Gud och är prisgiven åt världen och världens nycker, vänder sig till Gud, bekänner sina synder, ber Gud om förlåtelse och rening från synderna samt tror att Jesus utgöt sitt dyrbara blod för den, det vill säga dog på korset, uppstod igen på tredje dagen och sedan ber Jesus om frälsning och om att han skall bli Herre i syndarens liv, så påbörjas en förvandling.

"Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast." (Heb 10: 19-23)

"och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse från våra synder." (Kol 1: 14)

Det är inte en förvandling som får benen att gå i riktning mot kakfaten och det välsmakande kyrkkaffet utan en förvandling där Jesus bereds plats i syndaren och tar plats i syndaren. En förändring som sker inombords och som successivt visar sig till det yttre i syndarens sinne och handlingar när den blivit döpt av Jesus i den heliga anden och påbörjat sitt nya liv. När den blivit pånyttfödd och Jesus Kristus har tagit plats i syndaren.

"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta ha sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst." (2 Kor 5: 17)

Så länge Kristus är i någon människa så kan denna människa inte göra något annat än Guds vilja. Han ser till att den gör Guds vilja, hittar Guds vilja och når fram till Guds vilja tillsammans med den heliga anden (hjälparen).

"Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften." (Fili 2: 13)

"Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig." (Gal 2: 19-20)

Precis som alla "vanliga" nyfödda måste lära sig de färdigheter de behöver för att klara sig i livet som att äta, gå, tala med mera, måste den pånyttfödde lära sig de färdigheter som krävs för att den skall kunna klara av att vara ett Guds barn och en Guds medarbetare, en medarbetare för Guds rikes tillkommande.

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28: 19-20)

Tyvärr så är det många kristna som tror att det räcker med att vara döpt i vatten, gilla Gud, vara allmänt snäll (som nämnts) och gå i kyrkan på söndagarna, för att kunna kalla sig kristen.

Men Jesus säger i sitt samtal med Nikodemus:

"Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh 3: 3)

Och sedan:

"Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande." (Joh 3: 5-6)

En kristen måste ha vänt om från världen (synden, mammon) till Gud/Kristus och blivit en Guds medarbetare för att kunna kalla sig kristen eller en Kristus efterföljare.

"De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er." (Rom 8: 8-9)

En kristen måste också att ha blivit döpt i den heliga anden då det är den heliga anden (hjälparen) som verkar här på jorden i människorna. Den heliga anden ger Kristus efterföljare den kraft, frimodighet och styrka de behöver för att sprida evangelium/de glada nyheterna och Guds rike här på jorden. När Jesus lämnade jorden överlät han sitt uppdrag åt den heliga anden och den heliga anden kommer att verka fram till Jesus återkomst.

"Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1: 8)

"Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er." (Joh 14: 26)

"Jag skall be Fadern, och att han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er." (Joh 14: 16-17)

"Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna." (Apg 10: 44-45)

Världen (de ogudaktiga i denna världen) bryr sig inte om guds bud och hans rike utan är fullt upptagna med att arbeta för mänsklighetens utplåning. Ateisterna samarbetar med de antikristliga rörelserna och vinner ständigt nya anhängare. Även bland kristna som genom att låta bli att välja Gud indirekt väljer mammon och de psykopater som styr denna världen.

"Gudlösa människor inser inte vad det rätta är, men de som söker Herren har insikt i allt." (Ordspr 28: 5)

De som söker Herren har insikt i allt. Om Guds rike skall kunna få genomslagskraft i våra samhällen och i världen vilket ju måste vara en kristens högsta önskan, är det nödvändigt att använda sig av denna insikt och ta strid mot synden och djävulens lögner.

Glöm inte att:

"En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning - och tänk på vad Herren vill ha." (Ef 5: 8-10)


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?